Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Asta Kupčinskienė

Tel. 8 672 11 615
El. paštas asta.kupcinskiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

Nuo 2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantė, disertacijos tema „Šviesos poveikis Botrytis spp vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi“.

Agronomijos magistro laipsnis. Aleksandro Stulginskio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija).

Mokslinių tyrimų kryptys

  • Augalų fiziologinis potencialas, patogeninio grybo augimas ir vystymasis naudojant papildomą apšvietimą, augalo inokuliacija pagal Kocho postulatus.

 Profesinė patirtis

  • 2016 m. rugsėjis – lapkritis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto technikė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

  • Projektas „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekaint tvarios produkcijos“ 01.2.2-LMT-K-718-01-0049.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

  1. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658

  2. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
  3. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The photosynthetic performance of red leaf lettuce under UV-A irradiation. Agronomy, 10 (6): 761. IF – 3,417

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

  1. Bylaitė A. 2018. Šviesos spektro poveikis augalų atsparumui pilkajam puviniui (Botrytis cinerea Pers.) (Apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (3-4): 69–88.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

  1. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Bylaitė A., Duchovskis P., Samuolienė G. 2019. Effects of various light-emitting diodes (LEDs) light wavelenghts on Botrytis cinerea morphological and kinetic features. Greensys 2019-International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses, Acta Horticulturae.
En