Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Česlovas Bobinas

ORCiD iD: 0000-0002-6549-7615
Tel. +370 37 555 439
El. paštas ceslovas.bobinas@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1968–1973 m. mokslinio agronomo kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1980 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Gūžinių baltųjų kopūstų sėklojų tręšimas laistomuose velėniniuose glėjiškuose Lietuvos dirvožemiuose“.

1999 m. Docento vardas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų fiziologija, biochemija
 • Daržo augalų selekcija, sėklininkystė
 • Agrotechnologijos

Profesinė patirtis

Nuo 2020 m. Klasterių plėtros koordinatorius Mokslo inovacijų ir technologijų agentūroje prie projekto InoLink.

Nuo 2017 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

1981–2017 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (nuo 2009 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto) vyresnysis mokslo darbuotojas

1973–1981 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2016 m. LSMU Veterinarijos akademijos atestacijos konkursų komisijos narys
 • 2010–2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo tarybos narys
 • 2005–2006 m. Mokslo ir švietimo komisijos prie LRV narys
 • Nuo 2005 m. Skiernievicų (Lenkija) Daržininkystės instituto mokslo darbų redkolegijos narys
 • 2000–2013 m. LR ŽŪM Mokslo tarybos narys
 • 2006–2010 m. Kauno technologijos universiteto tarybos narys
 • 2005–2013 m. Lietuvos atstovas tarptautinėje sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacijoje (ISHS)
 • 2000–2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto tarybos narys
 • 1992–2014 m. Mokslinio leidinio “Sodininkystė ir daržininkystė” vyr. redaktorius

Kita veikla

 • Nuo 2006 m. Asociacijos „Nacionalinis maisto ūkio klasteris“ valdybos pirmininkas
 • 1992–2014 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (nuo 2009 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto) direktorius
 • 1983–1992 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2009 m. birželis Stažuotė Varmijos ir Mazūrijos universitete modernios sodininkystės ir daržininkystės klausimais (Olštinas, Lenkija).
 • 2002 m. gruodžio 2–4 d. Kursai vaisių ir daržovių kokybės klausimais, „Bundesanstalt fur Landwirtschaf und Ernarung“ (Bona, Vokietija).
 • 1993 m. lapkričio 1–26 Kursai Botanikos institute „Improving seeds and varieties for better crop production and food processing“ (Kembridžas, Didžioji Britanija).

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2021–2022 m. „EKSPERIMENTAS“ projektas 01.2.1-LVPA-K-856-01-0065 “Inovatyvus biologiškai aktyvių elementų taikymas širdies kraujagyslių nepakankamumo bei sarkopenijos prevencijai – sveikas senėjimas“, vykdytojas.
 • 2020–2023 m. EUREKA projektas E!13496 „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“, vykdytojas.
 • 2020–2022 m. „EKSPERIMENTAS“ projektas 01.2.1-LVPA-K-856-01-0063 „MTEP Technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas“, vykdytojas.
 • 2020–2021 m. MTEP rezultatų komercinimas ir tarptautiškumo skatinimas projektas Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-004 „Naujų fermentuotos beržų sulos produktų sukūrimas ir įvertinimas“, vykdytojas.
 • 2019–2021 m. INTERREG projektas „Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų (laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas (NovelBaltic)“ (partnerystės sutartis Nr. R079), vykdytojas.
 • 2019–2020 m. Technologinės plėtros projektas Nr.31V-58 „Beržų sulos pramoninės gamybos technologijos ir inovatyvių, biologiškai vertingų produktų prototipų sukūrimas“, vykdytojas.
 • 2017–2018 m. Priemonės Nr. J05-LVPA-K „Bendri mokslo–verslo projektai” projektas „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“, vykdytojas.
 • 2015–2018 Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“, vykdytojas.
 • 2014–2015 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui“, vykdytojas.
 • 2013–2015 m. Priemonės Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-021 projektas „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“, vykdytojas.
 • 2013–2015 m. ES struktūrinių fondų programa „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“, vadovas.
 • 2010–2012 m. Tarptautinės mokslo programos EUREKA E!5363 projektas „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas (BaltVegStor)“, vykdytojas.
 • 2009–2011 m. INTERREG projektas „BaltFood“, vykdytojas.
 • 2006–2007 m. ES struktūrinių fondų programa „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidavimas“, vadovas.
 • 2005–2006 m. ES struktūrinių fondų programa „Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas“, vadovas.
 • 2004–2006 m. Projektas „Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų ir inovacijų srityje“, vadovas.
 • 2004–2006 m. Projektas „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“, vadovas.
 • 2004–2006 m. Projektas „Žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų centras“, vadovas.
 • 2003–2004 m. Olandijos-Lietuvos dvišalis projektas PSO/LT/1/9 „Vaisių ir daržovių kokybės kontrolė pagal ES reikalavimus“.
 • 2002–2003 m. Olandijos-Lietuvos dvišalis projektas „Sodo augalų sveikos dauginimo medžiagos kontrolės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.
 • 2002–2003 m. FAO projektas TCP/LIT/0167(A) „Intensyvios šiltnamių technologijos“.

