Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Virmantas Povilaitis

ORCiD iD: 0000-0003-3847-5004
El. paštas virmantas.povilaitis@lammc.lt
Instituto al.1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas           

2006–2010 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties doktorantūros studijos.

2004–2006 m. agronomijos magistro laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) Agronomijos fakultetas.

2000–2004 m. taikomosios ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis, Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultetas.

Mokslo laipsnis

2011 m. biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertacija „Miglinių javų derliaus formavimo aspektai skirtingo intensyvumo agroekosistemose“.

Mokslinių tyrimų kryptis

 • Augalų biomasės formavimosi ypatumai ir modeliavimas

Pareigos

Nuo 2014 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narys

Dalyvavimas mokslo programose ir projektuose

Tarptautiniai moksliniai projektai

 • 2022–2024 m. programos ERA-NET Cofund SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ir SusCrop projektas „Naujų technologijų ir žiedinės bioekonomikos principai tvariam ūkininkavimui skirtingose agroekosistemose“ (ConnectFarm), projekto dalies Lietuvoje vadovas ir vykdytojas.
 • 2020–2023 m. Facce Surplus programa „Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems“, projektas „Biologiškai tvarios ir klimatui palankios augalinės produkcijos maistui ir pašarams auginimas mažo našumo dirvožemiuose“, projekto dalies Lietuvoje vadovas ir vykdytojas.
 • 2011–2013 m. ES Baltijos jūros regiono programos projektas „Baltic Forum for Innovation Technologies for Sustainable manure Management“, vykdytojas.
 • 2009–2012 m. ES Baltijos jūros regiono programos projektas „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimas“, vykdytojas.

Nacionaliniai ir kitų mokslo programų projektai

 • 2019–2021 m. ŽŪM projektas „Glifosato ir jo skilimo produktų AMPA ir glufosinato likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė“, vykdytojas.
 • 2017–2019 m. ŽŪM projektas „Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimui“, vykdytojas.
 • 2014–2015 m. ESF projektas „C3 ir C4 žolinių augalų daugiafunkcionalumo inovatyvioms technologijoms mokslinis pagrindimas: fitožaliavos –bioproduktai – poveikis aplinkai“, vykdytojas.
 • 2010–2011 m. LMT programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Klimato kaita ir agroekosistemos“, „Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“, vykdytojas.
 • 2009 m. Mokslininkų grupių projektas „Abiotinių ir biotinių faktorių įtaka kraštovaizdžio komponentams (mažo baseino modeliavimas)“, vykdytojas.
 • 2009 m. Mokslininkų grupių projektas „Pagrindinių pedosferos dujų komponentų apytakos modeliavimas heterogeniškame kraštovaizdyje“, vykdytojas.
 • 2008 m. ŽŪM projektas „Lietuvos klimato sąlygomis pritaikyto sausros kriterijų identifikavimo metodo parengimas“, vykdytojas.
 • 2008 m. LVMSF mokslininkų grupių projektas „Klimato kaitos poveikis CO2 dujų srautams dirvožemyje ir chlorofilo fluorescencijai augaluose skirtingose agroaplinkose“, vykdytojas.
 • 2008 m. LVMSF programos „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“ projektas „Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatui” (AGROKAITA2), vykdytojas.
 • 2007 m. LVMSF programos „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“ projektas „Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ (AGROKAITA), vykdytojas.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

En