Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Nobertas Uselis

ORCiD iD: 0000-0003-2608-9341
Tel. +370 37 555 432
El. paštas nobertas.uselis@lammc.lt 
Kauno g. 30, 54333 Babtai, Kauno r.

Išsilavinimas

1977–1982 m. mokslinio agronomo kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) Agronomijos fakultetas.

1972–1976 m. sodininkystės ir daržininkystės agronomo kvalifikacija, Kauno I. Mičiurino sodininkystės ir daržininkystės technikumas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2008 m. Atlikta habilitacijos procedūra. Tema „Intensyviai auginamų obelų ir braškių veisimo ir priežiūros mokslinis pagrindimas“.

1990 m. Žemės ūkio mokslų srities, agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Braškių auginimo ir dauginimo agrotechnikos ypatumai LTSR“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Braškių ir obelų auginimo technologijų kūrimas ir tobulinimas
 • Braškių veislių bei auginimo sistemų tyrimas
 • Žemaūgių sodų konstrukcijos, vaismedžių formavimas ir genėjimas
 • Vaismedžių augimo ir derėjimo optimizavimas
 • Obelų veislių žemaūgiuose soduose tyrimas
 • Sodininkystės verslo plėtros analizė ir ekonomika

Profesinė patirtis

Nuo 2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Nuo 2015 m. Aleksandro Stilginskio universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas.
2012–2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.
2007–2014 m. ASU Sodininkystės ir daržininkystės katedros lektorius.
2002–2012 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas) vyriausiasis mokslo darbuotojas.
1992–2013 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodų agrotechnikos, vėliau Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas.
1992–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis.
1983–1992 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Kita veikla

 • Kauno kolegijos mokslo darbų „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“ redkolegijos narys
 • Kauno kolegijos valstybinės baigiamųjų darbų vertinimo komisijos narys.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2016 m. sausio 26–27 d. tobulino kvalifikaciją pagal neformaliojo tęstinio mokymo programą „Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais“. Programos kodas 596185003. Suteikta akreditacija teikti šių sričių konsultacijas „Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais“ protokolo Nr. 8D-342 (5.50).
 • 2007 m. rugsėjo 29 d. – spalio 5 d. Pessl Instruments GmbH., Waize. Austrija. Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo moduliai bei jų naudojimo studijos bei susipažinimas su prognozavimo sistemų praktiniu naudojimu Austrijos ūkiuose.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

ES Bendroji programa  ir kiti tarptautiniai moksliniai projektai

 • 2017–2019 m. INTERREG projektas „Heritage Gardens“ (Latvija, Lietuva).
 • 2016–2019 m. INTERREG projektas „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries (InnoFruit) “ (Lietuva, Latvija, Lenkija, Švedija).
 • 2010–2012 m. INTERREG LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“.
 • 2005–2010 m. COST 863 projektas „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios ir kokybiškos produkcijos“.
 • 2005–2006 m. INTERREG projektas „Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros“.

Nacionaliniai ir kitų mokslo programų projektai

 • 2017–2020 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Obelų vaisių kokybės potencialo didinimas, taikant inovatyvias sodininkystės technologijas”.
 • 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“, projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“.
 • 2011 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. liepos 31 d. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“, projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“.
 • 2012–2013 m. ŠMM projektas „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“.
 • 2011–2013 m. LR ŽŪM NMA projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“.
 • 2008–2011 m. LR ŽŪM NMA projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“.
 • 2007 m. LR VMSF projektas „Genetinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams biocheminiams procesams“.
 • 2007 m. LR VMSF projektas „Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes“.
 • 2007 m. LR VMSF projektas „Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių efektyvumo tyrimai Lietuvos sąlygomis panaudojant internetinę prognozavimo „iMETOS®sm“ sistemą“.
 • 2007 m. LR VMSF Ūkio subjekto užsakymu finansuojamas projektas „Naujų ir patobulintų nitratinių azoto trąšų efektyvumas lauko ir šiltnamio daržovių bei sodo augalų produktyvumui, kokybei ir laikymuisi“.
 • 2007 m. LR VMSF projektas „Augalų augimo ir vystymosi rodiklių nustatymas įvairaus intensyvumo braškių auginimo technologijose“.

