Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimo komisija

Nariai:

 • Dr. Marius Aleinikovas
 • Dr. Eugenija Bakšienė
 • Doc. dr. Česlovas Bobinas
 • Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis
 • Dr. Virginijus Feiza
 • Dr. Žydrė Kadžiulienė
 • Dr. Danutė Karčauskienė
 • Dr. Sigitas Lazauskas
 • Doc. dr Vytautas Ruzgas
 • Dr. Audrius Sasnauskas
 • Dr. Vidas Stakėnas
 • Dr. Roma Semaškienė
 • Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys
 • Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis
En