Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Jonas Viškelis

ORCiD iD: 0000-0002-1074-8384
Tel. 8 37 55 54 39
El. paštas jonas.viskelis@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2014–2018 m. žemės ūkio srities, agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 

2009–2011 m.  informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas.

2005–2009 m. informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2018 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Technologinių ir biologinių priemonių intensyviuose soduose įtaka vaisių kokybei“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Bioaktyvieji junginiai augalinėse žaliavose
 • Artimųjų infraraudonųjų spindulių ir matomos šviesos spektroskopija augalinių žaliavų kokybės nustatyme
 • Augalinių žaliavų perdirbimas ir laikymas

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. spalio LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas.

Nuo 2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

2018–2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2011–2018 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2016 m. spalio 3 d. c lapkričio 3 d. stažuotė Latvijos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės institute, Dobelės mieste, Latvijoje. Stažuotės tema  „Bioaktyviųjų junginių tyrimai obuoliuose“.
 • 2016 m. sausio 8 d. mokymai „Scientific writing“. Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademija.
 • 2015 m. vasario 20 d. projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas (VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004)“ mokymai „Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: biomedicinos mokslo šaltiniai“, Kaunas.
 • 2014 m. kovo 13 d. mokymai „Stable Micro Systems basic user training course“, Competence centre for food research and technology, Kaunas.
 • 2013 m. spalio 10 d. projekto „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimo stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymai „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“, Babtai.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2020 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Obelų vaisių kokybės potencialo didinimas, taikant inovatyvias sodininkystės technologijas“, vykdytojas.
 • 2017–2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis, ŽŪM-NMA, vykdytojas.
 • 2015–2018 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“, vykdytojas.
 • 2013–2015 m. „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“, vykdytojas.
 • 2012–2015 m. LMT projektas, nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“, vykdytojas.
 • 2011–2014 m. LMT projektas, nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytojas.
 • 2011–2012 m. ŽŪM projektas „Beržų sulos biocheminis įvertinimas, laikymo parametrų modeliavimas bei optimizavimas ir naujų produktų prototipų kūrimas“, vykdytojas.
 • 2010–2012 m. EUREKA E!5363 BaltVegStor projektas „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“, vykdytojas.
 • 2010–2011 m. INTERREG projektas „BaltFood – Baltijos jūros regiono Maisto produktų klasteris: Konkurencingumas ir inovacijos“, vykdytojas.
 • 2008 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas „Vaisių ir uogų sušaldymo proceso optimizavimas“, vykdytojas.
 • 2007 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas „Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes“, vykdytojas.

Apdovanojimai

 • 2016 ir 2017 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Stabrauskiene J., Marksa M., Ivanauskas L., Viskelis P., Viskelis J., Bernatoniene J. 2023.  Citrus × paradisi L. fruit waste: The impact of eco-friendly extraction techniques on the phytochemical and antioxidant potential. Nutrients15 (5): 1276. IF – 6,706

 2. Mileriene J., Serniene L., Kasparaviciene B., Lauciene L., Kasetiene N., Zakariene G., Kersiene M., Leskauskaite D., Viskelis J., Kourkoutas Y., Malakauskas M. 2023. Exploring the potential of sustainable acid whey cheese supplemented with apple pomace and GABA-producing indigenous Lactococcus lactis strain. Microorganisms11 (2): 436. IF – 4,926