Valstybinių institucijų  užsakomieji darbai

 • 2014 m. gegužės 27 d. – 2015 m. lapkričio 30 d. LR ŽŪM NMA projektas „Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių-poskiepių derinių tyrimai“.
 • 2010 m. LR ŽŪM projektas „Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas“.
 • 2008–2009 m. LR ŽŪM projektas „Introdukuotų obelų veislių, tinkamų auginti versliniuose soduose, atranka ir augalų vegetatyvinio augimo bei generatyvinio vystymosi procesų valdymas“.
 • 2008–2009 m. LR ŽŪM projektas „Bakterinės degligės židinių monitoringas Lietuvos versliniuose soduose ir medelynuose ir ligos rizikos faktorių analizė“.
 • 2008–2009 m. LR ŽŪM projektas „Ekologinės gamybos ūkiams tinkamiausių obelų veislių nustatymas“.
 • 2007 m. LR ŽŪM projektas „Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes“.
 • 2007 m. LR ŽŪM projektas „Uoginių sodo augalų auginimo ir priežiūros technologinių elementų kūrimas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės uogų išauginimą bei pratęsti jų vartojimo laiką“.
 • 2007 m. LR ŽŪM projektas „Braškių veislių tyrimas taikant auginimo technologiją balta plėvele mulčiuotose su kapiliariniu laistymu lysvėse“.
 • 2007 m. LR ŽŪM projektas „Pagrindinių sodo augalų verslinių veislių žiemojimo bei šalnų poveikio tyrimas šalies agroklimatinėse zonose“.
 • 2006 m. LR ŽŪM projektas „Uoginių sodo augalų auginimo ir priežiūros technologinių elementų kūrimas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės uogų išauginimą bei pratęsti jų vartojimo laiką“.

Šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomieji darbai

 • 2014 m. Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. AB „Ažuožerių sodai“.
 • 2014 m. Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. UAB „Naradava“.
 • 2014 m. Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. UAB „Aukštikalnių sodai“.
 • 2014 m. Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. AB „Luksnėnų sodai“.
 • 2012 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“. Išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių (toliau-IKP) auginimo proceso tyrimas, siekiant užtikrinti IKP atitiktį specifikacijos reikalavimams.
 • 2010–2011 m. Augimo reguliatoriaus Regalis New (a.i. Prohexadione-calcium 100 g kg-1) tyrimai braškėse. Sutartis su BASF A/S.
 • 2009–2010 m. Augimo reguliatoriaus Regalis (a.i. Prohexadione-calcium 100 g kg-1) tyrimai braškėse. Sutartis su BASF A/S.
 • 2007 m. Nitratinių trąšų tobulinimas ir naujų sukūrimas. AB „Achema“.
 • 2007 m. Obelų fitosanitarinės būklės įvertinimas ir obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos paruošimas, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pasireiškimą pagal signalizatorių iMetos ®sm. Sutartis su UAB „Aukštikalnių sodai“.
 • 2007 m. Obelų fitosanitarinės būklės įvertinimas ir obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos paruošimas, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pasireiškimą pagal signalizatorių iMetos ®sm. Sutartis su UAB „Naradava“.
 • 2007 m. Obelų fitosanitarinės būklės įvertinimas ir obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos paruošimas, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pasireiškimą pagal signalizatorių iMetos ®sm. Sutartis su UAB „Ažuožerių sodai“.
 • 2006 m. Dėl mokslinių tyrimų atlikimo. Sutartis su UAB „Naradava“.
 • 2006 m. Dėl mokslinių tyrimų atlikimo. Sutartis su UAB „Dembavos medelynas“.
 • 2005 m. Kompleksinės trąšos Trafos tyrimas. Sutartis su „Kemira“.
 • 2005 m. Herbicido Betanal registraciniai tyrimai. Sutartis su „Bayer Crop Science“.
 • 2005 m. Dėl mokslinių tyrimų atlikimo. Sutartis su UAB „Dembavos medelynas“.

