Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Rasa Karklelienė

ORCiD iD: 0000-0002-0770-9835
Tel. (8 37) 55 5370
El. paštas rasa.karkleliene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.

Išsilavinimas

1997–2001 m. doktorantė, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

1994–1996 m. agrarinių mokslų magistrė, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Žemės ūkio agronomijos fakultetas.

1989–1994 m. mokslinis agronomas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2001 m. Biomedicinos mokslų srities agrarinių mokslų daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Morkų (Daucus carota L.) kombinacinės galios ir kiekybinių požymių paveldėjimo įvertinimas“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
 • Ekologinė daržininkystė
 • Daržo augalų genetiniai ištekliai

Profesinė patirtis

Nuo 2019 m. pradžios LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja.

2010–2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Daržo augalų selekcijos sektoriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja.

2004–2010 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus vedėja, vyr. mokslo darbuotoja.

2001–2004 m LSDI Daržo augalų selekcijos sektorius, mokslo darbuotoja.

1996–1997 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (LSDI), Daržo augalų selekcijos sektorius, asistentė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • EUVRIN (Europos daržinkystės mokslų įstaigų tinklas) komiteto narė, atsakinga už daržo augalų selekciją ir genetinius išteklius.
 • ISHS (tarptautinės sodininkystės mokslų asociacija) narė.
 • ECPGR (Umbellifer ir Beta augalų grupių) narė.

Kita veikla

 • Konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis“ vertinimo komisijos narė.
 • Lietuvos Ekologinio žemės ūkio sektoriaus plėtros Darbo grupės komisijos narė.
 • Lietuvos Daržo augalų genetinių išteklių koordinatorė.
 • Mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2001 m. Krokuvos universitete stažuotė daržovių genetikos ir selekcijos klausimais.
 • 1998 m. dalyvavo Augalų selekcijos kursuose Norvegijoje.
 • 1996 m. pagal Švedų programą baigti kursai ir įgyta ekologinio ūkio patarėjos- konsultantės specialybė bei įgyta e. ūkių inspektorės kvalifikacija.
 • 1996 m. dalyvavo Ekologinės žemdirbystės kursuose Švedijoje.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2021 „Bioktyvių organinės kilmės substratų poveikis valgomojo svogūno (Allium cepa) produktyvumo ir morfofiziologinių parametrų potencialui.
 • 2020 „Naujai introdukuotų pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.) selekcinių pavyzdžių adaptyvumas ir sėjos normos poveikis produktyvumo rodikliams.
 • 2020 „Organinės kilmės mitybinių elementų kompleksinis poveikis valgomosios morkos (Daucus sativus Rohl.) šakniavaisių kokybiniams parametrams.
 • 2020–2022 m. LR AM finansuotas projektas „Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas, daržo augalų kolekcijų koordinatorė ir vadovė.
 • 2017–2019 m. INTERREG projektas Heritage Gardens, (Latvija, Lietuva), vykdytoja.
 • 2017 m. Skirtingos genetinės prigimties su didesniu sausųjų medžiagų ir bendrojo cukraus kiekiu burokėlių, skirtų perdirbti, veislių parinkimas, prisilaikant kokybinių reikalavimų. UAB „Kėdainių konservų fabrikas“, vadovė.
 • 2011–2014 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“, projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytoja.
 • 2011–2017 m. Augalų (Sodo ir daržo) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke. Genų bankas, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2013–2014 m. Humusinių rūgščių įtaka morkų produktyvumui bei jų poveikio tyrimai šakniavaisių kokybei skirtingos genetinės prigimties morkose. UAB „Vikersas“, vadovė.
 • 2010 m. D. Jasiūno įmonė MIRATRIX. Daržo, prieskoninių bei gėlių veislių augalų auginimas, vadovė.
 • 2008–2009 m. Ekologiškų morkų ir svogūnų auginimo technologiniai tyrimai, vadovė.
 • 2008–2009 m. Augalų genetinių išteklių tyrimai. LŽI, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2008–2010 m. Sodo ir daržo augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas. Genų bankas, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2004–2008 m. Daržo augalų veislių ir linijų reprodukcinių savybių tyrimai ex situ ir in vitro. LŽI, daržo augalų koordinatorė ir vadovė.
 • 2005 m. Daržo augalų kolekcijų priežiūra, projekto vadovė.
 • 2003–2004 m. Daržovių veislių, tinkamų ekologiškoms sėkloms auginti, tyrimas, vadovė.
 • 2002–2006 m. Lietuviškų augalų veislių kokybės gerinimas ir įvertinimas pagal ES IVS sistemą, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams, studentams, moksleiviams