 3. Onen H., Luzala M. M., Kigozi S., Sikumbili R. M., Muanga C.-J. K., Zola E. N., Wendji S. N., Buya A. B., Balciunaitiene A., Viškelis J., Kaddumukasa M. A., Memvanga P. B. 2023. Mosquito-borne diseases and their control strategies: An overview focused on green synthesized plant-based metallic nanoparticles. Insects14 (3): 221. IF – 3,141 
 4. Petruskevicius A., Viskelis J., Urbonaviciene D., Viskelis P. 2023. Anthocyanin accumulation in berry fruits and their antimicrobial and antiviral properties: An overview. Horticulturae, 9 (2): 288. IF – 2,923
 5. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Bobinas C., Petruskevicius A., Klavins L., Viskelis J. 2022. Geographic variability of biologically active compounds, antioxidant activity and physico-chemical properties in wild bilberries (Vaccinium myrtillus L.). Antioxidants, 11 (3): 588. IF – 7,675
 6. Streimikyte P., Viskelis P., Viskelis J. 2022. Enzymes-assisted extraction of plants for sustainable and functional applications. International Journal of Molecular Sciences, 23 (4): 2359. IF – 6,208
 7. Streimikyte P., Kailiuviene J., Mazoniene E., Puzeryte V., Urbonaviciene D., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Laureckas Z., Viskelis P., Viskelis J. 2022. The biochemical alteration of enzymatically hydrolysed and spontaneously fermented oat flour and its impact on pathogenic bacteria. Foods, 11 (14): 2055. IF – 5,561
 8. Balciunaitiene A., Puzeryte V., Radenkovs V., Krasnova I., Memvanga P. B., Viskelis P., Streimikyte P., Viskelis J. 2022. Sustainable–green synthesis of silver nanoparticles using aqueous Hyssopus officinalisand Calendula officinalis extracts and their antioxidant and antibacterial activities. Molecules, 27 (22): 7700. IF – 4,927                   
 9. Sedbare R., Raudone L., Zvikas V., Viskelis J., Liaudanskas M., Janulis V. 2022. Development and validation of the UPLC-DAD methodology for the detection of triterpenoids and phytosterols in fruit samples of Vaccinium macrocarpon Aiton and Vaccinium oxycoccos L. Molecules, 27 (14): 4403. IF – 4,927
 10. Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Puzerytė V., Viškelis J., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Maželienė Ž., Sakalauskienė V., Viškelis P. 2022. Antimicrobial activities against opportunistic pathogenic bacteria using green synthesized silver nanoparticles in plant and lichen enzyme-assisted extracts. Plants, 11 (14): 1833. IF – 4,658
 11. Puzerytė V., Viškelis P., Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Aralia cordata Thunb. as a source of bioactive compounds: phytochemical composition and antioxidant activity. Plants, 11 (13): 1704. IF – 4,658
 12. Balčiūnaitienė A., Liaudanskas M., Puzerytė V., Viškelis J., Janulis V., Viškelis P., Griškonis E., Jankauskaitė V. 2022. Eucalyptus globulus and Salvia officinalis extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as an antioxidant and antimicrobial agent. Plants, 11 (8): 1085. IF – 4,658
 13. Butkeviciute A., Viskelis J., Liaudanskas M., Viskelis P., Janulis V. 2022. Impact of storage controlled atmosphere on the apple phenolic acids, flavonoids, and anthocyanins and antioxidant activity in vitro. Plants, 11 (2): 201. IF – 4,658
 14. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Janulis V., Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N., Lanauskas J. 2022. Apple fruit growth and quality depend on the position in tree canopy. Plants11 (2): 196. IF – 4,658
 15. Česonienė L., Štreimikytė P., Liaudanskas M., Žvikas V., Viškelis P., Viškelis J.,  Daubaras R. 2022. Berries and leaves of Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.: a source of phenolic compounds.  Plants, 11 (2): 147. IF – 4,658
 16. Streimikyte P., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Streimikyte-Mockeliune Z., Puzeryte V., Borkertas S., Viskelis P., Viskelis J. 2022. Enzymatically hydrolysed common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) as a fermentable source of oligosaccharides and sugars. Applied Sciences, 12 (16): 8210. IF – 2,838
 17. Raudonė L., Liaudanskas M., Vilkickytė G., Kviklys D., Žvikas V., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Phenolic profiles, antioxidant activity and phenotypic characterization of Lonicera caerulea L. berries, cultivated in Lithuania. Antioxidants, 10 (1): 115. IF – 7,675
 18. Raudone L., Puzerytė V., Vilkickyte G., Niekyte A., Lanauskas J.Viskelis J.Viskelis P. 2021. Sea buckthorn leaf powders: the impact of cultivar and drying mode on antioxidant, phytochemical, and chromatic profile of valuable resource. Molecules, 26 (16): 4765. IF – 4,927
 19. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Balčiūnaitienė A., Viškelis P., Viškelis J. 2021. Optimization of the multienzyme-assisted extraction procedure of bioactive compounds extracts from common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) and evaluation of obtained extracts. Plants, 10 (12): 2567. IF – 4,658