Vadovavimas doktorantams

Dviejų apgintų disertacijų vadovas:

 • 2009 m. Gintarė Šabajavienė „Obels fotosintezės rodiklių ir morfogenezės procesų valdymas intensyviuose soduose“.
 • 2002 m. Loreta Buskienė „Aviečių veislių įvertinimas ir svarbiausieji agrotechnikos elementai auginant uogas vasaros bei rudens derliui“.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Stanys V. 2023. Performance of sweet cherry cultivars and advanced selections on Gisela 5 rootstock in young orchards. Plants, 12 (3): 614. IF – 4,5
 2. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Janulis V., Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N., Lanauskas J. 2022. Apple fruit growth and quality depend on the position in tree canopy. Plants11 (2): 196. IF – 4,5
 3. Sirgedaitė-Šėžienė V., Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2022. Metabolic response of Malus domestica Borkh cv. rubin apple to canopy training treatments in intensive orchards. Horticulturae, 8: 300. IF – 3,1
 4. Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2021. The influence of rootstock and high-density planting on apple cv. Auksis fruit quality. Plants, 10 (6): 1253. IF – 4,658
 5. Lanauskas J., Uselis N., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G., Kviklys D. 2021. Cattle horn shavings: A possible nitrogen source for apple trees. Agronomy11 (3): 540. IF – 3,949
 6. Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2021. The influence of agrotechnological tools on cv. Rubin apples qualityAgronomy, 11 (3): 463. IF – 3,949

 7. Laužikė K., Uselis N., Kviklys D., Samuolienė G. 2020. Orchard planting density and tree development stage affects physiological processes of apple (Malus domestica Borkh.) treeAgronomy10 (12): 1912. IF – 3,417
 8. Liaudanskas M., Okulevičiūtė R., Lanauskas J., Kviklys D., Zymonė K., Rendyuk T., Žvikas V., Uselis N., Janulis V. 2020. Variability in the content of phenolic compounds in plum fruit. Plants, 9: 1611. IF – 3,935

 9. Luksiene Z., Rasiukeviciute N., Zudyte B., Uselis N. 2020. Innovative approach to sunlight activated biofungicides for strawberry crop protection: ZnO nanoparticles. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 203: 111656. IF – 6,252
 10. Laužikė K., Sirgėdaitė-Šėžienė V., Uselis N., Samuolienė G. 2020. The impact of stress caused by light penetration and agrotechnological tools on photosynthetic behavior of apple trees. Scientific Reports, 10: 9177. IF – 4,379
 11. Uselis N., Viškelis J., Lanauskas J., Liaudanskas M., Janulis V., Kviklys D. 2020. Planting distance affects apple tree growth, fruit yield and quality. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (4): 367–372. IF – 1,083
 12. Kviklys D., Viskelis J., Lanauskas J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V. 2020. Effects of growth control on yield and fruit quality of the apple cultivar 'Rubin'. Agricultural and Food Science, 29 (3): 257–264. IF – 1,375
 13. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Bielicki P., Univer T., Lepsis J. Kviklys D. 2019. Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit. Agricultural and Food Science, 28 (2): 93–100. IF – 0,731
 14. Rasiukevičiūtė N., Uselis N., Valiuškaitė A.  2019. The use of forecasting model iMETOS® for strawberry grey mould management. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 143–150. IF – 0,833
 15. Butkevičiūtė A., Liaudanskas A., Kviklys D., Zymonė K. Raudonis R., Viškelis J., Uselis N., Janulis V. 2018. Detection and analysis of triterpenic compounds in apple extracts. International Journal of Food Properties, 21 (1): 1716–1727. IF – 1,845
 16. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V., Bielicki P., Univer T., Lepsis J., Kviklys D. 2018. Triterpenic acid content in the fruit peels of Malus × domestica Borkh. depends on the growing technology. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (1): 71–78. IF – 1,020
 17. Valiuškaitė A., Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Rasiukevičiūtė N. 2017. Effect of sustainable plant protection and apple tree management on fruit quality and yield. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 353–358. IF – 0,746
 18. Lanauskas J., Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Uselis N., Viškelis J., Viškelis P. 2017. Lower nitrogen nutrition determines higher phenolic content of organic apples. Horticultural Science, 44 (3): 113–119. IF – 0,566
 19. Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N., Viškelis J., Viškelienė A., Buskienė L., Staugaitis G., Mažeika R., Samuolienė G. 2017. Rootstock vigour and leaf colour affects apple tree nutrition. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2): 185–190. IF – 0,746
 20. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016. The effect of rootstcok on apple tree bearing stability in the cooler climate. Agricultural and Food Science, 25 (1): 81–88. IF – 0,86
 21. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Viškelis J., Luksiene Z., 2016. Attempts to use photosensitization for preservation of strawberry cultivar ‘Darselect’: effects on shelf-life, nutritional and organoleptic properties” excluding photosensitization for preservation of strawberry. Journal of Plant Diseases and Protection, 123 (3): 125–131. 
 22. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L. Viškelis J., Lukšienė Ž. 2015. New non-chemical postharvest techologies reducing berry contamination. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 411–416. IF – 0,579
 23. Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P., Rubinskienė M., Lanauskas J., Uselis N. 2014. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60 (5): 234–240. IF 1,226
 24. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 85–90. IF – 0,420
 25. Kviklys D., Kviklienė N., Bielicki P., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica Borkh.) new rootstocks. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (4): 441–446. IF – 0,523
 26. Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant, Soil and Environment, 58: 459–464. IF – 1,113
 27. Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D., Kviklienė N., Buskienė L. 2012. Rootstock effect on the performance of sweet cherry cv. Lapins. Horticultural Sciences (Prague), 39 (2): 55–60. IF – 0,786
 28. Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė I. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Sciences (Prague), 39 (1): 1–7. IF – 0,786
 29. Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viskelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskiene L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food. Agriculture and Environment, 9 (3–4): 210–213. IF – 0,517

