Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Prof. dr. Pranas Viškelis

ORCiD iD: 0000-0001-5546-0168
Tel. +370 37 555 439
El. paštas pranas.viskelis@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.

Išsilavinimas 

1968–1973 m. inžinierius chemiko-technologo kvalifikacija, Kauno politechnikos institutas, Cheminės technologijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

Nuo 2010 m. profesorius.

Nuo 2014 m. akademikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

1979 m. Chemijos mokslų kandidato laipsnis, 1993 m. nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro laipsnį. Disertacijos tema „Seleną turinčių junginių elgsena manganavimo elektrolite“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Žemės ūkio mokslai, agronomija
 • Technologijos mokslai, chemijos inžinerija
 • Gamtos mokslai, chemija

Profesinė patirtis

 • Nuo 2022 m. spalio mėn. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 • 2010–2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 • 2002–2010 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 • 2004–2006 m. Kauno technologijos universiteto dėstytojas valandininkas, nuo 2006 m. iki 2012 – docentas (0,25 etato), 2012–2019 m. – profesorius.
 • 1992–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas.
 • 1989–1992 m. MĮ „Pharmaceutica Lituanica“ vadovaujantysis fizikochemikas.
 • 1982–1989 m. Cheminių junginių biologinių tyrimų instituto (Maskva) Fizikocheminio skyriaus vedėjas.
 • 1979–1982  m. Visasąjunginio sviesto ir sūrių pramonės MTI Lietuvos filialo (dabar KTU Maisto institutas) mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vedėjas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.
 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

Kita veikla

 • Žurnalo Applied Sciences (IF 2,474, Q2) specialaus leidinio „Biochemical Composition of Food“ kviestinis redaktorius (2021–2022).
 • Knygos „Tomato – from cultivation to processing technology“ akademinis redaktorius (IntechOpen, 2022).
 • Nuo 2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto (2012–2020 m. Aleksandro Stulginskio universiteto) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.
 • 15-osios Baltijos šalių maisto mokslo ir technologijų konferencijos „FOODBALT-2022“ „Maisto tyrimai ir plėtra Baltijos šalyse ir už jos ribų“ mokslinio komiteto narys (2022 m.).
 • Sumaniosios specializacijos krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ ekspertas (2013–2014).
 • LMT ekspertas (nuo 2013 m. iki dabar), Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertas, LMT Mokslinių tyrimų infrastruktūros komisijos narys (2019–2021 m.), LMT Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų vertinimo komisijos narys (2019–2021 m.), LMT nacionalinės mokslo programos „Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ valdymo grupės narys (nuo 2019 m. iki dabar).
 • Nacionalinio žiedinės ekonomikos veiksmų planų darbo grupės narys (2022 m.).
 • 2017 m. Tarptautinės mokslinės konferencijos „New trends in Food safety and quality“ (NIFSA 2017) organizacinio komiteto narys.
 • 2017 m. 4-tojo Šiaurės ir Rytų Europos maisto kongreso organizacinio komiteto narys.
 • 2000–2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 6 „Vaisiai, daržovės ir jų produktai“ narys.
 • Žurnalų „Maisto chemija ir technologija“ (1998–2014 m.) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto bei Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“ (2010–2020 m.) redkolegijos narys.
 • 2008–2015 m. Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komiteto narys, nuo 2015 m. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komiteto pirmininko pavaduotojas.
 • 1997–1999 m. Mokslo darbų „Netradicinė augalininkystė“, Ukraina, redkolegijos narys.
 • 1997–1999 m. tarptautinės konferencijos „Netradicinė augalininkystė“, Ukraina, organizacinio komiteto narys.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2016 m. gruodžio 8 d. Spectro Gmbh ir UAB „Analytical solutions“ seminaras „ICP-OES praktinis taikymas“, LAMMC SDI.
 • 2014 m. kovo 12–14 d. Micro Stable Systems (Anglija) mokymų kursai, LAMMC SDI.
 • 2014 m. vasario 19–20 d. Adrona SIA (Latvija) mokymų kursai „Šiuolaikinės vandens gryninimo sistemos“, KTU,.
 • 2013 m. balandžio 10–11 d. UAB TUVLITA mokymai „Darbų saugos ir sveikatos politika“, LAMMC.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Per pastaruosius dešimt metų  dalyvavo 7 tarptautiniuose moksliniuose, 3 nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektuose, vadovavo ir vykdė 38 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus; parengė ir įgyvendino 4 infrastruktūros kūrimo projektus.

