Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė

ORCiD iD: 0000-0002-4724-6644
Tel. (8 37) 555 217
El. paštas viktorija.vastakaite-kairiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2013–2017 m. Žemės ūkio srities agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas

2011–2013 m. taikomosios biochemijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas

2007–2011 m. biologijos kvalifikacinis bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas

Mokslo laipsniai ir vardai

2018 m. Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (bendra doktorantūros teisė su Aleksandro Stulginskio universitetu (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija). Apginta disertacija „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai“

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų patologijos fiziologiniai tyrimai
 • Derliaus kokybės išsaugojimas

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Nuo 2022 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docentė

Nuo 2022 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos vicepirmininkė

2018 m. gruodžio mėn. – 2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

2018 m. vasario mėn. – 2018 gruodžio mėn. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja

2017–2018 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Jaunųjų akademijų mokslo patariamosios struktūros prie Europos jaunosios akademijos valdybos narė
 • Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė
 • Baltijos-Amerikos Laisvės fondo (BAFF) alumnė
 • Tarptautinės sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugijos (ISHS) narė
 • Amerikos sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugijos (ASHS) narė
 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė
 • Lietuvos biochemikų draugijos narė

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2022 m. spalio 7 d. – lapkričio 5 d. Tarptautinis mokslo komunikacijos kursas mokslininkams, kurį parengė Lietuvos žurnalistikos centras kartu su Švedijos ambasada Lietuvoje bei partneriais LRT ir VU Gyvybės mokslų centru.
 • 2022 m. gegužės 1 d. – birželio 30 d. Mokslinė stažuotė Padujos universiteto Agronomijos, maisto, gamtos išteklių, gyvūnų ir aplinkos katedroje, Italijoje.
 • 2021 m. rugsėjo 3 d. – spalio 2 d. Mokslinė stažuotė Bulgarijos mokslų akademijos Augalų fiziologijos ir genetikos institute Sofijoje.
 • 2021 m. vasario 1 d. – kovo 26 d. mokslinė stažuotė Krokuvos žemės ūkio universitete, Lenkijoje, kurią bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.
 • 2020–2022 m. podoktorantūros stažuotė „Šviesos ir tamsos sąlygų poveikis lapinių daržovių fotofiziologiniam atsakui ir produkcijai uždarų sistemų daržininkystėje“ Gamtos tyrimų centre (Vadovė dr. Sigita Jurkonienė), kurią finansuoja bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.
 • 2020 m. rugpjūtis kursai „HYDROPONICS 102: Leafy Greens Production“, Hort Americas, JAV.
 • 2019 m. gegužės 1 d. – 2020 m. balandžio 30 d. mokslinė stažuotė Mičigano Valstijos universitete, JAV, kurią finansavo Baltijos-Amerikos Laisvės fondas.
 • 2019 m. rugsėjis seminaras „Instrumental Agricultural Analysis“, LECO Corporation Customer Experience Center, Saint Joseph, Mičiganas, JAV.
 • 2019 m. liepa seminaras „Growing Horticulturists: Being Successful in Your Career“, „Academic Careers - Growing Horticulturists: Being Successful in Your Career Seminar“, Las Vegas, Nevada, JAV.
 • 2019 m. vasaris Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso sisteminiai mokymai. Vilnius, Lietuva.
 • 2018 m. rugsėjis Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso sisteminiai mokymai. Vilnius, Lietuva.
 • 2018 m. gegužė Elsevier leidyklos mokymai „SCOPUS – a tool for evaluating research output“, „How successfully write a research paper?“, „ScienceDirect: deep dive into scientific literature“, „Good practice in scholarly publishing“, KTU, Kaunas, Lietuva.
 • 2018 m. vasaris tarptautinis mokomasis seminaras „Inovacijos braškių auginimo technologijose“. LAMMC SDI, Babtai, Lietuva.
 • 2016 m. lapkritis seminaras „ICP-OES applications practical implementations AAS-ICP compare“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuva.
 • 2016 m. rugsėjo 5 d. – spalio 30 d. mokslinė stažuotė-dalinės doktorantūros studijos Krokuvos Žemės ūkio universitete, Lenkijoje, kurią finansavo Švietimo mainų paramos fondas prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
 • 2016 m. spalis seminaras „Analytical & Chromatography Technology“, UAB „Labochema LT“, Lietuva.
 • 2015 m. kovas seminaras „Application of GCxGC-TOFMS technique in food analysis“, Kauno Technologijos Universitetas, Lietuva.
 • 2015 m. vasaris kursai „Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Biomedicinos mokslų šaltiniai“, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva.
 • 2013 m. spalis mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui“, LAMMC, Lietuva.

