Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Ana Dovilė Juškytė

ORCiD iD: 0000-0003-2867-3947
Tel. +370 37 555 253
El. pa
štas ana.dovile.juskyte@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

2018–2022 m. Doktorantūros studijos. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius.

2016–2018 m. Biotechnologijų magistro laipsnis. Aleksandro Stulginskio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

2012–2016 m. Žemės ūkio mokslų ir vadybos bakalauro laipsnis. Aleksandro Stulginskio universitetas, Agronomijos fakultetas.

2009–2012 m. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biotechnologija
 • Virusologija

Profesinė patirtis

Nuo 2023 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius, mokslo darbuotoja.

2018–2022 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2017–2018 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius, laborantė. 

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2015 m. spalio 8–9 d. tarptautinis seminaras „Mokslinių tyrimų kryptys ir moderni laboratorinė įranga eksperimentams žemės ūkyje“, ASU bandymų stotis, Kauno r.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Bendokas V., Stanys V. 2022. De novo transcriptome analysis of R. nigrum cv. Aldoniai in response to blackcurrant reversion virus infection. International Journal of Molecular Sciences, 23 (17): 9560. IF – 5,6
 2. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. Analysis of R genes related to blackcurrant reversion virus resistance in the comparative transcriptome of Ribes nigrum cv. Aldoniai. Plants, 11 (22): 3137. IF – 4,5
 3. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. An effective method of Ribes spp. inoculation with blackcurrant reversion virus under in vitro conditions. Plants, 11 (13): 1635. IF – 4,5
 4. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. Putative genes of pathogenesis-related proteins and coronatine-insensitive protein 1 in Ribes spp. Plants, 11 (3): 355. IF – 4,5
 5. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Stanys V. 2019. Application of marker-assisted selection for resistance to gall mite and Blackcurrant reversion virus in Ribesgenus. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4): 359–366. IF – 0,833
 6. Mazeikiene I., Bendokas V., Baniulis D., Staniene G., Juskyte D. A., Sasnauskas A., Stanys V., Siksnianas T. 2017. Genetic background of resistance to gall mite in Ribes species. Agricultural and Food Science, 26 (2): 111–117. IF – 0,580

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2017. Juodojo serbento reversijos virusas, vektoriai ir sukeliamos Ribes genties augalų ligos (apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3–4): 3–15.
 2. Mažeikienė I., Stanys V., Juškytė A. D., Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2017. Juodojo serbento veislės ‘Aldoniai’ ir ‘Didikai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1–2): 3–14.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Frercks B., Gelvonauskiene D., Juskyte A. D., Sikorskaite-Gudziuniene S., Mazeikiene I., Bendokas V., Graham J. 2022. Development of biotic stress tolerant berries. Kole C. (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 331–384.
En