Pagrindiniai pastarųjų dešimties metų projektai

 • 2021–2023 m. EUREKA projektas E!13496 „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“. Projekto vadovas.
 • 2019–2021 m. INTERREG projektas „Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų (laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas“ (NovelBaltic) (partnerystės sutartis Nr. R079). Vykdytojas.
 • 2021–2022 m. Priemonės „Eksperimentas“ projektas “Inovatyvus biologiškai aktyvių elementų taikymas širdies kraujagyslių nepakankamumo bei sarkopenijos prevencijai – sveikas senėjimas“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0065). Projekto partnerio dalies vadovas.
 • 2020–2023 m. Priemonės „Eksperimentas“ projektas „MTEP technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0063). Projekto partnerio dalies vadovas.
 • 2020–2022 m. MTEP paslaugų sutartis su UAB Merkadus „Augalinių žaliavų biorafinavimo proceso tyrimas ir vystymas“. Darbo vadovas.
 • 2020–2021 m. MTEP paslaugų sutartis su MB Mokslo ekstraktai (2020-12-17 Nr. 20201217) „Augalinių ekstraktų gamybos technologinio proceso sąlygų optimizavimas“. Darbo vadovas.
 • 2019–2021 m. MTEP paslaugų sutartis su UAB RoFin „Fermentacijos proceso Medusomyces gisevii simbiotine kultūra tyrimai“. Darbo vadovas.
 • 2019–2020 m. Technologinės plėtros projektas „Beržų sulos pramoninės gamybos technologijos ir inovatyvių, biologiškai vertingų produktų prototipų sukūrimas“ (Nr. 31V-58). Projekto vadovas.
 • 2017–2018 m. ŽŪM-NMA projektas „Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių produktų rizikos veiksnių mokslinis tyrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas“ (2017-06-28, Nr. MT-17-20). Projekto vadovas.
 • 2015–2018 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“. Projekto vadovas.
 • 2014–2015 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui“. Vykdytojas.
 • 2013–2015 m. Projektas „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“ (2013 m. balandžio 18 d. Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-021). Projekto vadovas.
 • 2011–2014 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“ (Nr. SVE-02/2011). Projekto vadovas.
 • 2011–2013 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projekto „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą“ (TRAMAKOBIO). Vykdytojas.

Vadovavimas doktorantams

 • 2021–2025 m. doktoranto Aisčio Petruškevičiaus mokslinis vadovas.
 • 2017–2021 m. doktorantės Linos Šernaitės mokslinis konsultantas. Mokslinio darbo tema „Augalinių ekstraktų poveikis daržinės braškės (Fragaria ananasas) žaladariams ir jų pritaikymas biologinei augalų apsaugai“.
 • 2015–2019 m. doktorantės Ievos Urbanavičiūtės mokslinis vadovas. Mokslinio darbo tema „Svarainių biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir svarainių beatliekinių perdirbimo technologijų vystymas“.
 • 2015–2019 m. doktoranto Mindaugo Visockio mokslinis vadovas. Mokslinio darbo tema „Ląstelių elektroporacijos tyrimai biomolekulių pernašos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimui“.
 • 2010–2017 m. doktorantės Dalios Urbonavičienės mokslinis vadovas. 2017 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Likopenas pomidoruose ir pomidorų produktuose: jo stabilumas ir izomerizacija perdirbimo ir laikymo metu“.
 • 2007–2011 m. doktoranto Audriaus Radzevičiaus mokslinis konsultantas. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“.
 • 2006–2012 m. doktorantės Ramunės Bobinaitės mokslinis vadovas. 2012 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Fitocheminis, biologinis ir technologinis Lietuvoje auginamų aviečių veislių įvertinimas“.

Sukurtos augalų veislės ir patentai

 • 2007 m. Trešnių veislės ‘Lukė’ bendraautoris.
 • 2007 m. Trešnių veislės ‘Norta’ bendraautoris.
 • 2007 m. Trešnių veislės ‘Germa’ bendraautoris.
 • 2005 m. Laiškinių česnakų veislės ‘Aliai’ bendraautoris.
 • 2004 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Dailiai’ bendraautoris.
 • 2004 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Salviai’ bendraautoris.
 • 2004 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Gojai’ bendraautoris.
 • 2004 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Svajai’ bendraautoris.
 • 2004 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Senjorai’ bendraautoris.
 • 2001 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Dainiai’ bendraautoris.
 • 2001 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Smaliai’ bendraautoris.
 • 2001 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Blizgiai’ bendraautoris.
 • 2001 m. Morkų hibrido ‘Skalsa BS’ bendraautoris.
 • 2001 m. Juodųjų serbentų veislės ‘Tauriai’ bendraautoris.

2022 m. Lietuvos patentas „Ekologiškai augintų galvijų kaulų sausojo sultinio gavimo būdas“ Nr. 2021 007, OB 2022/17.

1985 m. Patento Nr. 1454467 „Sidabro tirpalų gamybos įrenginys“ bendraautoris.

Apdovanojimai

 • 2021 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.
 • 2012 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“ (su bendraautore Ž. Lukšiene).
 • 2010 m. LR žemės ūkio ministerijos padėkos raštas už produktyvią mokslinę veiklą ir eksperimentinės plėtros darbus.
 • 2008, 2010 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštai už produktyvią mokslinę veiklą ir eksperimentinės plėtros darbus.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ nuo 2005 m.

