Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kviečiame studijuoti doktorantūroje!

Kviečiame studijuoti doktorantūroje!

Baigei magistro studijas žemės ūkio, gamtos mokslų srityse ir svajoji apie mokslininko karjerą? Puiku. Kviečiame Tave studijuoti doktorantūroje ir prisijungti prie LAMMC komandos.

Studijuodamas doktorantūroje

 • Atliksi mokslinius tyrimus laboratorijose ar / ir eksperimentų laukuose
 • Bendrausi su kitais entuziastingais doktorantais ir patyrusiais mokslininkais
 • Turėsi galimybę įsidarbinti, prisidėti įgyvendinant mokslinius projektus
 • Turėsi galimybę kelti kvalifikaciją užsienio mokslo ir studijų institucijose

Nuo balandžio 7 d. priimami Agronomijos mokslo krypties dokumentai

Nuo birželio 1 d. priimami Miškotyros mokslo krypties dokumentai

Stojančiajam reikalingi dokumentai

 • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Nuo liepos 1 d. priimami Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties dokumentai

Nuo liepos 1 d. priimami Biochemijos mokslo krypties dokumentai

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

 • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Mokslinio tyrimo projektas .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dokumentai, skirti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse, pateikiami 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantūros studijų administratorei Urtei Stulpinaitei:
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., mob. 8 636 20 394, el. paštas urte.stulpinaite@lammc.lt
Tinklalapis www.lammc.lt

En