Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Miškininkystės skyrius

Dr. Gintautas Urbaitis
Skyriaus vedėjas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
(8 37) 54 73 27
8 671 29 857
CV
Dr. Virgilijus Mikšys
Vyresnysis mokslo darbuotojas
(8 37) 54 73 27
8 614 60 440
CV
Dr. Vytautas Suchockas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
(8 37) 54 73 27
CV
Dr. Gediminas Čapkauskas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
(8 37) 54 72 21
CV
Dr. Antanas Malinauskas
Konsultantas
8 614 91 168
Prof. habil. dr. Leonardas Kairiūkštis
Konsultantas
8 686 41 405
Prof. habil. dr. Stasys Karazija
Konsultantas
8 610 30 599
Marius Šilingas
Doktorantas
8 611 64 151
CV
En