Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia viešą konkursą vyresniųjų, mokslo ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigoms eiti. 

Lietuvos mokslo tarybos konkursų eiti pareigas duomenų bazė

Pretendentas, dalyvaujantis konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą Centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • aukštojo mokslo bei mokslinio laipsnio dokumentus bei jų kopijas;
  • užpildytą konkurso dalyvio anketą (LAMMC konkurso ir atestavimo mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo priedas);
  • prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Pareiginės algos bazinis dydis yra 177,00 Eur. Darbuotojo pareiginė alga nustatoma pareiginės algos bazinį dydį padauginus iš jo pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficiento. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Seimas.

Pareiginės algos koeficientai:

  • vyriausiojo mokslo darbuotojo – 9,31–16,76;
  • vyresniojo mokslo darbuotojo – 8,12–13,02;
  • mokslo darbuotojo, tyrėjo, mokslininko stažuotojo – 8,12–9,90;
  • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 7,74–9,16.
Dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 7 d. adresu Instituto al., 1, Akademija, Kėdainių r. 1-08 kab. Daugiau informacijos tel. 8 620 84 643, el. p. lammc@lammc.lt
En