Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Alma Valiuškaitė

ORCiD iD: 0000-0003-0496-9647
Tel. 8 37 55 52 17
El. paštas alma.valiuskaite@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas     

1994–1999 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorija, doktorantė.

1994–1999 m. biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties doktorantūros studijos, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija).  

1986–1991 m. mokslinio agronomo kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

1999 m. Biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Coccomyces hiemalis Higg. Biologinės ypatybės ir priemonės, slopinančios vyšnių kokomikozės plitimą“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Kenksmingųjų organizmų identifikavimas, jų biologijos, išplitimo ir žalingumo tyrimai
 • Žaladarių prognozavimo modelių testavimas ir įdiegimas versliniuose sodininkystės ūkiuose
 • Integruota ir ekologinė sodo augalų apsauga
 • Pesticidų biologinio efektyvumo ir selektyvumo tyrimai

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorija, vyriausioji mokslo darbuotoja.

Nuo 2009 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vedėja.

2007–2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorija, vyresnioji mokslo darbuotoja.

1999–2007 m. Lieruvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorija, mokslo darbuotoja.

1993–1994 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorija, asistentė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos fitopatologų sąjunga
 • Lietuvos mikrobiologų sąjunga
 • Lietuvos mokslininkų sąjunga
 • Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)

Kita veikla

 • 2017 m. balandžio 28 d. mokslinio komiteto narė. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos. Lietuva, Vilnius, VU Botanikos sodas.
 • 2017–2019 m. trumpalaikė ekspertė. Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa. Dvynių projektas UA/12 ENPI HE 01 16,(UA/54PPP) „Ukrainos teisės aktų augalų apsaugos produktų  ir augalų sveikatos srityje derinimas su ES bei susijusių kontrolės ir laboratorinių paslaugų stiprinimas. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – projekto jaunesnysis partneris.
 • 2016 m. birželio 2–3 d. mokslinio komiteto narė. Tarptautinė mokslinė konferencija „1st International Conference on Scientific Actualities and Innovations in Horticulture: Development and technology“ (SAIH 2016 ). Lietuva, Kaunas.
 • 2016–2019 m. akredituota konsultantė. Konsultanto akreditavimo pažymėjimas Nr. 2406. Suteikta akreditacija Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais.
 • Darbo grupės narė, problemoms, susijusioms su pesticidų registravimu ir naudojimu. LR Žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 3D-741 „Dėl darbo grupės sudarymo“
 • Augalų apsaugos produktų registracijos patariamojo komiteto narė. (2012 m. birželio 20 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-436 sudarytas Augalų apsaugos produktų registracijos patariamasis komitetas (Žin., 2012, Nr. 70-3655).
 • 2009 m. rugsėjo 17–18 d. organizacinio komiteto narė. Tarptautinė mokslinė konferencija „Development of integrated plant protection strategies in horticulture“, LSDI, Babtai.
 • 2003 m. rugsėjo 10–12 d. organizacinio komiteto narė.Tarptautinė mokslinė konferencija „Progress of plant protection in current horticulture: theoretical and applied aspects“, LSDI, Babtai.
 • KTU, Pramoninė biotechnologija, studentės I. Kralikauskaitės  mokslinės praktikos vadovė ir baigiamojo bakalauro projekto „Aromatinių augalų eterinių aliejų priešgrybinis poveikis daržo augalų pašaknio ligų sukėlėjams“ konsultantė. 
 • KTU, Pramoninė biotechnologija, studentės S. Lukošiūtės mokslinės praktikos vadovė ir baigiamojo bakalauro projekto „Eterinių aliejų fungicidinis poveikis Alternaria spp. patogeniniams grybams in vitro“ konsultantė.
 • Agronomijos mokslo, Ekologijos ir aplinkotyros krypties daktaro disertacijų tarybų narė, oponentė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2018 m. liepos 2–6 d. kvalifikacijos kėlimas 5 dienų stažuotėje „EMPHASIS vasaros mokykloje  2018. Naujos ligos ir kenkėjai sodininkystėje ir daržininkystėje: inovatyvūs sprendimai“ Turino universiteto Inovacijų kompetencijos centras AGROINNOVA, Turinas, Italija.

 • 2018 m. vasario 9 d. kvalifikacijos kėlimas 7 akademinių valandų trukmės tarptautiniame mokomajame seminare „Inovacijos braškių auginimo technologijose“. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

 • 2017 m. vasario 21 d. kvalifikacijos kėlimas 8 akademinių valandų trukmės seminare „Projektų valdymas praktikams“. Administracijos darbuotojų asociacija.

 • 2017 m. sausio 21 d. kvalifikacijos kėlimas 5 akademinių valandų trukmės mokomajame seminare „Naujausios uogų ir daržovių auginimo technologijos“. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.