 1. Liubertas T., Poderys J. L., Zigmantaite V., Viskelis P., Kucinskas A, Grigaleviciute R., Jurevicius J., Urbonaviciene  D. 2023. The effect of potassium nitrate supplementation on the force and properties of Extensor digitorum longus (EDL) muscles in mice. Nutrients, 15 (6): 1489. IF – 5,9

 2. Stabrauskiene J., Marksa M., Ivanauskas L., Viskelis P., Viskelis J., Bernatoniene J. 2023. Citrus × paradisi L. fruit waste: The impact of eco-friendly extraction techniques on the phytochemical and antioxidant potential. Nutrients15 (5): 1276. IF – 5,9
 3. Starkute V., Lukseviciute J., Klupsaite D., Mockus E., Klementaviciute J., Rocha J. M., Özogul F., Ruzauskas M., Viskelis P., Bartkiene E. 2023. Characteristics of unripened cow milk curd cheese enriched with raspberry (Rubus idaeus), blueberry (Vaccinium myrtillus) and elderberry (Sambucus nigra) industry by-products. Foods, 12 (15): 2860. IF – 5,2

 4. Zavistanaviciute P., Klementaviciute J., Klupsaite D., Zokaityte E., Ruzauskas M., Buckiuniene V., Viskelis P., Bartkiene E. 2023. Effects of marinades prepared from food industry by-products on quality and biosafety parameters of lamb meat. Foods, 12 (7): 1391. IF – 5,2

 5. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Viskelis J., Petruskevicius A., Puzeryte V., Cesoniene L., Daubaras R., Klavins L., Bobinas C. 2023. Nutritional and physicochemical properties of wild lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) – effects of geographic origin. Molecules, 28 (12): 4589.  IF – 4,6
 6. Puzeryte V., Martusevice P., Sousa S., Balciunaitiene A., Viskelis J., Gomes A. M., Viskelis P., Cesoniene L., Urbonaviciene D. 2023. Optimization of enzyme-assisted extraction of bioactive compounds from sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves: Evaluation of mixed-culture fermentation. Microorganisms, 11 (9): 2180. IF – 4,5
 7. Ispiryan A., Bobinaite R., Urbonaviciene D., Sermuksnyte-Alesiuniene K., Viskelis P., Miceikiene A., Viskelis J. 2023. Physico-chemical properties, fatty acids profile, and economic properties of raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil, extracted in various ways. Plants, 12 (14): 2706. IF – 4,5
 8. Ispiryan A., Viškelis J., Viškelis P., Urbonavičienė D., Raudonė L. 2023. Biochemical and antioxidant profiling of raspberry plant parts for sustainable processing. Plants, 12 (13): 2424. IF – 4,5
 9. Petruskevicius A., Viskelis J., Urbonaviciene D., Viskelis P. 2023. Anthocyanin accumulation in berry fruits and their antimicrobial and antiviral properties: An overview. Horticulturae, 9 (2): 288. IF – 3,1
 10. Liubertas T., Poderys L. J., Zigmantaite V., Capkauskiene S., Trakimas G., Pukenas K., Viskelis P. 2023. Effects of life-long supplementation of potassium nitrate on male mice longevity and organs pathology. Applied Sciences, 13 (1): 177. IF – 2,7
 11. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Bobinas C., Petruskevicius A., Klavins L., Viskelis J. 2022. Geographic variability of biologically active compounds, antioxidant activity and physico-chemical properties in wild bilberries (Vaccinium myrtillus L.). Antioxidants, 11 (3): 588. IF – 7,0
 12. Tolpeznikaite E., Starkute V., Zokaityte E., Ruzauskas M., Pilkaityte R., Viskelis P., Urbonaviciene D., Ruibys R., Rocha J. M., Bartkiene E. 2022. Effect of solid-state fermentation and ultrasonication processes on antimicrobial and antioxidant properties of algae extracts. Frontiers in Nutrition, 9: 990274. IF – 5,0

