Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Darius Kviklys

ORCiD iD: 0000-0002-6112-9663
Tel. +370 37 555 304
El. paštas darius.kviklys@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

1984–1990 m. mokslinio agronomo laipsnis, specializacija: sodininkystė, daržininkystė, vynuogininkystė, Maskvos Timiriazevo vardo žemės ūkio akademija, Sodininkystės ir daržininkystės fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Svarainio kiekybiniai požymiai ir jų paveldėjimo tyrimai“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Sodo augalų poskiepiai
 • Sodo augalų dauginimas
 • Obelų morfogenezė
 • Sodų sistemos
 • Sodininkystės verslo vystymas

Profesinė patirtis

Nuo 2017 m. vyriausiasis mokslo darbuotojas, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
2014–2020 m. Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
1999 m. Sodininkystės technologijų skyriaus vyr. mokslo darbuotojas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas).
1998 m. mokslinis bendradarbis, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.
1990 m. Sodų agrotechnikos jaunesnysis mokslinis bendradarbis, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • EURFIN (Europos sodininkystės mokslų įstaigų tinklas) komiteto narys, atsakingas už poskiepių tyrimus.
 • ISHS (tarptautinės sodininkystės mokslų asociacija) narys, atstovas Lietuvai.
 • Nuo 2016 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos tarybos narys.
 • Nuo 2014 m. LR Žemės ūkio rūmų tarybos narys.
 • Nuo 2001 m. Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos” direktorius.

Kita veikla

 • 8 tarptautinių mokslinių konferencjų organizacinių ar mokslinių komiteto narys.
 • 4 tarptautinių mokslinių konferencjų organizacinių komitetų pirmininkas.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2008 m. (9 mėn.) stažuotė JAV, Cornell universiteto Genevos sodininkystės tyrimo stotyje.
 • 2006–2007 m. Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų projektas „Vaisių ir daržovių rinkos organizavimas“.
 • 2003 m. Prancūzijos ir Lietuvos projektas „Vaisių ir daržovių rinkos organizavimas“.
 • 2002–2004 m. Nyderlandų, Lietuvos projektas „Sodo augalų dauginimo sistema ir sertifikavimas“.
 • 2001–2002 m. Nyderlandų, Lietuvos projektas „Vaisių ir daržovių kokybės standartai“.
 • 2001 m. Nyderlandų ir Lietuvos projektas „Vaisių ir daržovių rinkos organizavimas“.
 • 1997 (2 mėn.) stažuotė Švedijos Karališkojo žemės ūkio universiteto, Balsgard sodininkystės tyrimų stotyje.
 • 1994 (2 mėn.) stažuotė Švedijos Karališkojo žemės ūkio universiteto, Balsgard sodininkystės tyrimų stotyje.
 • 1992 (3 mėn.) stažuotė Švedijos Karališkojo žemės ūkio universiteto, Balsgard sodininkystės tyrimų stotyje.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2020 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Obelų vaisių kokybės potencialo didinimas, taikant inovatyvias sodininkystės technologijas” (P-MIP-17-239), vadovas.
 • 2017–2019 m. INTERREG projektas „Heritage Gardens” (Latvija, Lietuva), vadovas.
 • 2016–2019 m. INTERREG projektas „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries (InnoFruit)” (Lietuva, Latvija, Lenkija, Švedija), vykdytojas.
 • 2014–2016 m. LMT mokslininkų grupių projektas. ,,Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“ (MIP 036/2014), vykdytojas.
 • 2011–2014 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytojas.
 • 2012–2013 m. ŠMM projektas „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“, vykdytojas.
 • 2010–2012 m. INTERREG LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“, vykdytojas.
 • 2005–2010 m. COST 863 „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios ir kokybiškos produkcijos“, Nr. 31V-36, vykdytojas.
 • 2007 m. VMSF mokslininkų grupės projektas. „Gentinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams-biocheminiams procesams”, vadovas.
 • 2006 m. VMSF mokslininkų grupės projektas „Obelų vaismedžių morfogenezės valdymas, derinant poskiepio ir įskiepio genotipus“, vykdytojas.
 • 2005–2006 m. Prioritetinių krypčių programos Fibistress projektas „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą“, vykdytojas.
 • 2005–2006 m. INTERREG projektas „Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros“, vadovas.
 • 2000–2003 m. Framework 4. FAIR CT97-3894. Japanese Quince – a new European fruit crop for production of juice, flavour and fibre, vykdytojas.
 • 2016 m. LR ŽŪM „Ligų, kenkėjų ir piktžolių prevencijos taikant tausius integruotos augalų apsaugos metodus galimybių studija“.
 • 2015–2016 m. LR ŽŪM „Žemdirbių gamintojų organizacijų formavimas“.
 • LR ŽŪM „Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus darnaus vystymosi strateginių krypčių galimybių studija“.
 • 2014–2015 m. LR ŽŪM, NMA projektas „IMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“.
 • 2013–2014 m. LR ŽŪM, NMA projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“.
 • 2008–2011 m. LR ŽŪM, NMA projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“.