Vadovavimas doktorantams

 • 2011 m. Audrius Radzevičius. „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).
 • 2005 m. Zita Barkauskienė. „Valgomųjų svogūnų (Allium cepa) sėjinukų auginimo ir laikymo technologijų agrobiologinis įvertinimas“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).
 • 2005 m. Danguolė Kavaliauskaitė. „Piktžolių kontrolės agrotechniniai ir biologiniai aspektai raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris subsp. Vulgaris var. Vulgaris) pasėliuose. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B),
 • 2000 m. Zita Duchovskienė. „Gūžinių, ropinių kopūstų ir raudonųjų burokėlių žydėjimo iniciacija bei generatyvinė raida“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).

Sukurtos augalų veislės

 • Baltagūžių kopūstų veislė 'Bagočiai' (2008 m.) bendraautorius.

Apdovanojimai

 • 2016 m. Lietuvos agronomų sąjungos garbės nario vardas
 • 2012 m. Kauno rajono III-čio lygio garbės ženklas
 • 2010 m. Lenkijos Varmijos ir Mazurijos universiteto garbės profesorius
 • 2008 m. ŽŪM konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatas. Nominacija – „Mokslas kaimui“
 • 2008 m. Pramonininkų konfederacijos nominacijos „Gyvybės medis“ laureatas

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Viskelis J., Petruskevicius A., Puzeryte V., Cesoniene L., Daubaras R., Klavins L., Bobinas C. 2023. Nutritional and physicochemical properties of wild lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) – effects of geographic origin. Molecules, 28 (12): 4589. IF – 4,6
 2. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Bobinas C., Petruskevicius A., Klavins L., Viskelis J. 2022. Geographic variability of biologically active compounds, antioxidant activity and physico-chemical properties in wild bilberries (Vaccinium myrtillus L.). Antioxidants, 11 (3): 588. IF – 7,0

 3. Butkeviciute A., Viskelis J., Liaudanskas M., Viskelis P., Bobinas C., Janulis V. 2021. Variation of triterpenes in apples stored in a controlled atmosphere. Molecules, 26 (12): 3639. IF – 4,927
 4. Klavins L., Maaga I., Bertins M., Hykkerud A. L., Karppinen K., Bobinas Č., Salo H. M., Nguyen N., Salminen H., Stankevica K., Klavins M. 2021. Trace element concentration and stable isotope ratio analysis in blueberries and bilberries: A tool for quality and authenticity control. Foods, 10 (3): 567. IF – 5,561
 5. Urbonavičienė D., Bobinas Č., Bobinaitė R., Raudonė L., Trumbeckaitė S., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Composition and antioxidant activity, supercritical carbon dioxide extraction extracts, and residue after extraction of biologically active compounds from freeze-dried tomato matrix. Processes, 9 (3): 467. IF – 3,352