 13. Streimikyte P., Viskelis P., Viskelis J. 2022. Enzymes-assisted extraction of plants for sustainable and functional applications. International Journal of Molecular Sciences, 23 (4): 2359. IF – 5,6
 14. Streimikyte P., Kailiuviene J., Mazoniene E., Puzeryte V., Urbonaviciene D., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Laureckas Z., Viskelis P., Viskelis J. 2022. The biochemical alteration of enzymatically hydrolysed and spontaneously fermented oat flour and its impact on pathogenic bacteria. Foods, 11 (14): 2055. IF – 5,2
 15. Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Starkute V., Ruzauskas M., Viskelis P., Bartkiene E. 2022. Berry by-products in combination with antimicrobial lactic acid bacteria strains for the sustainable formulation of chewing candies. Foods, 11 (9): 1177. IF – 5,2
 16. Balciunaitiene A., Puzeryte V., Radenkovs V., Krasnova I., Memvanga P. B., Viskelis P., Streimikyte P., Viskelis J. 2022. Sustainable–green synthesis of silver nanoparticles using aqueous Hyssopus officinalisand Calendula officinalis extracts and their antioxidant and antibacterial activities. Molecules, 27 (22): 7700. IF – 4,6                  
 17. Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Maročkienė N., Karklelienė R. 2022. Estimation of morphological features and essential oil content of basils (Ocimum basilicum L.) grown under different conditions. Plants, 11 (14): 1896. IF – 4,5
 18. Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Puzerytė V., Viškelis J., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Maželienė Ž., Sakalauskienė V., Viškelis P. 2022. Antimicrobial activities against opportunistic pathogenic bacteria using green synthesized silver nanoparticles in plant and lichen enzyme-assisted extracts. Plants, 11 (14): 1833. IF – 4,5
 19. Puzerytė V., Viškelis P., Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Aralia cordata Thunb. as a source of bioactive compounds: phytochemical composition and antioxidant activity. Plants, 11 (13): 1704. IF – 4,5
 20. Balčiūnaitienė A., Liaudanskas M., Puzerytė V., Viškelis J., Janulis V., Viškelis P., Griškonis E., Jankauskaitė V. 2022. Eucalyptus globulus and Salvia officinalis extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as an antioxidant and antimicrobial agent. Plants, 11 (8): 1085. IF – 4,5
 21. Butkeviciute A., Viskelis J., Liaudanskas M., Viskelis P., Janulis V. 2022. Impact of storage controlled atmosphere on the apple phenolic acids, flavonoids, and anthocyanins and antioxidant activity in vitro. Plants, 11 (2): 201. IF – 4,5
 22. Česonienė L., Štreimikytė P., Liaudanskas M., Žvikas V., Viškelis P., Viškelis J.,  Daubaras R. 2022. Berries and leaves of Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) maxim.: a source of phenolic compounds.  Plants, 11 (2): 147. IF – 4,5
 23. Streimikyte P., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Streimikyte-Mockeliune Z., Puzeryte V., Borkertas S., Viskelis P., Viskelis J. 2022. Enzymatically hydrolysed common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) as a fermentable source of oligosaccharides and sugars. Applied Sciences, 12 (16): 8210. IF – 2,7
 24. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Balčiūnaitienė A., Viškelis P., Viškelis J. 2021. Optimization of the multienzyme-assisted extraction procedure of bioactive compounds extracts from common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) and evaluation of obtained extracts. Plants, 10 (12): 2567. IF – 4,658
 25. Tolpeznikaite E., Bartkevics V., Ruzauskas M., Pilkaityte R., Viskelis P., Urbonaviciene D., Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Ruibys R., Bartkiene E. 2021. Characterization of macro- and microalgae extracts bioactive compounds and micro- and macroelements transition from algae to extract. Foods, 10 (9): 2226. IF –  5,561
 26. Visockis M., Bobinaitė R., Ruzgys P., Barakauskas J., Markevičius V., Viškelis P., Šatkauskas S. 2021. Assessment of plant tissue disintegration degree and its related implications in the pulsed electric field (PEF)–assisted aqueous extraction of betalains from the fresh red beetroot. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 73: 102761. IF – 7,104

 27. Balciunaitiene A., Viskelis P., Viskelis J., Streimikyte P., Liaudanskas M., Bartkiene E., Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Starkute V., Ruzauskas M., Lele V. 2021. Green synthesis of silver nanoparticles using extract of Artemisia absinthiumHumulus lupulus L. and Thymus vulgaris L., physico-chemical characterization, antimicrobial and antioxidant activity. Processes, 9 (8): 1304. IF – 3,352
 28. Liubertas T., Poderys J., Zigmantaite V., Capkauskiene  S., Viskelis P.  2021. Impact of dietary potassium nitrate on the life span of Drosophila melanogaster. Processes, 9 (8): 1270. IF – 3,352
 29. Butkeviciute A., Viskelis J., Viskelis P., Liaudanskas M., Janulis V. 2021. Changes in the biochemical composition and physicochemical properties of apples stored in controlled atmosphere conditions. Applied Sciences, 11 (13): 6215. IF – 2,838
 30. Butkeviciute A., Viskelis J., Liaudanskas M., Viskelis P., Bobinas C., Janulis V. 2021. Variation of triterpenes in apples stored in a controlled atmosphere. Molecules, 26 (12): 3639. IF – 4,927
 31. Raudone L., Puzerytė V., Vilkickyte G., Niekyte A., Lanauskas J., Viskelis J., Viskelis P. 2021. Sea buckthorn leaf powders: the impact of cultivar and drying mode on antioxidant, phytochemical, and chromatic profile of valuable resource. Molecules, 26 (16): 4765. IF – 4,927
 32. Ispiryan A., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Red raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil: A review. Plants, 10 (5): 944. IF – 4,658
 33. Zokaityte E., Siriakovaite K., Starkute V., Zavistanaviciute P., Lele V., Mozuriene E., Klupsaite D., Viskelis P., Ruibys R., Guiné Raquel P. F., Bartkiene E. 2021. Characteristics of nutraceutical chewing candy formulations based on fermented milk permeate, psyllium husk, and apple by-products. Foods, 10 (4): 777. IF – 5,561

