Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis

ORCiD iD: 0000-0003-0719-9828
Tel. 8 37 55 54 76
El. paštas pavelas.duchovskis@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

1972–1977 m. mokslinio agronomo diplomas, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas), Agronomijos fakultetas. 

1970 m. agronomo specialybė, Vilniaus Agrozootechnikumas.

Mokslo laipsniai ir vardai

 • 2012 m. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, akademikas.
 • 2000 m. Profesoriaus mokslinis pedagoginis vardas Žemės ūkio universitete.
 • 1996 m. Žemės ūkio srities agronomijos krypties habilituoto daktaro laipsnis Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje (Dabar Varmijos ir Mozūrijos universitetas). Disertacijos tema „Pasirinktų pašarinių augalų (miglinių žolių ir baltųjų dobilų) žydėjimo indukcija“.
 • 1984 m. Biomedicinos srities, biologijos krypties daktaro laipsnis Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo vardo universitete. Disertacijos tema „Daugiametės svidrės vystymosi biologijos ir organogenezės dėsningumai naturaliomis ir dirbtinėmis sąlygomis“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų vystymosi fiziologija, morfogenezė
 • Fotofiziologija
 • Ekofiziologija
 • Augalų produktyvumo fiziologija

Profesinė patirtis

Nuo 2010 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.

1988–2009 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Nuo 1994 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) docentas, profesorius.

1977–1988 m. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos pirmininkas

Kita veikla

 • Žurnalų „Folia Horticulturae“, „Vestnik Mordovskogo universiteta“, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis“, „Sodininkystė ir daržininkystė“, „Žemės ūkio mokslai“ redaktorių kolegijų narys.
 • Nuo 2010 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.
 • Nuo 2010–2020 m. LAMMC Tarybos narys.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2012–2017 m. Ilgalaikė LAMMC mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa „Sodininkystė ir daržininkystė: biologiniai pagrindai ir technologijos“, vadovas.
 • 2010–2011 m. LMT Mokslininkų grupių programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija salotų maistinės kokybės gerinimui“ (NUTRILED), vadovas.
 • 2010–2011 m. LMT Nacionalinės programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“ KLIMSEGVA. Projekto vadovas.
 • 2007–2009 m. VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ (PHYTOLED), tarybos narys atsakingas už fotofiziologinius tyrimus.

Vadovavimas doktorantams

 • 13 sėkmingai apgintų disertacijų vadovas, 2 doktorantūros komitetų narys: Agronomijos krypties (VDU+LAMMC) bei Ekologijos ir aplinkotyros krypties (VDU+LAMMC). Kaip tarybos pirmininkas, narys arba oponentas dalyvavo 89 daktaro disertacijų gynimuose.

Apdovanojimai

 • 2015 m. Kauno rajono Garbės ženklas.
 • 2014 m. Lietuvos mokslo premija.
 • 2011 m. LR švietimo ir mokslo Ministro Padėkos raštas.
 • 2008 m. ir 2018 m. LR Premjero Padėkos raštas.
 • 2001 ir 2011 m. LR žemės ūkio Ministro Padėkos raštas.
 • 1999–2000 m. paskirta aukščiausio laipsnio valstybės mokslo stipendija.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Svarbiausi straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (2013–2019 m.)

