Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2024, liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

ORCiD iD: 0000-0002-6012-7076
Mob. +370 686 37 631
El. paštas zenonas.dabkevicius@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas                       

1971–1976  m. Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2012 m. Švedijos Karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos užsienio narys.

2011 m. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

2001–2010 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas.

2001 m. Profesorius.

1995 m. Habilituotas daktaras, agrariniai mokslai. Darbas „Varpinių augalų svarbiausios grybinės ligos, jų plitimo dėsningumai ir apsaugos priemonės”, apgintas Lietuvos žemdirbystės institute (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas).

1985 m. Biomedicinos mokslų daktaras, agrariniai mokslai. Disertacija „Varpinių žolių skalsės ir tikrųjų eraičinų apsauga nuo sėklų infekcijos Lietuvoje” apginta Baltarusijos sodininkystės ir daržininkystės institute. Diplomas nostrifikuotas 1993 m. balandžio 16 d. Lietuvos mokslo taryboje.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų patologija ir apsauga, mikrobiologija
 • Augalų genetiniai ištekliai
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai

Profesinė patirtis

Nuo 2018 m. LAMMC vyriausiasis mokslo darbuotojas, direktoriaus patarėjas.

Nuo 2018 m. Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas.

Nuo 2016 m. Latvijos mokslų akademijos užsienio narys.

Nuo 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas.

2010–2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius.

1997–2009 m. Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

1992–1997 m. LŽI direktoriaus pavaduotojas mokslui.

1984–1992 m. LŽI Augalų apsaugos skyriaus Fitopatologijos sektoriaus vedėjas.

1976–1984 m. LŽI jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Kita veikla

 • Nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo tarybos narys. Mokslinių konferencijų organizacinio komiteto narys.
 • Nuo 2007 m. Žurnalo „Progress in Plant Protection” redkolegijos narys.
 • 2005–2009 m. Žurnalo „Journal of Food, Agriculture & Environment” redkolegijos narys.
 • Nuo 2005 m. Žemės ūkio mokslo tarybos narys.
 • Nuo 2002 m. Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos prie Aplinkos ministerijos Tarybos pirmininkas.
 • Nuo 2001 m. Indijos mokslo žurnalo „Research on Crops” redkolegijos narys.
 • 2001–2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas) profesorius antraeilėse pareigose.
 • 1999–2004 m. Lietuvos mokslo premijų komiteto narys.
 • 1997–2007 m. Mokslo programos „Genofondas“ tarybos pirmininkas.
 • Nuo 1997 m. Žurnalo „Žemės ūkio mokslai” redakcinės kolegijos narys.
 • 1997–2005 m. LŽŪU AF kvalifikacinės komisijos pirmininkas.
 • Nuo 1996 m. Lietuvos fitopatologų draugijos pirmininko pavaduotojas.
 • Nuo 1996 m. „Lietuvos žemės ūkio enciklopedijos” redakcinės kolegijos narys.
 • Nuo 1995 m. LŽI ir LŽŪU leidinio „Žemdirbystė” (nuo 1997 m. „Zemdirbyste-Agriculture“) redakcinės kolegijos pirmininkas.
 • 1992–2009 m. Lietuvos žemdirbystės instituto tarybos narys.

Dalyvavimas  mokslo programose bei projektuose

 • 2008–2010 m. Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS).
 • 2008–2010 m. Augalinės biomasės energetinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais (BIOMASĖ BIODUJOMS).
 • 2006–2007 m. BPD 2.5 priemonės projektas „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“, veikla LZI-2 (modulis „Augalų patologija“), koordinatorius vykdytojas.
 • 2006–2007 m. Kenksmingų medžiagų kaupimosi augaluose, maisto produktuose ir pašaruose priežastingumas ir prevencija. (KENKSMEDAUP).
 • 2003–2006 m. LVMSF Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių priemonių sukūrimas“ (MIKOTOKSINAS).
 • 1996–2001 m. Tarptautinės programos „Kompiuterinių sprendimų priėmimo sistemų augalų apsaugoje pritaikymas, išvystymas ir įdiegimas Lietuvos žemės ūkyje“ vadovas.

Apdovanojimai

 • 2017 m. Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ redakcijos ir Aleksandro Stulginskio universiteto organizuotame konkurse išrinktas į labiausiai Lietuvai per šimtmetį (1918–2017) nusipelniusių agronomų dešimtuką.

 • 2017 m. Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimo suteiktas  Lietuvai nusipelniusio agronomo vardais.