 34. Paulikienė S., Mingaila J., Vilimas V., Bartkevičius E., Viskelis P., Raila A. 2021. Influence of ozone on the biochemical composition of birch sap. Applied Sciences, 11 (7): 2965. IF – 2,838
 35. Urbonavičienė D., Bobinas Č., Bobinaitė R., Raudonė L., Trumbeckaitė S.,Viškelis J., Viškelis P. 2021. Composition and antioxidant activity, supercritical carbon dioxide extraction extracts, and residue after extraction of biologically active compounds from freeze-dried tomato matrix. Processes, 9 (3): 467. IF – 3,352

 36. Raudonė L., Liaudanskas M., Vilkickytė G., Kviklys D., Žvikas V., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Phenolic profiles, antioxidant activity and phenotypic characterization of Lonicera caerulea L. berries, cultivated in Lithuania. Antioxidants, 10 (1): 115. IF – 7,675

 37. Zvikas V., Urbanaviciute I., Bernotiene R., Kulakauskiene D., Morkunaite U., Balion Z., Majiene D., Liaudanskas M., Viskelis P., Jekabsone A., Jakstas V. 2021. Investigation of phenolic composition and anticancer properties of ethanolic extracts of japanese quince leaves. Foods, 10 (1): 18. IF – 6,561

 38. Zokaityte E., Lele V., Starkute V., Zavistanaviciute P., Cernauskas D., Klupsaite D., Ruzauskas M., Alisauskaite J., Baltrusaitytė A., Dapsas M., Siriakovaite K., Trunce S., Guiné R. P. F., Viskelis P., Steibliene V., Bartkiene E. 2020. Antimicrobial, antioxidant, sensory properties, and emotions induced for the consumers of nutraceutical beverages developed from technological functionalised food industry by-products. Foods, 9 (11): 1620. IF – 4,350
 39. Zokaityte E., Cernauskas D., Klupsaite D., Lele V., Starkute V., Zavistanaviciute P., Ruzauskas M., Gruzauskas R., Juodeikiene G., Rocha J. M., Bliznikas S., Viskelis P., Ruibys R., Bartkiene E. 2020. Bioconversion of milk permeate with selected lactic acid bacteria strains and apple by-products into beverages with antimicrobial properties and enriched with Galactooligosaccharides. Microorganisms, 8 (8): 1182. IF – 4,128
 40. Urbanavičiūtė I., Liaudanskas M., Bobinas Č., Šarkinas A., Rezgienė A., Viskelis P. 2020. Japanese quince (Chaenomeles japonica) as a potential source of phenols: Optimization of the extraction parameters and assessment of antiradical and antimicrobial activities. Foods, 9 (8): 1132. IF – 4,350
 41. Liubertas T., Kairaitis R., Stasiule L., Capkauskiene S., Stasiulis A., Viskelis P., Viškelis J., Urbonaviciene D. 2020. The influence of amaranth (Amaranthus hypochondriacus) dietary nitrates on the aerobic capacity of physically active young persons. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 17: article 37. IF – 5,150
 42. Juodeikiene G., Zadeike D., Trakselyte-Rupsiene K., Gasauskaite K., Bartkiene E., Lele V., Viskelis P., Bernatoniene J., Ivanauskas L., Jakstas V. 2020. Functionalisation of flaxseed proteins assisted by ultrasonication to produce coatings enriched with raspberries phytochemicals. LWT-Food Science and Technology, 124: 109180. IF – 4,006
 43. Bobinaitė R., Grootaert C., Camp J. V., Šarkinas A., Liaudanskas M., Žvikas V., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2020. Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities of the extracts isolated from the pomace of rowanberry (Sorbus aucuparia L.). Food Research International, 136: 109310. IF – 6,475
 44. Tamkutė L., Pukalskas A., Syrpas M., Urbonavičienė D., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2020. Fractionation of cranberry pomace lipids by supercritical carbon dioxide extraction and on-line separation of extracts at low temperatures. The Journal of Supercritical Fluids, 163 (1): 104884. IF – 4,577
 45. Bobinaitė R., Kraujalis P., Tamkutė L., Urbonavičienė D., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2020. Recovery of bioactive substances from rowanberry pomace by consecutive extraction with supercritical carbon dioxide and pressurized solvents. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 85: 152–160. IF – 6,064
 46. Bartkiene E., Lele V., Starkute V., Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Varinauskaite I., Pileckaite G., Paskeviciute L., Rutkauskaite G., Kanaporis T., Dmitrijeva L., Viskelis P., Santini A., Ruzauskas M. 2020. Plants and Lactic Acid Bacteria Combination for New Antimicrobial and Antioxidant Properties Product Development in a Sustainable Manner. Foods, 9 (4): 433. IF – 4,350
 47. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2020. Biocontrol of strawberry pathogen Botrytis cinerea using plant extracts and essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (2): 147–152. IF – 1,083
 48. Zadeike D., Vaitkeviciene R., Marksa M., Juodeikiene G., Bendoraitiene J., Bartkiene E., Lele V., Viskelis P., Bernatoniene J., Jakstas V. 2020. Structural and functional characterisation of compositionally optimised rice bran and lingonberry dietary fibre‐based gel‐type product enriched with phytochemicals. International Journal of Food Science and Technology, 55 (11): 3372–3380. IF – 3,713
 49. Mingaila J., Čiuldienė D., Viškelis P., Bartkevičius E., Vilimas V., Armolaitis K. 2020. The quantity and biochemical composition of sap collected from silver birch (Betula pendula Roth) trees growing in different soils. Forests, 11 (4): 365. IF – 2,633
 50. Bartkiene E., Lele V., Sakiene V., Zavistanaviciute P., Ruzauskas M., Stankevicius A., Grigas J., Pautienius A., Bernatoniene J., Jakstas V., Zadeike D., Viskelis P., Juodeikiene G. 2020. Fermented, ultrasonicated, and dehydrated bovine colostrum: Changes in antimicrobial properties and immunoglobulin content. Journal of Dairy Science, 103 (2): 1315–1323. IF – 4,034

