Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Miškotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Miškotyros mokslo krypties (A 004) disertacijų tematikų ir jų vadovų konkursas

Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai, atitinkantys ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus1, dalyvaujantys tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje bei galintys dalyvauti doktorantūros procese (mokslininkas vienu metu negali vadovauti daugiau kaip penkiems doktorantams, įskaitant ir esančius akademinėse atostogose). Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų mokslinių tyrimų kryptis.

Kartu su prašymu dalyvauti konkurse mokslininkas pateikia:

Dokumentai konkursui priimami nuo vasario 1 d. iki vasario 19 d.:

Vytauto Didžiojo
universitetas

Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
tel. (8 37) 209 815, 8 619 21 615
el. paštas doktorantura@vdu.lt 

Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Kontaktinis asmuo – dr. Indrė Bagdonienė
tel. (8 37) 75 22 54
el. paštas indre.bagdoniene@vdu.lt 
Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centras
Kontaktinis asmuo – dr. Vita Tilvikienė
tel. 8 620 84 643
el. paštas lammc@lammc.lt 

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų ir tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki vasario 26 d.

En