 6. Urbanavičiūtė I., Liaudanskas M., Bobinas Č., Šarkinas A., Rezgienė A., Viskelis P. 2020. Japanese quince (Chaenomeles japonica) as a potential source of phenols: Optimization of the extraction parameters and assessment of antiradical and antimicrobial activities. Foods, 9 (8): 1132. IF – 4,350
 7. Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Trumbeckaitė S., Raudonė L., Janulis V., Bobinas Č., Viškelis P. 2018. Agro-industrial tomato by-products and extraction of functional food ingredients. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (1): 63–70. IF – 1,020
 8. Pataro G., Bobinaitė R., Bobinas Č., Šatkauskas S., Raudonis R., Visockis M., Ferrari G., Viškelis P. 2017. Improving the extraction of juice and anthocyanins from blueberry fruits and their by-products by application of pulsed electric fields. Food and Bioprocess Technology, 10 (9): 1595–1605. IF – 2,998
 9. Bobinaitė R., Viškelis P., Bobinas Č., Mieželienė A., Alenčikienė G., Venskuonis P. R. 2016. Raspberry marc extracts increase antioxidative potential, ellagic acid, ellagitannins and anthocyanins concentrations in fruit purees. LWT - Food Science and Technology, 66: 460–467. IF – 2,329
 10. Lamanauskas N., Pataro G., Bobinas Č., Šatkauskas S., Viškelis P., Bobinaitė , Ferrari G. 2016. Impact of pulsed electric field treatment on juice yield and recovery of bioactive compounds from raspberries (Rubus idaeus L.) and their by-products. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 83–90. IF – 0,644
 11. Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Bobinas Č. 2015. Stability of tomato lycopene under thermal- and light-irradiation treatments in an oil-based model system. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 185–192. IF – 0,420
 12. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Bobinas C., Duchovskis P. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Scientarium Polonorum. Hortum Cultus, 12 (2): 143–152. IF – 0,522
 13. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis M., Karklelienė R., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (2): 179–184. IF – 0,567
 14. Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. 2012. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes. Journal of Food Agriculture and Environment, 10 (2): 142–146. IF – 0,435
 15. Stanys V., Frercks B., Šikšnianienė J.B., Stepulaitienė I., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 437–444. IF – 0,327
 16. Stankienė J., Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Bobinas Č. 2012. Virological assessment of stock planting material of apple and raspberry cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (1): 93–98. IF – 0,327
 17. Sazanova K. A., Bashmakov D. I., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P., Lukatkin A.S. 2012. The effect of heavy metals and thidiazuron on winter wheat (Triticum aestivum) seedlings. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 273–278. IF – 0,327
 18. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 125–130. IF – 0,327
 19. Lukatkin A. S., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2012. Chilling injury in chilling-sensitive plants: a review. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 111–124. IF – 0,327
 20. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root-yield, quality and disease resistance of organically grown carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids and cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 393–398. IF – 0,327
 21. Viskelis P., Rubinskiene M., Bobinas C. 2008. Evaluation of strawberry and black currant berries intended for freezing and the methods of their preparation. Journal of Food Agriculture and Environment, 6 (3–4): 151–154. IF – 0,282
 22. Duchovskis P., Brazaityte A., Juknys R., Januskaitiene I., Sliesaravicius A., Ramaskeviciene A., Burbulis N., Siksnianiene J.B., Baranauskis K., Duchovskiene L., Stanys V., Bobinas C. 2006. Changes of physiological and genetic indices of Lycopersicon esculentum Mill. by cadmium under different acidicity and nutrition. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (2): 235–242. IF – 0,353
 23. Rubinskiene M., Viskelis P., Jasutiene I., Viskeliene R., Bobinas C. 2005. Impact of various factors on the composition and stability of black currant anthocyanins. Food Research International, 38 (8–9): 867–871. IF – 1,330