Daugiau publikacijų: http://scholar.google.com/citations?user=mUyr3poAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGRg-c6oPntKhzirvxZi9cF08McHsg

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Urbanaviciute I., Viskelis P. 2022. Biochemical composition of japanese quince (Chaenomeles japonica) and its promising value for food, cosmetic, and pharmaceutical Industries. In: Kahramanoglu I., Wan Ch. (eds.). Fruit Industry. IntechOpen, p. 121–144.

 2. Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). 2022. Tomato - From Cultivation to Processing Technology. IntechOpen, 260 p. ebook ISBN 978-1-80356-460-9
 3. Balčiūnaitienė A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Viškelis P. 2022. Tomatoes by-products extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as antimicrobial agent. In: Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). Tomato – From Cultivation to Processing Technology. IntechOpen, p. 193–208. ebook ISBN 978-1-80356-460-9
 4. Raudone L., Puzerytė V., Vilkickyte G., Niekyte A., Lanauskas J., Viskelis J., Viskelis P. 2022. Sea buckthorn leaf powders: the impact of cultivar and drying mode on antioxidant, phytochemical, and chromatic profile of valuable resource. In: Morikawa T. (ed.). Bio-Functional Natural Products in Edible Resources for Human Health and Beauty. MDPI,  Basel‚ Beijing‚ Wuhan‚ Barcelona‚ Belgrade‚ Manchester‚ Tokyo‚ Cluj‚ Tianjin. ISBN 978-3-0365-5071-8.
 5. Bobinaitė R., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2016. Chemical composition of raspberry (Rubus) cultivars. In: Simmonds M. S. J., Preedy V. R. (eds.). Nutritional Composition of Fruit Cultivars. Academic Press, p. 713–731.
 6. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. 2015. Effect of different growing substrates on physiological processes, productivity and quality of tomato in soilless culture. In: Asaduzzaman Md.(ed.). Soilless Culture: Use of Substrates for the Production of Quality Horticultural Crops. InTech, p. 99–124.
 7. Urbonaviciene D., Viskelis P., Bartkiene E., Juodeikiene G., Vidmantiene D. 2015. The use of lactic acid bacteria in the fermentation of fruits and vegetables – technological and functional properties. In: Ekinci D. (ed.). Biotechnology. InTech, p. 135–164.
 8. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. 2015. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses. In: El-Shemy H. (ed.). Plants for the Future. InTech, p. 45–77.
 9. Juodeikiene G., BartkieneE., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. 2012. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products. In: Petre M. (ed.). Advances in Applied Biotechnology. InTech, p. 63–100.
 10. Viskelis P., Bobinaite R., Rubinskiene M., Sasnauskas A., Lanauskas J. 2012. Chemical composition and antioxidant activity of small fruits. In: Maldonado A. I. L. (ed.). Horticulture. InTech, p. 75–102.
 11. Gelvonauskis B., Viskelis P. 2003. Biochemical composition of Sorbus fruits and its change during ripening. In: Dris R., Sharma A. (eds.). Food Technology and Quality Evaluation. Science Publishers, Inc., p. 179–182.
 12. Daubaras R., Budriuniene D., Chesoniene L., Rimkiene S., Viskelis P. 2003. Chemical composition and storability of cranberry. In: Dris R., Sharma A. (eds.). Food Technology and Quality Evaluation. Science Publishers, Inc., p. 173–177.
 13. Dambrauskiene E., Viskelis P., Venskutonis R. 2002. Effect of Nitrogenous Fertilisers on Yield and Chemical Composition of Thyme. In: Dris R., Abdelaziz F. H., Jain S. M. (eds.). Plant Nutrition: Growth and Diagnosis. Science Publishers, Inc., p. 123–128.
 14. Cizauskas A., Viskelis P. Influence of Nitrogenous Fertilizers on Onion Yield, Quality, and Storability. In: Dris R., Abdelaziz F. H., Jain S. M. (eds.). Plant Nutrition: Growth and Diagnosis. Science Publishers, Inc., p. 129–135.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Uselis N. (sudaryt.), Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2014. ‘Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija. LAMMC SDI, 160 p.
 2. Viškelis P. 2013. Vaisių ir daržovių mokslas ir technologija. Mokomoji knyga. KTU, 53 p.
 3. Daubaras R., Česonienė L., Viškelis P. 2011. Stambiauogių spanguolių plantacinio auginimo galimybės ir perspektyvos. VDU, LAMMC SDI, 88 p.
 4. Česonienė L., Daubaras R., Viškelis P. 2010. Sodinių šilauogių auginimas. VDU, Pasaulio lietuvių centras, 88 p.
 5. Nekrašienė R., Danieklienė J. (sudaryt.). 2007. Vaistažolių verslas. Aut. Dambrauskienė E., Danielienė J., ... , Viškelis P. ir kt. Klaipėda, 134 p.
 6. Dambrauskienė E. (sudaryt.), Zalatorius V., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Karklelienė R., Kavaliauskaitė D., Viškelis P. 2006. Intensyvios vaistinių augalų auginimo technologijos. LSDI, 53 p.
 7. Uselis N. (sudaryt.), Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Viškelis P. ir kt. 2005. Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos. LSDI, 212 p. ISBN 9986-828-21-X
 8. Viškelis P. (sudaryt.). 2003. Kokybės reikalavimų taikymas šviežiems vaisiams ir daržovėms. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, LSDI, 76 p.
 9. Viškelis P. (sudaryt.), Ašmontas V., Barkauskienė Z. ir kt. 2003. Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir daržovėms. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, LSDI, 241 p.
 10. Buskienė L., Uselis N. (sudaryt.), Viškelis P. ir kt. 2002. Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos. LSDI, 190 p.