 • 2016 m. sausio 7 d. kvalifikacijos kėlimas 2 akademinių valandų trukmės seminare: „Animal Welfare and Food Quality Organic Farming and Welfare“. ASU ir Estonian University of Life Sciences.
 • 2016 m. sausio 26–27 d. kvalifikacijos kėlimas pagal neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programą (kodas 596185003) „Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose reikalavimų įgyvendinimas“. 16 akademinių valandų trukmės mokymai. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.
 • 2016 m. vasario 10–11 d. kvalifikacijos kėlimas 2 dienų mokymuose “DuPont FieldPro training” pagal DuPont Denmark ApS programą. Dotnuva- Akademija.
 • 2016 m. balandžio 20–27 d. stažuotė Lenkijos Poznanės gyvybės mokslų universitete, Vokietijos Göttingeno Georg-August universitete, Nyderlandų Bayer Crop Science kompanijoje ir Keukenhofo gėlių parodoje. Aleksandro Stulginskio universitetas.
 • 2016 m. rugsėjo 20 d. kvalifikacijos kėlimas 1 dienos seminaras Workshop on Academic Publishing. Enago academy, Kauno technologijos universitetas.
 • 2015 m. sausio 28 d. kvalifikacijos kėlimas 5 akademinių valandų trukmės seminare: „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos reikalavimų taikymas dažniausiai auginamų daržovių pasėliuose“.
 • 2013 m. balandžio 10–11d. mokymų ciklas „Darbų saugos ir sveikatos politika. Profesinės rizikos vertinimas“, „Vadovo įtaka motyvuojant darbuotoją saugiam elgesiui“.
 • 2013 m. lapkričio 11–15 d. mokymai mokslo darbuotojams „Programavimo pagrindai ir taikomosios statistikos su mokslinių tyrimų R programa žemės ūkiui”. R-Training.
 • 2012 m. gruodžio 11–12 d. mokymai „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. Mokymai finansuojami iš Europos socialinio fondo.
 • 2010 m. gruodžio 16–17 d. mokymai padalinių vadovams „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“, LAMMC SDI.
 • 2007 m. kovo 1 – balandžio 30 d. stažuotė Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės tyrimų institutas (Research Institute of Pomology and Floriculture) Skierniewice. Stažuotės tikslas – nustatyti ir identifikuoti Phytophthora spp. patogenus naudojant molekulinius markerius.
 • 2007 m. rugsėjo 29 – spalio 5 d. Austrija, meteorologinių stočių bei sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių gamybos įmonė „Pessl Instruments GmbH“. Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių bei jų naudojimo studijos. Susipažinta su prognozavimo sistemų praktiniu naudojimu Austrijos ūkiuose.
 • 2006 m. spalio 16–19 d. seminaras pagal pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektą LT2004.AG.06 „Administracinių gebėjinų ir augalinės kilmės produktų kontrolės sistemos stiprinimas“. Seminaro tema „Augalų ligų ir kenkėjų biologija, jų prognozavomo, monitoringo bei sprendimų priėmimo sistemos“. VAAT.
 • 2006 m. lapkričio 9 d. seminaras „Mikotoksinų nustatymo metodai“. Vilnius. UAB „Grida LAB: ir „Romer Labs“. Sertifikatas.
 • 2005 m. rugsėjo 1 – lapkričio 30 d. stažuotė Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės tyrimų institutas, Skiernievicai. Stažuotės tikslas – susipažinti su Phytophthora genties mikromicetų rūšių identifikavimo metodais ir biologijos ypatumais ant sumedėjusių augalų, įvertinti ligų sukėlėjų patogeniškumą, išplitimą ir žalingumą, ištirti galimas prevencines bei apsaugos priemones.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Tarptautiniai projektai

 • 2017 m. lapkričio 30 d. – 2020 m. spalio 20 d. projektas „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“ (IKMIS 2.0) Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0003. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“. 
 • 2016–2019 m. INTERREG projektas „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries (InnoFruit)“ (Lietuva, Latvija, Lenkija, Švedija).
 • 2016–2019 m. EU FRUIT NETWORK („ES vaisių tinklas“). Veiklos tipas: CSA, Horizon 2020. Sutartis su Europos Komisija.
 • Phare projektas Administracinių gebėjimų ir augalinės kilmės produktų kontrolės sistemos pajėgimų stiprinimas.
 • 2006–2011 m. COST 864 veikla: Tradicinių ir pažangių augalų apsaugos priemonių derinimas sėklavaisių auginimui. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