 •  
 • 2021 m. Kauno technologijos universiteto studento E. D. Kodžio bakalauro darbo „Aplinkos veiksnių poveikis daržo augalų sėklų gyvybingumui ir ilgaamžiškumui“ mokslinė konsultantė.
 • 2019 m. Moksleivių I. Karklelytės ir A. Zaleckytės darbo „Aromatinių augalų eterinių aliejų priešgrybinis poveikis daržo augalų ligų sukėlėjams“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė.
 • 2018 m. Moksleivių I. Karklelytės ir A. Zaleckytės darbo „Aromatinių augalų sėklų ekstraktų poveikis patogenui Botrytis cinerea“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė.
 • 2016 m. Moksleivių I. Karklelytės ir R. Rugieniaus darbo „Skirtingų augalų protoplastų išskyrimas ir sėklų gyvybingumo tyrimai“ Europos jaunųjų mokslininkų konkursui mokslinė konsultantė.
 • 2009–2011 m. Biochemijos ir technologijos laboratorijos doktoranto V. Česnausko konsultantė.
 • 2009 m. Oponentė: J. Miliauskienės (Sakalauskaitės) Augalų fiziologijos laboratorijos daktaro disertacijos „Klimato ir antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) fotosintezės sistemai“.

Sukurtos augalų veislės (bendraautorė):

 • raudonasis burokėlis ‘Giliai’ (2022 m.)
 • valgomasis svogūnas ‘Joriai’ (2020 m.)
 • valgomoji morka ‘Jola’ (2017 m.)
 • bulvinė saulėgrąža ‘Sauliai’ (2015 m.)
 • žieminis česnakas ‘Dangiai’ (2015 m.)
 • valgomoji morka ‘Rokita’ (2013 m.)
 • valgomoji morka ‘Ieva’ (2012 m.)
 • valgomoji morka ‘Gona’ (2011 m.)
 • raudonasis burokėlis ‘Rikiai’ (2009 m.)
 • valgomasis ridikėlis ‘Babtų žara’ (2003 m.)

Apdovanojimai

 • 2022 m. Padėka Už sėkmingą daržo augalų veislių kūrimą ir daržininkystės mokslo plėtrą (LAMMC).

 • 2018 m. už daržo augalų veislių kūrimą, augalų genetinių išteklių tyrimus (LR ŽŪM).
 • 2011 m. Inovatyviausias mokslininkas (LR ŽŪM).
 • 2008 m. už produktyvų darbą ekologinėje daržininkystėje (Kauno rajono savivaldybė).

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2023.  Application of genetic resources in the development of new Lithuanian vegetable cultivars. Plants, 12 (4): 807. IF – 4,658

 2. Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Maročkienė N., Karklelienė R. 2022. Estimation of morphological features and essential oil content of basils (Ocimum basilicum L.) grown under different conditions. Plants, 11 (14): 1896. IF – 4,658
 3. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Juškevičienė D., Račkienė R., Brazaitytė A. 2022. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts. Agriculture, 12 (3): 422. IF – 3,408
 4. Česonienė L., Masaitis G., Mozgeris G., Gadal S., Šileikienė D., Karklelienė R. 2019. Visible and near-infrared hyperspectral imaging to describe properties of conventionally and organically grown carrots. Journal of Elementology, 24 (2): 421–435. IF – 0,710
 5. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2018. Productivity and adaptability of the new carrot and garlic cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 165–170. IF – 1,020
 6. Viškelienė A., Samuolienė G., Karklelienė R., Viškelis P., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea L.) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (3): 229–234. IF – 0,644
 7. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 91–98. IF 0,644
 8. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Duchovskis P. 2016. Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 15 (6): 221–231. IF 0,65
 9. Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. 2015. Effect of drying methods on the chemical composition and colour of peppermint (Mentha × piperita L.) leaves. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 223–228. IF – 0,579
 10. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Horticultural Sciences (Prague), 41 (3): 131–137. IF 0,586
 11. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013.The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (2): 179–184. IF 0,523
 12. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root yield, quality and plant resistance to diseases of organically grown carrot hybrids and cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 393–398. IF 0,567
 13. Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Karklelienė R. 2012. Effects of organic and conventional fertilization on the occurrence of Brevicoryne brassicae L. and its natural enemies in white cabbage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B: Soil and Pant Science, 62 (1): 16–22. IF 0,74

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2020. Breeding and preservation of genetic resources of carrots (Daucus sativus Röhl.). Acta Horticulturae, 1282: 201–206.