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Uselis N., Lanauskas J., Laužikė K., Kviklys D. 2022. Pruning type and tree growth control methods influence apple yield and fruit quality. Acta Horticulturae, 1346, 359–364.

 2. Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N. 2021. The impact of competitive stress on photosynthetic indices in apple tree leaves. ISHS Acta Horticulturae 1327: IV International Symposium on Horticulture in Europe – SHE2021.
 3. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Janulis V., Lanauskas J. 2021. Accumulation of secondary metabolites in apple fruit depends on orchard planting and management technologies. Acta Horticulturae, 1329: 141–148.
 4. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Morkeliūnė A., Uselis N. 2021. Essential oils as bio-fungicide against strawberry Colletotrichum acutatum. Acta Horticulturae, 1306: 719–724.
 5. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis J., Liaudanskas M., Samuolienė G., Kviklys D. 2020. Long-term evaluation of super-dwarf rootstock: impact on tree growth, productivity and apple fruit quality. Acta Horticulturae, 1281: 185–190.
 6. Laužikė K., Uselis N., Samuoliene G. 2020. Effect of planting scheme on photosynthetic activity and drymatter accumulation in apple leaves. Agronomy Research, 18 (S4): 2752–2760.
 7. Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Kviklys D. 2020. Internal fruit quality depends on the regulation of apple-tree vegetative growth. Acta Horticulturae. 1281: 643–648.
 8. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Buskienė L. 2019. Plum Cultivar Evaluation on yrobalan Rootstock in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 232–237.
 9. Kviklys D., Liaudanskas M., Viškelis J., Buskienė L., Lanauskas J.,  Uselis N., Janulis V. 2017. Composition and Concentration of Phenolic Compounds of 'Auksis' Apple Grown on Various Rootstocks. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 71 (3): 144–149
 10. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016. Does the rootstock affect alternate bearing of apple tree? Acta Horticulture, (ISHS) 1119: 49–52.
 11. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L., Samuolienė G., Duchovskis P. 2016. Maitinamojo ploto įtakos žemaūgių veislės ‘Auksis’ obelų augumui, produktyvumui ir vaisių kokybei brandžiame 10–15 metų amžiaus sode. Sodininkystė ir daržininkystė 35 (1-2): 1–19.
 12. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Lukšienė Ž. 2015. Alternatyvių augalų apsaugos priemonių įtaka braškių augumui ir produktyvumui bei kekerinio puvinio plitimui. Sodininkystė ir daržininkystė 34 (3-4)
 13. Liaudanskas M., Viškelis P., Raudonis R., Kviklys D., Uselis N., Janulis V. 2014. Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Malus domestica Leaves. The Scientific World Journal, Vol 2014, 10 pages. DOI: 10.1155/2014/306217.
 14. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Rubauskis E. 2014. Effect of Soil Managament on Tree Nutrition And Yield in Apple Organic Orchard. Acta Hort. (ISHS) 1058: 175–180.
 15. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49–68.
 16. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 15–21.
 17. Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N. 2013. Suitability of ‘Jonagold’ clones for commercial growing in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B, 67 (2): 215–218.
 18. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2012. Herbicido Klinik Plus (v. m. glyphosate ir 2,4-D) efektyvumas obelų sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 18–27.
 19. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., Uselis N. 2011. Investigation of rootstocks in the nursery. Acta Hort. (ISHS) 903: 425–429.
 20. Lanauskas J., Viškelis P., Uselis N. 2010. Dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) derliaus nuėmimas karpant šakas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 33–41.
 21. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P. 2010. Vėlyvųjų braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 15–22.
 22. Valiuškaitė A., Uselis N., Survilienė E. 2010. iMETOS® sm Botrytis sp. Prognozavimo modelio efektyvumo tyrimai braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (3): 13–22.
 23. Uselis N. 2010. ‘Lodel’ veislės obelų su vegetatyviniais poskiepiais tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (2): 3–8.
 24. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2010. ‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 3–10.
