Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kviečiame į doktorantūros studijas!

Kviečiame į doktorantūros studijas!

Kviečiame studijuoti doktorantūroje ir prisijungti prie LAMMC komandos.

Studijuodamas doktorantūroje

 • Atliksi mokslinius tyrimus laboratorijose ar / ir eksperimentų laukuose
 • Bendrausi su kitais entuziastingais doktorantais ir patyrusiais mokslininkais
 • Turėsi galimybę įsidarbinti, prisidėti įgyvendinant mokslinius projektus
 • Turėsi galimybę kelti kvalifikaciją užsienio mokslo ir studijų institucijose

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Miškotyros mokslo kryptis

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

 • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos 
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dokumentai, skirti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse, pateikiami 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantūros studijų administratorei Urtei Stulpinaitei:
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., mob. 8 636 20 394, el. paštas urte.stulpinaite@lammc.lt

En