 2. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A. 2019. Biodiversity and productivity of potato onions (Allium cepa Aggregatumg. Don). Acta Horticulturae, 1251: 91–96. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1251.11

 3. Dambrauskiene E., Karklelienė R., Juškevičienė D., Kviklys D. 2019. Aromatiniai augalai ir daržovės Lietuvos paveldo soduose. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4): 29–40.
 4. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2019. Auginimo būdų įtaka valgomojo pūtelio (Tragopogon porrifolius) ir valgomosios gelteklės (Scorzonera hispanica L.) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4): 67–76.
 5. Viskelis J., Nevidomskis S., Bobinas C., Urbonaviciene D., Bobinaite R., Karkleliene R., Viskelis P. 2019. Modeling and optimization of beetroot storage process. FOODBALT 2019 13th Baltic Conference on Food Science and Technology “FOOD. NUTRITION. WELL-BEING” Conference Proceedings. Jelgava, p. 170–175.
 6. Kavaliauskaitė D., Karklelienė R. 2019. Cheminė dviskilčių piktžolių kontrolė sudygusių morkų pasėliuose ir jos įtaka morkų biometriniams rodikliams bei derlingumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1-2): 64–77.
 7. Dambrauskas E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2018. Paprastojo agurko (Cucumis sativus L.) hibridų ir veislių augalų ir vaisių morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1-2): 46–55.

 8. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2017. Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum subsp. macrocarpum var. grossum (L.) Sendt.) veislių produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 36(3-4): 26-35.

