Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Akvilė Viršilė

ORCiD iD: 0000-0001-5981-7494
Tel.  (8 37) 55 476, 8 656 64 818
El. paštas akvile.virsile@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2005 m. Chemijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

2003 m. Biologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2012 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija). Žemės ūkio mokslų (agronomijos (01A) daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Fotofiziologiniai efektai metabolitų dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų fotofiziologija
 • Fitochemija, metabolizmas
 • Produktyvumo fiziologija

Profesinė patirtis

Nuo 2016 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja.

Nuo 2016 m. UAB Energenas, Projektų vadovė.

2012–2016 LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

2010–2012 LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2006–2009 Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) Agronomijos fakulteto asistentė.

2005–2006 Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos augalų fiziologų draugija
 • Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugija (ISHS)

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017–2018 m. „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ Mokslo paslaugų identifikavimo mokymai.
 • 2016 m. gruodžio 11–17 d. stažuotė Universitta Cattolica del Sacro Cuore, Agrarinės ir aplinkos chemijos institute, Piacenza, Italija.
 • 2016 m. birželio 27 d. – liepos 14 d. Stažuotė Fudan University, Department of Light Sources and Illuminating Engineering, Institute of Light Sources. Shanghai, China.
 • 2015 m. rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 5 d. Wageningen UR, Wageningen, Olandija, Dalyvavimas „The Wageningen Summer School on Greenhouse Horticulture“.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2022 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“,vadovė.
 • 2017–2020 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės etapais“ MODELIGHT, dalyvė.
 • 2016–2017 m. Horizon2020 SME Instrumentas „Market Opportunity Validation and Business Plan Development for horticulture research LED solution – Hortiled, dalyvė
 • 2015–2018 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai“ NIMETA, vadovė.
 • 2011–2013 m. LMT Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“: “Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“, MICROGREENS, vykdytoja.
 • 2012–2013 m. LMT Proveržio idėjų projekto „Fotofiziologiniai efektai augalų antrinio metabolizmo valdymui“ METABOLED, vadovė.
 • 2007–2009 m. VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED, vykdytoja.
 • 2004–2006 m. VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED, vykdytoja.
 • Ūkio subjektų užsakomieji MTEP projektai.

Vadovavimas doktorantams

 • 2013–2017 m. doktorantės Viktorijos Vaštakaitės vadovė. 2018 02 22 apgintos disertacijos tema: „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai"

Apdovanojimai

 • 2015–2016 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunojo mokslininko stipendija.
 • 2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medalis už pasiekimus moksle.
 • 2014 m. Lietuvos Nacionalinė mokslo premija (su bendraautoriais).