Kita veikla

 • Italijos sodininkystės ir daržininkystės draugijos (SOI) žurnalo „Italus Hortus“ redaktorė
 • Žurnalo Frontiers in Plant Science (Q1) leidinio „Preharvest and Postharvest Factors affecting Fruit and Vegetables Quality, Physiology, and Shelf-Life“ redaktorė
 • Žurnalo Agronomy (Q1) specialaus leidinio „Artificial LED Lighting for Indoor Farming“ redaktorė
 • Žurnalo Horticulture (Q1/Q2) sekcijos „Postharvest Biology, Quality, Safety, and Technology“ konsultacinės grupės narė
 • Žurnalo Plants (Q1) recenzentų tarybos narė
 • Žurnalo Agriculture (Q2) specialaus leidinio „Sprouts, Microgreens, and Baby Leaf Vegetables“ redaktorė

Dalyvavimas mokslo programose ir projektuose

 • 2020–2023 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“. Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0035) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT); vykdytoja.
 • 2022 m. Mokslininkų grupių projektas „Augalų rūšių biodiversifikacija ir atitinkamų precizinės žemdirbystės technologijų vystymas tvariai mitybai“, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos; vykdytoja.
 • 2021–2022 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams kurti“ (TerpenCoTech). Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0039) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT); pagrindinė vykdytoja.
 • 2020–2022 m. Stažuotės po doktorantūros studijų projektas „Šviesos ir tamsos sąlygų poveikis lapinių daržovių fotofiziologiniam atsakui ir produkcijai uždarų sistemų daržininkystėje”, bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0101) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT); vykdytoja, stažuotoja.
 • 2020 m. gegužės 18 d. – gruodžio 3 d. „RTO Lithuania“ narių Žaliojo kurso tematikos projektas „Augalų patogenų specifinių parametrų bazės sukūrimas ligų diagnostikai nedestrukciniais metodais“ (Nr. JV-3200-93/2020), finansuotas LAMMC, FTMC ir LEI; vykdytoja.
 • 2019–2022 m. Mokslininkų grupių projektas „Šviesa kaip biofortifikacijos įrankis: fotofiziologiniai mikroelementų kiekio valdymo lapinėse daržovėse aspektai (BIOFERTILED)“, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos (Nr. S-MIP-19-2); vykdytoja.
 • 2020 m. spalio 8 d. – 2021 m. kovo 30 d. Projektas „Mokslinė stažuotė Krokuvos žemės ūkio universitete“, bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-21-0056) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT); vykdytoja.
 • 2019–2020 m. Baltijos-Amerikos Laisvės fondo finansuotas projektas „Photophysiological and technological aspects of producing leafy greens indoors under light-emitting diodes“, vykdytas Mičigano Valstijos Universitete, JAV; vykdytoja, stažuotoja.
 • 2018–2019 m. Projektas „Inovatyvios javų ligų latentinėje fazėje nustatymo metodikos bei kompleksinės ligų prognozavimo ir kontrolės sistemos sukūrimas“, finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0118); vykdytoja.
 • 2018–2019 m. Projektas „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis patogenezę šviesos poveikyje“, finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0216); vadovė.
 • 2018 m. Projektas „Dalyvauti XXX Tarptautiniame sodininkystės ir daržininkystės kongrese IHC2018“, finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Nr. 3.3-LMT-K-712-06-0130); vykdytoja, konferencijos dalyvė.
 • 2018–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų Programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, „Intelektas LT“ projektas „Cheminių elementų nustatymo iš augalo atvaizdo sistemos sukūrimas, naudojantis aerodistanciniais-spektrometriniais metodais“; dalyvė.
 • 2015–2018 m. Mokslininkų grupių projektas „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai“ (NIMETA), LMT; dalyvė.
 • 2015 m. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuotas projektas „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas" programos įgyvendinimas, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą“ pagal priemonę MTTP tematinių tinklų, Asociacijų veiklos stiprinimas (VP-3.1-ŠMM-05-K-02-018). Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.
 • 2014–2018 m. „Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests (REMBIOFOR)“. Nacionalinis mokslinių tyrimų centras Lenkijoje; dalyvė.