 9. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum) grown in Lithuania. Ariculture and Forestry / Poljoprivreda i šumarstvo, 62 (4): 109–116.
 10. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P. 2016. Influence of homeophatic extracts to the yield and quality of tomatoes (Solanum lycopersicum) fruit. Proceedings of International Scientific Conference “Future of organic production development”, Ukraine, p. 138–143.
 11. Maročkienė N., Markevičienė L., Juškevičienė D., Karklelienė R., Bundinienė O. 2016. Laiškinio česnako veislių ir linijų agrobiologinis įvertinmas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai, 7 (17): 50–57.
 12. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Sasnauskas A. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum lycopersicum). Proceedings of VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, p. 1720–1726.
 13. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., JuškevičienėD., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding Trends for Organic Production in Horticultural Plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH 2015: The First International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce, p. 43–49.
 14. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 61–69.
 15. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 8 (2): 34–36.
 16. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1–2): 53–59.
 17. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming system influence on tomato fruit quality. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, p. 222–226.
 18. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Viškelis P., Šileikienė D., Pekarskas J. Biochemical and electrochemical evaluation of organic red beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) root crops. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, p. 137–141.
 19. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49–54.
 20. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 69–86.
 21. Zykevičiūtė-Laugks J., Česonienė L., Karklelienė R. 2013. The influence of the sample preparation of carrots (Daucus carota L. Neptun) on the antioxidant activity and phenolic compounds. Biologija, 59 (2): 187–194.
 22. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinatė R., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 7 (7): 267–270.
 23. Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė, R., Bobinas C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae, 936: 295–298.
 24. Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae, 952: 821–825.
 25. Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality. World Academy of Science, Engineering and Technology, 64: 653–658.
 26. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N, Dambrauskienė E., Duchovskienė L. 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1–2): 50–54.
 27. Maročkienė N, Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum) vietinių ir introdukuotų veislių bei selekcinių numerių morfobiologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 59–65.
 28. Maročkienė N., Radzevičius A., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 67–75.
 29. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės ‘Tamina‘ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 37–46.
 30. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vynuoginių pomidorų (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3–4): 63–73.
 31. Dambrauskienė E., Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R. 2011. Lapinių petražolių biocheminė vertė. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (1): 55–60.
 32. Pekarskas J., Šileikienė D., Grigalavičienė I., Karklelienė R., Granstedt A. 2011. The effect of organic certified materials on the tendency of yield and quality index of potatoes. The 5th international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2011. Proceedings, 24–25 November 2011, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, p. 200–205.
 33. Karklelienė R., Survilienė, N. Maročkienė, E. Dambrauskienė, A. Radzevičius, L. Duchovskienė 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (2): 33–41.
 34. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 67–76.
 35. Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2010. Baklažano (Solanom melongena L.) veislių biologinių - ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (3): 75–81.
 36. Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinio čiobrelio žolės derliui ir biocheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 73–79.
 37. Duchovskienė L., Maročkienė N., Karklelienė R. 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lind. gausumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 51–61.
 38. Survilienė E., Karklelienė R., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. 2010. Alternariozės (Alternaria dauci) žalingumo įvertinimas skirtingų veislių valgomųjų morkų pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė,  29 (3): 35–43.
 39. Auškalnienė O., Lazauskaitė E., Marcinkevičienė N., Jankauskienė Z., Balkutė R., Balvočiūtė J., Radušienė J., Imbrasienė B., Rainys K. Sasnauskas A., Karklelienė R. 2010. Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra: vaistinių, maistinių bei pluoštinių augalų, naudojamų kurti tautinio paveldo produktams, įvairovės išsaugojimo ir panaudojimo galimybės. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 42: 28–30.
 40. Karklelienė R., Rubinskienė M., Viškelis P. 2009. Ekologiškai augintų skirtingo sunokimo moliūgų biologinės ir ūkinės savybės. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 209–217.
 41. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2009. Nutrition quality of different tomato cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 67–75.
 42. Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Genetic analysis of productivity and morphological traits of edible carrot (Daucus sativus Röhl.). Proccedings of the Fourth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, 1: 261–266.