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 2. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 3. Viršilė A., Samuolienė G., Laužikė K., Šipailaitė E., Balion Z., Jekabsone A. 2022. Species-specific plant-derived nanoparticle characteristics. Plants, 11 (22): 3139. IF – 4,658
 4. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sutulienė R., Laužikė K., Viršilė A., Samuolienė G., Runkle E. S. 2022. Photon distribution of ole-source lighting affects the mineral nutrient content of microgreens. Agriculture, 12 (8): 1086. IF – 3,408
 5. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The physiological response of lettuce to red and blue light dynamics over different photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 2294. IF – 6,627
 6. Samuolienė G., Miliauskienė J., Kazlauskas A., Viršilė A. 2021. Growth stage specific lighting spectra affect photosynthetic performance, growth and mineral element contents in tomato. Agronomy, 11 (5): 901. IF – 3,949
 7. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The photosynthetic performance of red leaf lettuce under UV-A irradiation. Agronomy, 10 (6): 761. IF – 3,417
 8. Dikšaitytė A., Viršilė A., Žaltauskaitė J., Januškaitienė I., Praspaliauskas M., Pedišius N. 2020. Do plants respond and recover from a combination of drought and heatwave in the same manner under adequate and deprived soil nutrient conditions? Plant Science, 291: 110333. IF – 5,753
 9. Samuolienė G., Viršilė A., Haimi P., Miliauskienė J. 2020. Photoresponse to different lighting strategies during red leaf lettuce growth. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 202: 111726. IF – 6,252
 10. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The distinct impact of multi-color LED light on nitrate, amino acid, soluble sugar and organic acid contents in red and green leaf lettuce cultivated in controlled environment. Food Chemistry, 310: 125799. IF – 7,514
 11. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Duchovskis P. 2019. Nutrient levels in Brassicaceae microgreens increase under tailored light-emitting diode spectra. Frontiers in Plant Science, 10:1475. IF – 4,402
 12. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė‐Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Samuolienė G. 2019. Lighting intensity and photoperiod serves tailoring nitrate assimilation indices in red and green baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (14): 6608–6619. IF – 2,614
 13. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Nitrate, nitrite, protein, amino acid contents, and photosynthetic and growth characteristics of tatsoi cultivated under various photon flux densities and spectral light compositions. Scientia Horticulturae, 258, 108781. IF – 2,769
 14. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Response of mustard microgreens to different wavelengths and durations of UV-A LEDs. Frontiers in Plant Science | doi: 10.3389/fpls.2019.01153. IF – 4,402
 15. Tarasevičienė Ž., Viršilė A., Danilčenko H., Duchovskis P., Paulauskienė A., Gajewski M. 2019. Effects of germination time on the antioxidant properties of edible seeds. CyTA – Journal of Food, 17: 447–454. IF – 1,653
 16. Dikšaitytė A., Viršilė A., Žaltauskaitė A., Januškaitienė I., Juozapaitienė G. 2019. Growth and photosynthetic responses in Brassica napus differ during stress and recovery periods when exposed to combined heat, drought and elevated CO2. Plant Physiology and Biochemistry, 142: 59–72.  IF – 3,720
 17. Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Odminytė I., Novičkovas A., Samuolienė G. 2018. Pre-harvest LED lighting strategies for reduced nitrate contents in leafy vegetables. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 249–256. IF – 1,020
 18. Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50–56. IF – 4,946
 19. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed light-emitting diodes for higher phytochemical level in microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534. IF – 3,412
 20. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2016. Red light-dose or wavelength-dependent photoresponse of antioxidants in herb microgreens. PLoS One, 11 (9): e0163405. IF – 2,806
 21. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600–606. IF – 4,052
 22. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29 (1): 13–22. IF – 1,067
 23. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annum) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of variuos wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14 (16): 3–14. IF – 0,583
 24. Sirtautas R., Samuolienė G., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2014. Impact of COon quality of baby lettuce grown under optimizing light spectrum. Acta Scientarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13 (2): 109–118. IF – 0,522
 25. Sirtautas R., Viršilė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supplemental blue, cyan and green LEDs. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 75–78. IF – 0,420
 26. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291. IF – 1,879
 27. Olle M., Viršilė A. 2013. The effects of light-emitting diode lighting on greenhouse plant growth and quality. Agricultural and Food Sciences, 22 (2): 223–234. IF – 1,000
 28. Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241–1249. IF – 0,633
 29. Samuolienė G., Sirtautas R., Brazaitytė A, Viršilė A., Duchovskis P. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce varieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3–4): 701–706. IF – 0,517
 30. Samuoliene G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2011. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds. Central European Journal of Biology, 6 (1): 68–74. IF – 1,00
 31. Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2010. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation. Central European Journal of Biology, 5 (5): 674–681. IF – 0,685
 32. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G., Sirtautas R., Novičkovas A. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting on the growth of tomato transplants. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 89–98.   IF – 0,232
 33. Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2010. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 99–104.  IF – 0,232
 34. Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Vitta P., Žukauskas A. 2009. Decrease in nitrate concentration in leafy vegetables under a solid-state illuminator. HortScience, 44 (7): 1–4. IF – 0,696
 35. Urbonavičiūtė A., Jakštas V., Kornyšova O., Janulis V., Maruška A. 2006. Capillary electrophoretic analysis of flavonoids in single-styled hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) ethanolic extracts. Journal of Chromatography A, 1112: 339–344. IF – 3,554
 36. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Ulinskaitė R., Šabajevienė G., Baranauskis K.. 2006. The effect of elevated CO2 concentrations on leaf carbohydrate, chlorophyll contents and photosynthesis in radish. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (6): 921–925. IF – 0,353

