Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Julė Jankauskienė

ORCiD iD: 0000-0003-3267-0298
Tel. (8 37) 55 52 26
El. paštas jule.jankauskiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1980–1985 m. mokslinis agronomas, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1989 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Cравнительная оценка реакции огурца на электродосвечивание рассады различными источниками оптического излучения“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Šiltnamių daržininkystė
 • Augalų fiziologija

Profesinė patirtis

Nuo 2017 m. liepos 1 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo vyresnioji mokslo darbuotoja.

Nuo 1990 m. iki 2017 m. Lietuvos (nuo 2010 m. LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2002 m. balandžio 15 – gegužės 4 d. stažuotė Kvebeko universiteto daržininkystės tyrimų centre, Kanada.

Kita veikla

 • Žurnalo ‘Horticulturae’ redakcinės kolegijos narė.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2020 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, nepagrindinė dalyvė.

 • 2015–2018 m. LMT projektas „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai“ (NIMETA), nepagrindinė dalyvė.
 • 2011–2014 m. LMT sveikas ir saugus maistas, „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“, dalyvė.
 • 2007–2009 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED, dalyvė.
 • 2003–2006 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED, dalyvė.
 • 2002–2003 m. FAO TCP/LIT/0167(A) projektas „Greenhouse vegetable production in Lithuania“, dalyvė.

Sukurtos augalų veislės

 • 2002 m. pomidorų veislių ‘Rutuliai’ ir ‘Milžinai’ bendraautorė (5 proc.).

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Jankauskienė J., Laužikė K., Kavaliauskaitė D. 2022. Effects of vermicompost on quality and physiological parameters of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings and plant productivity. Horticulturae, 8 (11): 1009. IF – 2,923
 2. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. Potential of vegetable soybean cultivation in Lithuania. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 49 (1): 12267. IF – 1,249

 3. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The photosynthetic performance of red leaf lettuce under UV-A irradiation. Agronomy, 10 (6): 761. IF – 3,417
 4. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The distinct impact of multi-color LED light on nitrate, amino acid, soluble sugar and organic acid contents in red and green leaf lettuce cultivated in controlled environment. Food Chemistry, 310: 125799. IF – 7,514
 5. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Zalatorius V. 2019. Effects of peat and peat-zeolite substrates on quality, growth indices of cucumber seedlings and crop productivity. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 18 (5): 161–170. IF – 0,616
 6. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė‐Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Samuolienė G. 2019. Lighting intensity and photoperiod serves tailoring nitrate assimilation indices in red and green baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (14): 6608–6619. IF – 2,614
 7. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Nitrate, nitrite, protein, amino acid contents, and photosynthetic and growth characteristics of tatsoi cultivated under various photon flux densities and spectral light compositions. Scientia Horticulturae, 258: 108781. IF – 2,769
 8. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Response of mustard microgreens to different wavelengths and durations of UV-A LEDs. Frontiers in Plant Science, 10: 1153. IF – 4,402
 9. Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Odminytė I., Novičkovas A., Samuolienė G. 2018. Pre-harvest LED lighting strategies for reduced nitrate contents in leafy vegetables. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 249–256. IF – 1,020
 10. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed light-emitting diodes for higher phytochemical level in microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534. IF – 3,154
 11. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2016. Red light-dose or wavelength-dependent photoresponse of antioxidants in herb microgreens. PLoS ONE, 11 (9): e0163405. IF – 3,54
 12. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae Food Chemistry, 173: 600–606. IF – 4,052
 13. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29 (1): 13–22. IF – 1,067
 14. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annuum L.) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of various wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 14 (6): 3–14. IF – 0,583
 15. Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13 (2): 109–118. IF – 0,522
 16. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12 (2): 143–152. IF – 0,522
 17. Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskia P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241–1249. IF – 1,09
 18. Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. 2012. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (2): 142–146. IF – 0,49
 19. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskaitė J., Šabajavienė G., Sirtautas R., Novičkovas A. 2010. The effect of light-emitting diodes on the growth of tomato transplants. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 89–98. IF – 0,232
 20. Zaborskienė G., Garmienė G., Jasutienė I., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Auginimo sąlygų įtaka biogeninių aminų, azoto, nitritų bei nitratų kaupimuisi daržovėse. Veterinarija ir zootechnika, 45 (67): 97–103. IF – 0,17

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

1989–2006 metais paskelbtas 21 mokslinis straipsnis.