Rekomendacijos

 1. Puzerytė V., Viškelis P., Štreimikytė P., Balčiūnaitienė A., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Širdinių aralijų uogų biocheminė vertė ir antioksidacinis aktyvumas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 24–25.
 2. Štreimikytė P., UrbonavičienėD., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Puzerytė V., Šliupas R. (UAB „Funkciniai gėrimai“), Balčiūnaitienė A., Viškelis P., Viškelis J. Antioksidacinis ir antimikrobinis poveikis augalų skirtingų dalių fermentacijai naudojant simbiotinę Medusomyces gisevii kultūrą. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 26–27.
 3. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Viškelis J., Bobinas Č., Viškelis P. Hidrolazinių fermentų panaudojimas sėjamojo grikio fenolinių junginių išgavimui vandenine ekstrakcija. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 22–23.
 4. Puzerytė V., Urbonavičienė D., Bobinas Č., Viškelis P. Širdinės aralijos augalo įvairių morfologinių dalių biocheminė vertė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 20–21.
 5. Viškelis J., Bobinas Č., Urbonavičienė D., Viškelis P. Tinkamiausių džiovinti burokėlių veislės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 42–43.
 6. Urbanavičiūtė I., Viškelis P. Japoninio svarainio lapų perdirbimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 44–45.
 7. Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Bobinas Č., Viškelis P. Lipofilinės frakcijos iš pomidorų šalutinių perdirbimo produktų ekstrakcijos superkritiniu anglies dioksidu optimalios sąlygos. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p., 50–51.
 8. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Buskienė L., Kviklys D. 2018. Įvairiu laiku nokstančių veislių braškių produktyvumas ir uogų kokybė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 47–49.
 9. Rubinskienė M., Viškelis P. 2017. Homogenizacijos įtaka vaisių ir daržovių sulčių kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 62–63.
 10. Dambrauskienė E., Karklelienė R., Rubinskienė M., Viškelis P. 2017. Lapinių petražolių ir krapų biocheminė vertė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 52–53.
 11. Bobinaitė R., Viškelis P., Buskienė L., Bobinas Č., Urbonavičienė D. 2016. Antocianinų kiekis Lietuvoje auginamų aviečių veislių uogose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 50–51.
 12. Radzevičius A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Viškelis P. 2015. Pomidoruose esančių biocheminių elementų kiekio nustatymas nedestruktyviu metodu. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 4–6.
 13. Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Česnauskas V. 2015. Šviežių špinatų lapų laikymas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 6–7.
 14. Liaudanskas M., Viškelis J., Kviklys D., Viškelis P. 2015. Fenoliniai junginiai obelų vaisiuose ir lapuose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 22–23.
 15. Bobinaitė R., Viškelis P., Venskutonis P. R., Buskienė L., Bobinas Č. 2015. Elagotaninų kiekis Lietuvoje auginamų aviečių veislių uogose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 24–25.
 16. Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Česnauskas V. 2014. Minimaliai paruoštų gūžinių salotų laikymas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 79–80.
 17. Viškelis P., Rubinskienė M. 2014. Beržų sulos optimalios laikymo sąlygos. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 80–82.
 18. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Sasnauskas A. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam auginimui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 27–29.
 19. Dambrauskienė E., Viškelis P., Rubinskienė M. 2013. Vaistinio valerijono šaknų pirminis paruošimas ir džiovinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 40–41.
 20. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Sakalauskaitė J. 2012. Čekiškų veislių obelų biologinės ir ūkinės savybės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 8–9.
 21. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2012. Braškių derėjimo laiko pratęsimas auginant remontantinių veislių braškes. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 9–10.
 22. Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų daržovių derliui bei kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 37–38.
 23. Dambrauskienė E., Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2011. Tręšimo Turbo Seed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui bei žaliavos kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 40–41.
 24. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2011. Braškės veislės, kurių derinys užtikrina dviejų mėnesių derėjimo laikotarpį, jas auginant profiliuotame dirvos paviršiuje ir taikant pigiausias uogų derėjimo pratęsimo priemones. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 41–43.
 25. Viškelis P., Česnauskas V. 2001. Braškių veislės, kurių uogos tinka šaldyti. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. LSDI, p. 39–40.
 26. Viškelis P., Jasutienė I., Rubinskienė M. 2001. Maisto dažų gamyba iš juodųjų serbentų išspaudų. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės. LSDI, p. 41–42.
 27. Staugaitis G., Viškelis P. 2001. Tinkamiausios porų veislės ir agrotechnika. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės. LSDI, p. 49–50.
 28. Staugaitis G., Viškelis P. 2001. Azoto trąšų normos gūžinėms salotoms lauke. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės. LSDI, p. 69.
 29. Dambrauskienė E., Viškelis P., Venskutonis R. 2001. Vaistinių šalavijų tręšimas azotu. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės. LSDI, p. 72–73.
 30. Viškelis P., Rubinskienė M., Meljanceva J. 2000. Obelų ir slyvų veislės, kurių vaisiai tinka kompotams. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės. LSDI, p. 25–26.

