Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Darius Kviklys

ORCiD iD: 0000-0002-6112-9663
Mob. +370 682 50 819
El. paštas darius.kviklys@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

1984–1990 m. mokslinio agronomo laipsnis, specializacija: sodininkystė, daržininkystė, vynuogininkystė, Maskvos Timiriazevo vardo žemės ūkio akademijos Sodininkystės ir daržininkystės fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Svarainio kiekybiniai požymiai ir jų paveldėjimo tyrimai“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Sodo augalų poskiepiai
 • Sodo augalų dauginimas
 • Obelų morfogenezė
 • Sodų sistemos
 • Sodininkystės verslo vystymas

Pareigos

Nuo 2017 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • EURFIN (Europos sodininkystės mokslų įstaigų tinklas) komiteto narys, atsakingas už poskiepių tyrimus.
 • ISHS (tarptautinės sodininkystės mokslų asociacija) narys, atstovas Lietuvai.
 • Nuo 2016 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos tarybos narys.
 • Nuo 2014 m. LR Žemės ūkio rūmų tarybos narys.
 • Nuo 2001 m. Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos” direktorius.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2020 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Obelų vaisių kokybės potencialo didinimas, taikant inovatyvias sodininkystės technologijas” (P-MIP-17-239), vadovas.
 • 2017–2019 m. INTERREG projektas „Heritage Gardens” (Latvija, Lietuva), vadovas.
 • 2016–2019 m. INTERREG projektas „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries (InnoFruit)” (Lietuva, Latvija, Lenkija, Švedija), vykdytojas.
 • 2014–2016 m. LMT mokslininkų grupių projektas. ,,Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“ (MIP 036/2014), vykdytojas.
 • 2011–2014 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytojas.
 • 2012–2013 m. ŠMM projektas „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“, vykdytojas.
 • 2010–2012 m. INTERREG LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“, vykdytojas.
 • 2005–2010 m. COST 863 „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios ir kokybiškos produkcijos“, Nr. 31V-36, vykdytojas.
 • 2007 m. VMSF mokslininkų grupės projektas. „Gentinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams-biocheminiams procesams”, vadovas.
 • 2006 m. VMSF mokslininkų grupės projektas „Obelų vaismedžių morfogenezės valdymas, derinant poskiepio ir įskiepio genotipus“, vykdytojas.
 • 2005–2006 m. Prioritetinių krypčių programos Fibistress projektas „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą“, vykdytojas.
 • 2005–2006 m. INTERREG projektas „Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros“, vadovas.
 • 2000–2003 m. Framework 4. FAIR CT97-3894. Japanese Quince – a new European fruit crop for production of juice, flavour and fibre, vykdytojas.
 • 2016 m. LR ŽŪM „Ligų, kenkėjų ir piktžolių prevencijos taikant tausius integruotos augalų apsaugos metodus galimybių studija“.
 • 2015–2016 m. LR ŽŪM „Žemdirbių gamintojų organizacijų formavimas“.
 • LR ŽŪM „Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus darnaus vystymosi strateginių krypčių galimybių studija“.
 • 2014–2015 m. LR ŽŪM, NMA projektas „IMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“.
 • 2013–2014 m. LR ŽŪM, NMA projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“.
 • 2008–2011 m. LR ŽŪM, NMA projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“.

ŽŪM užsakomieji projektai:

 • 2010 m. Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas.
 • 2006 m. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą.
 • 2005 m. Žemės ūkio augalų, daržovių ir sodo augalų veislių palaikytojų pripažinimo, jų įregistravimo ir kontrolės sistemų kūrimas.
 • 2005 m. Obelų verslinių veislių asortimento išplėtimas naujausiomis veislėmis bei veislių ir poskiepių derinių optimizavimas.
 • 2005 m. Priemonių planas sodininkystės verslui stabilizuoti siekiant išvengti obelų pramečiavimo ir užtikrinant kasmetinį aukštos kokybės obuolių derlių
 • 2004 m. Sveikos devirusuotos sodo augalų dauginamosios medžiagos tyrimai versliniuose soduose ir uogynuose.
 • 2003 m. Įvertinti vynmedžių vegetatyvinės dauginamosios medžiagos sertifikavimo sistemos funkcionavimo galimybes remiantis ES teisės aktų reikalavimais.
 • 2003 m. Vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenų aprobavimo principai.
 • 2003 m. Minimalūs reikalavimai sodo augalų dauginamosios medžiagos tiekėjams
 • 2002 m. Pagrįsti gamintojų organizacijų formavimo ir veiklos perspektyvas organizuojant vaisių, daržovių ir žuvų rinkas.
 • 2002 m. Paramos teikimo tvarkos sistemos įdiegimas perdirbtų vaisių ir daržovių gamybai.
 • 2002 m. Minimalių importo kainų bei importo licensijų taikymo sistemos diegimas perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuje pagal ES reikalavimus.
 • 2002 m. Importo priemonių  taikymo  sistemos  įdiegimas  vaisių  ir daržovių  sektoriuje  pagal  ES  reikalavimus
 • 2002 m. ES intervencinių mechanizmų įdiegimas vaisių ir daržovių sektoriuje Lietuvoje.

Vadovavimas doktorantams

 • Nuo 2018 m. Vadovas: doktorantas Vytautas Abukauskas, „Naujos kartos poskiepių obelims kompleksiniai tyrimai“.
 • Nuo 2014 m. Vadovas: doktorantas Jonas Viškelis, „Technologinių ir biologinių priemonių intensyviuose soduose įtaka vaisių kokybei“.
 • Nuo 2015 m. Konsultantas: doktorantė Ieva Urbanavičiūtė „Svarainių biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir svarainių beatliekinių perdirbimo technologijų vystymas“.
 • 2006–2009 m. Konsultantas: doktorantė Gintarė Šabajevienė „Obels fotosintezės rodiklių ir morfogenezės procesų valdymas intensyviuose soduose“.

Sukurtos augalų veislės

 • 2001 kriaušių poskiepiai: K11, K16, K19.
 • 2011 m Japoninis svarainis (Chaenomeles japonica) ‘Rondo’. Bendraautoris.
 • 2011 m Japoninis svarainis (Chaenomeles japonica) ‘Darius’. Bendraautoris.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

Save

En