2007–2022 metais paskelbtų straipsnių sąrašas:

 1. Viršilė A., Balaika G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Laužikė K., Haimi P. H. 2022. The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment. Acta Horticulturae, 1337: 151–156.
 2. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2022. The influence of LED light photoperiod on growth and mineral composition of Brassica microgreens indoors. Acta Horticulturae, 1337: 143–150.
 3. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of supplemental UV-A radiation on mineral elements content and nitrate variation in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1296: 675–682
 4. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Pulsed light-emitting diodes for higher contents of mineral elements in mustard microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 149–154
 5. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2020. The nutritional value of Brassica leafy greens in different growth stages. Acta Horticulturae, 1271: 455–463
 6. Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Comparison of LED and HPS illumination effects on cultivation of red pak choi microgreens under indoors and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1287: 395–402
 7. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of blue light percentage on mineral elements content in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 119–125
 8. Bundinienė O, Starkutė R., Jankauskienė J. 2019. Produktų su huminėmis medžiagomis įtaka morkų derliui, kokybei bei dirvožemio agrocheminėms savybėms. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4): 52–66.

 9. Starkutė R., Bundinienė O., Zalatorius V., Jankauskienė J. 2018. Silicio ir preparatų su siliciu, naudotų sėkloms apvelti, įtaka morkų derliui, kokybei ir ligų paplitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1-2): 56–69.

 10. Янкаускене Ю., Залаторюс В., Старкуте Р., Бундинене О., Крупская Т. В., Головань А .П., Туров В. В., Jovaisas P., Bieliauskiene R. 2018. Нанокомпозитные системы на основе кремнеземов для проращивания некоторых типов овощных культур. Поверхность, 9 (24): 199–210.

 11. Starkutė R., Bundinienė O., Zalatorius V., Jankauskienė J. 2017. Biostimuliatoriaus „COMPO Frost Protect“ įtaka augalų atsparumui imituotoms šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1-2): 73–87.

 12. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2016. The effect of short-term red lighting on Brassicaceae microgreens grown indoors. Acta Horticulturae, 1123: 177–184.
 13. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2016. Light quality: growth and nutritional value of microgreens under indoor and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1134: 277–284.
 14. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effect of blue light dosage on growth and antioxidant porperties of microgreens. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 25–35.
 15. Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Čeidaitė A., Januškaitienė I., Duchovskis P., Brazaitytė A. 2015. The impact of supplemental blue and green on the photosynthesis parameters of sweet pepper transplants. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 37–46.
 16. Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Deksnytė S., Brazaitytė A. 2015. Comparison of light-emitting diodes and high-pressure sodium lamps lighting effects on cucumber and tomato transplants. EPISTEME, 26 (2): 279–288.
 17. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis salotų ir daržovių daigų fotosintetiniams rodikliams. Žemės ūkio mokslai, 22 (4): 173–180.
 18. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis pomidorų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22 (2): 57–64.
 19. Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis agurkų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22 (1): 1–7.
 20. Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2014. Šviesą emituojančių diodų ir aukšto slėgio natrio lempų poveikis agurkų daigams auginant skirtinguose substratuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 61–73.
 21. Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae, 927: 723–730.
 22. Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae, 952: 885–892.
 23. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. The impact of supplementary short-term red led lighting on the antioxidant properties of microgreens. Acta Horticulturae, 956: 649–656.
 24. Bliznikas Z., Zukauskas A., Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Acta Horticulturae, 939: 85–91.
 25. Bundinienė O., V. Zalatorius, R. Starkutė, D. Kavaliauskaitė, Jankauskienė J. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (1): 43–54.
 26. Žukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae, 907: 87–90.
 27. Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J.,  Novičkovas A. 2010. Agurkų daigų auginimas po halogeninėmis lempomis papildant šviesos spektrą 455 nm komponente. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (2): 43–54.
 28. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. 2010. Kalcio ir magnio trąšų įtaka agurkų derliui ir vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (3): 55–64.
 29. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Tankinimo būdai ir jų įtaka pomidorų derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 105–113.
 30. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kazėnas V., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. After-effect of light-emitting diodes lighting on tomato growth and yield in greenhouse. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 115–126.
 31. Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2009. The benefits of red leds: improved nutritional quality due to accelerated senescence in lettuce. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 111–120.
 32. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. Daržovių daigų auginimas po aukšto slėgio natrio lempomis papildant šviesos spektrą 447 nm komponente. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 121–135.
 33. Jankauskienė J., Survilienė E. 2009. Influence of growth regulators on seed germination energy and biometrical parameters of vegetables. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 69–77.
 34. Survilienė E., Raudonis L., Jankauskienė J. 2009. Investigation of pesticides effect on pollination of bumblebees in greenhouse tomatoes. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 235–241.
 35. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Substrato tūrio įtaka pavasarinių agurkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 141–150.
 36. Bobinaitė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Jankauskienė J., Rubinskienė M. 2009. Carotenoids, ascorbic acid and physical properties of tomatoes. Acta Horticulturae, 830: 249–254.
 37. Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta Horticulturae, 830: 385–390.
 38. Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competitive interaction between red beet and weeds, as afected by different weeding time. Agronomy Research, 7 (1): 317–322.
 39. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Ruzgas V., Stonkus A., Vitta P., Žukauskas A., Tamulaitis G. 2009. Effect of flashing amber light on the nutritional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7 (2): 761–767.
 40. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 102–118.
 41. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2008. The influence of various substratum on the quality of cucumber seedlings and photosynthesis Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 285–294.
 42. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Jankauskienė J., Duchovskis P., Žukauskas A. 2008. The possibility to control the metabolism of green vegetables and sprouts using light emitting diode illumination. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 83–92.
 43. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2008. The influence of zeolite on the quality of cucumber seedlings and total yield. Овощеводство (Минск), 15: 162–168.
 44. Jankauskienė J. 2008. Šiltnamio daržovių agrotechnikos tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 189–197.
 45. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Kurilčik A., Duchovskis P., Žukauskas A. 2008. Augalų fotofiziologiniai tyrimai aukštosioms technologijoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 253–261.
 46. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2007. Durpių bei durpių ir ceolito substratų poveikis pomidorų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 119–126.
 47. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2007. Substratų poveikis pomidorų produktyvumui bei fiziologiniams procesams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 66–77.
 48. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2007. Lapų skaičiaus įtaka pomidorų fotosintezės pigmentams bei derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 148–152.
 49. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2007. Sodinimo tankumo įtaka pavasarinių agurkų ankstyvam ir bendram derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 153–157.
 50. Survilienė E., Jankauskienė J., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2007. Šiltnamiuose auginamų pomidorų grybinių ligų monitoringas, diagnostika ir paplitimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 289–297.
 51. Viškelis P., Jankauskienė J., Bobinaitė R. 2007. Vaisių sunokimo laipsnio įtaka pomidorų kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 278–288.
 52. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2007. Lapų skaičiaus įtaka pomidorų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 262–269.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. 2015. Effect of Different Growing Substrates on Physiological Processes, Productivity and Quality of Tomato in Soilless Culture. In.: Soilless Culture - Use of Substrates for the Production of Quality Horticultural Crops. Intech., p. 99–124.
 2. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V., Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In: Horticulture. Maldonado A., I., L.(eds), p. 19–40.