 20. Balciunaitiene A., Viskelis P., Viskelis J., Streimikyte P., Liaudanskas M., Bartkiene E., Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Starkute V., Ruzauskas M., Lele V. 2021. Green synthesis of silver nanoparticles using extract of Artemisia absinthiumHumulus lupulus L. and Thymus vulgaris L., physico-chemical characterization, antimicrobial and antioxidant activity. Processes, 9 (8): 1304. IF – 3,352
 21. Butkeviciute A., Viskelis J., Viskelis P., Liaudanskas M., Janulis V. 2021. Changes in the biochemical composition and physicochemical properties of apples stored in controlled atmosphere conditions. Applied Sciences, 11 (13): 6215. IF – 2,838
 22. Butkeviciute A., Viskelis J., Liaudanskas M., Viskelis P., Bobinas C., Janulis V. 2021. Variation of triterpenes in apples stored in a controlled atmosphere. Molecules, 26 (12): 3639. IF – 4,927
 23. Ispiryan A., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Red raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil: A review. Plants, 10 (5): 944. IF – 4,658
 24. Urbonavičienė D., Bobinas Č., Bobinaitė R., Raudonė L., Trumbeckaitė S., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Composition and antioxidant activity, supercritical carbon dioxide extraction extracts, and residue after extraction of biologically active compounds from freeze-dried tomato matrix. Processes, 9 (3): 467. IF – 3,352

 25. Liubertas T., Kairaitis R., Stasiule L., Capkauskiene S., Stasiulis A., Viskelis P., Viškelis J., Urbonaviciene D. 2020. The influence of amaranth (Amaranthus hypochondriacus) dietary nitrates on the aerobic capacity of physically active young persons. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 17: article 37. IF – 5,150
 26. Gudžinskaitė I., Stackevičienė E., Liaudanskas M., Zymonė K., Žvikas V., Viškelis J., Urbštaitė R., Janulis V. 2020. Variability in the qualitative and quantitative composition and content of phenolic compounds in the fruit of introduced American cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton). Plants, 9 (10): 1381.  IF – 3,935