Nacionaliniai projektai

 • 2016 m. NMA LR ŽŪM „Ligų, kenkėjų ir piktžolių prevencijos taikant tausius integruotos augalų apsaugos metodus galimybių studija“.
 • 2014–2015 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „iMETOSÒ sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“, vadovė.
 • 2012–2015 m. MT projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“ pagal Nacionalinę mokslo programą „Sveikas ir saugus maistas“.
 • 2011–2013 m. LR ŠMM projektas „Universalių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“.
 • 2011–2013 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“.
 • 2011 m. LR ŽŪM MTTV projektas „Ligų ir kenkėjų kontrolės lauko augaluose perspektyvos tausaus pesticidų naudojimo kontekste“.
 • 2011–2012 m. LR ŽŪM MTTV projektas „Sodo ir daržo augalų, ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos modelių kūrimas“ programa Sodininkystė  ir daržininkystės plėtra.
 • 2008–2011 m. Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės krypties „Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui“ projektas „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione“ (Genūkis).
 • 2008–2009 m. „Bakterinės degligės židinių monitoringas Lietuvos versliniuose soduose ir medelynuose ir ligos rizikos faktorių analizė“.
 • 2008–2009 m. „Botrytis spp. prognozavimo moduliai ir jų harmonizavimas Lietuvos sąlygomis“.
 • 2008m. „Daugiamečių vaismedžių ir vaiskrūmių vertės nustatymo metodikos parengimas“.
 • 2008–2009 m. „Ekologinės gamybos ūkiams tinkamiausių obelų veislių nustatymas“.
 • 2008–2009 m. „Desertinių braškių auginimo technologijos profiliuotame dirvos paviršiuje parengimas ir priemonių uogų derėjimui pratęsti paieška“.
 • 2008–2011 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“.
 • 2008 m. mokslininkų grupės projektas „Obels žievės ligų sukėlėjų bioekologinių parametrų kitimo moduliavimas ir įvertinimas“.
 • 2008 m. mokslininkų grupės projektas „Obelų poskiepių atsparumo Phytophthora spp. tyrimai ir testavimo metodų palyginimas“.
 • 2007 m. Mokslininkų grupės projektas „Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių efektyvumo tyrimai Lietuvos sąlygomis panaudojant internetinę prognozavimo „iMETOS®sm“sistemą“.
 • 2007 m. „Braškių veislių tyrimas taikant pažangiausias desertinių braškių auginimo technologijas“.
 • 2005 m. „Sėklavaisių sodo augalų žievės ligų monitoringas ir efektyvių kontrolės priemonių paieška.
 • 2005 m. Mokslininkų grupės projektas „Fitopatogenai ir kenkėjai avietynuose: identifikacija, diagnostika ir kontrolė“.
 • 2005 m LVMSF parama su ūkio subjektu užsakymu vykdomi projektai „Biopesticidų efektyvumo nuo kenkėjų ir ligų sodo ir daržo augaluose bei kamanių įtakos obelų produktyvumui ir kokybei tyrimai“.
 • 2005 m. Mokslininkų grupės projektas „Obelų žievės ligų monitoringas ir aktyvių apsaugos priemonių paieška“.
 • 2005 m. Mokslininkų grupės projektas „Vaisių kokybės optimizavimo fitosanitariniu ir fiziologiniu aspektu tyrimai“.
 • 2005 m. „Efektyvios pagrindinių uoginių augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų bei piktžolių sistemos kūrimas“.
 • 2004 m. „Sodo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modelių kūrimas ir prognozavimo sistemos tinklo diegimas“.
 • 2004 m. „Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis efektyvios sodo augalų apsaugos sistemos sukūrimas atsižvelgiant į naujus ES reikalavimus augalų apsaugos priemonių asortimentui“.
 • 2004 m. Mokslininkų grupės projektas „Avietė (Rubus spp.): fitopatogenų ir kenkėjų monitoringas“.
 • 2004 m LVMSF parama su ūkio subjektu užsakymu vykdomi projektai „Bioagentų efektyvumo nuo kenkėjų ir entomofilų įtakos šiltnamio augalų produktyvumui ir kokybei tyrimai“.
 • 2003–2006 m. Prioritetinės krypties Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros VMSF projektas „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos priemonių sukūrimas“.
 • 2002–2003 m. „Naujų pesticidų tyrimas, papildant trūkstamomis cheminės apsaugos priemonėmis ekonomiškai efektyvias sodo ir daržo augalų apsaugos sistemas bei registruotų augalų apsaugos priemonių naudojimo spektro išplėtimas uogakrūmiams, kaulavaisiams ir daržovėms“.

Vadovavimas doktorantams

 • 2017–2021 m. doktorantės Arminos Morkeliūnės mokslinė vadovė; disertacija „Braškių antraknozės Colletotrichum genetinė įvairovė, žalingumas ir kontrolė“. Žemės ūkio mokslai, agronomija.
 • 2017–2021 m. doktorantės Linos Šernaitės mokslinė vadovė; disertacija „Augalinių ekstraktų pritaikymas daržinės braškės (Fragaria ananassa Duch.) žaladarių biologinei kontrolei“. Žemės ūkio mokslai, agronomija.
 • 2017–2021 m. doktorantės Astos Bylaitės mokslinė konsultantė; disertacija „Šviesos poveikis Botrytis vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi“. Žemės ūkio mokslai, agronomija.
 • 2011–2015 m. doktorantės Neringos Rasiukevičiūtės mokslinė konsultantė, disertacijoa „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“. Žemės ūkio mokslai, agronomija.

Apdovanojimai

 • 2016 m. gruodžio 16 d. Kauno kolegijos Padėka už indėlį plėtojant verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Kaunas.
 • 2007 m. birželio 14 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos Padėka už ilgametį ir nepriekaištingą darbą Lietuvos augalų apsaugos 80-ties metų jubiliejaus proga, Vilnius.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 2. Rancāne R., Valiuškaitė A., Zagorska V., Komašilovs V., Rasiukevičiūtė N. 2023. The overall environmental load and resistance risk caused by long-term fungicide use to control Venturia inaequalis in apple orchards in Latvia. Plants, 12 (3): 450. IF – 4,658
 3. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Valiuškaitė A. 2022. Different LED light wavelengths and photosynthetic photon flux density effect on Colletotrichum acutatum growth. Plants, 11 (1): 143. IF – 4,658
 4. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 5. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2022. Control of seed-borne fungi by selected essential oils. Horticulturae, 8 (3): 220. IF – 2,923
 6. Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Dėnė L., Chrapačienė S., Valiuškaitė A. 2022. Determination of specific parameters for early detection of Botrytis cinerea in lettuce. Horticulturae, 8 (1): 23.  IF – 2,923
 7. Duchovskienė L., Bernotienė R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Rimšaitė J. 2022. Genetic variation of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera Thripidae) populations in Lithuania and their link with host plants. Acta Scientiarum Polinarum Hortorum Cultus, 21 (6): 59–65. IF – 0,695
 8. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
 9. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Biocontrol of carrot disease-causing pathogens using essential oils. Plants, 10 (11): 2231. IF – 4,658

 10. Dėnė L., Valiuškaitė A. 2021. Sensitivity of Botrytis cinerea isolates complex to plant extracts. Molecules, 26 (15): 4595. IF – 4,927
 11. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Meteorological conditions in a temperate climate for Colletotrichum acutatum, strawberry pathogen distribution and susceptibility of different cultivars to anthracnose. Agriculture, 11 (1): 80. IF – 3,408
 12. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Šernaitė L., Valiuškaitė A. 2021. The use of essential oils from thyme, sage and peppermint against Colletotrichum acutatum. Plants, 10 (1): 114. IF – 4,658