Rekomendacijos

 1. Jankauskienė J., Laužikė K. 2021. Biohumuso, įterpto į durpių substratą, įtaka agurkų daigų fiziologiniams rodikliams ir produktyvumui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., p. 18–19. 

 2. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2017. Durpių ir ceolito substratų įtaka agurkų daigų kokybei ir produktyvumui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 50–51.

 3. Bundinienė O., Zalatorius V., Jankauskienė J., Starkutė R., Kavaliauskaitė D., Survilienė E., Duchovskienė L. 2015. Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologijos taikymas kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., p. 13–21.
 4. Jankauskienė J. 2001. Daigų švitinimo įvairios spinduliuotės lempomis įtaka agurkų ir pomidorų augimui bei produktyvumui. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, p. 70–71.
 5. Jankauskienė J. 2000. Pomidorai „Milžinai“ ir „Rutuliai“. 2000. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės (rekomendacijos augintojui). Babtai, p. 36.

Mokslo populiarinimo straipsniai

1996–2022 m. parašyta 111 mokslo populiarinimo straipsnių.

 1. 2022 m. 10 klausimų apie agurkų priežiūrą. Mano ūkis, gegužė: 46–49.
 2. 2022 m. 10 klausimų apie pomidorų mezgimą. Mano ūkis, birželis: 46–47.
 3. 2021 m. Kokias klaidas darome augindami daigus. Mano ūkis, kovas: 45–47.
 4. 2021 m. Žaliųjų sojų auginimo galimybės. Mano ūkis, birželis: 30–31.
 5. 2021 m. Žaliųjų sojų auginimo galimybės. Mano ūkis, birželis: 30–31.
 6. 2020 m. Kodėl pomidorų vaisiai būna keistos formos. Mano ūkis, rugsėjis: 44–46.
 7. 2019 m. Pomidorai ir karštis. Mano ūkis, lapkritis: 32–35.
 8. 2018 m. Pomidorų vegetatyvinio ir generatyvinio augimo balansas. Mano ūkis, birželis: 45–49.
 9. 2018 m. Aplinkos sąlygų balansas auginant daigus. Mano ūkis, kovas: 41–43.
 10. 2017 m. Kodėl blogai auga daigai. Mano ūkis, kovas: 40–43.
En