ŽŪM užsakomieji projektai:

 • 2010 m. Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas.
 • 2006 m. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą.
 • 2005 m. Žemės ūkio augalų, daržovių ir sodo augalų veislių palaikytojų pripažinimo, jų įregistravimo ir kontrolės sistemų kūrimas.
 • 2005 m. Obelų verslinių veislių asortimento išplėtimas naujausiomis veislėmis bei veislių ir poskiepių derinių optimizavimas.
 • 2005 m. Priemonių planas sodininkystės verslui stabilizuoti siekiant išvengti obelų pramečiavimo ir užtikrinant kasmetinį aukštos kokybės obuolių derlių
 • 2004 m. Sveikos devirusuotos sodo augalų dauginamosios medžiagos tyrimai versliniuose soduose ir uogynuose.
 • 2003 m. Įvertinti vynmedžių vegetatyvinės dauginamosios medžiagos sertifikavimo sistemos funkcionavimo galimybes remiantis ES teisės aktų reikalavimais.
 • 2003 m. Vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenų aprobavimo principai.
 • 2003 m. Minimalūs reikalavimai sodo augalų dauginamosios medžiagos tiekėjams
 • 2002 m. Pagrįsti gamintojų organizacijų formavimo ir veiklos perspektyvas organizuojant vaisių, daržovių ir žuvų rinkas.
 • 2002 m. Paramos teikimo tvarkos sistemos įdiegimas perdirbtų vaisių ir daržovių gamybai.
 • 2002 m. Minimalių importo kainų bei importo licensijų taikymo sistemos diegimas perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuje pagal ES reikalavimus.
 • 2002 m. Importo priemonių  taikymo  sistemos  įdiegimas  vaisių  ir daržovių  sektoriuje  pagal  ES  reikalavimus
 • 2002 m. ES intervencinių mechanizmų įdiegimas vaisių ir daržovių sektoriuje Lietuvoje.

Vadovavimas doktorantams

 • Nuo 2018 m. Vadovas: doktorantas Vytautas Abukauskas, „Naujos kartos poskiepių obelims kompleksiniai tyrimai“.
 • Nuo 2014 m. Vadovas: doktorantas Jonas Viškelis, „Technologinių ir biologinių priemonių intensyviuose soduose įtaka vaisių kokybei“.
 • Nuo 2015 m. Konsultantas: doktorantė Ieva Urbanavičiūtė „Svarainių biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir svarainių beatliekinių perdirbimo technologijų vystymas“.
 • 2006–2009 m. Konsultantas: doktorantė Gintarė Šabajevienė „Obels fotosintezės rodiklių ir morfogenezės procesų valdymas intensyviuose soduose“.

Sukurtos augalų veislės

 • 2001 kriaušių poskiepiai: K11, K16, K19.
 • 2011 m Japoninis svarainis (Chaenomeles japonica) ‘Rondo’. Bendraautoris.
 • 2011 m Japoninis svarainis (Chaenomeles japonica) ‘Darius’. Bendraautoris.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Stanys V. 2023. Performance of sweet cherry cultivars and advanced selections on Gisela 5 rootstock in young orchards. Plants, 12 (3): 614. IF – 4,5
 2. Butkeviciute A., Abukauskas V., Janulis V., Kviklys D. 2022. Phenolic content and antioxidant activity in apples of the ‘Galaval’ cultivar grown on 17 different rootstocks. Antioxidants, 11 (2): 266. IF – 7,0
 3. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Janulis V., Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N., Lanauskas J. 2022. Apple fruit growth and quality depend on the position in tree canopy. Plants11 (2): 196. IF – 4,5
 4. Butkevičiūtė A., Janulis V., Kviklys D. 2022. Triterpene content in flesh and peel of apples grown on different rootstocks. Plants, 11 (9): 1247. IF – 4,5
 5. Yildiz E., Yaman M., Ercisli S., Sumbul A., Sonmez O., Gunes A., Bozhuyuk M. R., Kviklys D. 2022. Effects of rhizobacteria application on leaf and fruit nutrient content of different apple scion–rootstock combinations. Horticulturae, 8 (6): 550. IF – 3,1
 6. Raudonė L., Liaudanskas M., Vilkickytė G., Kviklys D., Žvikas V., Viškelis J., Viškelis P. 2021. Phenolic profiles, antioxidant activity and phenotypic characterization of Lonicera caerulea L. berries, cultivated in Lithuania. Antioxidants, 10 (1): 115. IF – 7,675
 7. Lanauskas J., Uselis N., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G., Kviklys D. 2021. Cattle horn shavings: A possible nitrogen source for apple trees. Agronomy, 11 (3): 540. IF – 3,949
 8. Butkevičiūtė A., Liaudanskas M., Kviklys D., Gelvonauskienė D., Janulis V. 2021. Qualitative and quantitative composition of triterpenic compounds in the fruit of apple old cultivars grown in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (1): 63–70. IF – 1,281
 9. Laužikė K., Uselis N., Kviklys D., Samuolienė G. 2020. Orchard planting density and tree development stage affects physiological processes of apple (Malus domestica Borkh.) treeAgronomy10 (12): 1912. IF – 3,417
 10. Liaudanskas M., Okulevičiūtė R., Lanauskas J., Kviklys D., Zymonė K., Rendyuk T., Žvikas V., Uselis N., Janulis V. 2020. Variability in the content of phenolic compounds in plum fruit. Plants, 9: 1611. IF – 3,935

 11. Butkevičiūtė A., Liaudanskas M., Kviklys D., Gelvonauskienė D., Janulis V. 2020. The qualitative and quantitative compositions of phenolic compounds in fruits of Lithuanian heirloom apple cultivars. Molecules, 25: 5263. IF – 4,411

