Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žolių selekcijos skyrius

Dr. Vaclovas Stukonis
Skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas
8 672 52 173
CV
Dr. Eglė Norkevičienė
Skyriaus vedėja (nuo 2019 m. sausio 14 d. motinystės atostogose), mokslo darbuotoja
CV
Dr. Vilma Kemešytė
Mokslo darbuotoja
8 622 11 103
CV
Dr. Aurelija Liatukienė
Mokslo darbuotoja
8 672 34 636
CV
Dr. Jovita Mikaliūnienė
Mokslo darbuotoja
CV
Giedrius Petrauskas
Doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
CV
Vilma Gudynienė
Doktorantė
CV
Vilma Živatkauskienė
Doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
8 682 27 115
En