 13. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Pathogenicity of Colletotrichum acutatum to different strawberry cultivars and anthracnose control with essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (2): 173–180. IF – 1,281
 14. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. Application of plant extracts to control postharvest gray mold and susceptibility of apple fruits to B. cinerea from different plant hosts. Foods, 9 (10): 1430. IF – 4,350
 15. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The extracts of cinnamon and clove as potential biofungicides against strawberry grey mould. Plants, 9 (5): 613IF – 2,762
 16. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2020. Biocontrol of strawberry pathogen Botrytis cinerea using plant extracts and essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (2): 147–152. IF – 1,083
 17. Rasiukevičiūtė N., Uselis N., Valiuškaitė A.  2019. The use of forecasting model iMETOS® for strawberry grey mould management. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 143–150. IF – 0,833
 18. Valiuškaitė A., Uselis N., Kviklys, Lanauskas J., Rasiukevičiūtė N. 2017. The effect of sustainable plant protection and apple tree management on fruit quality and yield. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 353–358. IF – 0,746
 19. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Suproniene S. 2016. Effective onion leaf fleck management and variability of storage pathogens. Open Life Sciences, 11: 259–269. IF 0,448
 20. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Viškelis J., Luksiene Z. 2016. Attempts to use photosensitization for preservation of strawberry cultivar ‘Darselect’: effects on shelf-life, nutritional and organoleptic properties” excluding photosensitization for preservation of strawberry. Journal of Plant Diseases and Protection, 123 (3): 125–131. IF 0,477
 21. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L. Viškelis J., Lukšienė Ž. 2015. New non-chemical postharvest technologies reducing berry contamination. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (4): 411–416. IF 0,579
 22. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Rasiukevičiūtė N. 2014. Species ratio, spring emergence, population dynamics and damage of plum sawflies Hoplocampa minuta and H. flava in plum orchard. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 91–98. IF 0,420
 23.  Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2014. Variety-specific population density and infestation levels of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in two differently managed apple orchards in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (2): 205–214. IF 0,420
 24. Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Karklelienė R. 2012. Effects of organic and conventional fertilization on the occurrence of Brevicoryne brassicae L. and its natural enemies in white cabbage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 62 (1): 16–22. IF 0,62
 25. Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viškelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of 'Lodel' apples. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3–4): 132–135. IF 0,425
 26. Raudonis L., Duchovskienė L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2010. Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in an apple-tree orchard. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (1): 49–54. IF 0,232
 27. Valiuškaitė A., Survilienė E., Baniulis D. 2010. Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (4): 85–90. IF 0,232
 28. Raudonis L., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2004. Toxicity of pesticides to predatory mites and insects in apple-tree site under field conditions. Environmental Toxicology, 19 (4): 291–295. IF 1,932

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Morkeliūnė A., Uselis N. 2021. Essential oils as bio-fungicide against strawberry Colletotrichum acutatum. Acta Horticulturae, 1306: 719–724.
 2. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. The inhibition of Colletotrichum acutatum by monochromic pulsed and non-pulsed radiation at different time durations. Acta Horticulturae, 1306: 711–718.
 3. Lukošiūtė S., Šernaitė L., Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The effect of Lamiaceae plants essential oils on fungal plant pathogens in vitro. Agronomy Research, 18 (S4): 2761– 2769. 