 43. Karklelienė R., Viškelis P. Radzevičius A., Duchovskienė L. 2009. Evaluation of productivity and biochemical composition of perspective red beet breeding number. Proccedings of the Fourth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, 1: 255–260.
 44. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot (Daucus sativus Röhl.) of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 1): 305–310.
 45. Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. 2009. Tomato (Lycopersicon esculentum ) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 712–718.
 46. Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competitive interaction between red beet weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 317–322.
 47. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 85–94.
 48. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č. 2009. Productivity and root-crop quality of Lithuanian carrot (Daucus sativus Röhl.) breeder lines. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 63, No. 1/2 (660/661): 63–65.
 49. Duchovskienė L., Raudonis L., Karklelienė R., Starkutė R. 2009. Toxicity of insecticides to predatory mite Phytoseuilus persimilis in cucumber. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 41–46.
 50. Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2009. Trąšų įtaka rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 173–179.
 51. Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R., Bobinaitė R. 2009. Quality of ecologically grown pumpkin fruits. Сб. науч. трудов. Успехи сельского хозяйства. КГТУ. Калининград, c. 229–235.
 52. Duchovskienė L., Karklelienė R. 2008. The effect of biopesticides bionature R2000 and Neemazal-T/S on the Aphids fabae Scop. in spinach. Žemdirbystė, 95 (3): 401–405.
 53. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A. 2008. Evaluation of the morphological, physiological and biochemical parameters of edible carrot (Daucus sativus Röhl.). Biologija, 54 (2): 101–104.
 54. Dambrauskienė E., Viškelis P., Karklelienė R. 2008. Productivity and biochemical composition of Mentha piperita of different origin. Biologija, 54 (2): 105–107.
 55. Karklelienė R., Bobinas Č., Radzevičius A. 2008. Combining ability of biochemical composition in carrots (Daucus sativus Röhl.). Овощеводство (Минск), 14: 48–54.
 56. Karklelienė R., Viškelis P., Rubinskienė M. 2008.Growing, yielding and quality of different ecologically grown pumpkin cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 401–410.
 57. Karklelienė R., Bobinas Č. 2008. Daržovių selekcijos raida ir pasiekimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 165–177.
 58. Karklelienė R. 2008. Šakniavaisių daržovių lietuviškos selekcijos veislių bei hibridų ūkinės ir biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 179–187.
 59. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2008. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) lietuviškų ir baltarusiškų veislių vaisių biocheminių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 107–114.
 60. Duchovskienė L., Karklelienė R., Survilienė E., Starkutė R. 2008. The effect of biopesticide NeemAzal-T/S on the Tetranychus urticae in carrot seed plants under greenhouse conditions. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 177–182.
 61. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2007. Vaisinių daržo augalų lietuviškų veislių reprodukcinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 45–51.
 62. Karklelienė R., Duchovskienė L., Dambrauskienė E., Bobinas Č. 2007. Investigation of productivity of seed stalks of edible carrot and red beet Lithuanian cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 198–207.
 63. Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2007. Productivity and quality of carrot (Daucus satinus Röhl.) and onion (Allium cepa L.) cultivars and hybrids. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 208–216.
 64. Duchovskienė L., Karklelienė R., Starkutė R., Bobinas Č. 2007. The effect of  NeemAzal-T/S  on  cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) their parasite (Diaeretiella rapae M‘Intosh)  in ecologically grown white  cabbage. Ogrodnictwo (Poznan), 26 (4): 461–466.
 65. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2007. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) veislių fiziologinių ir morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 45–51.
 66. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č., Duchovskienė L. 2007. Ekologiškai augintų burokėlių veislių bei hibridų produktyvumas ir šakniavaisių kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 45–51.
 67. Duchovskienė L., Karklelienė R. 2007. Effect of NeemAzal-T/S on predatory syrphids (Diptera, Syrphidae) occuring in the cabbage aphid colonies (Brevicoryne brassicae L.) on white cabbage. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 256–261.
 68. Karklelienė R. 2006. Valgomosios morkos ūkinių ir biologinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 110–115.
 69. Karkleliene R., Juskeviciene D. 2006.Growing of radish seeds under ecological conditions. Овощеводство (Минск), 12: 68–71.
 70. Karklelienė R., Juškevičienė D. 2006. The comparison of conventional and ecological growing of carrots and garling in Lithuania. Инновационные технологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур / Inovation technologies in plant breeding and seed production of agricultural crops Том M.: ГНУ "ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур РАСХН" (ВНИИССОК), p. 131–134.
 71. Karklelienė R. 2006. Morkų ir burokėlių lietuviškų veislių bei hibridų ypatumai ekologinėje ir intensyvioje daržininkystėje. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 193–200.
 72. Karklelienė R., Bobinas Č., Stanienė G. 2005. Combining ability of morphological traits and biochemical parameters in carrot (Daucus sativus Röhl.) CMS lines. Biologija, p. 15–18.
