Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Konkursas mokslo darbuotojų pareigoms eiti

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia viešą konkursą vyriausiųjų, vyresniųjų, mokslo ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigoms eiti. 

Lietuvos mokslo tarybos konkursų eiti pareigas duomenų bazė

Pretendentas, dalyvaujantis konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą Centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • aukštojo mokslo bei mokslinio laipsnio dokumentus bei jų kopijas;
  • užpildytą konkurso dalyvio anketą (LAMMC konkurso ir atestavimo mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo priedas);
  • prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Darbuotojo pareiginė alga nustatoma pareiginės algos bazinį dydį padauginus iš jo pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficiento. Pareiginės algos bazinis dydis yra 176,00 Eur.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 1 d. adresu Instituto al., 1, Akademija, Kėdainių r. 1-08 kab. Daugiau informacijos tel. (8 347) 37 292, el. p. lammc@lammc.lt
En