 4. Kybartaitė J., Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. Plants and fungal pathogens under climate change, a review. Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, Technologies and Environment, 11 (16): 37–45.
 5. Šernaitė L., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2019. Biocontrol of strawberry grey mold using pepper extracts. Proceedings of the X international scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, p. 893–898.
 6. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Buskienė L., Kviklys D. 2018. Įvairiu laiku nokstančių veislių braškių produktyvumas ir uogų kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (3–4): 18–30.
 7. Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N. 2018. Experience of apple tree sustainable plant protection in Lithuania. Integrated Plant Protection in Fruit Crops Subgroup “Pome Fruit Diseases” IOBC-WPRS Bulletin, 138: 38–43.
 8. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Uselis N., Valiuškaitė A. 2017. Colletotrichum – sparčiai plintantys braškių puvinių sukėlėjai (Apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1–2): 43–53.
 9. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2015. Botrytis cinerea infekcijos rizikos prognozavimas svogūnų pasėlyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1–2): 15–24.
 10. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Lukšienė Ž. 2015. Alternatyvių augalų apsaugos priemonių įtaka braškių augumui ir produktyvumui bei kekerinio puvinio plitimui. Sodininkystė ir daržininkystė 34 (3–4): 71–78.
 11. Kazlauskaitė S., Pauliukaitė D., Mulerčikas P., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L, Rasiukevičiūtė N. 2015. Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae) paplitimas ir kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens hawkeri). Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, 19: 31–40.
 12. Kazlauskaitė S., Pauliukaitė D., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2015. Ligų paplitimas ir jų kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens Hawkeri). Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, 19: 41–50.
 13. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A. 2013. The study on temperature sum model for predicting apple sawfly spring emergence and flight intensity in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1–2): 23–37.
 14. Valiuškaitė A., Survilienė E, Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R. 2013. Sodo ir daržo augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų naujausi tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 129–137.
 15. Survilienė-Radzevičė E., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė, L. 2013. Evaluation of iMETOS®sm Botrytis cinerea and Botrytis squamosa forecasting models in different agro-ecological regions. Proceedings of the 6th international scientific conference "Rural Development 2013", 6 (2): 254–257.
 16. Tamosiunas R., Duchovskiene L., Valiuskaite A. 2013. Monitoring of sawfly populations (Hymenoptera: Symphyta: Hoplocampa) in plum and apple orchards using visual traps. Proceedings of Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 67 (2): 130–135.
 17. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Survilienė-Radzevičė E., Supronienė S. 2013. Investigation of Botrytis cinerea risk forecasting model in strawberries. Proceedings of Latvian Academy of Science, 67 (2): 195–198.
 18. Survilienė E., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė L. 2011. Carrot Alternaria leaf blight management using forecasting model. Proceedings II of the 5th International scientific conference „Rural Development 2011“. ASU, 24–25 November, p. 227–231.
 19. Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable Crops Research Bulletin, 73.
 20. Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy Research, 7 (spec. iss. I): 536–541.
 21. Valiuškaitė A., Uselis N., Survilienė E. 2010. iMETOS®sm Botrytis sp. prognozavimo modelio efektyvumo tyrimai braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (3): 13–21.
 22. Survilienė E. Karklelienė R., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. 2010. Alternariozės (Alternaria dauci) žalingumo įvertinimas skirtingų veislių valgomųjų morkų pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (3): 35–43.
 23. Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė A. 2010. Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 21–28.
 24. Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research, 7 (spec. iss. I): 363–368.
 25. Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 7 (spec. iss. II): 737–743.
 26. Kviklys D., Valiuškaitė A., Kviklienė N. 2009. Obelų šaknies kaklelio puvinio įtaka vegetatyvinių poskiepių biometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 29–35.
 27. Kviklienė N., Valiuškaitė A. 2009. Influence of maturity stage on fruit quality during storage of ‘Shampion’ apples. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 117–123.
 28. Raudonis L., Valiuškaitė A. 2009. Integrated approach of apple scab management using iMETOS warning system. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 181–191.
 29. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2009. Braškių veislių tyrimas, auginant jas profiliuotoje dirvoje po priedanga. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 51–60.
 30. Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. 2008. Control of grey mould and white leaf spot in strawberry. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 221–226.
 31. Valiuškaitė A., Survilienė E., Raudonis L. 2008. Effect of Mycostop on Fusarium root-rot agents of raspberry. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 47–51.
 32. Kviklienė N., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2008. Effect of preharvest maturity on quality and storame ability of apple cv. 'Ligol'. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 339–346.
 33. Sasnauskas A., Rugienius R., Šikšnianas T., Uselis N., Raudonis L., Valiuškaitė A., Brazaitytė A., Viškelis P., Rubinskienė M. 2008. Small berry research according to COST 863 Action. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 389–400.
 34. Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2008. Effect of abiotic factors on risk of Venturia inaequalis infection depending on apple tree growth stages. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 411–418.
 35. Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2008. Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo, naudojant internetinę sistemą „iMETOS®sm“, modulių efektyvumas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 277–287.
 36. Valiuškaitė A., Raudonis L. 2008. Epidemiology of bark diseases of apple tree in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 51–57.
 37. Orlikowski L. B., Valiuškaitė A. 2007. New record of Phytophthora root and stem rot of Lavendula angustifolia. Acta Mycologica, 42 (2): 193–198.
 38. Survilienė E., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2008. The effect of fungicides on the development of downy mildew of onions. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 171–179.
 39. Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2007. The influence of fungicide sprays on infection of apple tree by Venturia inaequalis (Cke.) Wint. Sodininkystė ir daržininkystė,  26 (4): 89–100.
 40. Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. 2007. Aktyvių apsaugos priemonių įtaka juodųjų serbentų ligoms ir kenkėjams plisti. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 144–152.
 41. Survilienė E., Valiuškaitė A. 2006. Carrot (Daucus sativus Röhl.) colonization by Alternaria spp. and effect of fungicide spray their population. Ekologija, 3: 54–59.
 42. Valiuškaitė A., Survilienė E., Lugauskas A., Levinskaitė L., 2006. Ecological aspects of distribution of potential toxin-producing micromycetes on stored apple fruit. Ekologija, 3: 60–63.
 43. Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research, 4: 247–255.
 44. Uselis N., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2006. Incidence of fungal leaf diseases and phytophagous mites in different strawberry cultivars. Agronomy Research, 4: 421–425.
 45. Valiuškaitė A., Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., 2006. Postharvest fruit rots incidence depending on apple maturity. Agronomy Research, 4: 427–431.
 46. Stankevičienė A., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2006. Micromycete diversity in the rhizosphere of the clove pink (Dianthus caryphyllus L.) plants. Vagos, 69 (22): 78–83.
 47. Survilienė E., Valiuskaite A., Raudonis L. 2006. Effect of fungicides on Alternaria diseases of carrot. Защита растений, Вып. 30, ч.1: 319–321.
 48. Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. 2005. Analysis of micromycetes composition of sour cherry fruits in Lithuania.  Phytopathologia Polonica, 35: 197–201.
 49. Radaitienė D., Kačergius A., Valiuškaitė A. 2005. Ascospora dieback and stem blight, new diseases of Rubus species in Lithuania. Botanica Lithuanica, 11 (1): 51–53.
 50. Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2005. Effects of spirodiclofen on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in strawberries. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 43–53.
 51. Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L. 2005. Effects of spirodiclofen on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in black currants. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 54–63.
 52. Levinskaitė L., Lugauskas A., Valiuškaitė A. 2005. Potential toxin-producing micromycetes on fruit and berries of horticultural plants treated with fungicides. Botanica Lithuanica (suppl. 7): 47–54.
 53. Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. 2005. Mycological analysis of post harvest micromycetes on sour cherries ‘North star‘ in Lithuania. Плодоводство, 17 (2): 202–205.
 54. Survilienė E., Šidlauskienė A., Valiuškaitė A., Vasinauskienė M., Zitikaitė I. 2005. Impact of fungicides on cabbage storage diseases. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 341–351.
 55. Kačergius A., Jovaišienė Z., Valiuškaitė A. 2004. Phomopsis vaccinii on Vaccinium corymbosium in Lithuania. Botanica Lithuanica, 10 (1): 75–80.
 56. Raudonis L., Valiuškaitė A. 2003. Research on pest and disease control in horticultural plants and its development in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 3–14.
 57. Valiuškaitė A. 2003. Latest mycological investigation of sour cherry. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 186–193.
 58. Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Uselis N., Raudonis L. 2003. Investigation of apple canker (Nectria galligena Bres.) in intensive medium dwarf apple orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 194–200.
 59. Raudonis L., Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Survilienė E. 2003. Pest and disease management model of apple-trees according to warning equitment. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 528–537.
 60. Valiuškaitė A. 2002. Micromycetes infecting stone fruit trees. Biologija, 1: 18–21.
 61. Valiushkaite A. 2002. Investigation of biological peculiarities of Blumeriella jaapii. Plant Protection Science, 38 (1): 405–407.
 62. Valiuškaitė A. 2002. Investigation of fruit tree pathology to improve fruit quality. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 155–164.
 63. Valiuškaitė A. 2002. Fruit - rot micromycetes detected on stone fruit and efficiency of protection systems. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 174–182.
 64. Valiuškaitė А. 2001. Biological characteristics of Coccomyces hiemalis and susceptibility of cherry cultivars to leaf spot. Folia Horticulturae, 13/1A: 523–527.
 65. Valiuškaitė A., Lugauskas A., Rašinskienė A. 2000. Vyšnių lapus pažeidžiantieji mikromicetai. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 69–80.
 66. Valiuškaitė A. 1999. Development peculiarities of Coccomyces hiemalis and investigation of means inhibiting prevalence of sour cherry coccomycosis. Sodininkystė ir daržininkystė, 18 (2): 34–50.
 67. Valiuškaitė A. 1999. Patogeno Coccomyces hiemalis ekologiniai ypatumai. Ekologija, 3: 38–42.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Galvydis J., Valiuškaitė A. 2002. Pavojingesnės slyvų ligos Lietuvoje. Dendrologia Lithuaniae, t. VI, p. 29–35.
 2. Galvydis J., Valiuškaitė A. 2002. Pavojingesnės vyšnių ir trešnių ligos Lietuvoje. Dendrologia Lithuaniae, t. VI, p. 36–41.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2019. UV LEDs in postharvest preservation and produce storage. Koutchma T. (ed.): Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 67–90.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