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose     

 1. Viršilė A., Balaika G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Laužikė K., Haimi P. H. 2022. The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment. Acta Horticulturae, 1337: 151–156.
 2. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2022. The influence of LED light photoperiod on growth and mineral composition of Brassica microgreens indoors. Acta Horticulturae, 1337: 143–150.
 3. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of supplemental UV-A radiation on mineral elements content and nitrate variation in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1296: 675–682.
 4. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Pulsed light-emitting diodes for higher contents of mineral elements in mustard microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 149–154.
 5. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2020. The nutritional value of Brassica leafy greens in different growth stages. Acta Horticulturae, 1271: 455–463.
 6. Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Comparison of LED and HPS illumination effects on cultivation of red pak choi microgreens under indoors and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1287: 395–402.
 7. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of blue light percentage on mineral elements content in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 119–125.
 8. Viršilė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Duchovskis P. 2017. Light spectral effects on phenolic compounds in Perilla frutescens leaves as related to the leaf age, color and duration of exposure. Acta Horticulturae, 1170: 981–988.
 9. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2016. The effect of short-term red lighting on Brassicaceae microgreens grown indoors. Acta Horticulturae, 1123: 177–184.
 10. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Sirtautas R., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2015. Photomorphogenetic effects in different plant life forms. Acta Horticulturae, 1099: 129–135.
 11. Bliznikas Z., Zukauskas A., Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Acta Horticulturae (ISHS), 939: 85–91.
 12. Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae (ISHS), 927: 723–730.
 13. Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae (ISHS), 952: 885–892.
 14. Žukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae (ISHS), 907: 87–90.
 15. Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G. 2009. Photophysiological investigation using light emitting diode illumination. Rural Development 2009, Proceedings, 4 (1): 414–417.
 16. Samuolienė G., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G. 2009. Flowering initiation in plants of different Apiaceae species. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 186–198.
 17. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Ruzgas V., Žukauskas S. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 119–128.
 18. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 102–118.
 19. Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Lazauskas S., Sakalauskaitė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė, P. Duchovskis. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III–IV organogenezės etapais. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 93–101.
 20. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Ruzgas V., Stonkus A., Vitta P., Žukauskas A., Tamulaitis G. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 761–767.
 21. Juknys R., Duchovskis P., Sliesaravičius A., Šlepetys J., Raklevičienė D., Januškaitienė I., Brazaitytė A., Ramaškevičienė A., Lazauskas S., Rančelienė V., Dėdelienė K., Sakalauskaitė J., Juozaitytė R., Kadžiulienė Ž., Švegždienė D., Martinavičienė J., Urbonavičiūtė A. 2008. Changes in the sensitivity of agricultural plants to the impact of ozone and UV-B radiation in simulated warmer climate conditions. Ekologija, 54 (4): 195–200.
 22. Tranavičienė T., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P., Vagusevičienė I., Sliesaravičius A. 2008. The Effect of differential nitrogen fertilization on photosynthetic pigment and carbohydrate contents in the two winter wheat varieties. Agronomy Research, 6 (2): 555–561.
 23. Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Povilaitis V. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 71–80.
 24. Tranavičienė T., Šikšnianienė J. B., Urbonavičiūtė A., Vagusevičienė I., Samuolienė G., Duchovskis P., Sliesaravičius A. 2007. Effects of Nitrogen Fertilizers on Wheat Photosynthetic pigment and carbohydrate contents. Biologija, 53 (4): 80–84.
 25. Samuolienė G., Šabajevienė G., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P.. 2007. Carrot flowering initiation: light effect, photosynthetic pigments, carbohydrates. Acta Biologica Szegediensis: 51 (1): 39–42.
 26. Samuolienė G., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A. 2005. Phytohormones dynamics during flowering initiation in carrots. Acta Biologica Szegediensis, 49 (3-4): 33–37.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2019. Applications and advances in LEDs for horticulture and crop production. Koutchma T. (ed.). Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 35–65.
 2. Viršilė A., Olle M., Duchovskis P. 2017. LED lighting in horticulture. Dutta Gupta S. (ed.). Light Emitting Diodes for Agriculture. Springer, Singapore, p. 113–147.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, 92 p. ISBN 978-9955-9371-9-7

Patentai

Žukauskas A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Vitta P.. 2008. Žalingų nitratų kiekio augaluose sumažinimo, apšvitinant kietakūnio šviestuvo sukuriamu šviesos srautu, būdas ir įrenginys. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 5516. (LT2006082A paraiška). Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2008/09, 2008 09 25, 9: 11.

Zukauskas A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Samuoliene G., Urbonavičiute A., Vitta P. 2012. Method and Apparatus for the Reduction of Harmful Nitrates in Plants Using Radiant Flux Generated By a Solid-State Illuminator. Patent No. 2111097 B1. European Patent Bulletin 12/21 of 23.05.12.

En