 • 2016 m. Baltijos agroverslo instituto, „Arvi“ įmonių grupės, Aleksandro Stulginskio universiteto bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ordinas „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“
 • 2014 m. Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklas ir Švietimo ir mokslo ministerijos atminimo medalis už nuopelnus žemės ūkio mokslui.
 • 2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas (bendraautoriai I. Brazauskienė, R. Semaškienė) už darbų ciklą „Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982–2007 m.)“.
 • 2007 m. Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ laureatas (nominacija – „Mokslo naujovių skleidėjas“).
 • 2004 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.

Mokslinės publikacijos

 • Per 200 mokslo darbų anglų, rusų, lietuvių kalbomis, 12 mokslinių knygų bei vadovėlių autorius ir bendraautoris.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Venslovas E., Mankevičienė A., Kochiieru Y., Janavičienė S., Dabkevičius Z., Bartkevičs V., Bērziņa Z., Pavlenko R. 2023. The effect of Ustilago maydis and delayed harvesting on A- and B-type trichothecene concentrations in maize grain. Journal of Fungi, 9 (8): 794. IF – 5,2
 2. Kochiieru Y., Mankevičienė A., Cesevičienė J., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Janavičienė S. 2020. The influence of harvesting time and meteorological conditions on the occurrence of Fusarium species and mycotoxin contamination of spring cereals. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100 (7): 2999–3006. IF – 3,638
 3. Mankevičienė A., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Kochiieru Y., Janavičienė S., Jonavičienė A. 2019. Do black dots on wheat grains have an impact on deoxynivalenol accumulation? Zemdirbyste-Agriculture, 106 (3): 249–256. IF – 0,833
 4. Ramanauskienė J., Dabkevičius Z., Tamošiūnas K., Petraitienė E. 2019. The incidence and severity of take-all in winter wheat and Gaeumannomyces graminissoil inoculum levels in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (1): 37–44. IF – 0,833
 5. Danilčenko H., Dabkevičius Z., Jarienė E., Tarasevičienė Ž., Televičiūtė D., Tamošiūnas A., Jeznach M. 2017. The effect of stinging nettle and field horsetail extracts on the synthesis of biologically active compounds in germinated leguminous and guinoa seed. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 337–344. IF – 0,644

 6. Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Venslauskas K., Navickas K. 2016. Feasibility of tall fescue, cocksfoot and reed canary grass for anaerobic digestion: Analysis of productivity and energy potential.Industrial crops and products, 84: 87–96. IF – 3,181
 7. Vilkienė M., Ambrazaitienė D., Karčauskienė D., Dabkevičius Z. 2016. Assessment of soil organic matter mineralization under various management practices. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 66 (8): 641–646IF – 0,651
 8. Butkutė B., Lemežienė N., Kanapeckas J., Navickas K., Dabkevičius Z., Venslauskas K. 2014. Cocksfoot, tall fescue and reed canary grass: Dry matter yield, chemical composition and biomass convertibility to methane. Biomass and Bioenergy, 66: 1–11. DOI: 10.1016/j.biombioe.2014.03.014  IF – 3,394
 9. Janusauskaite D., Baliuckas V., Dabkevicius Z. 2013. Needle litter decomposition and enzyme activities on dune sands and soil properties as affected by native Pinus sylvestris L. and alien Pinus mugo of different ages. Baltic Forestry, 19 (1): 50–60. IF – 0,304