 73. Petraitytė N., Karklelienė R., Maročkienė N. 2005. Umbellifer genetic resources in Lithuania. Report of a Vegetables Network (IPGRI), p. 75–77.
 74. Karklelienė R. 2005. Evalution of productivity signs and susceptibility to alternariosis of carrot (Daucus sativus Röhll.) selection material. Sodininkystė ir daržininkystė, p. 171–177.
 75. Karklelienė R., Maročkienė N., Petronienė D. O., Bobinas Č. 2005. Investigation of reproduction features of the main vegetable Lithuanian varietes. Sodininkystė ir daržininkystė. 24 (4): 129–135.
 76. Karklelienė R., Šidlauskienė A. 2005. Investigations of the perspective selection hybrids’ numbers of the edible carrots (Daucus sativus Rohll.). Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства овощных культур: междунар. симп. (9–12 авг. 2005 г.): материалы докладов, собщений. Москва, 1: 435–437.
 77. Serafinavičiūtė B., Stakėnas V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Šikšnianienė J.B., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis P. 2004. Ridikėlių Raphanus sativus var. sativus) veislių ir biocheminės sudėties įvertinimas lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (4): 46–51.
 78. Karklelienė R., Petronienė O. D., Viškelis P. 2003. Changes of biochemical indices in root crops of Lithuanian varieties and hybrids. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (4): 178–189.
 79. Karklelienė R. 2003. Combining ability of morphological and anatomical traits in carrot (Daucus carota ssp. sativus (Hoffm.). Žemės ūkio mokslai, 2: 60–65.
 80. Bartkaitė O., Bobinienė M., Dambrauskas E., Karklelienė R., Kamštaitytė D., Maročkienė N., Petronienė O. D. 2002. Evaluation of genetic resources of vegetables and identification of donors. Biologija, 4 (priedas): 31–35.
 81. Karklelienė R. 2002. Combining ability of carrot storage durability and disease resistance. Žemdirbystė, 78: 259–263.
 82. Karklelienė R. 2002. Morkų lapų skaičiaus kombinacinė galia. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (4): 135–137.
 83. Karklelienė R. 2001. Morkų (Daucus sativus Röhl.) produktyvumo ir cheminės sudėties genetinė analizė. Žemės ūkio mokslai, 3: 45–50.
 84. Karklelienė R. 2000. Morkų cheminės sudėties paveldėjimo dėsningumai. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (2): 65–72.
 85. Gaučienė O., Viškelis P., Karklelienė R. 1999. Nutritional value of hybrids in relation to orental varieties of carrots. Umbelliferae Improvement Newsletter. Madison, USA, p. 23–26.
 86. Karklelienė R. 1999 Morkų kiekybinių požymių įvertinimas. Lietuvos jaunųjų botanikų darbai. Vilnius, p. 72–74.
 87. Karklelienė R. 1999. Morphological characters inheritance and estimation of combining ability in carrots. Biologija, 3: 42–44.
 88. Karklelienė R. 1998. Wykorzystanie miejscowych zasobow genetycznych w hodowli marchwi. Ogolnopolskim Sympozjum nt. Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. Poznan, Poland, p. 95–99.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D. 2021. Naujai introdukuotų pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.) selekcinių pavyzdžių adaptyvumas ir sėjos normos poveikis produktyvumo rodikliams. LAMMC mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimų medžiaga. 
 2. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2021. Organinės kilmės mitybos elementų kompleksinis poveikis valgomosios morkos (Daucus sativus) šakniavaisių kokybiniams rodikliams. LAMMC mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimų medžiaga. 
 3. Maročkienė N., Radzevičius A., Juškevičienė D., Dambrauskas E., Karklelienė R. 2021. Naujų daržo augalų veislių kūrimas ir introdukuotų įvertinimas. Vienametės paprikos veislė ‘Gabija’. LAMMC mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimų medžiaga.
 4. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A. 2021. Effect of onion (Allium cepa) sets size to the productivity of bulbs and bolting. 4th International scientific conference "Sustainable horticulture from plant to product: Challenges in temperate climate", August 25–26. Abstract book, p. 54 (skirta 4.2.4.3. priemonei).
 5. Karklelienė R., Radzevičius A., Kavaliauskaitė D., Viškelis P., Juškevičienė D. 2021. Organic growing of red beet (Beta vulgaris var. conditiva Alef.) in a light loam with medium humus soil. Organic Horticulture Symposium 2021: III International Organic Fruit Symposium and I International Organic Vegetable Symposium. Abstract book, p. 29. 
 6. Karklelienė R., Juškevičienė D. 2020. Skirtingos genetinės kilmės pluoštinių kanapių produktyvumo ir kokybės įvertinimas atvirame grunte, panaudojus biostimuliatorius. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, 10: 39–40.  
 7. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2020. Organinės kilmės mitybinių medžiagų kompleksinė įtaka valgomųjų morkų šakniavaisių produktyvumui ir morfometriniams rodikliams. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, 10: 34–35.
 8. Viškelis J., Nevidomskis S., Bobinas Č., Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Karklelienė R., Viškelis J. 2019. Modeling and optimization of beetroot storage process. 13th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food. Nutrition. Well-Being” – Foodbalt 2019. Abstract Book, p. 149. ISSN 2501-0109
 9. Juskeviciene D., Karkleliene R., Radzevicius A., Dambrauskas E., Marockiene N. 2019. Peculiarities of Alliums seed germination under different growing media and environment conditions. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, June 24–28. Program and abstracts, Novel components and innovative processing of growing media, p. 84–85.
 10. Karkleliene R., Viskelis P., Radzevicius A., Marockiene N., Dambrauskas E., Rasiukeviciute N., Dambrauskiene E., Juskeviciene D. 2019. Growth media influence on viability of red beet (Beta vulgaris var. conditiva Alef.) and carrot (Daucus sativus Rohl.) seeds. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, June 24–8. Program and abstracts, Novel components and innovative processing of growing media, p. 83.
