Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Česlovas Bobinas

ORCiD iD: 0000-0002-6549-7615
Mob. +370 682 13 560
El. paštas ceslovas.bobinas@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1968–1973 m. mokslinio agronomo kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1980 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Gūžinių baltųjų kopūstų sėklojų tręšimas laistomuose velėniniuose glėjiškuose Lietuvos dirvožemiuose“.

1999 m. Docento vardas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų fiziologija, biochemija
 • Daržo augalų selekcija, sėklininkystė
 • Agrotechnologijos

Pareigos

Nuo 2020 m. Klasterių plėtros koordinatorius Mokslo inovacijų ir technologijų agentūroje prie projekto InoLink.

Nuo 2017 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2016 m. LSMU Veterinarijos akademijos atestacijos konkursų komisijos narys
 • 2010–2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo tarybos narys
 • 2005–2006 m. Mokslo ir švietimo komisijos prie LRV narys
 • Nuo 2005 m. Skiernievicų (Lenkija) Daržininkystės instituto mokslo darbų redkolegijos narys
 • 2000–2013 m. LR ŽŪM Mokslo tarybos narys
 • 2006–2010 m. Kauno technologijos universiteto tarybos narys
 • 2005–2013 m. Lietuvos atstovas tarptautinėje sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacijoje (ISHS)
 • 2000–2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto tarybos narys
 • 1992–2014 m. Mokslinio leidinio “Sodininkystė ir daržininkystė” vyr. redaktorius

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2021–2022 m. „EKSPERIMENTAS“ projektas 01.2.1-LVPA-K-856-01-0065 “Inovatyvus biologiškai aktyvių elementų taikymas širdies kraujagyslių nepakankamumo bei sarkopenijos prevencijai – sveikas senėjimas“, vykdytojas.
 • 2020–2023 m. EUREKA projektas E!13496 „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“, vykdytojas.
 • 2020–2022 m. „EKSPERIMENTAS“ projektas 01.2.1-LVPA-K-856-01-0063 „MTEP Technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas“, vykdytojas.
 • 2020–2021 m. MTEP rezultatų komercinimas ir tarptautiškumo skatinimas projektas Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-004 „Naujų fermentuotos beržų sulos produktų sukūrimas ir įvertinimas“, vykdytojas.
 • 2019–2021 m. INTERREG projektas „Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų (laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas (NovelBaltic)“ (partnerystės sutartis Nr. R079), vykdytojas.
 • 2019–2020 m. Technologinės plėtros projektas Nr.31V-58 „Beržų sulos pramoninės gamybos technologijos ir inovatyvių, biologiškai vertingų produktų prototipų sukūrimas“, vykdytojas.
 • 2017–2018 m. Priemonės Nr. J05-LVPA-K „Bendri mokslo–verslo projektai” projektas „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“, vykdytojas.
 • 2015–2018 Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“, vykdytojas.
 • 2014–2015 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui“, vykdytojas.
 • 2013–2015 m. Priemonės Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-021 projektas „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“, vykdytojas.
 • 2013–2015 m. ES struktūrinių fondų programa „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“, vadovas.
 • 2010–2012 m. Tarptautinės mokslo programos EUREKA E!5363 projektas „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas (BaltVegStor)“, vykdytojas.
 • 2009–2011 m. INTERREG projektas „BaltFood“, vykdytojas.
 • 2006–2007 m. ES struktūrinių fondų programa „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidavimas“, vadovas.
 • 2005–2006 m. ES struktūrinių fondų programa „Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas“, vadovas.
 • 2004–2006 m. Projektas „Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų ir inovacijų srityje“, vadovas.
 • 2004–2006 m. Projektas „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“, vadovas.
 • 2004–2006 m. Projektas „Žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų centras“, vadovas.
 • 2003–2004 m. Olandijos-Lietuvos dvišalis projektas PSO/LT/1/9 „Vaisių ir daržovių kokybės kontrolė pagal ES reikalavimus“.
 • 2002–2003 m. Olandijos-Lietuvos dvišalis projektas „Sodo augalų sveikos dauginimo medžiagos kontrolės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.
 • 2002–2003 m. FAO projektas TCP/LIT/0167(A) „Intensyvios šiltnamių technologijos“.

Vadovavimas doktorantams

 • 2011 m. Audrius Radzevičius. „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).
 • 2005 m. Zita Barkauskienė. „Valgomųjų svogūnų (Allium cepa) sėjinukų auginimo ir laikymo technologijų agrobiologinis įvertinimas“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).
 • 2005 m. Danguolė Kavaliauskaitė. „Piktžolių kontrolės agrotechniniai ir biologiniai aspektai raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris subsp. Vulgaris var. Vulgaris) pasėliuose. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B),
 • 2000 m. Zita Duchovskienė. „Gūžinių, ropinių kopūstų ir raudonųjų burokėlių žydėjimo iniciacija bei generatyvinė raida“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).

Sukurtos augalų veislės

 • Baltagūžių kopūstų veislė 'Bagočiai' (2008 m.) bendraautorius.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

En