Dalyvavimas ūkio subjektų užsakomuosiuose darbuose

 • 2717-4/14 „Sodinukų su padengtomis šaknų sistemomis produkcijos optimizavimas dauginimo konteineriuose miško daigynuose“. Generalinė miškų urėdija Varšuvoje.
 • ZS/271.2.2015 „Regioninės miškų urėdijos Krokuvoje valdomose girininkijose suvartojamo vandens teisiniai aspektai“. Regioninė miškų urėdija Krokuvoje.
 • 2016 m. UAB „Energenas“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Kietakūnio apšvietimo parametrų optimizavimas išskirtinės kokybės žalumyninių daržovių auginimui buitinėje aplinkoje“. Sutartis Nr. 16/11/03-01.
 • 2016 m. UAB „Nord Organics“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Skirtingų koncentracijų probiotiku praturtintų terpių poveikis salotoms“. Sutartis Nr. 16/11/15-01.
 • 2015 m. UAB „Energenas“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Kietakūnio apšvietimo sistemos optimizavimas gamybiniuose šiltnamiuose: fotofiziologiniai efektai skirtingais pomidorų ir agurkų organogenezės etapais“. Sutarties Nr. 14/12/22-01.
 • 2014 m. UAB „Energenas“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Pramoninių šiltnamių šviesokultūros optimizavimas kietakūniu apšvietimu auginant daigus bei salotines daržoves“. Sutartis Nr. 14/03/17-01.

Vadovavimas doktorantų, studentų ir moksleivių darbams

 • 2020–2022 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Ievos Gudžinskaitės disertacijos tema „Žalumyninių daržovių kokybės gerinimo laikymo metu fotofiziologiniai aspektai“ mokslinė vadovė
 • 2019 m. Moksleivės Marijos Duchovskytės darbo „Sėjamosios salotos (Lactuca sativa) fotofiziologinio atsako į kekerinio puvinio (Botrytis cinerea Pers.) patogenezę šviesos poveikyje“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė
 • 2018–2019 m. Kauno technologijos universiteto studento Manto Kačiušio tyrimo „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis patogenezę šviesos poveikyje“ mokslinė vadovė
 • 2018 m. Moksleivės Marijos Duchovskytės darbo „Nitratų ir nitritų kaupimasis žalumyninėse daržovėse priklausomai nuo fotoperiodo ir augimo tarpsnio“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė
 • 2016 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentės Monikos Valaitytės bakalauro darbo „Šviesos spektro, mineralinių medžiagų ir substrato poveikis Brassicaceae daiginių maistinei kokybei“ mokslinė vadovė

Apdovanojimai

 • 2022–2023 m. Pasaulio mokslininkų federacijos stipendija
 • 2021–2022 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendija
 • 2018 m. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas už konkursui pateiktą darbą „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai“
 • 2015, 2016 ir 2017 m. Lietuvos mokslų tarybos doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus
 • 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimas už mokslinį darbą

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science”

