Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Dalia Urbonavičienė

ORCiD iD: 0000-0003-2913-2739
Tel. +370 683 08 157
El. paštas dalia.urbonaviciene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2008–2010 m. chemijos inžinerijos kvalifikacinis magistro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas. 

2004–2008 m. taikomosios chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2017 m. technologijos mokslų srities chemijos inžinerijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Likopenas pomidoruose ir pomidorų produktuose: jo stabilumas ir izomerizacija perdirbimo ir laikymo metu“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Vaisių ir daržovių cheminės sudėties ir kokybės tyrimai
 • Augalinės žaliavos biologiškai aktyvių junginių ekstrakcijos proceso modeliavimas bei optimizavimas
 • Technologinių procesų įtakos vaisių ir daržovių biologiškai aktyvių junginių kitimui tyrimai
 • Funkcionaliųjų maisto produktų kūrimas

Pareigos

Nuo 2017 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 6 „Vaisiai, daržovės ir jų produktai“ narė.
 • Nuo 2021 m. Biochemikų draugijos narė.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2020–2023 m. EUREKA projektas E!13496 „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“, vykdytoja.
 • 2020–2022 m. EKSPERIMENTAS projektas 01.2.1-LVPA-K-856-01-0063 „MTEP Technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas“, vykdytoja.
 • 2017–2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis, ŽŪM-NMA, vykdytoja.
 • 2017–2018 m. Priemonės Nr. J05-LVPA-K „Bendri mokslo–verslo projektai“ projektas „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“, vykdytoja.
 • 2015–2018 m. Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“, vykdytoja.
 • 2013–2015 m. „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“, vykdytoja.
 • 2011–2014 m. LMT projektas, nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytoja.
 • 2010–2012 m. EUREKA E!5363 BaltVegStor „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“, vykdytoja.
 • 2005–2006 m. Tarptautinė mokslo programa EUREKA E!3474 HEALTHY MAN „Funkcinio maisto su natūraliu likopenu sukūrimas“, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams, studentų praktikoms

 • 2020–2024 m. mokslinė vadovė doktorantės Viktorijos Puzerytės disertacinio darbo tema „Augalinės kilmės žaliavų fermentacijos technologijos modeliavimas ir optimizavimas“.
 • 2014 m. birželio mėn. 30 d. – rugpjūčio mėn. 29 d. LAMMC filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijoje konsultuota studentė atlikusi mokslinę praktiką, pagal LMT projektą, tema „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais“.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

En