 10. Baltaduonytė M., Dabkevičius Z., Brazienė Z., Survilienė E. 2013. Dynamics of spread and control of Cercospora (Cercospora beticola Sacc.) and Ramularia (Ramularia beticola Fautrey & F.Lamb.) leaf spot in sugar beet crops. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (4): 401–408.  IF – 0,523
 11. Gaurilčikienė I., Ramanauskienė J., Dagys M., Simniškis R., Dabkevičius Z., Supronienė S. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (2) wheat (Triticum aestivum L.) seed germination and sanitation. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (2): 185–190. IF – 0,523
 12. Statkevičiūtė G., Jonavičienė K., Semaškienė R., Leistrumaitė A., Dabkevičius Z., Brazauskas G. 2012. Population structure of the barley pathogen Pyrenophora teres f. teres Lithuania. Journal of Plant Pathology, 98 (3): 601–608. IF – 0,91
 13. Supronienė S., Mankevičienė A., Kadžienė G., Kačergius A., Feizienė D., Feiza V., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Tamošiūnas K. 2012. Impact of tillage and fertilization on Fusarium infection and mycotoxin production in wheat grains. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 265–272. IF – 0,567
 14. Tilvikienė V., Venslauskas K., Navickas K., Župerka V., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž. 2012. The biomass and biogas productivity of perennial grasses. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (1): 17–22. IF – 0,567
 15. Mankevičienė A., Butkutė B., Dabkevičius Z. 2011. Peculiarities of cereal grain co-contamination with Fusarium mycotoxins intercrops. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (4): 415–420. IF – 0,232
 16. Suproniene S., Mankeviciene A., Kadziene G., Feiziene D., Feiza V., Semaskiene R., Dabkevicius Z. 2011.The effect of different tillage-fertilization practices on the mycoflora of wheat grains. Agricultural and Food Science, 20 (4): 315–326. IF – 0,925
 17. Kryževičienė, A. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Dabkevičius Z., Tilvikienė V., Šlepetys J. 2011. Cultivation of Miscanthus × giganteus for biofuel and its tolerance of Lithuania’s climate plants. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (3): 267–274. IF – 0,232
 18. Mankevičienė A., Butkutė B., Gaurilčikienė I., Dabkevičius Z., Supronienė S. 2011. Risk assessment of Fusarium mycotoxins in Lithuanian small cereal grains. Food Control, 22: 970–976. IF – 2,812
 19. Statkevičiūtė G., Brazauskas G., Semaškienė R., Leistrumaitė A., Dabkevičius Z. 2010. Pyrenophora teres genetic diversity as detected by ISSR analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (4): 91–98. IF – 0,232
 20. Suproniene S., Justesen A. F., Nicolaisen M., Mankeviciene A., Dabkevicius Z., Semaskiene R., Leistrumaite A. 2010. Distribution of trichothecene and zearalenone producing Fusarium species in grain of different cereal species and cultivars grown under organic farming conditions in Lithuania. Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), 17: 79–86. IF – 1,062
 21. Pranaitiene R., Danilcenko H., Jariene E., Dabkevicius Z. 2008. The effect of inhibitors on the changes of potato tuber quality during the storage period. Journal of Food, Agriculture & Enviromnent, 6 (3&4): 231–235. IF  – 0,282
 22. Mankevičienė A., Butkutė B., Dabkevičius Z., Supronienė S. 2007. Fusarium mycotoxins in Lithuanian cereals from the 20042005 harvests. Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), 14 (1): 103–107. IF – 1,074
 23. Dabkevičius Z., Mikaliūnaitė R. 2006. Effect of fungicidal seed treaters on germination of rye ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) sclerotia and on ascocarp formation. Crop Protection, 25 (7): 677–683. IF – 1,199

