Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Dalia Urbonavičienė

ORCiD iD: 0000-0003-2913-2739
Tel. +370 683 08 157
El. paštas dalia.urbonaviciene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2008–2010 m. chemijos inžinerijos kvalifikacinis magistro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas. 

2004–2008 m. taikomosios chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2017 m. technologijos mokslų srities chemijos inžinerijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Likopenas pomidoruose ir pomidorų produktuose: jo stabilumas ir izomerizacija perdirbimo ir laikymo metu“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Vaisių ir daržovių cheminės sudėties ir kokybės tyrimai
 • Augalinės žaliavos biologiškai aktyvių junginių ekstrakcijos proceso modeliavimas bei optimizavimas
 • Technologinių procesų įtakos vaisių ir daržovių biologiškai aktyvių junginių kitimui tyrimai
 • Funkcionaliųjų maisto produktų kūrimas

Profesinė patirtis

Nuo 2017 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2010–2017 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji Mokslo darbuotoja.

2008–2010 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto) bandymų technikė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017 m. spalio 24 d. mokymai „Chromatography Seminar for Food Analysis“, Kaunas.
 • 2017 m. spalio 10 d. mokymai „Reologija“, KTU Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, Kaunas.
 • 2014 m. kovo 13 d. mokymai „Stable Micro Systems Basic User Training Course“, KTU Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, Kaunas.
 • 2014 m. rugsėjo 11 d. seminaras „iMETOSsm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti“, Babtai.
 • 2013 m. lapkričio 18–22 d. kursai ir praktiniai užsiėmimai „Modern Gas Chromatography and Mass Spectrometry in the Analysis of Volatile Compounds“, lektoriai iš Graco technologijos universiteto, Kaunas.
 • 2013 m. spalio 10 d. projekto „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimo stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymai „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“, Babtai.
 • 2010 m. gruodžio 2 d. kursai „Projektų valdymo kompetencijų ugdymas“, Kauno technologijos universitetas, Kaunas.
 • 2009 m. rugsėjo 4 d. kursai „Maistinių ir pašarinių javų sauga ir technologiniai aspektai“, Kaunas.
 • 2008 m. mokslinė praktika LSDI Biochemijos ir technologijos laboratorijoje (dabar LAMMC SDI), laimėjus Lietuvos mokslo tarybos organizuojamą konkursą ir kt.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 6 „Vaisiai, daržovės ir jų produktai“ narė.
 • Nuo 2021 m. Biochemikų draugijos narė.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2020–2023 m. EUREKA projektas E!13496 „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“, vykdytoja.
 • 2020–2022 m. EKSPERIMENTAS projektas 01.2.1-LVPA-K-856-01-0063 „MTEP Technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas“, vykdytoja.
 • 2017–2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis, ŽŪM-NMA, vykdytoja.
 • 2017–2018 m. Priemonės Nr. J05-LVPA-K „Bendri mokslo–verslo projektai“ projektas „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“, vykdytoja.
 • 2015–2018 m. Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“, vykdytoja.
 • 2013–2015 m. „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“, vykdytoja.
 • 2011–2014 m. LMT projektas, nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytoja.
 • 2010–2012 m. EUREKA E!5363 BaltVegStor „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“, vykdytoja.
 • 2005–2006 m. Tarptautinė mokslo programa EUREKA E!3474 HEALTHY MAN „Funkcinio maisto su natūraliu likopenu sukūrimas“, vykdytoja.

Apdovanojimai

 • 2015 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse pagyrimo raštas už mokslinį darbą „Perdirbimo technologinių procesų įtaka likopeno izomerizacijai“.
 • 2015 m. KTU rektoriaus padėkos raštas už akademinius pasiekimus.
 • 2014 ir 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus.

Vadovavimas doktorantams, studentų praktikoms

 • 2020–2024 m. mokslinė vadovė doktorantės Viktorijos Puzerytės disertacinio darbo tema „Augalinės kilmės žaliavų fermentacijos technologijos modeliavimas ir optimizavimas“.
 • 2014 m. birželio mėn. 30 d. – rugpjūčio mėn. 29 d. LAMMC filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijoje konsultuota studentė atlikusi mokslinę praktiką, pagal LMT projektą, tema „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais“.

Kita veikla

 • 2020–2022 m. kviestiniai specialaus „Applied Sciences“ leidinio redaktoriai: prof. dr. Pranas Viškelis, dr. Dalia Urbonavičienė, dr. Jonas Viškelis (specialiame leidinyje „Biochemical Composition of Food“).