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Viskelis J., Nevidomskis S., Bobinas C., Urbonaviciene D., Bobinaite R., Karkleliene R., Viskelis P. 2019. Modeling and optimization of beetroot storage process. FOODBALT 2019 13th Baltic Conference on Food Science and Technology “FOOD. NUTRITION. WELL-BEING” Conference Proceedings. Jelgava, p. 170–175.
 2. Šernaitė L., Urbonavičienė D., Bobinas Č., Viškelis P. 2019. Optimisation of supercritical carbon dioxide extraction of lipophilic extract from rosehips, FOODBALT 2019 13th Baltic Conference on Food Science and Technology “FOOD. NUTRITION. WELL-BEING” Conference Proceedings, Jelgava, LLU, p. 188–192.
 3. Bobinaitė R., Pataro G., Visockis M., Bobinas Č., Ferrari G., Viškelis P. 2017. Potential application of pulsed electric fields to improve the recovery of bioactive compounds from sour cherries and their by-products. FOODBALT 2017: 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world" FOODBALT 2017, Jelgava, Latvia, 27–28 April 2017, p. 70–74
 4. Urbonaviciene D., Bobinas C., Bobinaite R., , Viskelis P. 2017. Stability and isomerisation of lycopene in oil-based model system during accelerated shelf-life testing. FOODBALT 2017: 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world" FOODBALT 2017, Jelgava, Latvia, 27–28 April 2017, p. 150–153
 5. Viskelis J., Rubinskiene M., Bobinas C., Bobinaite R. 2017. Enrichment of fruit leathers with berry press cake powder increase product functionality. FOODBALT 2017: 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world" FOODBALT 2017, Jelgava, Latvia, 27–28 April 2017, p. 75–79
 6. Bobinaitė, PataroG., VisockisM., Bobinas Č., Ferrari G., Viškelis P. 2017. Potential application of pulsed electric fields to improve the recovery of bioactive compounds from sour cherries and their by products. The 11th Baltic conference on Food Science and Technology FoodBalt-2017 “Food science and technology in a changing world”. Conference proceedings, p. 70–74. DOI: 10.22616/foodbalt.2017.029.
 7. Viskelis J., Rubinskiene M., Bobinas C., Bobinaite R. 2017. Enrichment of fruit leathers with berry press cake powder increase product functionality. The 11th Baltic conference on Food Science and Technology FoodBalt-2017 “Food science and technology in a changing world”. Conference proceedings, p 75–79. DOI: 10.22616/foodbalt.2017.011.
 8. Bobinaitė R., Pataro G., Raudonis R., Viškelis P., Bobinas Č., Šatkaustas S., Ferrari G. 2015. Improving the extraction of juice and anthocyanin compounds from blueberry fruits and their by-products by pulsed electric fields. T. Jarm and P. Kramar (eds.), 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies (WC 2015), IFMBE Proceedings, 53: 363–366. DOI: 10.1007/978-981-287-817-5_80.
 9. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Sikorskaitė S., Bobinas Č. 2015. Study of new apple elections in Lithuania. Acta Horticulturae. 1099: 719–725.
 10. Urbonavičiene D., Bobinaitė R., Viškelis J., Viškelis P., Bobinas Č. 2015. Characterisation of tomato juice and different tomato-based juice blends fortified with isomerised lycopene extract. Rural Development, Proceedings book, 1–6, DOI: 10.15544/RD.2015.029.
 11. Sasnauskas A., Viskelis P., Rubinskienė M., Rugienius R., Bobinas C. 2014. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. Acta Horticulturae, 1040: 289–293.
 12. Bobinaite R., Viškelis P., Venskutonis R. P., Bobinas Č. 2013. Total phenolics, anthocyanins, ellagitannins content and radical scavenging activity of raspberries during ripening. Rural Development, Proceedings book, 6 (2): 44–48.
 13. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 12 (2): 143–152.
 14. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 69–86.
 15. Sasnauskas A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M., Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of Latvian Academy of Science. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 67 (2): 211–214.
 16. Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality. World Academy of science, engineering and technology (WASET), 64: 653–656.
 17. Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas C., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS), 952: 821–825.
 18. Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė R., Bobinas C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae, 936: 295–298.
 19. Sasnauskas A., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2012. Evaluation of agronomical characters of blackcurrant cultivars and selections in Lithuania. Acta Horticulturae, 946: 189–194.
 20. Sasnauskas A., Rugienius R., Bobinas C., Strautina S., Kaldmäe H., Nes A., Pedersen H.L., Mladin P., Coman M. 2012. European Network for Blackcurrant (Ribes nigrum L.) Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae, 926: 125–131.
 21. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vyšninių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3-4): 63–73.
 22. Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. 2011. Changes in apple fruit quality during a modified atmosphere storage. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 19 (1): 155–165.
 23. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4). 67–76.