 12. Kviklys D., Samuoliene G. 2020. Relationships among the rootstock, crop load, and sugar hormone signaling of apple tree, and their effects on biennial bearing. Frontiers in Plant Science, 11: 1213. IF – 5,753
 13. Uselis N., Viškelis J., Lanauskas J., Liaudanskas M., Janulis V., Kviklys D. 2020. Planting distance affects apple tree growth, fruit yield and quality. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (4): 367–372. IF – 1,083
 14. Kviklys D., Viskelis J., Lanauskas J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V. 2020. Effects of growth control on yield and fruit quality of the apple cultivar 'Rubin'. Agricultural and Food Science, 29 (3): 257–264. IF – 1,375
 15. Butkevičiūtė A., Urbštaitė R., Liaudanskas M., Kviklys D., Viškelis J., Janulis V. 2020. Seasonal variation of the qualitative and quantitative composition of triterpenic compounds and antioxidant activity in vitro in the apple extracts of cultivars grown in Lithuania. Chemija, 31 (2): 101–110. IF – 0,636
 16. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Bielicki P., Univer T., Lepsis J. Kviklys D. 2019. Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit. Agricultural and Food Science, 28 (2): 93–100. IF – 0,731
 17. Butkevičiūtė A., Liaudanskas A., Kviklys D., Zymonė K. Raudonis R., Viškelis J., Uselis N., Janulis V. 2018. Detection and analysis of triterpenic compounds in apple extracts. International Journal of Food Properties, 21 (1): 1716 –1727. IF – 1,398
 18. Liaudanskas M., Zymone K., Viskelis J., Kviklys D., Viskelis P., Janulis V. 2018. Seasonal variation of the qualitative and quantitative composition of phenolic compounds in Malus domestica leaves. Chemistry of Natural Compounds, 54 (2): 348–349. IF – 0,567
 19. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V., Bielicki P., Univer T., Lepsis J., Kviklys D. 2018. Triterpenic acid content in the fruit peels of Malus × domestica Borkh. depends on the growing technology. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (1): 71–78. IF – 1,020
 20. Lanauskas J., Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Uselis N., Viškelis J., Viškelis P. 2017. Lower nitrogen nutrition determines higher phenolic content of organic apples. Horticultural Science, 44 (3): 113–119. IF – 0,566
 21. Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N., Viškelis J., Viškelienė A., Buskienė L., Staugaitis G., Mažeika R., Samuolienė G. 2017. Rootstock vigour and leaf colour affects apple tree nutrition. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2): 185–190. IF – 0,644

 22. Samuolienė G., Viškelienė A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Relationships between apple tree rootstock, crop-load, plant nutritional status and yield. Scientia Horticulturae, 211: 167–173. IF – 1,624
 23. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016.The effect of rootstock on apple tree bearing stability in a cooler climate. Agricultural and Food Science, 25 (1): 81–88. IF – 0,86
 24. Samuoliene G., Ceidaite A., Sirtautas R., Duchovskis P., Kviklys D. 2016. Effect of crop load on phytohormones, sugars, and biennial bearing in apple trees. Biologia Plantarum, 60 (2): 394–400. IF – 1,551
 25. Liaudanskas M., Viškelis P., Kviklys D., Raudonis R., Janulis V. 2015. A comparative study of phenolic content in apple fruits. International Journal of Food Properties, 8 (5): 945–953. IF – 1,586
 26. Fazio G., Kviklys D., Romero L., Adams R., Strickland D., Robinson T. 2014. Dw2, a new dwarfing locus in apple rootstocks and its relationship to induction of early bearing in apple scions. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139 (2): 87–98. IF 1,276
 27. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 85–90. IF – 0,420
 28. Liaudanskas M., Viškelis P., Jakštas V., Raudonis R., Kviklys D., Milašius A., Janulis V. 2014. Application of an optimized HPLC method for the detection of various phenolic compounds in apples from Lithuanian cultivars. Journal of Chemistry, 2014: 542121. IF – 0,772
 29. Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P., Rubinskienė M., Lanauskas J., Uselis N. 2014. Rootstock genotypes determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60 (5): 234–240. IF 1,226
 30. Kviklys D., Kviklienė N., Bielicki P., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica Borkh.) new rootstocks. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (4): 441–446. IF – 0,523
 31. Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L. Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on ‘Ligol’ apple fruit. Plant, Soil and Environment, 58 (10): 465–470.  IF – 1,113
 32. Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Science, 39 (1): 1–7. IF – 0,786
 33. Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D., Kviklienė N., Buskienė L. 2012. Rootstock effect on the performance of sweet cherry cv. Lapins. Horticultural Science, 39 (2): 55–60. IF – 0,786
 34. Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viškelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3–4): 132–135. IF – 0,517
 35. Fazio G., Kviklys D., Robinson T. 2009. QTL mapping of root architectural traits in apple rootstocks. Horticultural Science, 44 (4): 986–987. IF 0,66
 36. Rumpunen K., Kviklys D. 2003. Combining ability and patterns of inheritance for plant and fruit traits in Japanese quince (Chaenomeles japonica). Euphytica 132 (2): 139–149. IF 0,86

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Kviklys D., Abukauskas V., Meland M., Guerra W., Höller I., Dallabetta N., Pantezzi T., Carbo J., Lordan J., Karlström A., Fernandez F., Brüggenwirth M., Laňar L., Mészáros M., Rühmer T., Perren S., Cia S., Codarin S., Mathieu V., Bernard F., Bielicki P., Manfrini L., Corelli Grappadelli L., Gomand A., Vercammen J. 2022. EUFRIN apple rootstock trials: first results across Europe. Acta Horticulturae, 1346: 603–610.
 2. Uselis N., Lanauskas J., Laužikė K., Kviklys D. 2022. Pruning type and tree growth control methods influence apple yield and fruit quality. Acta Horticulturae, 1346, 359–364.
 3. Meland M., Frøynes O., Kviklys D. 2021. Performance of Summerland sweet cherry cultivars in Norway. Acta Horticulturae, 1327: 273–280.