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 2. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 3. Vaštakaitė-Kairienė V., Samuolienė G., Šveikauskas V., Laužikė K., Jurkonienė S. 2022. The influence of end-of-day blue light on the growth, photosynthetic, and metabolic parameters of lettuce at different development stages. Plants, 11 (20): 2798. IF – 4,658
 4. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Valiuškaitė A. 2022. Different LED light wavelengths and photosynthetic photon flux density effect on Colletotrichum acutatum growth. Plants, 11 (1): 143. IF – 4,658
 5. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Runkle E. S. 2022. Red to blue light ratio and iron nutrition influence growth, metabolic response, and mineral nutrients of spinach grown indoors. Sustainability, 14 (19): 12564. IF – 3,889
 6. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sutulienė R., Laužikė K., Viršilė A., Samuolienė G., Runkle E. S. 2022. Photon distribution of sole-source lighting affects the mineral nutrient content of microgreens. Agriculture, 12 (8): 1086. IF – 3,408
 7. Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Dėnė L., Chrapačienė S., Valiuškaitė A. 2022. Determination of specific parameters for early detection of Botrytis cinerea in lettuce. Horticulturae, 8 (1): 23.  IF – 2,923
 8. Kołton A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2022. Okadaic acid did not change the nitrate reductase activation state in tomato seedlings. Biologia Plantarum, 66: 201–206. IF – 1,122

 9. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
 10. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Duchovskis P., Małek S. 2021. Effect of different ratios of blue and red LED light on Brassicaceae microgreens under a controlled environment. Plants, 10 (4): 801. IF – 4,658

 11. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. Potential of vegetable soybean cultivation in LithuaniaNotulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 49 (1): 12267. IF – 1,249

 12. Vaštakaitė-Kairienė V., Kelly N., S. Runkle E. 2021. Regulation of the photon spectrum on growth and nutritional attributes of baby-leaf lettuce at harvest and during postharvest storage. Plants, 10 (3): 549. IF – 4,658
 13. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The distinct impact of multi-color LED light on nitrate, amino acid, soluble sugar and organic acid contents in red and green leaf lettuce cultivated in controlled environment. Food Chemistry, 310: 125799. IF – 7,514
 14. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Zalatorius V. 2019. Effects of peat and peat-zeolite substrates on quality, growth indices of cucumber seedlings and crop productivity. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 18 (5): 161–170. IF – 0,448
 15. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Duchovskis P. 2019. Nutrient levels in Brassicaceae microgreens increase under tailored light-emitting diode spectra. Frontiers in Plant Science, 10: 1475. IF – 4,402
 16. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė‐Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Samuolienė G. 2019. Lighting intensity and photoperiod serves tailoring nitrate assimilation indices in red and green baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (14): 6608–6619. IF – 2,614
 17. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Nitrate, nitrite, protein, amino acid contents, and photosynthetic and growth characteristics of tatsoi cultivated under various photon flux densities and spectral light compositions. Scientia Horticulturae, 258: 108781. IF – 2,769
 18. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Response of mustard microgreens to different wavelengths and durations of UV-A LEDs. Frontiers in Plant Science, 10: 1153. IF – 4,402
 19. Gruznova K. A., Bashmakov D. I., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P., Lukatkin A. S. 2018. The effect of a growth regulator Ribav-Extra on winter wheat seedlings exposed to heavy metals. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 227–234. IF – 1,020
 20. Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Odminytė I., Novičkovas A., Samuolienė G. 2018. Pre-harvest LED lighting strategies for reduced nitrate contents in leafy vegetables. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 249–256. IF – 1,020
 21. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed Light-Emitting Diodes for a Higher Phytochemical Level in Microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534.  IF 3,154
 22. Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50–56. IF 4,529
 23. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae Food Chemistry, 173: 600–606. IF 3,391
 24. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29 (1): 13–22. IF 1,117
 25. Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on quality of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13 (2): 109–118. IF 0,583