 25. Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2009. „Frigo“ braškių daigų augimo ir derliaus atsakas į šviesos spektrą. 2009. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 81–88.
 26. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2009. Braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 51–60.
 27. Uselis N. 2009. Vainikų formų ir sodinimo schemų įtaka ‘Aldo’ veislės obelims su žemaūgiais B.396 poskiepiais. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 3–10.
 28. Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2009. ‘Auksio’ veislės obelų su P 22 poskiepiu asimiliaciniai rodikliai esant skirtingoms vainiko formoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 13–20.
 29. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2009. Obelų ‘Alva’ žiedų ir užuomazgų retinimas rankomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 37–41.
 30. Uselis N., Šabajevienė G., Kviklienė N. 2009. ‘Rubin’ veislės obelų su žemaūgiu P 60 poskiepiu formavimo laikas ir būdai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 19–28.
 31. Šabajevienė G., Uselis N., Samuolienė G., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2009. Sodinimo tankio įtaka obelų veislės ‘Auksis’ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė, 96 (3): 83–92.
 32. Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 363–368.
 33. Uselis N., Lanauskas J., Zalatorius V., Duchovskis P., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A. 2008. Evaluation of the metods of soil cultivation growing dessert strawberries in beds. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 295–305.
 34. Uselis N. 2008. Inovatyvių braškių auginimo technologijų kūrimo ir tobulinimo raida. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 153–164.
 35. Uselis N. 2008. Obelų sodo konstrukcijų raida Lietuvoje per pastaruosius 20 metų. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 99–107.
 36. Uselis N. 2008. ‘Honeoye‘ veislės braškių auginimo technologijų agronominis-ekonominis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 19–28.
 37. Sasnauskas A., Rugienius R., Šikšnianas T., Uselis N., Raudonis L., Valiuškaitė A., Brazaitytė A., Viškelis P., Rubinskienė M. 2008. Small berry research according to COST 863 Action. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 389–400.
 38. Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N. 2008. Havest time effect on quality changes of apple cultivar ‘Alva’ during ripening and storige. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 3–8.
 39. Buskienė L, Uselis N. 2008. Herbicido Betanalo 160 SE efektyvumas jauname braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 29–37.
 40. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., Uselis N. 2008. Soil exhaustion and rootstock effect on the growth of apple planting material. Agronomy research, 6 (2): 511–516.
 41. Buskienė L., Uselis N. 2008. The influence of nitrogen and potassium fertilizers on the growth and yield of raspberries cv. ‘Polana’. Agronomy Research, 6 (1): 27–35.
 42. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N. 2007. Evaluation of rootstocks for sweet cherry cv. 'Vytenu rozine'. Acta Hort. (ISHS), 732: 335–339.
 43. Kviklys D., Uselis N., Kvikliene N. 2007. Rootstock and budding height effect on apple tree performance in the young orchard. Acta Hort. (ISHS), 732: 145–149.
 44. Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D. 2007. Productivity and fruit quality of apple tree cv. ‘Alva’ under different orchard constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 30–36.
 45. Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L., Kviklienė N., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P. 2007. Braškių veislių tinkamumas nesezoniniam derliui išauginti iš anksti pavasarį nešildomame šiltnamyje pasodintų „Frigo“ daigų. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 26–33.
 46. Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šabajavienė G. 2007. „Frigo” daigų kokybės įtaka braškių‚ ‘Elsanta’ biologiniams ūkiniams rodikliams auginant jas nešildomame šiltnamyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 63–70.
 47. Uselis N., Kviklys D. 2007. Evaluation of apple cultivars on M.9 rootstock in intensive planting system. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 115–119.
 48. Uselis N., Duchovskis P., Viškelis P., Brazaitytė A., Švagždys S., Petronis P.2007. Efficiency of apple cv. ‘Ligol’ on rootstock P 22 fertigation. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 37–47.
 49. Uselis N., Duchovskis P., Kviklys D., Šabajavienė G. 2007. Effect of planting systems and canopy form on apple trees grafted on P 22. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 22–29.