 4. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Janulis V., Lanauskas J. 2021. Accumulation of secondary metabolites in apple fruit depends on orchard planting and management technologies. Acta Horticulturae, 1329: 141–148.
 5. Kviklys D. 2021. Pear cultivar and rootstock research in northeastern Europe: an overview. Acta Horticulturae, 1303: 9–14.
 6. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis J., Liaudanskas M., Samuolienė G., Kviklys D. 2020. Long-term evaluation of super-dwarf rootstock: impact on tree growth, productivity and apple fruit quality. Acta Horticulturae, 1281: 185–190.
 7. Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Kviklys D. 2020. Internal fruit quality depends on the regulation of apple-tree vegetative growth. Acta Horticulturae. 1281: 643–648.
 8. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Buskienė L. 2019. Plum Cultivar Evaluation on yrobalan Rootstock in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 232–237.
 9. Mazeikiene I., Kviklys D., Siksnianiene J. B., Zinkus D., Stanys V. 2019. Influence of Ribavirin on Prunus domestica L. regeneration, genome stability and virus eradication in vitro. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 238–241.
 10. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Buskienė L., Kviklys D. 2018. Įvairiu laiku nokstančių veislių braškių produktyvumas ir uogų kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (3-4): 18–30.
 11. Kviklys D., Liaudanskas M., Viškelis J., Buskienė L., Lanauskas J.,  Uselis N., Janulis V. 2017. Composition and concentration of phenolic compounds of 'Auksis' apple grown on various rootstocks. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 71 (3): 144–149
 12. Kviklys D., Robinson T. L., Fazio G. 2016. Apple rootstock evaluation for apple replant disease. Acta Horticulture, 1130: 425430. DOI: 17660/ActaHortic.2016.1130.63
 13. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N. and Samuolienė G. 2016. Does the rootstock affect alternate bearing of apple tree? Acta Horticulture (ISHS), 1119: 49–52.
 14. Liaudanskas M., Brunevičiūtė R., Gaivelytė K., Viškelis J., Viškelis P., Kviklys D., Janulis V. 2016. Seasonal variation of qualitative and quantitative composition of phenolic compounds and antioxidant activity in apple (Malus domestica) fruits. International Journal of Biochemistry Research and Review 14 (3): 1–13. DOI: 10.9734/IJBCRR/2016/28856
 15. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Rubauskis E. 2014. Effect of Soil Managament on Tree Nutrition And Yield in Apple Organic Orchard. Acta Hort. (ISHS) 1058: 175–180.
 16. Liaudanskas M., Viškelis P., Raudonis R., Kviklys D., Uselis N., Janulis V. 2014. Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Malus domestica Leaves. The Scientific World Journal, Vol 2014 (2014), 10 pages DOI: 10.1155/2014/306217.
 17. Kviklys D., Viškelis P., Rubinskienė M., Kviklienė N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Janulis V. 2014. Rootstock Affects Apple Fruit Biochemical Content: Preliminary Results. Acta Hort. (ISHS) 1058: 595–599.
 18. Lepsis, J., Bite A., Kviklys D., Univer N. 2014. Evaluation of ‘Auksis’ Apple Trees On Dwarfing Rootstocks In The Baltic Region. Acta Hort, (ISHS) 1058: 601–606.
 19. Fazio G., Kviklys D., Grusak M. A., Robinson T. 2013. Phenotypic diversity and QTL mapping of absorption and translocation of nutrients by apple rootstocks. Aspects of Applied Biology, 119: 37–50.
 20. Lepsis J., Lepse L., Kviklys D., Univer N. 2013. Evaluation of pear rootstocks for the cultivar ‘Suvenirs’ in the Baltic region. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B, 67 (2): 145–151.
 21. Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N. 2013. Suitability of ‘Jonagold’ clones for commercial growing in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B, 67(2): 215–218.
 22. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49–68.
 23. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 15–21.
 24. Fazio G., Kviklys D., Grusak M. A., Robinson T. 2012. Soil pH, soil type and replant disease affect growth and nutrient absorption in apple rootstocks. New York State Fruit Quarterly, 20 (1): 22–28.
 25. Robinson T., Hoying S., Reginato G., Kviklys D. 2012. Fruit size of high density peaches is smaller than low density systems. Acta Hort. (ISHS) 962: 425–432.
 26. Kviklys D. 2011. Kriaušių veislių tyrimas jauname intensyviame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (1): 15–21.
 27. Kviklys D. 2011. Fruit rootstock research in Europe performed by Eufrin rootstock group. Acta Hort (ISHS), 903: 349–353.
 28. Kviklys D. 2011. Interactions of apple rootstock and planting height in the young orchard. Acta Hort (ISHS), 903: 419–423.
 29. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaite J., Kvikliene N. and Uselis N. 2011. Investigation of apple rootstocks in the nursery. Acta Hort (ISHS), 903: 425–429.
 30. Kviklienė N., Kviklys D., Sasnauskas A. 2010. Effect of plant growth regulators on apple fruit preharvest drop and quality. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 18 (2): 79–84.
 31. Robinson T., Hoying S., Iungerman K., Kviklys D. 2010. Retain combined with NAA controls pre-harvest drop of Mcintosh apples better than either chemical alone. New York Fruit Quarterly, 18 (3): 9–13.
 32. Univer T., Kviklys D., Lepsis J., Univer N. 2010. Early performance of „Auksis“ apple trees on dwarfing rootstocks in Baltic region. Agronomy research, 8: 743–748.
 33. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2010. ‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 3–10.