1. ‘Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija: (taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“). 2014. Aut.: N. Uselis (sudaryt.), D. Kviklys, J. Lanauskas, L. Buskienė, A. Valiuškaitė, P. Viškelis. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 158 p.: iliustr. (K2c).

2. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. 2013. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 447 p.

 • Vaismedžių kenkėjų ir ligų monitoringo bei jų išplitimo vertinimo metodika (Valiuškaitė A., Duchovskienė L.), p. 174–182.
 • Uoginių augalų apsaugos nuo kenkėjų ir ligų tyrimo metodika (Valiuškaitė A., Duchovskienė L.), p. 190–197.

3. Obelų apsauga nuo ligų ir kenkėjų: metodika skirta sodininkystės specialistams, konsultantams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. 2011. A. Valiuškaitė (sudaryt.). LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 47 p.: iliustr. ISBN 978-9986-828-30-3.

4. Aviečių ligos ir kenkėjai bei apsauga nuo jų / Sud. L. Raudonis, A. Valiuškaitė, J. Staniulis / 2008. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 54 p.: iliustr. ISBN 978-9986-828-28-0.

5. Žemės ir miškų ūkio pesticidų katalogas / sud. G. Rimavičienė / 2005. LŽŪKT, 293 p.

 • Sodo augalai (Valiuškaitė A.), p. 59–61.

6. Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos / Sud. N. Uselis / 2005. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 211 p.

 • Obelų ligos (Valiuškaitė A., Stankienė J.), p. 99–106.
 • Augalų apsaugos priemonių naudojimas soduose (Raudonis L., Valiuškaitė A.), p. 108–112.
 • Obuolių ligos sandėlyje (Valiuškaitė A.), p. 115–118.
 • Kriaušių ligos (Valiuškaitė A., Stankienė J.), p. 193–197.
 • Augalų apsaugos priemonių naudojimas kriaušių soduose (Raudonis L., Valiuškaitė A.), p. 199–202.
 • Kriaušių ligos sandėlyje (Valiuškaitė A.), p. 204–206.

7. Sodo ir daržo augalų apsaugos technologijos 2007–2008 m. / Aut.: L. Raudonis (sudaryt.), E. Survilienė, A. Valiuškaitė. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 134 p., [8] iliustr. lap. ISBN 978-9986-828-26-6.

8. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės /sud. I.Gaurilčikienė, R. Semaškienė / 2004. Lietuvos žemdirbystės institutas. 313 p.

 • Sėklavaisiniai sodo augalai (Raudonis L., Valiuškaitė A.), p. 235–245.
 • Kaulavaisiniai sodo augalai (Raudonis L., Valiuškaitė A.), p. 255–264.
 • Uoginiai sodo augalai (Raudonis L., Valiuškaitė A.), p. 265–280.
 • Braškės (Valiuškaitė A., Raudonis L.), p. 281–294.

