Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vadovo konkursas disertaciniam darbui

Vadovo konkursas disertaciniam darbui

Skelbiamas vadovo konkursas disertaciniam darbui „Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų genetinė įvairovė“. Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 8.2 punkto reikalavimai.). Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
-   trumpas gyvenimo aprašymas – CV;
-   mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas;
-   prašymas dalyvauti konkurse.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 16 iki 30 d.

Dokumentai disertacijos vadovo konkursui priimami adresu Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.

En