 34. Robinson T., Hoying S., Iungerman K., Kviklys D. 2010. AVG combined with NAA control pre-harvest drop of 'Mcintosh' apples better than either chemical alone. Acta Hort (ISHS), 884: 343–350.
 35. Kviklys D., Robinson T. 2010. Temperature before and after application of chemical thinners affects thinning response of 'Empire' apple trees. Acta Hort. (ISHS), 884: 525–530.
 36. Kviklys D., Kviklienė N. 2009. Obelų intarpų įtaka vaisių vidinei ir išorinei kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 3–9.
 37. Kviklys D. 2009. Obelų su intarpais augumo ir derėjimo ypatumai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 11–17.
 38. Kviklys D., Valiuškaitė A., Kviklienė N. 2009. Obelų šaknies kaklelio puvinio įtaka vegetatyvinių poskiepių biometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 29–35.
 39. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2009. Obelų ‘Alva’ žiedų ir užuomazgų retinimas rankomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 37–42.
 40. Sakalauskaitė J., Kučinskienė E., Kviklys D., Duchovskienė L., Zinkutė L., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2009. Nutritional diagnosis of apple-tree growing in the cement factory region. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 29–37.
 41. Kviklys D. 2009. Tolerance of apple propagation material to herbicides. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 109–115.
 42. Kviklys D. 2009. Selektyvinių herbicidų tyrimai kaulavaisių medelyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 45–50.
 43. Šabajevienė G., Uselis N., Samuolienė G., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2009. Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‘Auksis’ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė, 96 (3): 83–92.
 44. Šabajevienė G., Duchovskis P., Samuolienė G., Kviklys D., Uselis N. 2009. Poskiepio įtaka ‘Auksio’ veislės obelų morfogenezei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 88–92.
 45. Kviklys D., Kviklienė N. 2008. Akiavimo aukščio ir poskiepių įtaka obelų vegetatyviniam ir generatyviniam vystimuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 9–17.
 46. Kviklys D., Kvikliene N. 2008. Investigations on pear rootstocks at North European climatic conditions. Acta Horticulturae, 800 (2): 671–675.
 47. Sakalauskaitė J., Kupčinskienė E., Kviklys D., Duchovskienė L., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Stiklienė A., Šiksnianienė J. B., Taraškevičius R., Radzevičius A., Zinkutė R., Duchovskis P. 2008. Obelų, augančių azoto trąšų gamyklos poveikyje, mitybinės būklės įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 111–119.
 48. Kviklys D., Lanauskas J. 2008. Sodo augalų poskiepiai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 109–118.
 49. Lanauskas J., Kviklys D., Sakalauskaitė J. 2008. Pakartotinio obelų sodų veisimo biologiniai ir technologiniai aspektai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 135–141.
 50. Brazaitytė A., Juknys R., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Kupčinskienė E., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Ulinskaitė R., Kviklys D., Duchovskienė L., Šikšnianienė J.B., Baranauskis K., Duchovskis P. 2008. Ekofiziologiniai tyrimai kintančios aplinkos sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 263–276.
 51. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2008. Cheminio žiedų ir užuomazgų retinimo įtaka ‘Šampion’ veislės obelų vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 33–42.
 52. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., Uselis N. 2008. Soil exhaustion and rootstock effect on the growth of apple planting material. Agronomy research, 6 (2): 511–516.
 53. Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N. 2008. Harvest time effect on quality changes of apple cultivar ‘Alva’ during ripening and storage. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 3–8
 54. Uselis N., Kviklys D. 2007. Evaluation of apple cultivars on M.9 rootstock in intensive planting system. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 115–120.
 55. Kviklys D., Kviklienė N., Kemp H. 2007. Investigation of apple cv. ‘Jonagold’ clones in the young orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 121–126.
 56. Šabajevienė G., Kviklys D., Samuolienė G., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2007. Seasonal patterns of carbohydrates in apple tree cv. ‘Auksis’ on different rootstocks. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 159–165.
 57. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2007. ‘Lodel’ ir ‘Alva’ veislių obuolių kokybės rodiklių dinamika vaisiams nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 55–65.
 58. Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D. 2007. Productivity and fruit quality of apple tree cv. ‘Alva’ under different orchard constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 30–36.
 59. Uselis N., Duchovskis P., Kviklys D., Šabajevienė G. 2007. Effect of planting systems and canopy form on apple trees grafted on P 22. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 22–29.
 60. Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Duchovskis P. 2007. Gentinio dirvos nualinimo poveikis fotosintetinių pigmentų kiekiui obelų poskiepių lapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 70–76.
 61. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J. 2007. Poskiepių ir dirvos nualinimo įtaka ‘Auksio’ veislės obelų sodinukų kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 29–34.
 62. Sakalauskaitė J., Šikšnianienė J. B., Kviklys D., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Lanauskas J., Duchovskis P. 2007. Sausros sukelto streso poveikis obelų poskiepių fitohormonų sistemos kitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 35–44.