 11. Karklelienė R., Juskevičienė D., Radzevicius A. 2018. Breeding and preservation of genetic resources of carrots (Daucus sativus Rohl.). 30th International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, 12–16 August, 2018. Abstracts, S20, Plant Breeding in Horticulture (2nd International Symposium), Session VII: Oral presentations, OS 7–3, p. 21–22.
 12. Juskevičienė D., Karklelienė R., Radzevicius A. 2018. Biodiversity and productivity of potato onions (Allium cepa var. agregatum G. Don). 30th International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, 12–16 August, 2018. Abstracts, S19- Root and Tuber Crops: Value Added Crops for the Next Generation (2nd International Symposium). Oral presentations, OS 10, p. 20.
 13. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2018. Jerusalem artichoke cultivar ‘Sauliai’. 2st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 4–6 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 115.
 14. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sasnauskas A. 2017. The new vegetable cultivars and the application of modern breeding methods. International scientific conference “Plant Breeding: Science for Agricultural Development”. 19–20 June, 2017, p. 14.
 15. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity. VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17–20 October 2017-Madrid, Book of abstracts, p. 203.
 16. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Bio-stimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.). VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17-20 October 2017-Madrid, Book of abstracts, p. 209.
 17. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Productivity and morphological features of garlic cultivars in Lithuania. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 21.
 18. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Estimation of the productivity and biochemical composition of carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids ‘Ieva᾿ and ‘Rokita᾿. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 62.
 19. Sasnauskas A., Bendokas V., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R. Gelvonauskis B., Frercks B., Mažeikienė I., Starkus A., Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2016. Breeding of horticultural plants in Lithuania: an overview. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 17.
 20. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum ) grown in Lithuania. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, p. 129.
 21. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Sasnauskas A. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum lycopersicum L.). VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, p. 708.
 22. Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Karklelienė R. 2015. Generative development and true seeds formalion in garlic (Allium sativum) grown in Lithuania. July 5–6, 2015, Wernigerode. Book of abstrakcts. p. 128.
 23. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Duchovskienė L., Juškevičienė D. 2015. Influence of metheorological conditions and growing methods for the longevity of carrot seeds. July 5–6, 2015, Wernigerode. Book of abstrakcts. p. 87.
 24. Duchovskiene L., Tamosiunas R., Surviliene E., Valiuskaite A., Rasiukeviciute N., Dambrauskiene R., Karkleliene R., Zalatorius V. 2015. Diamondback moth (Plutella xylostela) population density and parsitation by parasitoid Diadegma fenestralis Holmgr. in ecologically grown white cabbages. Bulletin of the royal entomological society: Antenna (spec. edition), p. 75.
 25. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N. 2014. Evaluation of yield and morphological parameters of edible onion  (Allium cepa ) grown in Lithuania. Poland, Skierniewice. Book of abstracts, p. 52
 26. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E. 2013. Biostimulant influence on dill (Anethum graveolens) crop quality / Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland, p. 41.
 27. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Karklelienė R. 2013. Seedlings age impact on tomato yield and fruit quality / Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland, p. 76.
 28. Dambrauskienė E., Zalatorius V., Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Rubinskienė M. 2013. Influence growing methods on medical plants root yield and quality / Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland, p. 76.
 29. Karklelienė R. 2010. Daržininkystės mokslo raida. Pasiekimai. Ekologinė daržininkystė. Konferencijos medžiaga, Akademija, p. 13–14.
 30. Karklelienė R. 2010. Daržininkystės mokslo raida ir laimėjimai Lietuvoje. Žolininkystės ir sodininkystės iššūkiai, tarptautinės konferencijos medžiaga, Skuodas, p. 30–36.
 31. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č. 2009. Productivity and root-crop quality investigation in carrots (Daucus sativus Röhl.) selection nubers. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 61 (5): 169.
 32. Serafinavičiūtė B., Stakėnas V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Šikšnianienė J.B., Viškelis P., Karklelienė R., Duchovskis P. 2005. Angliavandenių ir azoto medžiagų dinamika valgomųjų morkų šakniavaisiuose evakuacijos metu. Sodininkystė ir daržininkystė: ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 18: 82–86.
 33. Karklelienė R. 1999. Morkų kiekybinių požymių įvertinimas ir genetinė analizė. VI doktorantų konferencijos pranešimai. LŽI, p. 88–91.
 34. Karklelienė R. 1998. Morkų F1 hibridų ir jų tėvinių veislių kiekybinių ir kokybinių požymių įvertinimas. V doktorantų konferencijos pranešimai. LŽI, p. 96–99.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viškelis P., Radzevičius A., Urbonavičienė D., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č. 2015. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses. Ed. H. El-Shemy. Plants for the Future. InTech. ISBN 978-953-51-2185-5. DOI: 10.5772/60873