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Liubertas T., Poderys J. L., Zigmantaite V., Viskelis P., Kucinskas A, Grigaleviciute R., Jurevicius J., Urbonaviciene  D. 2023. The effect of potassium nitrate supplementation on the force and properties of Extensor digitorum longus (EDL) muscles in mice. Nutrients, 15 (6): 1489. IF – 5,9
 2. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Viskelis J., Petruskevicius A., Puzeryte V., Cesoniene L., Daubaras R., Klavins L., Bobinas C. 2023. Nutritional and physicochemical properties of wild lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) – effects of geographic origin. Molecules, 28 (12): 4589.  IF – 4,6
 3. Ispiryan A., Bobinaite R., Urbonaviciene D., Sermuksnyte-Alesiuniene K., Viskelis P., Miceikiene A., Viskelis J. 2023. Physico-chemical properties, fatty acids profile, and economic properties of raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil, extracted in various ways. Plants, 12 (14): 2706. IF – 4,5
 4. Ispiryan A., Viškelis J., Viškelis P., Urbonavičienė D., Raudonė L. 2023. Biochemical and antioxidant profiling of raspberry plant parts for sustainable processing. Plants, 12 (13): 2424. IF – 4,5
 5. Puzeryte V., Martusevice P., Sousa S., Balciunaitiene A., Viskelis J., Gomes A. M., Viskelis P., Cesoniene L., Urbonaviciene D. 2023. Optimization of enzyme-assisted extraction of bioactive compounds from sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves: Evaluation of mixed-culture fermentation. Microorganisms, 11 (9): 2180. IF – 4,5

 6. Petruskevicius A., Viskelis J., Urbonaviciene D., Viskelis P. 2023. Anthocyanin accumulation in berry fruits and their antimicrobial and antiviral properties: An overview. Horticulturae, 9 (2): 288. IF – 3,1
 7. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Bobinas C., Petruskevicius A., Klavins L., Viskelis J. 2022. Geographic variability of biologically active compounds, antioxidant activity and physico-chemical properties in wild bilberries (Vaccinium myrtillus L.). Antioxidants, 11 (3): 588. IF – 7,0
 8. Tolpeznikaite E., Starkute V., Zokaityte E., Ruzauskas M., Pilkaityte R., Viskelis P., Urbonaviciene D., Ruibys R., Rocha J. M., Bartkiene E. 2022. Effect of solid-state fermentation and ultrasonication processes on antimicrobial and antioxidant properties of algae extracts. Frontiers in Nutrition, 9: 990274. IF – 5,0

 9. Streimikyte P., Kailiuviene J., Mazoniene E., Puzeryte V., Urbonaviciene D., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Laureckas Z., Viskelis P., Viskelis J. 2022. The biochemical alteration of enzymatically hydrolysed and spontaneously fermented oat flour and its impact on pathogenic bacteria. Foods, 11 (14): 2055. IF – 5,2
 10. Puzerytė V., Viškelis P., Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Aralia cordata Thunb. as a source of bioactive compounds: phytochemical composition and antioxidant activity. Plants, 11 (13): 1704. IF – 4,5
 11. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Balčiūnaitienė A., Viškelis P., Viškelis J. 2021. Optimization of the multienzyme-assisted extraction procedure of bioactive compounds extracts from common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) and evaluation of obtained extracts. Plants, 10 (12): 2567. IF – 4,658
 12. Tolpeznikaite E., Bartkevics V., Ruzauskas M., Pilkaityte R., Viskelis P., Urbonaviciene D., Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Ruibys R., Bartkiene E. 2021. Characterization of macro- and microalgae extracts bioactive compounds and micro- and macroelements transition from algae to extract. Foods, 10 (9): 2226. IF –  5,561
 13. Urbonavičienė D., Bobinas Č., Bobinaitė R., Raudonė L., Trumbeckaitė S., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Composition and antioxidant activity, supercritical carbon dioxide extraction extracts, and residue after extraction of biologically active compounds from freeze-dried tomato matrixProcesses, 9 (3): 467. IF – 3,352