 24. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č. 2009. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars. Acta Horticulturae, 825: 97–102.
 25. Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 7 (II): 737–743.
 26. Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 737–743.
 27. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bobinas, C. 2009. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables. Acta Horticulturae, 830: 525–530.
 28. Duchovskis P., Stanys V., Šikšnianienė J.B., Stanienė G., Šikšnianas T., Bobinas Č. 2009. Peroxidase and polyphenoloxidase polymorphism during embryogenesis in Eucoreosma section currants. Žemės ūkio mokslai, 16 (1-2): 47–52.
 29. Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Genetic Analysis of Productivity and Morphological Traits of Edible Carrot (Daucus sativus Röhl.). Proceedings of the Fourth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Acta Horticulturae, 830: 261–266.
 30. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 85–94.
 31. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot (Daucus sativus Röhl.) of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, 7 (special issue 1): 305–310.
 32. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas C. 2009. Impact of exogenous sucrose, raffinose and proline on cold acclimation of strawberry in vitro. Acta Horticulturae, 839: 203–208.
 33. Maročkienė N., Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Saldžiosios paprikos veislės ‘Alanta’ biologinių-ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 127–135.
 34. Radzevicius A., Karkleliene R., Bobinas C., Viskelis P. 2009. Nutrition quality of different tomato cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 67–74.
 35. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2009. Nutrition quality of different tomato cultivars. Žemdirbystė-Agriculture, 96 (4): 67–75.
 36. Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. 2009. Tomato (Lycopersicon Esculentum Mill.) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, 7 (special issue 2): 712–718.
 37. Karklelienė R., Bobinas Č. 2008. Daržovių selekcijos raida ir pasiekimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 165–177.
 38. Karklelienė R., Bobinas Č., Radzevičius A. 2008. Combining ability of biochemical composition in carrots (Daucus sativus Röhl.). Овощеводство, 14: 48–54.
 39. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2008. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) lietuviškų ir baltarusiškų veislių vaisių biocheminių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 107–114.
 40. Radzevičius A., Viškelis P., Bobinas Č. 2008. Quality and physiological parameters of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits of Lithuanian. Biologija, 2: 108–111.
 41. Бундинене О., Залаторюс В., Бобинас Ч. 2008. Эффективность гуминовых удобрений Финал К на продуктивность лука и моркови. Овощеводство, 15: 145–153.
 42. Залаторюс В., Бобинас Ч., Рубинскене М. 2008. Оценка способов обработки семян, их высева и выращивания корнеплодов в орошаемых и неорошаемых посевах моркови. Овощеводство, 15: 9–15.
 43. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2007. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) veislių fiziologinių ir morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 270–277.
 44. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars, Acta Horticulturae, 760: 507–511.
 45. Sasnauskas A., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Stanienė G., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2007. Screening of strawberries with red stele (Phytophthora fragariae) resistance gene Rpf1 using sequence specific DNA markers. Acta Horticulturae, 760: 165–169.
 46. Sasnauskas A., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C., Rugienius R., Baniulis D. 2007. Morphological traits in Ribes nigrum polyploids. Acta Horticulturae, 760: 405–408.
 47. Duchovskienė L., Karklelienė R., Starkutė R., Bobinas Č. 2007. The effect of NeemAzal-T/S on cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) their parasite (Diaeretiella rapae m‘intosh) in ecologically grown white cabbage. Ogrodnictwo, 26 (4): 461–466.
 48. Duchovskis P., Stanys V., Sasnauskas A., Bobinas C. 2007. Cold Resistance of Prunus domestica L. and Prunus cerasifera Ehrh. in Lithuania. Acta Horticulturae, 734: 299–303.
 49. Karklelienė R., Duchovskienė L., Dambrauskienė E., Bobinas Č. 2007. Investigation of productivity of seed stalks of edible carrot and red beet Lithuanian cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 198–207.
 50. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č., Duchovskienė L. 2007. Ekologiškai augintų burokėlių veislių bei hibridų produktyvumas ir šakniavaisių kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 45–51.
 51. Bundinienė O., Bobinas Č., Duchovskis P. 2006. Azoto trąšų ir ceolito įtaka burokėlių produktyvumui ir morfometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 90–99.
 52. Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. 2006. Determination of weed competition critical period in red beet. Agronomy research, 4 (spec. iss.): 217–220.
 53. Kviklys D., Uselis N., Bobinas Č., Kviklienė N., Lanauskas J. 2006. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje koncentracija ir specializacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 81-89.