9. Mokslinis metodinis leidinys „Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita“ / sud. J. Šurkus, I. Gaurilčikienė. 2002. Lietuvos žemdirbystės institutas, 345 p.

 • Sodo augalų ligos (Valiuškaitė A.), p. 270–295.

10. Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos / Sud. N. Uselis / 2002. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 190 p.

 • Aviečių ligos, kenkėjai ir apsauga (Buskienė L., Valiuškaitė A.), p. 46–55.

Rekomendacijos

 1. Uselis N., Valiuškaitė A., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 68–73.
 2. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Sasnauskas A., Kviklys D. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam auginimui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 27–29.
 3. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2013. “iMetos®“ prognozavimo modelio taikymas obelų apsaugai nuo obuolinio vaisėdžio ir žaliojo bei pilkojo obelinių amarų. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 41–43.
 4. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Tamošiūnas R. 2013. iMETOS® prognozavimo modelio taikymas apsaugai nuo morkų alternariozės ir svogūnų laiškų kekerinio dėmėtumo bei taškuotosios dėmėtligės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 44–46.
 5. Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R.. 2013. iMETOS® prognozavimo modelio taikymas nuo morkinės ir svogūninės musių. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 46–47.
 6. Lanauskas J., Kviklienė N., Valiuškaitė A., Uselis N. 2012. Obelų veislės ekologiniams sodams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 4–6.
 7. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2012. Braškių derėjimo laiko pratęsimas auginant remontantinių veislių braškes. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 9–10.
 8. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2011. Braškės veislės, kurių derinys užtikrina dviejų mėnesių derėjimo laikotarpį, auginant profiliuotame dirvos paviršiuje ir taikant pigiausias uogų derėjimo pratęsimo priemones. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 41–43.
 9. Valiuškaitė A., Raudonis L., Tamošiūnas R. 2011. Slyvų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 43–44.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Valiuškaitė A. 2018. Pagrindinės braškių ligos. Mano ūkis, 1: 42–45.
 2. Dambrauskienė E., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N. 2018. Eterinių aliejų poveikis daržovių sėkloms. Mano ūkis, 4: 50–51.
 3. Valiuškaitė A. 2018. Braškių žaladarių valdymas biologinėmis priemonėmis. Mano ūkis, 5: 47–49.
 4. Valiuškaitė A. 2018. sodinių šilauogių ligos. Mano ūkis, 7: 43–45.
 5. Valiuškaitė A. 2017. Kekerinis obuolių puvinys. Mano ūkis, 11: 46–47.
 6. Valiuškaitė A. 2016. Pavasaris soduose prasideda nuo purškimų. Mano ūkis, 4: 46–50.
 7. Valiuškaitė A. 2016. Juodųjų serbentų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Mano ūkis, 5: 46–48.
 8. Valiuškaitė A. 2016. Paprastasis obelų vėžys – grėsminga liga. Sodo spalvos, 2: 52–53.
 9. Valiuškaitė A. 2016. Vaismedžių šaknų gumbas. Sodo spalvos, 3: 34–35.
 10. Valiuškaitė A. 2016. Ne tik vorai tinklus rezga. Sodo spalvos, 8: 56–59.
 11. Valiuškaitė A. 2016. Pesticidų paskirtis: saugoti, kontroliuoti, naikinti. Sodo spalvos, 12: 54–56.
 12. Valiuškaitė A. 2015. Obelų apsauga – problemos senos, sprendimai nauji. Mano ūkis, 2: 50–52.
 13. Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A. 2015. Slyvos – ne tik mėgėjams. Mano ūkis, 5: 44–46.
 14. Valiuškaitė A., Lanauskas J., Uselis N. 2015. Slyvų apsaugos sistema. Mano ūkis, 7: 44–45.
 15. Valiuškaitė A. 2015. Atsargiai – vos įžiūrimos, bet galingos. Mano ūkis, 11: 40–41
 16. Uselis N., Valiuškaitė A., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės obuolių auginimas. Mano ūkis, 7: 45–49.
 17. Valiuškaitė A. 2014. Sodininko skaičiuoklė: kas, kur, kada ir kiek. Mano ūkis, 4: 52, 54.
 18. Valiuškaitė A. 2014. Sodo aktualijos. Mano ūkis, 8: 39.
 19. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Kviklys D., Sasnauskas A. 2013. Naujų braškių veislių paieška. Mano ūkis, 1: 45–47.
 20. Valiuškaitė A. 2013. Kokie kenkėjai žalingiausi ekologiniams sodams. Mano ūkis, 7: 40–45.
