Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius

Dr. Dalia Feizienė
Skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
CV
Dr. Žydrė Kadžiulienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
+370 615 40 757
CV
Dr. Daiva Janušauskaitė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
CV
Dr. Virmantas Povilaitis
Vyresnysis mokslo darbuotojas
CV
Dr. Lina Šarūnaitė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
+370 615 51 431
CV
Dr. Monika Toleikienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
CV
Dr. Renaldas Žydelis
Vyresnysis mokslo darbuotojas
+370 698 84 417
CV
Dr. Gintarė Šidlauskaitė
Mokslo darbuotoja
+370 689 00 919
CV
Dr. Muhammad Ayaz
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
CV
Ardas Kvaliauskas
Doktorantas
Arnoldas Jurys
Doktorantas
Yasha Jamil
Doktorantė
Justinas Gegeckas
Doktorantas
Mindaugas Budvytis
Doktorantas
Rokas Antanynas
Doktorantas
En