 54. Rubinskienė M., Viškelis P., Jasutienė I., Duchovskis P., Bobinas Č. 2006. Changes in biologically active constituents during ripening in black currants. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (Suppl. 2): 237–246.
 55. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viskelis P., Duchovskis P., Bobinas C., Siksnianiene J., Sabajeviene G. 2006. Productivity and fruit quality of scab resistant apple cultivars and hybrids. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (2): 247–255.
 56. Siksnianas T., Stanys V., Stanienė G., Bobinas C., Sasnauskas A., Rugienius R. 2006. Resistance to fungal diseases of interspecific currant hybrids of Eucoreosma section. Agronomy Research, 4: 367–370.
 57. Бундинене О., Бобинас Ч. 2006. Влияние цеолитсодержащих азотных удобрений на урожайность и биометрические показатели корнеплодов столовой свеклы. Овощеводство, 12: 206–209.
 58. Shikshnianas T., Stanys V., Stonienė G., Bobinas C. 2005. Hybridization of black currant cultivars with wild species of Eucoreosma section. Плодоводство, 17 (2): 250–253.
 59. Survilienė, Raudonis L., Bobinas Č. 2005. Beicų poveikio Svalia F1 morkų ir Lietuvos didieji svogūnų sėklų daigumui tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 24(2): 73–83.
 60. Žebrauskienė A., Kmitienė L., Bobinas Č., Duchovskis P. Kmitas A. 2005. Influence of soil moisture deficit in various phases of edible onion development on seed yield and quality. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 261–272.
 61. Bobinas Č. 2005. Horiculture development perspectives in Lithuania and the problems of vegetable quality improvement. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 3–10.
 62. Bobinas Č., Zalatorius V., Survilienė E. 2005. Įvairių sėjos ir sėklos paruošimo būdų palyginimas laistomame ir nelaistomame morkų Svalia F1 pasėlyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 18: 87–90.
 63. Dambrauskienė E., Viškelis P., Bobinas Č., Rubinskienė M. 2005. Influence of lasting storame on biochemical composition of leeks of different earliness. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 119–126.
 64. Juškevičiėnė D., Bobinas Č. 2005. Peculiarities of edible onion production and reseach in Lithuania. Vegetable Crops Research Bulletin, 62: 29–39.
 65. Juškevičienė D., Stanys V., Bobinas Č. 2005. Gynogenesis peculiarities of Allium L. vegetables grown in Lithuania. Biologija 3: 6–9.
 66. Karklelienė R., Bobinas Č., Stanienė G. 2005. Combining ability of morphological traits and biochemical parameters in carrot (Daucus sativus Röhl.) CMS lines. Biologija, 3: 15–18.
 67. Karklelienė R., Maročkienė N., Petronienė D., Bobinas Č. 2005. Investigations of reproduction features of the main vegetable Lithuanian varieties. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 129–135.
 68. Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. 2005. Dirvos dirbimo prieš sėją ir herbicidų įtaka raudonųjų burokėlių pasėlio piktžolėtumui ir derlingumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 120–128.
 69. Kavaliauskaitė D., Duchovskis P., Bobinas Č. 2005. Competitive influence of white goose-foots (Chenopodium album L.) on biological productivity and chemical composition of red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.). Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 127–137.
 70. Kavaliauskaitė D., Duchovskis P., Brazaitytė A., Bobinas Č. 2005. Baltųjų balandų (Chenopodium album L.) įtaka raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. conditiva) fotosintetiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (1): 80–86.
 71. Sasnauskas A., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Duchovskis P., Viskelis P., Siksnianiene J., Bobinas C., Sabajeviene, G. 2005. Evaluation of new introduced apple cultivars. Proceedings of the international scientific conference: Environmentally friendly fruit growing, Polli, Estonia, 222: 20–25.
 72. Stanys V., Staniene G., Šikšnianas T., Bobinas Č. 2004. Interspecific hybridisation in Ribes genus. Acta Horticulturae, 663: 8618–64.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonavičiene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. 2015. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars to functional food for agricultural, industrial and pharmaceutical uses. “Plants - Various Aspects” (ISBN 978-953-51-4222-5). Edited by: Hany El-Shemy, InTech, p. 45–77. DOI: 10.5772/60873.
 2. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J, Zalatorius V., Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In: A.I.L. Maldonado (ed). Horticulture. InTech Publisher, 19–40.
 3. Juodeikiene G., Bartkiene E., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. 2012. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products. In: M. Petre (ed). Advances in Applied Biotechnology. InTech Publisher, 63–100.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Bobinas Č. 2011. Neatskiriamas nuo sodininkystės ir daržininkystės raidos istorijos. Kn.: “Kaip buvo kuriama Lietuvos daržininkystė”, sudaryt. I. Dubovičienė. ŽŪM, p. 93–99.
 2. Bobinas Č. 2008. Instituto veiklos apžvalga. Kn.: “Lietuvos sodininkystės institutas 1938-2008”, sudaryt. K. Palaima. Babtai, p. 157–165.
 3. Bobinas Č. 1999. Daržo augalų sėklininkystė. Babtai, 108 p.