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2022. The influence of LED light photoperiod on growth and mineral composition of Brassica microgreens indoors. Acta Horticulturae, 1337: 143–150.
 2. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Sutulienė R., Duchovskis P., Samuolienė G. 2022. Iron biofortification of broccoli microgreens under different radiation spectrum and composition of nutrient solution. Acta Horticulturae, 1337: 187–194.
 3. Miliauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K. 2022. Zinc biofortification of hydroponic mustard microgreens grown under different red and blue LED lighting ratios. Biology and Life Science Forum, doi:10.3390/IECHo2022-12479.
 4. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Stašytė K., Duchovskis P., Samuolienė G. 2021. The response of baby leaf lettuce to selenium biofortification under different lighting conditions. Biology and Life Sciences Forum, 3 (1): 10.
 5. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. The inhibition of Colletotrichum acutatum by monochromic pulsed and non-pulsed radiation at different time durations. Acta Horticulturae, 1306: 711–718.
 6. Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Comparison of LED and HPS illumination effects on cultivation of red pak choi microgreens under indoors and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1287: 395–402.
 7. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of blue light percentage on mineral elements content in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 119–125.
 8. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Bylaitė A., Duchovskis P., Samuolienė G. 2020. Effect of different light-emitting diodes wavelengths on the growth of grey mold. Acta Horticulturae, 1296: 257–264.
 9. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis, P. 2020. Effect of supplemental UV-A radiation on mineral elements content and nitrate variation in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1296: 675–682.
 10. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Pulsed light-emitting diodes for higher contents of mineral elements in mustard microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 149–154.
 11. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2020. The nutritional value of Brassica leafy greens in different growth stages. Acta Horticulturae, 1271: 455–464.
 12. Simanavičius L., Vaštakaitė-Kairienė V., Samuolienė G. 2019. Šviesos intensyvumo poveikis organinių rūgščių, pigmentų metabolizmui bei mineralinių elementų kaupimuisi daržovėse. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1–2): 47–63.
 13. Kačiušis M., Vaštakaitė-Kairienė V. 2019. Kekerinio puvinio įtaka daržinės braškės ‘Deluxe’ veislės augalų fotosintezei skirtingomis apšvietimo sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1–2): 21–30.
 14. Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sakalauskienė, S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2018. Changes in mineral element content of microgreens cultivated under different lighting conditions in a greenhouse. Acta Horticulturae, 1227: 507–516.
 15. Viršilė A., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Vaštakaitė V. 2018. LED lighting for reduced nitrate contents in green vegetables. Acta Horticulturae, 1227: 669–676.
 16. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2018. Pulsed LED light increases the phytochemical level of basil microgreens. Acta Horticulturae, 1227: 579–584.
 17. Vaštakaitė V., Viršilė A. 2015. Light-emitting diodes (LEDs) for higher nutritional quality of Brassicaceae Research for rural development 2015, proceedings, 1: 111–117.
 18. Vaštakaitė V., A. Viršilė, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, R. Sirtautas, P. Duchovskis. 2016. The effect of UV-A supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum microgreens in greenhouse. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015. 
 19. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2016. Light quality: growth and nutritional value of microgreens under indoor and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1134: 277–284.
 20. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2016. The effect of short-term red lighting on Brassicacea microgreens grown indoors. Acta Horticulturae, 1123: 177–183.
 21. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effect of blue light dosage on growth and antioxidant properties of microgreens. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1–2): 25–35.
 22. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis salotų ir daržovių daigų fotosintetiniams rodikliams. Žemės ūkio mokslai, 22 (4): 173–180.
 23. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis pomidorų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22 (2): 57–64.
 24. Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis agurkų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22 (1): 1–7.

Tarptautinėse leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Kelly N., Vaštakaitė-Kairienė V., Runkle E. S. 2022. Indoor lighting effects on plant nutritional compounds. In: Toyoki Kozai, Genhua Niu and Joseph Masabni (eds.). Plant Factory Basics, Applications and Advances. Academic Press, p. 329–349.
 2. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2019. UV LEDs in Postharvest Preservation and Produce Storage. Koutchma T. (ed.): Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 67–90.
 3. Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2017. Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality. Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting (editor S Dutta Gupta).  Springer; 1st edition (October 3, 2017), ISBN: 978-9811058066, 552 p.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.
En