Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Eugenijus Dambrauskas

ORCiD iD: 0000-0003-3986-4837
Tel. (8 37) 55 53 70
El. paštas eugenijus.dambrauskas@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1979–1984 m. Vilniaus pedagoginis institutas (nuo 2019 m. VDU Švietimo akademija), biologija ir žemės ūkio pagrindai.

Mokslo laipsniai ir vardai

1990 m. Biomedicinos mokslų srities, agrarinių mokslų daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Vakarų Europos genofondo panaudojimas šiuolaikinių agurkų selekcijoje Lietuvos sąlygomis“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
 • Augalų genetiniai resursai
 • Veislių tyrimai

Profesinė patirtis

Nuo 2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyriaus jaun. mokslo darbuotojas.

2014–2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Daržo augalų selekcijos sektoriaus jaun. mokslo darbuotojas.

1984–2005 m. LSDI, Daržo augalų selekcijos sektorius, mokslo darbuotojas.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 1984 m. Maskva, Timiriazevo žemės ūkio akademija.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2011–2017 m. Augalų (sodo ir daržo) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke. Genų bankas, daržo augalų darbo grupės dalyvis.
 • 2004–2008 m. Daržo augalų veislių ir linijų reprodukcinių savybių tyrimai ex situ ir in vitro. LŽI, daržo augalų grupės dalyvis.
 • 2002–2006 m. Lietuviškų augalų veislių kokybės gerinimas ir įvertinimas pagal ES IVS sistemą, vykdytojas.

Sukurtos augalų veislės

 • Paprastasis agurkas ‘Krukiai’ (2008), bendraautoris.
 • Paprastasis agurkas ‘Gintai’ (2006), bendraautoris.
 • Paprastasis agurkas ‘Artai’ (2006), bendraautoris.
 • Paprastasis agurkas ‘Troliai’ (2005), bendraautoris.
 • Paprastasis agurkas ‘Daugiai’ (2005), bendraautoris.
 • Paprastasis agurkas ‘Ulonai’ (1998), autorius.
 • Paprastasis agurkas ‘Pūkiai’ (1998), autorius.
 • Paprastasis agurkas ‘Kauniai’(1997), autorius.
 • Paprastasis agurkas ‘Žalsviai’ (1996), autorius.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I, Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH 2015: The First International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce, p. 43–49.
 2. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1–2): 61–69.
 3. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1–2): 53–59.
 4. Дамбраускас Э. 2003. Создание и использование короткоплодовых партенокарпических самоопыленных линий огурца. Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений в ХХI веке»: Москва, 15–18 декабря 2003 г., 192–195.
 5. Dambrauskas E. 2002. Agurkų hibridas Daugiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (1): 33–37.
 6. Bartkaitė O., Bobinienė M., Dambrauskas E., Karklelienė R., Kamštaitytė D., Maročkienė N., Petronienė O. D. 2002. Evaluation of genetic resources of vegetables and identification of donors. Biologija, 4 (priedas) p. 31–35.
 7. Dambrauskas E. 2001. Agurkai Pūkiai F1, Troliai F1, Ulonai F1. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, p. 43–44.
 8. Dambrauskas E. 2001. Agurkų hibridai Krukiai ir Žalsviai. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (1): 76–82.
 9. Dambrauskas E. 2001. Trumpavaisiai partenokarpiniai agurkai Pūkiai F1, Troliai F1 ir Ulonai F1. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (2): 32–41.
 10. Dambrauskas E. 2001. Agurkai Krukiai, Žalsviai, Daugiai. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės (rekomendacijos augintojui). Babtai, p. 37–38.
 11. Дамбраускас Е. 2000. Исходный материал для селекции короткоплодных партенокарпических огурцов. Научные труды по селекции и семеноводству, 1: 220–221.
 12. Dambrauskas E. 1998. Agurkų veislė Kauniai. Sodininkystė ir daržininkystė, 17 (4): 75–79.
 13. Dambrauskas E. 1998. Nedaug šoninių atžalų auginantys agurkų hibridai. Sodininkystė ir daržininkystė, 17 (2): 67–70.
 14. Dambrauskas E. 1998. Agurkų selekcija. Augalų selekcija: mokslo straipsnių rinkinys, 16: 226–230.
En