Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Konkursas mokslo darbuotojų pareigybėms užimti

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia viešą konkursą vyriausiųjų, vyresniųjų, mokslo ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigybėms užimti (PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS).

Pretendentas, dalyvaujantis konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti turi pateikti  šiuos dokumentus:

  • prašymą Centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją, jeigu asmuo prieš tai nedirbo Centre;
  • gyvenimo aprašymą;
  • aukštojo mokslo bei mokslinio laipsnio dokumentus bei jų kopijas;
  • užpildytą konkurso dalyvio anketą;
  • prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.
Dokumentai priimami iki 2018 m. vasario 19 dienos adresu Instituto al., 1, Akademija, Kėdainių r. 1-08 kab. Daugiau informacijos tel. (8 347) 37 292, el. p. lammc@lammc.lt
En