Rekomendacijos

 1. Viškelis J., Bobinas Č., Urbonavičienė D., Viškelis P. 2020. Tinkamiausių džiovinti burokėlių veislės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 42–43. ISSN 2029-7548
 2. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Viškelis J., Bobinas Č., Viškelis P. 2020. Hidrolizinių fermentų panaudojimas sėjamojo grikio fenolinių junginių išgavimui vandenine ekstrakcija. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 22–23. ISSN 2029-7548
 3. Puzerytė V., Urbonavičienė D., Bobinas Č., Viškelis P. 2020. Širdinės aralijos augalo įvairių morfologinių dalių biocheminė vertė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 20–21. ISSN 2029-7548
 4. Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2019. Lipofilinės frakcijos iš pomidorų šalutinių perdirbimo produktų ekstrakcijos superkriziniu anglies dvideginiu optimalios sąlygos. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 50–51. ISSN 2029-7548
 5. Bobinaitė R., Viškelis P., Buskienė L., Bobinas Č., Urbonavičienė D. 2016. Antocianinų kiekis Lietuvoje auginamų aviečių veislių uogose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 50–51.
 6. Bobinaitė R., Viškelis P., Venskutonis P. R., Buskienė L., Bobinas Č. 2015. Elagotaninų kiekis Lietuvoje auginamų aviečių veislių uogose .Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 24–25.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Bobinas Č., Viškelis J. 2018/02. Saugi ir kokybiška augalininkystės produkcija. Mano ūkis.
 2. Bobinas Č. 2013. Svarbiausi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklos etapai ir pasiekimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 3–19.
 3. Bobinas Č. 2008. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslinė veikla 1938-2008 m. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 3–23.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

En