Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro priežiūros taryba

Priežiūros taryba – visuomeninės priežiūros institucija, kurios funkcija – vertinti, kaip Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras vykdo teisės aktais jam priskirtas veiklas, svarstyti rezultatus ir teikti siūlymus direktoriui ir (ar) LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl Centro veiklos gerinimo.

Dr. Virginija Žoštautienė LR žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė
Prof. dr. Dainius Haroldas Pauža Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas
Prof. dr. Gytis Svirskis Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys
Ginvilė Jekentienė LR švietimo ir mokslo ministerijos Studijų ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė
Dr. Violeta Juškienė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto direktorė
Prof. dr. Kęstutis Sasnauskas Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto direktorius
Dr. Antanas Šarkinas Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorius

 

En