 21. Valiuškaitė A.  2013. Sodo augalų apsaugos nuo kenkėjų iššūkiai. Mano ūkis, 10: 37–38.
 22. Valiuškaitė A. 2013. Obelų apsauga nuo rauplių.  Mano ūkis, 12: 35–37.
 23. Valiuškaitė A. 2013. 11 žingsnių sveiko obuolio link. Sodo spalvos, 3: 75–79.
 24. Valiuškaitė A.  2013. Žalingiausios persikų ir abrikosų ligos bei kenkėjai. Sodo spalvos, 6: 64–66.
 25. Valiuškaitė A. 2013. Agrastai. Kuo serga, kas puola, kaip kovoti, profilaktika. Sodo spalvos, 8: 62–64.
 26. Valiuškaitė A. 2012. Obuolių puviniai sandėlyje. Mano ūkis, 2: 24–25. 
 27. Valiuškaitė A. 2012. Pavasario praktikumas sodininkams. Mano ūkis, 4: 38–39.
 28. Valiuškaitė A. 2012. Išskirtinės kokybės desertiniai obuoliai. Mano ūkis, 5: 40–42.
 29. Valiuškaitė A. 2012.  Braškių apsauga: klasika ir naujienos. Mano ūkis, 6: 42–43.
 30. Valiuškaitė A. 2012. Verslinio serbentyno apsauga. Mano ūkis, 7: 47–49.
 31. Valiuškaitė A.  2012. Remontantinėms avietėms apsaugos nereikia – mitas ar tiesa? Mano ūkis, 9: 50–51.
 32. Valiuškaitė A. 2012. Kodėl nedera kriaušės. Mano ūkis, 10: 45–47.
 33. Valiuškaitė A. 2012. Apie braškių sveikatą. Sodo spalvos, 4: 65–68.
 34. Valiuškaitė A.  2012. Nesiseka užsiauginti vyšnių? Sodo spalvos,  8: 60–62.
 35. Valiuškaitė A. 2012. Kas kėsinasi į mūsų avietes? Sodo spalvos, 10: 58–61.
 36. Valiuškaitė A. 2012.  Purškimas – svarbi technologinė grandis. Mano ūkis, 12: 28–29.
 37. Lukšaitė. R., Valiuškaitė A. 2012. Inovatyvių technologijų vystymas darnaus žemės ūkio raidai. Naujos tėviškės žinios, 199 (5103): 3.
 38. Valiuškaitė A. 2011. Bakterinės degligės prognozavimas. Mano ūkis, 2: 38, 43–44.
 39. Valiuškaitė A. 2011.Obelų kenkėjų žalingumo ribos. Mano ūkis, 6: 40–42.
 40. Valiuškaitė A. 2011. Apsaugoti obelis nuo obuolinio vaisėdžio – sunki, bet įmanoma misija. Mano ūkis, 8: 38–39.
 41. Valiuškaitė A. 2011. Rudens praktikumas sodininkams. Mano ūkis, 10: 28–29.
 42. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2010. Naujausi braškių veislių tyrimai. Mano ūkis, 2: 36–39.
 43. Valiuškaitė A. 2010. Bėdos braškynuose – įveikiamos. Mano ūkis, 2: 40–41.
 44. Valiuškaitė A. 2010. Integruota obelų apsauga. Mano ūkis, 5: 38–39.
 45. Valiuškaitė A. 2010. Kas naujo aviečių apsaugoje. Mano ūkis, 6: 38–40.
 46. Valiuškaitė A. 2010. Serbentų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Mano ūkis, 7: 38–40.
 47. Valiuškaitė A. 2010. Sodas be kenkėjų ir ligų. Rasos, 8: 47.
 48. Valiuškaitė A. 2010. Prieš vyšnias – kokomikozė. Rasos, 14: 45.
 49. Valiuškaitė A. 2010. Derlių suvalgėme – kenkėjai liko. Rasos, 15: 48–49.
 50. Valiuškaitė A. 2010. Kas trukdo derėti lazdynui? Rasos, 17: 44–45.
 51. Valiuškaitė A. 2009. Į sodus – su purkštuvais. Mano ūkis, 4: 42–45.
 52. Valiuškaitė A. 2009. Augalų apsauga ekologiniame sode. Mano ūkis, 6.
 53. Valiuškaitė A. 2009.Trešnių ligos ir kenkėjai. Mano ūkis, 8: 37–39.
 54. Valiuškaitė A. 2009. Obelų veislės ekologiniam sodui. Mano ūkis, 9: 42–44.
 55. Valiuškaitė A. 2008. Ekologiški apsaugos nuo spragšių būdai. Mano ūkis, 4: 40–41.
 56. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Zalatorius V. 2008. Kokią braškių veislę rinktis. Mano ūkis, 6: 40–42.
 57. Valiuškaitė A. 2008. Bakterinės degligės valdymo filosofija. Mano ūkis, 8: 43–44; 49.
 58. Valiuškaitė A. 2008. Braškių ligos ir apsauga. Mano ūkis, 11: 40–43.
 59. Valiuškaitė A. 2007.  Fitoftorinių mikromicetų grėsmė. Mano ūkis, 1: 44–45.
 60. Valiuškaitė A. 2007.  Sodo augalų apsauga iki žydėjimo. Mano ūkis,  4: 48–50.
 61. Valiuškaitė A. 2007. Braškių mitybos sutrikimai. Mano ūkis, 7: 54–55.
 62. Valiuškaitė A.  2007. Apsaugos nuo bulvių maro taktika. Mano ūkis, 8: 28–30.
 63. Valiuškaitė A. 2007. Diagnozė: nematodai! Mano ūkis, 11: 38–39.
 64. Valiuškaitė A. 2006.  Slyvų ligos. Mano ūkis, 10: 62–65.
 65. Valiuškaitė A. 2006. Slyvų kenkėjai. Mano ūkis, 10: 66–68.
 66. Valiuškaitė A. 2006. Apsaugos priemonės mėgėjiškiems sodams. Mano ūkis, 10: 69–70.
 67. Valiuškaitė A. 2005. Aviečių apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Mano ūkis, 6: 33.
 68. Valiuškaitė A. 2005. Kad avietės augtų sveikos. Mano ūkis, 7: 24–26.
 69. Valiuškaitė A. 2004. Kriaušių ligos. Sodininkystė: informacinis leidinys, 22: 14–18. Akademija, Kėdainių r.
En