 63. Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L., Kviklienė N., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P. 2007. Braškių veislių tinkamumas nesezoniniam derliui išauginti iš anksti pavasarį nešildomame šiltnamyje pasodintų „frigo“ daigų. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 26–33.
 64. Kviklys D., Lanauskas J. 2007. Effect of budding height and rootstocks on the quality of apple planting material. Acta Hort (ISHS), 732: 141–144
 65. Kviklys D., Uselis N., Kvikliene N. 2007. Rootstock and budding height effect on apple tree performance in the young orchard. Acta Hort (ISHS), 732: 145–149
 66. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N. 2007. Evaluation of rootstocks for sweet cherry cv. 'Vytenu rozine'. Acta Hort (ISHS), 32: 335–339.
 67. Haak E., Kviklys D., Lepsis J. 2006. Comparison of Cydonia and Pyrus rootstocks in Estonia, Latvia and Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 322–326.
 68. Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Lukut T., Haak E. 2006. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 rootstocks for apple cultivar ‘Auksis’. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 334–341.
 69. Šabajevienė G., Kviklys D., Duchovskis P. 2006. Rootstock effect on photosynthetic pigment formation in leaves of apple cv. ‘Auksis’. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 357–363.
 70. Duchovskienė L., Kviklys D., Šikšnianienė J., Sakalauskaitė J. 2006. Diversity of apple diseases and pests at industrial polluted areas in Lithuania . Plant protection, 30 (1): 217–220.
 71. Kviklys D. 2006. Fruit tree nurseries in Lithuania: propagation and certification system. Agronomijas vestis (Latvian journal of agronomy), 9: 52–57.
 72. Kviklys D. 2006. Induction of feathering of apple planting material. Agronomijas vestis (Latvian journal of agronomy), 9: 58–63.
 73. Lanauskas J., Kviklys D. 2006. Stone fruit rootstok research in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 170–178.
 74. Šabajevienė G., Kviklys D., Kviklienė N., Kasiulevičiūtė A., Duchovskis P. 2006. Poskiepių įtaka obelų vaismedžių fotosintezės sistemos veiklai. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 79–87.
 75. Duchovskienė L., Sakalauskaitė J., Kviklys D., Šikšnianienė J., Kupčinskienė E. 2006. Obelų ligų ir kenkėjų plitimo įvertinimas skirtingos pramoninės taršos rajonuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 114–123.
 76. Kviklys D., Stankienė J., Kemp H. 2006. Sodinamosios medžiagos sveikatingumo įtaka obelų augimui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 62–71.
 77. Kvikliene N., Kviklys D., Viškelis P. 2006. Changes of fruit quality during ripening and storage in the apple cv. Auksis. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (2): 195–202.
 78. Valiuškaitė A., Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J. 2006. Postharvest fruit rots incidente depending on apple matutity. Agronomy research 4: 427–431.
 79. Kviklys D., Uselis N., Bobinas Č., Kviklienė N., Lanauskas J. 2006. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje koncentracija ir specializacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 81–89.
 80. Kviklys D. 2006. Apple and pear rootstock research in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 3–12.
 81. Kviklienė N., Kviklys D. 2006. Rootstock effect on maturity and quality of ‘Auksis’ apples. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 258–263.
 82. Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Duchovskis P. 2006. Biomass production, dry weight partitioning and leaf area of apple rootstocks under drought stress. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 283–291.
 83. Kviklys D., N. Kvikliene. 2005. Performance of apple trees in the young orchard, depending on the quality of planting material. Fruit growing, Samochvalovici, 17 (2): 67–70.
 84. Kvikliene N., Kviklys D. 2005. Crop load determination for apple cv. ‘Ligol’. Fruit growing, Samochvalovici, 17 (2): 77–80.
 85. Kviklys D. 2005. Poskiepių įtaka Konferencinė kriaušių vegetatyvinei ir generatyvinei raidai. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 3–10.
 86. Kviklys D., Kviklienė N. 2005. Vegetatyvinių ir sėklinių poskiepių įtaka kriaušių vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 11–19.
 87. Kviklys D., Stankienė J. 2005. Sodinamosios medžiagos sveikatingumo įtaka obelų veislės Šampion augimui ir derėjimui jauname sode. Sodininkystė ir Daržininkystė, 24 (4): 48–56.
 88. Duchovskis P., Šikšnianiene J. B., Duchovskienė L., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Deltuvas R., Kupčinskienė E. 2005. Pramonės taršos poveikis obelų fotosintetiniams pigmentams ir atsparumui ligoms bei kenkėjams. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 65–71.
 89. Kviklys D., Rumpunen K., Ruisa S. 2004. Mulching systems and weed control in Japanese quince plantation. J. Fruit Ornam. Plant Res, 12: 121–128.
 90. Kviklys D., Kviklienė N. 2004. Pear rootstock effect on growth, productivity and fruit internal quality. Acta Horticulturae, 658 (1): 359–364.
 91. Bite A., Kviklys D., Univer T., Lukut T. 2004. The beginning of the project “Baltic fruit rootstock studies”. Acta Horticulturae, 658 (1): 437–440.
 92. Kviklys D. 2004. Apple rootstock effect on the quality of planting material. Acta Horticulturae, 658 (2): 641–646.
 93. Rumpunen K., Kviklys D. 2004. Genetic control of traits in Japanese quince (Chaenomeles japonica). Acta Horticulturae, 663 (1): 313–316.
