Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Konferencija „Istorija, dabartis ir ateitis mokslo, verslo ir visuomenės partnerystės kontekste“ ir 100-osios Vyčio vėliavos iškėlimas

Nuo: 2018-11-26 11:00
Iki: 2018-11-26 13:00
Vieta: LAMMC Žemdirbystės instituto Posėdžių salė (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)

 

En