 27. Uselis N., Viškelis J., Lanauskas J., Liaudanskas M., Janulis V., Kviklys D. 2020. Planting distance affects apple tree growth, fruit yield and quality. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (4): 367–372. IF – 1,083
 28. Kviklys D., Viskelis J., Lanauskas J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V. 2020. Effects of growth control on yield and fruit quality of the apple cultivar 'Rubin'. Agricultural and Food Science, 29 (3): 257–264. IF – 1,375
 29. Butkevičiūtė A., Urbštaitė R., Liaudanskas M., Kviklys D., Viškelis J., Janulis V. 2020. Seasonal variation of the qualitative and quantitative composition of triterpenic compounds and antioxidant activity in vitro in the apple extracts of cultivars grown in Lithuania. Chemija, 31 (2): 101–110. IF – 0,636
 30. Vilkickytė G., Raudonis R., Motiekaitytė V., Vainorienė R., Burdulis D., Viškelis J., Raudonė L. 2019. Composition of sugars in wild and cultivated lingonberries (Vaccinium vitis-idaea). Molecules, 24 (23): 4225. IF – 3,267
 31. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Bielicki P., Univer T., Lepsis J. Kviklys D. 2019. Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit. Agricultural and Food Science, 28 (2): 93–100. IF – 0,731
 32. González-Burgos E., Liaudanskas M., Viškelis J., Žvikas V., Janulis V., Gómez-Serranillos M. P. 2018. Antioxidant activity, neuroprotective properties and bioactive constituents analysis of varying polarity extracts from Eucalyptus globulus leaves. Journal of Food and Drug Analysis, 26 (4) 1293–1302IF – 4,176
 33. Butkevičiūtė A., Liaudanskas A., Kviklys D., Zymonė K. Raudonis R., Viškelis J., Uselis N., Janulis V. 2018. Detection and analysis of triterpenic compounds in apple extracts. International Journal of Food Properties, 21 (1): 1716 –1727. IF – 1,398
 34. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V., Bielicki P., Univer T., Lepsis J., Kviklys D. 2018. Triterpenic acid content in the fruit peels of Malus × domestica Borkh. depends on the growing technology. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (1): 71–78. IF – 1,020
 35. Liaudanskas M., Zymonė K., Viškelis J., Janulis V. 2018. Optimisation of the extraction of flavonoids from apples using response surface methodology. Italian Journal of Food Science, 30 (1): 89–101. IF – 0,736
 36. Liaudanskas M., Zymone K., Viskelis J., Kviklys D., Viskelis P., Janulis V. 2018. Seasonal variation of the qualitative and quantitative composition of phenolic compounds in Malus domesticaleaves. Chemistry of Natural Compounds, 54 (2): 348–349. IF – 0,567
 37. Liaudanskas M., Zymonė K., Viškelis J., Klevinskas A. Janulis V. 2017. Determination of the phenolic composition and antioxidant activity of pear extracts. Journal of Chemistry, 217: 7856521. IF 1,300
 38. Lanauskas J., Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Uselis N., Viškelis J., Viškelis P. 2017. Lower nitrogen nutrition determines higher phenolic content of organic apples. Horticultural Science (Prague), 44: 113–119. IF 0,566
 39. Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N., Viškelis J., Viškelienė A., Buskienė L., Staugaitis G., Mažeika R., Samuolienė G. 2017. Rootstock vigour and leaf colour affect apple tree nutrition. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2 (2): 185–190. IF 0,644
 40. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Duchovskis P. 2016. Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus (Ogrodnictwo), 15 (6): 221–231. IF 0,644
 41. Rasiukevičiūtė, N., Valiuškaitė, A., Uselis, N., Viškelis J., Lukšienė Ž. 2016. Attempts to use photosensitization for preservation of strawberry cultivar ‘Darselect’: effects on shelf-life, nutritional and organoleptic properties” excluding Photosensitization for preservation of strawberry. Journal of Plant Diseases and Protection, 123: 125–131. IF 0,477
 42. Raudone L., Raudonis R., Liaudanskas M., Viskelis J., Pukalskas A., Janulis V. 2016. Phenolic profiles and contribution of individual compounds to antioxidant activity of apple powders. Journal of Food Science, 81: C1055–C1061. DOI: 10.1111/1750-3841.13277 IF 1,649
 43. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 91–98. DOI: 10.13080/z-a.2016.103.012. IF 0,579
 44. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L., Viškelis J., Lukšienė Ž. 2015. New non-chemical postharvest technologies reducing berry contamination. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (4): 411–416. DOI: 10.13080/z-a.2015.102.052. IF 0,579
 45. Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. 2015. Effect of drying methods on the chemical composition and colour of peppermint (Mentha × piperita L.) leaves. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 223–228. DOI: 10.13080/z-a.2015.102.029. IF 0,579
 46. Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Bobinas Č. 2015. Stability of tomato lycopene under thermal- and light-irradiation treatments in an oil-based model system. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 185–192. DOI: 10.13080/z-a.2015.102.024. IF 0,579
 47. Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Jankauskienė J., Bobinas Č. 2012. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes. International Journal of Food, Agriculture and Environment – JFAE, 10 (2): 142–146. IF 0,435