 94. Kviklys D., Kviklienė N. 2004. Vegetatyvinių ir sėklinių poskiepių kriaušėms tyrimas jauname sode. Sodininkystė ir daržininkystė. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga 17: 18–23.
 95. Rumpunen K., Kviklys D., Kauppinen S., Ruisa S., Tigerstedt P. 2003. Breeding strategies for the fruit crop Japanese Quince (Chaenomeles japonica) Japanese Quince. Potential fruit crop for Northern Europe, Alnarp, 59–80.
 96. Kauppinen S., Kviklys D., Rumpunen K., Stanys V., Svensson M. 2003. Propagation of Japanese Quince (Chaenomeles japonica) plants/ Japanese Quince. Potential fruit crop for Northern Europe, Alnarp, 81–92.
 97. Kviklys D., Ruisa S., Rumpunen K. 2003. Management of Japanese Quince (Chaenomeles japonica) orchards/ Japanese Quince. Potential fruit crop for Northern Europe, Alnarp, 93–98.
 98. Kviklys D. 2002. Apple rootstock research in Lithuania with aspect to fruit quality and tree productivity. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 3–13.
 99. Kviklys D., Kviklienė N. 2002. Effect of rootstock on apple quality and storability. Folia Horticulture, 14/1: 227–233.
 100. Ramanauskienė J., Kviklys D. 2001. Daržovių, vaisių ir uogų rinkos formavimasis ir ypatumai Europos integracijos laikotarpiu. Kaimo plėtra: ekonomika ir vadyba 2001. Akademija, p. 30–32.
 101. Kviklienė N., Kviklys D. 2001. Obelų vegetatyvinių poskiepių įtaka Jonagold ir Melrose vaisių sunokimui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai, 20 (1): 25–34.
 102. Kviklys D., Stanys V., Rumpunen K. 2001. Combining ability of quantative characters in Japanese quince (Chaenomeles japonica Lindl.). Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai, 20 (3)-1: 202–210.
 103. Kviklys D. 2000. Paprastojo svarainio (Cydonia oblonga Mill) sėkliniai poskiepiai kriaušėms. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (2): 23–25.
 104. Kviklys D., Petronis P. 2000. Žemaūgių obelų poskiepių įtaka vaismedžių augumui jauname sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 15–22.
 105. Rumpunen K., Trajkovski V., Bartish I., Garkava L., Nybom H., Laencina J., Ros J. M., Jordan M. J., Hellin P., Tigerstedt P. M. A., Kaupinen S., Thibault J. F., Thomas M., Gustafsson M., Norin I., Akesson B., Gustafsson M., Groon I., Kaufmane E., Ruisa S., Stanys V., Kviklys D. Domestication of japanese quince (Chaenomeles japonica). Acta Horticulturae, 538: 345–348.
 106. Kviklys D., Petronis P., Kviklienė N. 2000. Žemaūgių poskiepių įtaka obelų derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 23–32.
 107. Duchovskis, Kviklys D., Kawecki Z., Petronis P., Kviklienė N. 2000. Impact of rootstock and irrigation on apple bud differentiation and flowering initiation. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (3)-1: 352–358
 108. Kavecki Z., Kviklys D., Tomaszewska Z. 2000. Morphology, growth and yield of the Lithuanian breeding forms of Japanese quince (Chaenomeles japonica Lindl.). Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (3)-2: 222–229.
 109. Bite A., Kviklys D., Haak E., Lukut T. 1999. International project „Baltic fruit rootstock studies”. Apple rootstocks for intensive orchards. Warszawa, 17–19.
 110. Kviklys D. 1999. Slyvų veislių ir poskiepių tyrimas sode. Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai, 18 (4): 38–45.
 111. Kviklys D., Uselis N., Kviklienė N. 1999. Rootstock effect on Jonagold apple tree growth, yield and fruit quality. Apple rootstocks for intensive orchards. Warszawa, 67–69.
 112. Rumpunen K., Kviklys D., Kaufmane E., Garkava L. 1998. Breeding Chaenomeles - a new aromatic fruit crop. Acta Horticulturae, 484: 211–216.
 113. Kviklys D. 1997. Investigation of dwarf pear rootstocks. In: Modern orchards: achievements and tendencies, Babtai, 23–27.
 114. Uselis N., Kviklys D. 1997. Lietuvos sodininkystė šiandien ir jos perspektyvos. Šiuolaikinės sodininkystės pasiekimai ir plėtros kryptys. Babtai, 7–9.
 115. Kviklys D. 1997. Žemaūgių intarpų tyrimai obelų sode. Sodininkystė ir daržininkystė 16: 16–21.
 116. Квиклис Д. 1997. Иследования подвоев груши в Литве. Слаборослые клоновые подвои в садоводстве. Мичуринск, 115–117.
 117. Kviklys D. 1996. Genotype impact on propagation of Chaenomeles spp. by softwood cuttings. In: Problems of fruit plant breeding, Jelgava, 2: 135–139.
 118. Kviklys D., Rumpunen K. 1996. Preliminary investigation on propagation of Chaenomeles spp. by softwood cuttings. Report 1992–1994, Swedish University of Agricultural Sciences, Balsgard - Institute of Horticultural Plant Breeding, 183–186.
 119. Stanys V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanienė G., Kviklys D. 1995. Lietuvos sodo augalų vardynas. Žemės ūkio mokslai 2: 92–98.
 120. Kviklys D. 1995. Heritability of quantitative characters of Dwarf Japanese Quince in the juvenile period. In: Tasks and Perspectives of Orchard Plant Breeding, Babtai, 46–54.
 121. Квиклис Д. 1995. Изучение промежуточных подвоев для яблони. Современные проблемы садоводства. Самохваловичи, 63.
 122. Квиклис Д. 1995. Борьба с сорняками в молодых посадках хеномелес японского. Современные проблемы садоводства. Самохваловичи, 235–236.
 123. Kviklys D. 1994. Investigation of heritability of some biological characters in Chaenomeles spp. Vilnius, Biologija, 2: 121–123.
 124. Stanys, V., Kviklys D., Gelvonauskis B. 1994. Lithuanian Institute of Horticulture. Report 19921994, Swedish University of Agricultural Sciences, Balsgard – Institute of Horticultural Plant Breeding, 99–104.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Frøynes O., Kviklys D., Meland M. 2021. Testing new apple cultivars for Norwegian growing conditions. NIOBIO Raport, 7 (44): 28 p.