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Slepetiene A., Slepetys J., Tilvikiene V., Amaleviciute K., Liaudanskiene I., Ceseviciene J., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Buliauskaite R. 2016. Evaluation of chemical composition and biogas production from legumes and perennial grasses in anaerobic digestion using Oxitop system. Fresenius Environmental Bulletin, 25 (5): 1342–1347. 
 2. Marčiulynienė D., Lygis V., Pliūra A., Krivickaitė R., Dabkevičius Z. 2015. Paprastojo uosio šeimų jautrumas džiūvimui panaudojant dirbtinį sodinukų apkrėtimą Hymenoscyphus fraxineus. Miškininkystė, 1 (77): 7–19
 3. Vilkienė M., Ambrazaitienė D., Karčauskienė D., Dabkevičius Z. Prevencinės dirvožemio organinės medžiagos mažėjimo priemonės. Proceedings of the 18th Conference for Junior Researchers “Science – Future of Lithuania”. Vilnius, Lietuva. Article Number: aplinka 17: 1–4.
 4. Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Šarūnaitė L., Šlepetys J., Pocienė L., Šlepetienė A., Ceseviciene J. 2014. The yield and variation of chemical composition of cocksfoot biomass after five year of digestate application. Grassland Science in Europe, 19: 468–470
 5. Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. 2009. The spread of ergot (Claviceps purpurea) on Poaceae plants and incidente on cereals in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 246–259
 6. Tilvikienė V., Butkutė B., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž., Kryževičienė A. 2009. Nendrinių eraičių ir paprastųjų šunažolių biomasės kaita plaukėjimo bei žydėjimo tarpsniais. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (2): 138–150. ISSN 1392-3196
 7. Ronis A., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Liatukas Ž. 2009. Influence of leaf diseases on grain yield and yield components in winter wheat. Journal of Plant Protection Research, 49 (2): 151–157
 8. Dabkevičius Z., Sinkevičienė J., Semaškienė R., Sirvydas A., Kerpauskas P. 2008. The effect of thermal treatment on spring barley seed infection and germination. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 172–182.
 9. Mankevičienė A., Supronienė S., Dabkevičius Z., Auškalnienė O. 2008. The incidente of Fusarium fungi and mycotoxins in wheat grain as affected by growth regulators. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 251–258.
 10. Smatas R., Tamosiunas K., Semaskiene R., Dabkevicius Z., Lazauskas S. 2008. Trends in aphid occurrence in spring barley in 1976–2007. Journal of Plant Protection Research, 48 (3): 275–282.
 11. Dabkevičius Z., Gelvonauskis B., Leistrumaitė A. 2008. Investigation of genetic resources of cultivated plants in Lithuania. Biologija, 54 (2): 51–55.
 12. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Kryževičienė A., Dabkevičius Z., Lazauskas S. 2008. Biomass og grasses for energy: possibilities and Expectation. Italian Journal of Agronomy, 3 (3): 561–562.
 13. Dabkevičius Z., Sirvydas P. A., Sinkevičienė J., Šaluchaitė A., Vasiliauskaitė I. 2008. Fizikinių veiksnių ir cheminių priemonių svarba išvengiant vasarinių miežių ligų. Žemės ūkio mokslai, 15 (4): 28–34.
 14. Butkutė B., Dabkevičius Z. 2008. Individualių gliukozinolatų kaupimosi dėsningumai ir jų tarpusavio santykis rapsų sėklose. Žemės ūkio mokslai, 15 (2): 24–31.
 15. Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Supronienė S., Mačkinaitė R. 2007. Mikroskopinių grybų plitimo ir mikotoksinų kiekio žieminių kviečių grūduose priklausomumas nuo jų nuėmimo laiko. Zemdirbyste-Agriculture, 94 (3): 162–175.
 16. Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. 2007. New host-species of Claviceps purpurea (Fr.) Tul. from Poaceae family in Lithuania. Journal of Plant Protection Research, 47 (4): 409–416.
 17. Butkutė B., Dabkevičius Z. 2007. Agropriemonių bei genotipo įtaka gliukozinolatų kaupimuisi rapsų sėklose ir jų kiekio įvairavimas išspaudose. Gyvulininkystė, 49: 40–55.
 18. Mankevičienė A., Gaurilčikienė I., Dabkevičius Z., Semaškienė R., Mačkinaitė R., Supronienė R. 2006. Mycotoxin contamination of Lithuanian-grown cereal grains and factors determining it. Ekologija, 3: 21–27.
 19. Supronienė S., Auškalnienė O., Dabkevičius Z., Mankevičienė A. 2006. The effects of growth regulators on spring barley (Hordeum vulgare L.) morphological indicators and grain contamination with fungi and mycotoxins. Agronomy Research, 4: 397–401.
 20. Semaškienė R., Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Supronienė S. 2006. Effect of fungicides on Fusarium infection and production of deoxynivalelon in spring cereals. Agronomy Research, 4: 363-366.
 21. Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. 2006. Efficacy of seed treaters on the germination of ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) sclerotia and stroma formalion. Agronomy Research, 4: 303–306.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Baltaduonytė M., Dabkevičius Z., Brazienė Z. 2013. The spread of fungal leaf diseases in sugar beet crops. Rural development 2013, 22–28
 2. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Tilvikienė V., Šlepetys J., Dabkevičius Z. 2013. Biomass og grasses and other herbaceous plants for bioenergy use. Proceedings 22nd International Grassland Congress, 1782–1785
 3. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Dabkevičius Z. 2013. The use of digestate as fertilizer: effect on cocksfoot productivity and total energy input. Proceedings 22nd International Grassland Congress, 1503–1504
 4. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Dabkevičius Z. 2010. The Evaluation of tall fescue, cocksfoot and reed canary grass as energy crops for biogas production system. Grass Science in Europe, 15: Grassland in a Changing World, 304–306
 5. Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Sarunaite L., Kadziulis L. 2008. Contribution of lucerne and red clover to succeeding cereal crops yield. Multifunctional Grasslands in a Changing World, 1: XXI International Grassland Congress; VIII international Rangeland congress, 87.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Dabkevičius Z. 2009. Mikologijos pagrindai / mokomoji knyga. Lietuvos žemdirbystės institutas, 128 p.
 2. Dabkevičius Z. 2008. Mikrobiologijos ir bakteriologijos pagrindai / mokomoji knyga. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 103 p.
 3. Dabkevičius Z., Mikaliūnaitė R. 2008. Virusologijos pagrindai / mokomoji knyga. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 65 p.
 4. Dabkevičius Z., Brazauskienė I. 2007. Augalų patologija / vadovėlis aukštosioms mokykloms. IDP Solution, 493 p.: iliustr.
 5. Dabkevičius Z., Vasiliauskas A., Žiogas A. 2006. Miško fitopatologija / vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas, 356 p.: iliustr.
En