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Janulis V., Lanauskas J. 2021. Accumulation of secondary metabolites in apple fruit depends on orchard planting and management technologies. Acta Horticulturae, 1329: 141–148.
 2. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis J., Liaudanskas M., Samuolienė G., Kviklys D. 2020. Long-term evaluation of super-dwarf rootstock: impact on tree growth, productivity and apple fruit quality. Acta Horticulturae, 1281: 185–190.
 3. Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Kviklys D. 2020. Internal fruit quality depends on the regulation of apple-tree vegetative growth. Acta Horticulturae. 1281: 643–648.
 4. Viškelis J., Rubinskienė M., Bobinas Č., Urbonavičienė D., Bobinaitė R. 2017. Enrichment of fruit leathers with berry press cake powder increase product functionality. 11th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food science and technology in a changing world” – Foodbalt, p. 75–79.
 5. Viškelis J., Kviklys D. 2017. Vaisių krūvio reguliavimas vaismedžiuose (apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1-2): 30–
 6. Liaudanskas M., Brunevičiūtė R., Gaivelytė K., Viškelis J., Viškelis P., Kviklys D., Janulis V. 2016. Seasonal Variation of Qualitative and Quantitative Composition of Phenolic Compounds and Antioxidant Activity in Apple (Malus domestica Borkh.) Fruits. International Journal of Biochemistry Research & Review, 14 (3): 1–13. DOI: 10.9734/IJBCRR/2016/28856
 7. Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Urbonavičienė D., Pauliucenkaitė A. 2014. Homogenizavimo proceso įtaka morkų ir obuolių sulčių kokybei ir technologinėms savybėms. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (3-4): 28–40.
 8. Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Shalkevich M., Pigul M., Urbonavičienė D. 2014. Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese Quince (Chaenomeles japonica) fruit, their syrup and candied fruit slices. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 45–52.
 9. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. World academy of science, engineering and technology, 86: 490–492.
 10. Bobinaitė R., Viškelis J. 2013. Anthocyanins: occurrence, bioactivity and bioavailability, with special reference to the anthocyanins of raspberries (a review). Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 39–47.
 11. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Juškevičienė D. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. World academy of science, engineering and technology, 79: 1615–1618.
 12. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės „Tamina“ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 37–46.
 13. Viškelis P., Bobinaitė R., Lepse L., Lepsis J., Viškelis J. 2012. Quality changes of green onions stored in modified atmosphere. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 40–49.
 14. Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality. World academy of science, engineering and technology, 64: 653–656.
 15. Radzevičius A., Viškelis J., Karklienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vyšninių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. Var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės sąvybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3–4): 63–73.
 16. Radzevičius A., Viškelis J., Karklienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisų biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 67–75.
 17. Viškelis J., Urbonavičienė D. 2010. Likopeno Ir β-karotino kiekio prognozavimas pomidoruose pagal jų CIEL*a*b* spalvų koordinates. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (3): 65–73.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). 2022. Tomato – From Cultivation to Processing Technology. Intechopen, 260 p. ebook ISBN 978-1-80356-460-9
 2. Balčiūnaitienė A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Viškelis P. 2022. Tomatoes by-products extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as antimicrobial agent. In: Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). Tomato – From Cultivation to Processing Technology. IntechOpen, p. 193–208. ebook ISBN 978-1-80356-460-9
 3. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. 2015. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses. In: H. El-Shemy (ed.). Plants for the Future. InTech, p. 45–77. ISBN 978-953-51-2185-5

Rekomendacijos

 1. Radzevičius A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Viškelis P. 2015. Pomidoruose esančių biocheminių elementų kiekio nustatymas nedestruktyviu metodu. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 4–6.
 2. Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Česnauskas V. 2015. Šviežių špinatų lapų laikymas. Naujausios rekomendacijos Žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 6–7.
 3. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis J. 2013. Introdukuotų veislių obelų su B.396 poskiepiu įvertinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 26–27.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Karklelienė R., Radzevičius A., Viškelis J. 2011. Skirtingos spalvos pomidorų ir biocheminė sudėtis – skirtinga. Mano ūkis, Nr. 7, p. 36–37.
 2. Bobinas Č., Viškelis J. 2018. Saugi ir kokybiška augalininkystės produkcija. Mano ūkis, Nr. 2.
En