 2. Samuoliene G., Ceidaite A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Physiological aspects of biennial bearing by manipulating crop load in apple tree. In: Ecology, Ecosystems and Stress: Impacts, Adaptation and Mitigation. Editor Amitava Athens, ATINER ISBN: 978-960-598-100-6, 186 p.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Kviklys D. 2015. Guide Book on the application of intensive gardening technology. Tbilisi, 44 p.
 2. ‘Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija“ (Taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“). LSDI, 158 p.
 3. Skrivelė M. ir kt. Celvedis komercauglkopiba. (Verslinių sodų auginimo gidas). LVAI. Dobele, 2012. 188 p.
 4. Kaunas, Ūkininko patarėjas, 2007. 117 p.
 5. Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos. Babtai, 2005. 212 p.
 6. Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir daržovėms. Babtai, 2003. 244 p
 7. Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir daržovėms. Babtai, 2001. 185 p.

Rekomendacijos

 1. Kviklys D., Čeidaitė A., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L., Samuolienė G. 2016. Poskiepių įtaka obelų derėjimo stabilumui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, p. 48–49
 2. Liaudanskas M., Viškelis J., Kviklys D., Viškelis P. 2015. Fenoliniai junginiai obelų vaisiuose ir lapuose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, Akademija, p. 22–23.
 3. Melnikienė R., Žukovskis J., Vaznonis V., Kviklys D., Ramanauskas J. 2015. Kooperacija ir bendradarbiavimas. Geroji patirtis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas, programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, 24 p.
 4. Uselis N., Valiuškaitė A., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui p. 68.
 5. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Veislės ‘Rubin’ obelų augimo ir derėjimo optimizavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui p. 73.
 6. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J.,... Kviklys D. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam auginimui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų mokslui. Akademija, 64 p.
 7. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. 2013. Kaunas, 447 p.
 8. Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N. 2012. Obelų veislė ‘Jonagored Supra’ versliniams sodams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų mokslui. Akademija, 64 p.
 9. Kviklienė N., Kviklys D., ir kt. 2011. Obuolių skynimo laikas. Babtai, 32 p.
 10. Valiuškaitė A., Kviklys D., ir kt. 2011. Obuolių apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Babtai, 48 p.
 11. Pranckietis V., Uselis N., Pranckietienė I., Kviklys D., Viškelis P. 2008. Intensyvaus sodo technologijos. Metodiniai patarimai praktiniams darbams. Girionys.
 12. Lietuvos ir Latvijos sodininkystės verslo studija. Babtai, 2006. 64 p.
 13. Production and distribution of apples and pears in eight countries. Prognosfruit 2004, Lublin, 50 p.
 14. Aleknevičienė V., Barkauskienė Z., Bruzgulis J., Kviklys D., Uselis N., Ramanauskas J., Vaznonis V. 2003. Lietuvos vaisių ir daržovių rinkos organizavimo naujovės. Metodinis informacinis leidinys. Kaunas: LŽŪU Leidybos centras, 69 p., 400 egz.
 15. Ramanauskas J., Vaznonis V., Ramanauskienė J., Kryžius L., Kviklys D., Skulskis V. 2002. Žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje programa. Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus integracija į ES. Metodinė priemonė. Vilnius, 35 p. + 14 p. skaidrių.
 16. Aleknevičienė V., Čiūtas R., Kryžius L., Kviklys D., Ramanauskas J., Ramanauskienė J., Vaznonis V. 2002. Sodininkų ir daržininkų gamintojų organizacijos. Metodinis informacinis leidinys. Kaunas: LŽŪU leidybos centras, 64 p., 300 egz.
 17. Sėklinių veislinių pasėlių ir veislinių sodo augalų aprobavimo metodiniai nurodymai. 1999. Vilnius, Infonila, 85 p.
 18. Слаборослые клоновые подвои в садоводстве. Мичуринск, 1997.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Kviklys D. 2016/7. Nauja žaidėja obuolių rinkoje. Mano ūkis.
 2. Kviklys D. 2015/12. Ar įmanoma intensyvi sodininkystė Gruzijoje. Mano ūkis.
 3. Uselis N., Valiuškaitė A., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014/07. Išskirtinės kokybės obuolių auginimas Mano ūkis
 4. Kviklys D. 2014/11. Apie sodininkystę, linksmus australus ir skraidančias lapes. Mano ūkis
 5. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Kviklys D., Sasnauskas A. 2013/1. Naujų braškių veislių paieška. Mano ūkis
 6. Kviklys D. 2013/2. Sodai ir Afrikoje sodai... Mano ūkis
 7. Kviklys D. 2013/5. Revoliucija sodininkystėje? Mano ūkis
 8. Kviklys D. 2012/5. Ar auginsime Jonagold Mano ūkis.
 9. Kviklys D., Uselis N. 2012. Lietuvos vaisių ir uogų verslas: optimistiniai pokyčiai ar gresiantis išnykimas? Mano ūkis, 7.
 10. Kviklys D. 2011. Praktiški patarimai sodinantiems sodą. Mano ūkis, 4: 38–40.
 11. Kviklys D. 2011. Balandis – sodų veisimo metas. Ūkininko patarėjas, 40 (2692).
 12. Kviklys D. 2011. Kriaušių veislės intensyviems sodams. Mano ūkis, 7: 38, 43.
 13. Kviklys D. 2010. Pokyčiai ir tendencijos pasaulinėje obuolių rinkoje. Mano ūkis, 3: 17–19.
 14. Kviklys D. 2010. Mokslas kuria verslinės sodininkystės viziją. Mano ūkis, 11: 38, 43.
 15. Kviklys D. 2009. Sodininko įspūdžiai Meksikoje. Mano ūkis, 2: 50–53.
 16. Kviklys D. 2009. Obelų poskiepiai Lietuvoje: populiariai ir moksliškai. Mano ūkis, 8: 40–43
 17. Kviklys D. 2009. Integruotas vaisių auginimas – galimybė išlikti rinkoje. Mano ūkis, 11: 42–44.
 18. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L., Kviklienė N. 2008. Šalčių ir šalnų poveikis sodams ir uogynams. Mano ūkis, 2: 37–41.
 19. Kviklys D. 2008. Obuolių auginimas JAV: tradicijos ir naujovės. Mano ūkis, 6: 22–23.
 20. Kviklys D. Obuoliai Niujorke. Mano ūkis, 7: 42–44.
 21. Kviklys D. 2008. Amerikiečių sodininkų patirtis ir patarimai. Mano ūkis, 8: 40–42.
 22. Kviklys D. 2008. Intensyvių trešnynų technologijos anapus Atlanto. Mano ūkis, 10: 42–45.
 23. Kviklys D. 2008. Daug dėmesio uogų kokybei. Mano ūkis, 11: 36–39.
 24. Kviklys D. 2007. Kriaušių pasiūla mažesnė už paklausą. Mano ūkis, 7: 42–43.
 25. Kviklys D. 2007. Kodėl Lietuvoje nėra vaisių gamintojų organizacijų? Mano ūkis, 12: 42–43.
 26. Kviklys D., Liepsis J., Bite A. 2006. Ir šiauriau nuo mūsų auga sodai. Mano ūkis, 1: 38–
 27. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Liepsis J., Bitė A., Liepse L. 2006. Nacionalinės vaisių ir uogų vartojimo tradicijos. Mano ūkis, 6: 42–
 28. Kviklys D., Viškelis P. 2006. Vaisių ir uogų auginimas: bankrotas ar naujos galimybės. Mano ūkis, 12: 30–31.
 29. Kviklys D., Kviklienė N., Lanauskas J. 2005. Keturiasdešimt tūkstančių hektarų sodų ir uogynų. Mano ūkis, 11: 12–14.
 30. Kviklys D. 2004. Obuolių augintojų kooperatyvai ir klubai. Mano ūkis, 1: 10–11.
 31. Kviklys D. 2004. Lietuvos obuolių augintojų perspektyvos. Mano ūkis, 3: 22–23.
 32. Straipsniai 1996–2003 m. Mano ūkis, Rasos, Ūkininko patarėjas, Valstiečių laikraštis, ŽŪKT leidinyje Sodininkystė.

Save

En