 14. Liubertas T., Kairaitis R., Stasiule L., Capkauskiene S., Stasiulis A., Viskelis P., Viškelis J., Urbonaviciene D. 2020. The influence of amaranth (Amaranthus hypochondriacus) dietary nitrates on the aerobic capacity of physically active young persons. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 17: article 37. IF – 5,150
 15. Bobinaitė R., Kraujalis P., Tamkutė L., Urbonavičienė D., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2020. Recovery of bioactive substances from rowanberry pomace by consecutive extraction with supercritical carbon dioxide and pressurized solvents. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 85: 152–160. IF – 6,064
 16. Tamkutė L., Pukalskas A., Syrpas M., Urbonavičienė D., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2020. Fractionation of cranberry pomace lipids by supercritical carbon dioxide extraction and on-line separation of extracts at low temperatures. The Journal of Supercritical Fluids, 163 (1): 104884. IF – 4,577
 17. Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Trumbeckaitė S., Raudonė L., Janulis V., Bobinas Č., Viškelis P. 2018. Agro-industrial tomato by-products and extraction of functional food ingredients. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (1): 63–70. IF – 1,020
 18. Urbonaviciene D., Viškelis P. 2017. The cis-lycopene isomers composition in supercritical CO2 extracted tomato by-products. LWT – Food Science and Technology, 85 (B): 517–523. IF – 2,329
 19. Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Bobinas Č. 2015. Stability of tomato lycopene under thermal- and light- irradiation treatments in an oil-based model system. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 185–192. IF – 0,579
 20. Bartkiene E., Juodeikiene G., Zadeike D., Viskelis P., Urbonaviciene D. 2015. The use of tomato powder fermented with Pediococcus pentosaceus and Lactobacillus sakei for the Ready-to-cook minced meat quality. Food Technology and Biotechnology, 53 (2): 163–170. IF – 1,179
 21. Bartkiene E., Vidmantiene D., Juodeikiene G., Viskelis P., Urbonaviciene D. 2013. Lactic acid fermentation of tomato: effects on cis/trans lycopene isomer, β-carotene mass fraction and formation of L(+)- and D(–)-lactic acid. Food Technology and Biotechnology, 51 (4): 471–478. IF – 0,997
 22. Sakalauskaitė J., Viskelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. 2012. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266–1271. IF – 1,879
 23. Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. 2012. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (2): 142–146. IF – 0,522
 24. Bartkiene E., Juodeikiene G., Vismantiene D., Viskelis P., Urbonavičiene D. 2011. Nutritional and quality aspects of wheat sourdough bread using L. luteus and L. angustifolius flours fermented by Pedioccocus acidilactici. International Journal of Food Science and Technology, 46: 1724–1733. IF – 1,223

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). 2022. Tomato From Cultivation to Processing Technology. IntechOpen, 260 p. ebook ISBN 978-1-80356-460-9
 2. Balčiūnaitienė A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Viškelis P. 2022. Tomatoes by-products extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as antimicrobial agent. In: Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). Tomato – From Cultivation to Processing Technology. IntechOpen, p. 193–208. ebook ISBN 978-1-80356-460-9
 3. Urbonaviciene D., Viskelis P., Bartkiene E., Juodeikiene G., Vidmantiene D. 2015. The use of lactic acid bacteria in the fermentation of fruits and vegetables - technological and functional properties. In: D. Ekinci (ed.). Biotechnology. InTech, p. 135–164.
 4. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. 2015. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses. In: H. El-Shemy (ed.). Plants for the Future. InTech, p. 45–77.
 5. Juodeikiene G., Bartkiene E., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. 2012. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products. In: M. Petre (ed.). Advances in Applied Biotechnology. InTech, p. 63–100.

Rekomendacijos

 1. Puzerytė V., Urbonavičienė D., Bobinas Č., Viškelis P. 2021. Širdinės aralijos augalo įvairių morfologinių dalių biocheminė vertė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 20–21.
 2. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Viškelis J., Bobinas Č., Viškelis P. 2021. Hidrolizinių fermentų panaudojimas sėjamojo grikio fenolinių junginių išgavimui vandenine ekstrakcija. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 22–23.
 3. Viškelis J., Bobinas Č., Urbonavičienė D., Viškelis P. 2020. Tinkamiausių džiovinti burokėlių veislės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 42–43.
 4. Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2019. Lipofilinės frakcijos iš pomidorų šalutinių perdirbimo produktų ekstrakcijos superkriziniu anglies dvideginiu optimalios sąlygos. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 50–51.
 5. Bobinaitė R., Viškelis P., Buskienė L., Bobinas Č., Urbonavičienė D. 2016. Antocianinų kiekis Lietuvoje auginamų aviečių veislių uogose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 50–51.
 6. Radzevičius A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Viškelis P. 2015. Pomidoruose esančių biocheminių elementų kiekio nustatymas nedestruktyviu metodu. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 4–6.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Viškelis P., Urbonavičienė D. 2018. Augalininkystės produktų tarša. Mano ūkis, 12.
En