 1. Sutulienė R., Ragelienė L., Duchovskis P., Miliauskienė J. 2022. The effects of nano-copper, -molybdenum, -boron, and-silica on pea (Pisum sativum L.) growth, antioxidant properties, and mineral uptake. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22 (1): 801–814. IF – 3,610
 2. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The physiological response of lettuce to red and blue light dynamics over different photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 2294. IF – 6,627
 3. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
 4. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Duchovskis P., Małek S. 2021. Effect of different ratios of blue and red LED light on Brassicaceae microgreens under a controlled environment. Plants, 10 (4): 801. IF – 4,658
 5. Bashmakov D. I., Lukatkin A. S., Miliauskienė J., Duchovskienė L., Duchovskis P. 2021. The efficiency of pre-treatment of maize seeds with plant growth regulators for resistance of maize seedlings to zinc ions. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (2): 125–132. IF – 1,281
 6. Bashmakov D. I., Lukatkin A. S., Miliauskienė J., Samuolienė G., Duchovskienė L., Stępień A., Duchovskis P. 2021. Effects of pre-sowing treatment with synthetic and natural plant growth regulators on the response of maize (Zea mays L.) to lead stress. Journal of Elementology, 26 (2): 293–306. IF – 0,923
 7. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Duchovskis P. 2019. Nutrient levels in Brassicaceae microgreens increase under tailored light-emitting diode spectra. Frontiers in Plant Science, 10: 1475. IF –  4,402
 8. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Nitrate, nitrite, protein, amino acid contents, and photosynthetic and growth characteristics of tatsoi cultivated under various photon flux densities and spectral light compositions. Scientia Horticulturae, 258: 108781. IF – 2,769
 9. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Response of mustard microgreens to different wavelengths and durations of UV-A LEDs. Frontiers in Plant Science, 10: 1153. IF – 4,402
 10. Gruznova K. A., Bashmakov D. I., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P., Lukatkin A. S. 2018. The effect of a growth regulator Ribav-Extra on winter wheat seedlings exposed to heavy metals. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 227–234. IF – 1,020
 11. Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50–56. IF – 4,529
 12. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pilsed light-emitting diodes for a higher phytochemical level in microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534. IF – 3,154
 13. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2016. Red light-dose or wavellenght-dependet photoresponse of antioxidants in herb microgreens. PLoS ONE, 11 (9): e0163405. IF – 2,806
 14. Samuolienė G., Ceidaitė A., Sirtautas R., Duchovskis P., Kviklys D. 2016. Effect of crop load on phytohormones, sugars and biennial bearing in apple trees. Biologia Plantarum, 60 (2): 394–400. IF –1,551
 15. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29 (1): 13–22. IF – 1,14
 16. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600–606. IF – 3,334
 17. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291. IF – 1,759
 18. Sakalauskaitė J., Viskelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266–1271. IF – 1,759

Iš viso 59 publikacijos.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

345 straipsniai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2019. Applications and Advances in LEDs for Horticulture and Crop Production. Koutchma T. (ed.): Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 35–65.
 2. Viršilė A., Olle M., Duchovskis P. 2017. LED Lighting in Horticulture. Knyga: Light Emitting Diodes for Agriculture, Springer, Singapore, 113–147.
 3. Samuolienė G., Duchovskis P. 2012. Interaction between light quality and tocopherol antioxidant activity. In: Tocopherol: Sources, Uses and Health Benefits. Publisher: Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-162100704-3. 103–116.
 4. Samuoliene G., Duchovskis P. 2012. Interaction Between Flowering Initiation and Photosynthesis. In: Applied Photosynthesis. Ed. Mohammad Mahdi Najafpour. InTech. ISBN 978-953-51-0061-4. p. 121–140.
 5. Лукаткин А. С., Зауралов О. А., Мокшин Е. В., Колмыкова Т. С., Шаркаева Э. Ш., Духовскис П. В. 2007. Практикум по общей и экологической физиологии растений. Саранск, изд. Мордовского университета: 120 с.
 6. Duchowski P. 1995. Indukcja kwitnienia wybranych roślin pastewnych (Traw i koniczyny białej). Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis (509). Agricultura, 61, Supplementum C: 61 s. (Rozprawa habilitacyjna).

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.
 2. Šlapakauskas V., Duchovskis P. 2008. Augalų produktyvumas. Vadovėlis - ISBN 978-9955-865-04-9. Klaipėda: IDP solutions. 277 p.
 3. Duchovskis P. 2006. Augalų morfogenezė in vitro ir jos reguliavimas. Mokomoji medžiaga. Babtai, „Rodiklis“: 32 p.
En