Mokslo populiarinimo straipsniai (nuo 2012 m.)

 1. Viškelis P. 2021. Obuoliai raudonu minkštimu. Savaitė, 7 (211): 29.
 2. Viškelis P. 2021. Jūs klausiate – mes atsakome. Kodėl per žiemą laikomos morkos apkarsta? Rasos, 24 (584): 46.
 3. Viškelis P., Liubertas T. 2020. Nitratai daržovėse: ar tai rizikos veiksnys sveikatai? Rasos, 14: 14–15.
 4. Viškelis P. 2019. Europos daržininkystės tyrimai. Lietuvos mokslų akademijos žinios, 1 (87): 19.
 5. Viškelis P., Urbonavičienė D. 2018. Mikrobiologinė ir cheminė pirminių augalininkystės produktų tarša. Mano ūkis, 12: 30–31.
 6. Viškelis P. Kodėl savo sodo obuolys apvytęs, o pirktinis – ne? Savaitė, 8: 46–47.
 7. Viškelis P. 2017. Augalinės žaliavos beatliekinės perdirbimo technologijos ir biojėgainės. Lietuvos mokslų akademijos žinios, 2 (80): 8.
 8. Raudonis R., Viškelis P. Beržų lapų sausieji ekstraktai. Mano ūkis, 1: 44.
 9. Radzevičius A., Viškelis P. Pomidorų kokybės nustatymas nepažeidžiant vaisiaus. Mano ūkis, 6: 38, 43.
 10. Bobinaitė R., Šatkauskas S., Viškelis P. 2014. Apdorojimas impulsiniu elektros lauku – nauja technologija. Mano ūkis, 12: 32–33.
 11. Viškelio P. 2014. Interviu: Laboratorijų duris pravėrus. Mano gyvenimas, 12: 12–15.
 12. Viškelio P. 2014. Interviu: Atsargos žiemai: kiek, ko ir kaip. Rasos, 123: 6–7.
 13. Viškelis P. 2013. Naudingojo pektino ne visi obuoliai turi vienodai. Rasos, 17 (385): 41.
 14. Radzevičius A., Viškelis P. 2013. Ką prarandame vėlindami pomidorų sėją? Mano ūkis, 5: 53–55.
 15. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Kviklys D., Sasnauskas A. 2013. Naujų braškių veislių paieška. Mano ūkis, 1: 32–35.
 16. Viškelis P., Rubinskienė M. 2012. Vaisių laikymo technologiniai ypatumai. Mano ūkis, 9: 47–49.
 17. Rubinskienė M., Viškelis P. 2012. Perdirbimas sukuria pridėtinę vertę. Mano ūkis, 10: 38–40.
 18. Karklelienė R., Viškelis P. 2012. Morkų veislių įvairovė. Mano ūkis, 4: 34–37.
 19. Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Viškelis P. 2012. UV-B spinduliuotė: nauda ar žala prieskoniniams augalams? Mano ūkis, 7: 50–51.
 20. Viškelio P. 2012. Interviu „Tegu konservuoja gamta – ne sintetika“. Ūkininko patarėjas, 139 (2944): 13.
En