Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje

 

Projektas „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje (LIFE) Nr. 18 CCM/LV/001158“

(LIFE OrgBalt, LIFE18CCM/LV/0011158)

Projektas: „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“

Projekto akronimas: LIFE OrgBalt

Projekto tikslas: klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose žemės ūkio ir miško dirvožemiuose vidutinių platumų drėgno klimato regione, prisidedant prie ES (toliau ES) ir nacionalinių klimato strateginių užduočių pagal prisiimtus įsipareigojimus po 2020 metų sprendimo, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų (GHG) kiekį iš pasėlių, pievų ir miškų, augančių organiniuose dirvožemiuose.

Vykdymo pradžia: 2019/08/01

Vykdymo pabaiga: 2023/08/31

Projekto juridinis atstovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centas (LAMMC)

Projekto koordinatorius: Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“

Projekte dalyvaujančios šalys:

  • Estija
  • Latvija
  • Lietuva
  • Suomija
  • Vokietija

Rėmėjai: Europos Sąjungos ir Latvijos Respublikos valstybinės regionų plėtros agentūros LIFE programa

Projekto metu bus atliktas valdymo scenarijų demonstravimas ir poveikio modeliavimas, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų (GHG arba ŠESD) kiekį žemės, miškų ūkyje ir kituose žemėnaudos sektoriuose (AFOLU), šitaip prisidedant prie Europos Sąjungos bendrųjų ir valstybių narių nacionalinių klimato strateginių užduočių.

ES teritorijoje organinėmis medžiagomis turtingi dirvožemiai užima 34.5 mln. ha plotą, t. y. 7% visos ES teritorijos. LIFE OrgBalt projektas sutelkia dėmesį į labiausiai paplitusios grupės organinius dirvožemius – maisto medžiagomis turtingus nusausintus dirvožemius vidutinio klimato zonoje vidutiniškai 21 mln. ha teritorijoje. Tai sudaro 61% dirvožemių ES šalyse.

Maisto medžiagomis turtingi organiniai dirvožemiai yra žemėnaudos, žemėnaudos pokyčių ir miškų ūkio (toliau LULUCF) sektoriaus vienas iš didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų šaltinių ES šiaurinėje ir vidutinių platumų klimato zonose. Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų CO2 pašalinimo ir sekvestravimo skaičiavimų tikslumas ir žemėnaudos valdymo scenarijaus parinkimas LULUCF sektoriuje yra itin svarbūs, atsižvelgiant į ES įžvalgas dėl klimato neutralumo, pabrėžto Europos Komisijos ilgalaikėje strategijoje iki 2050 metų – „Švari Planeta visiems“. Numatytas žemėnaudos ir valdymo modelio pasirinkimas taptų klimato kaitos sušvelninimo bandymu tebeaugančios svarbos dalimi daugelyje ES šalių. Sektoriaus svarba ir išskirtinumas, ypač anglies sekvestravimo, ŠESD emisijų LULUCF sektoriuje turės ženklų poveikį ne tik šalies lygmenyje, bet visose ES. Vienas iš didžiausių iššūkių šiame sektoriuje –  duomenų rinkimas, didinant įvertinimo tikslumą, modeliuojant ŠESD emisijų projekcijas ir poveikį klimato kaitos švelninimo priemonėms įvairių žemėnaudos ir klimato kaitos scenarijų sąlygomis.

LIFE OrgBalt projektas sutelkia dėmesį į kompleksinio ŠESD emisijų mažinimo ir anglies sekvestravimo potencialo tyrimus, demonstravimą maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose, taip pat klimato kaitos sušvelninimo priemonių ir moksliškai pagrįsto žemėnaudos darbinio tinklo plėtojimą, klimato politikos planavimo dokumentų įvertinimą, įgyvendinimą trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

LIFE OrgBalt projektas tęsis keturis metus, nuo 2019 rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Numatyti pagrindiniai projekto rezultatai:

  1. veiklai reikalingų duomenų ir ŠESD inventorizavimo metodų tobulinimas (ŠESD emisijų veiksnių ir veiklos duomenys), naudojamų ŠESD emisijų ir anglies sekvestravimo įvertinimui ir projektavimui sąsajoje su maisto medžiagomis turtingų organinių dirvožemių valdymu;
  2. demonstracinių teritorijų įsteigimas identifikuojant ir demonstruojant inovatyvias klimato kaitos sušvelninimo priemones maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose žemės ūkio ir miškų plotuose;
  3. inovatyvios priemonės (socioekonominių ir klimatinių poveikių sąsajoje su klimato kaitos sušvelninimo priemonėmis modeliavimas) ir siūlymai apibrėžtų priemonių įdiegimui į žemės bei miškų ūkio ir klimato politikos planinius dokumentus.

Projektą vykdo penkių ES šalių – Latvijos, Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos aštuonių institucijų partneriai. Projektas jungia viešojo administravimo, mokslines bei nevyriausybines institucijas. Projekto lyderis – Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“, kuris projektą įgyvendina kartu su Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerija, Latvijos gyvybės mokslų universitetu, Tartu universitetu (Estija), Suomijos gamtos išteklių institutu LUKE, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Michael Succow fondu (Vokietija) ir asociacija „Baltijos krantai“ (Latvija).

Plačiau apie projektą: https://www.orgbalt.eu

Projekto naujienlaiškis

Informacinis lapelis

LIFE OrgBalt projekto metu parengta pirmoji video medžiaga su subtitrais 

Video medžiagos trumpas aprašas

Nauja informacija taip pat prieinama: https://www.facebook.com/orgbalt

Mokslo populiarinimo straipsniai

Žemės ir klimato kaita: kaip jie susiję tarpusavyje? Miškų sektoriaus perspektyva / Land and climate change: how do they relate to one another? A forest sector perspective

Žemės ir klimato kaita: kaip jie susiję tarpusavyje? Žemės ūkio sektoriaus perspektyva / Land and climate change: how do they relate to one another? An agricultural sector perspective


2020 m. rugpjūčio 25–26 d. LIFE „OrgBalt“ projekto „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“ pasitarimas „Parengtų protokolų pristatymas įsteigtuose etaloniniuose bareliuose Lietuvoje“

2020 m. rugpjūčio 25–26 d. pasitarimo programa

    


2020 m. birželio 17 d. LIFE „OrgBalt“ projekto „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“ nacionalinis nuotolinis seminaras

2020 m. birželio 17 d. seminaro pranešimai:

 

En