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D. Daržo augalų selekcija. Lauko daržo augalai. 2022. Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje. Monografija. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 225–230. ISBN 978-609-451-005-2
 2. Kviklys D., Gelvonauskienė D., Karklelienė R., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Uselis N., Lanauskas J. 2019. Paveldo sodai. Veislių katalogas. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas, p. 114–152. ISBN 978-9986-828-35-8
 3. Karklelienė R., Radzevičius A. Daržo augalų veislių tyrimo metodika (2.11.). 2013. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. Kaunas, p. 243–251.
 4. Karklelienė R. Daržovių selekcijos sektorius. 2008. Kn.: Lietuvos sodininkystės institutas 1938–2008 / sudaryt. K. Palaima. LSDI, p. 174–176.

Rekomendacijos

 1. Juškevičienė D., Karklelienė R. 2021. Nauja valgomojo svogūno veislė ‘Joriai’. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 45.

 2. Karklelienė R. 2015. Valgomųjų morkų veislė ‘Rokita’. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 50.
 3. Karklelienė R. 2013. Valgomųjų morkų veislė ‘Ieva’. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 50.
 4. Karklelienė R. 2012. ‘Gona’ – nauja morkų veislė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui.
 5. Karklelienė R. 2012. ‘Skalsa BS’ H – naujas morkų hibridas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui.
 6. Karklelienė R. 2008. Ekologiškų morkų ir svogūnų auginimo technologiniai tyrimai. Organic.lt
 7. Karklelienė R. 2006. Daržovių veislių, tinkamų ekologiškoms sėkloms auginti, parinkimas. Organic.lt

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Karklelienė R. 2019. Burokėlių auginimas ir veislės. Mano ūkis, 6: 36–39.
 2. Juškevičienė D., Karklelienė R. 2018. Kas naujo pasaulio daržininkystėje. Mano ūkis, 11: 40–42.
 3. Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2016. Ekologiškai auginame salierus. Mano ūkis, 11: 34–36.
 4. Karklelienė R. 2015. Huminių rūgščių poveikis morkų kokybei. Mano ūkis, 5: 42–43.
 5. Karklelienė R. Juškevičienė D. 2015. Sėklos ateities kartoms. Mano ūkis, 9: 35–37.
 6. Karklelienė R. 2015. Burokėliai ne tik burokiniai! Kokių tik nebūna. Rasos, 23: 42–44.
 7. Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis J. 2011. Skirtingos spalvos pomidorų ir biocheminė sudėtis – skirtinga. Mano ūkis, 7.
 8. Karklelienė R. 2011. Žieminiai česnakai – daržovė su kaprizais? Mano ūkis, 10: 25–27.
 9. Karklelienė R. 2011. Žvilgsnis iš arčiau į ispaniškus pomidorus. Mano ūkis, 12: 35–37.
 10. Karklelienė R. 2011. Daugiau gumbų, daugiau karotino, didesnis derlius – tai „Nutrivant Plus“ ir „Atlantica“ trąšos. Ūkininko patarėjas, 10.
 11. Karklelienė R. 2010. Lietuviškų veislių česnakai atlaiko konkurenciją. Mano ūkis, 3: 38–39.
 12. Karklelienė R. 2009. Ekologiškai auginamos morkos ir svogūnai. Mano ūkis, 2: 42–43.
 13. Karklelienė R., Maročkienė N. 2008. Ekologiškų svogūnų sėklų auginimas. Mano ūkis, 1: 38–39.
 14. Karklelienė R. 2007. Ekologinė morkų ir burokėlių sėklininkystė. Mano ūkis, 3: 38–39.
 15. Karklelienė R., Maročkienė N., Bobinienė M., Juškevičienė 2007. Ekologinė daržovių sėklininkystė. Žemės ūkis, 4: 13–14.
 16. Karklelienė R. 2005. Ekologinė daržovių sėklininkystė. Ekoūkis.
 17. Karklelienė R. 2004. Ekologinis morkų auginimas. Mano ūkis, 8: 12–13.
 18. Karklelienė R. 2004. Ekologiškos morkos. Rasos.
 19. Karklelienė R. 2003. Ridikėliai nuo pavasario iki rudens. Mano ūkis, 5: 13.
 20. Karklelienė R. 2002. Morkų priežiūra vasarą. Mano ūkis, 7: 13.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

En