Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Rasa Karklelienė

ORCiD iD: 0000-0002-0770-9835
Tel. +370 37 555 370
El. paštas rasa.karkleliene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.

Išsilavinimas

1997–2001 m. doktorantė, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

1994–1996 m. agrarinių mokslų magistrė, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Žemės ūkio agronomijos fakultetas.

1989–1994 m. mokslinis agronomas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2001 m. Biomedicinos mokslų srities agrarinių mokslų daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Morkų (Daucus carota L.) kombinacinės galios ir kiekybinių požymių paveldėjimo įvertinimas“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
 • Ekologinė daržininkystė
 • Daržo augalų genetiniai ištekliai

Pareigos

Nuo 2023 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • EUVRIN (Europos daržinkystės mokslų įstaigų tinklas) komiteto narė, atsakinga už daržo augalų selekciją ir genetinius išteklius.
 • ISHS (tarptautinės sodininkystės mokslų asociacija) narė.
 • ECPGR (Umbellifer ir Beta augalų grupių) narė.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2023 m. „Biologinės priemonės poveikio šiltnamyje augintų daržovių derliui ir derliaus kokybei nustatymas“, koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2023 m. „Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas“, SDI koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2022–2023 „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės gairių parengimas šiuolaikiniuose šiltnamiuose auginamuose pagrindiniuose augaluose“. Finansuojamas iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonei „Parama taikomiesiems tyrimas vykdyti“, vykdytoja.
 • 2021 „Bioktyvių organinės kilmės substratų poveikis valgomojo svogūno (Allium cepa) produktyvumo ir morfofiziologinių parametrų potencialui.
 • 2020 „Naujai introdukuotų pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.) selekcinių pavyzdžių adaptyvumas ir sėjos normos poveikis produktyvumo rodikliams.
 • 2020 „Organinės kilmės mitybinių elementų kompleksinis poveikis valgomosios morkos (Daucus sativus Rohl.) šakniavaisių kokybiniams parametrams.
 • 2020–2022 m. LR AM finansuotas projektas „Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas, daržo augalų kolekcijų koordinatorė ir vadovė.
 • 2017–2019 m. INTERREG projektas Heritage Gardens, (Latvija, Lietuva), vykdytoja.
 • 2017 m. Skirtingos genetinės prigimties su didesniu sausųjų medžiagų ir bendrojo cukraus kiekiu burokėlių, skirtų perdirbti, veislių parinkimas, prisilaikant kokybinių reikalavimų. UAB „Kėdainių konservų fabrikas“, vadovė.
 • 2011–2014 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“, projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytoja.
 • 2011–2017 m. Augalų (Sodo ir daržo) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke. Genų bankas, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2013–2014 m. Humusinių rūgščių įtaka morkų produktyvumui bei jų poveikio tyrimai šakniavaisių kokybei skirtingos genetinės prigimties morkose. UAB „Vikersas“, vadovė.
 • 2010 m. D. Jasiūno įmonė MIRATRIX. Daržo, prieskoninių bei gėlių veislių augalų auginimas, vadovė.
 • 2008–2009 m. Ekologiškų morkų ir svogūnų auginimo technologiniai tyrimai, vadovė.
 • 2008–2009 m. Augalų genetinių išteklių tyrimai. LŽI, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2008–2010 m. Sodo ir daržo augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas. Genų bankas, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2004–2008 m. Daržo augalų veislių ir linijų reprodukcinių savybių tyrimai ex situ ir in vitro. LŽI, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2005 m. Daržo augalų kolekcijų priežiūra, projekto vadovė.
 • 2003–2004 m. Daržovių veislių, tinkamų ekologiškoms sėkloms auginti, tyrimas, vadovė.
 • 2002–2006 m. Lietuviškų augalų veislių kokybės gerinimas ir įvertinimas pagal ES IVS sistemą, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams, studentams, moksleiviams

 • 2022–2026 m. Doktorantės Vaidos Čepulienės vadovė, tema „Allium genties daugiamečių daržo augalų bioįvairovė ir adaptyvumas“.

 • 2021 m. Kauno technologijos universiteto studento E. D. Kodžio bakalauro darbo „Aplinkos veiksnių poveikis daržo augalų sėklų gyvybingumui ir ilgaamžiškumui“ mokslinė konsultantė.
 • 2019 m. Moksleivių I. Karklelytės ir A. Zaleckytės darbo „Aromatinių augalų eterinių aliejų priešgrybinis poveikis daržo augalų ligų sukėlėjams“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė.
 • 2018 m. Moksleivių I. Karklelytės ir A. Zaleckytės darbo „Aromatinių augalų sėklų ekstraktų poveikis patogenui Botrytis cinerea“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė.
 • 2016 m. Moksleivių I. Karklelytės ir R. Rugieniaus darbo „Skirtingų augalų protoplastų išskyrimas ir sėklų gyvybingumo tyrimai“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė.
 • 2009–2011 m. Biochemijos ir technologijos laboratorijos doktoranto V. Česnausko konsultantė.
 • 2009 m. Oponentė: J. Miliauskienės (Sakalauskaitės) Augalų fiziologijos laboratorijos daktaro disertacijos „Klimato ir antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) fotosintezės sistemai“.

Sukurtos augalų veislės (bendraautorė):

 • vienametė paprika ‘Gustina’ (2023 m.)
 • raudonasis burokėlis ‘Giliai’ (2022 m.)
 • valgomasis svogūnas ‘Joriai’ (2020 m.)
 • valgomoji morka ‘Jola’ (2017 m.)
 • bulvinė saulėgrąža ‘Sauliai’ (2015 m.)
 • žieminis česnakas ‘Dangiai’ (2015 m.)
 • valgomoji morka ‘Rokita’ (2013 m.)
 • valgomoji morka ‘Ieva’ (2012 m.)
 • valgomoji morka ‘Gona’ (2011 m.)
 • raudonasis burokėlis ‘Rikiai’ (2009 m.)
 • valgomasis ridikėlis ‘Babtų žara’ (2003 m.)

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

En