 50. Uselis N. 2007. Herbicidų betanalo eksperto, betanalo plius ir betanalo progreso am efektyvumo tyrimai jauname ir derančiame braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 71–80
 51. Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Duchovskis P. 2007. Gentinio dirvos nualinimo poveikis fotosintetinių pigmentų kiekiui obelų poskiepių lapuose, Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 70–76.
 52. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2007. ‘Lodel’ ir ‘Alva’ veislių obuolių kokybės rodiklių dinamika vaisiams nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 55–62.
 53. Uselis N. 2006. Algimantas Kviklys. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4).
 54. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Possibilities of weed control with herbicide Basta 150 SL in a young apple tree orchard. Agronomy Research, 4: 155–158.
 55. Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research, 4: 247–250.
 56. Uselis N., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2006. Incidence of fungal leaf diseases and phytophagous mites in different strawberry cultivars. Agronomy Research, 4: 421–426.
 57. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Baranauskis K., Sakalauskienė S., Uselis N., Gelvonauskis B. 2006. Kompleksinis UV-B spinduliuotės ir temperatūros poveikis braškių fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 146–152.
 58. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Geležies trąšų įtaka ‘Bogota’ veislės braškių mitybai, išsivystymui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 137–145.
 59. ŠabajevienG., Sakalauskaitė J., Šlapakauskas V., Uselis N., Duchovskis P. 2006. Chlorophyll fluorescence characteristics of cultivar ‘Auksis’ on rootstocks P 22 and P 60 in high density orchards of different constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 364–374.
 60. Uselis N. 2006. Influence of rootstocks and planting schemes of apple tree cv. ‘Ligol’ on productivity and fruit quality. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 151–157.
 61. Uselis N., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Influence of planting schemes and crown forms on productivity and fruit quality of apple trees on rootstock P 22. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3), 133–143.
 62. Uselis N. 2006. Influence of planting schemes and crown forms of apple tree on rootstock P 60 on productivity and fruit quality. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 124–132.
 63. Kviklys D., Uselis N., Bobinas Č., Kviklienė N., Lanauskas J. 2006. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje koncentracija ir specializacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 81–89.
 64. Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P., Šabajevienė G. 2006. “Frigo” daigais pasodintų braškių Elsanta auginimo būdai šiltnamiuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 56–63.
 65. Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2006. Auksis veislės obelų su P 22 poskiepiu fotosintezės pigmentų sistemos formavimasis įvairių konstrukcijų soduose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 23–28.
 66. Uselis N. 2005. Braškių veislių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas, Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 72–80.
 67. Šabajavienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2005. Auksio obelų fotosintezės pigmentų tyrimai įvairių konstrukcijų soduose. Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai, 24 (4): 57–64.
 68. Uselis N. 2005. Obelų su žemaūgiu poskiepiu biologinių – ūkinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 22–32.
 69. Uselis N. 2005. Investigatioan of strawberry cultivars for commercial growing in Lithuania. Fruit – growing. Самохваловичи, 17 (2): 314–319.
 70. Uselis N. 2005. Growth vigour and productivity of young apple trees Delikates in the orchard of various constructions. Fruit – growing. Самохваловичи, 17 (2): 81–85.
 71. Uselis N., Kulikauskas L. 2004. Braškynų dirvos priežiūros būdų agrobiologinis ir ekonominis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 23: 41–52.
 72. Lugauskas A., Repečkienė J., Uselis N., Rašinskienė A. B. 2003. Problems of a longtime strawberry growing in one plot. Acta scientiarum Polonorum. Hortorum cultus. Ogrodnictwo, 2 (2): 59–68.
 73. Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Uselis N., Raudonis L. 2003. Investigation of apple canker (Nectria galligena Bres.) in intensive medium dwarf apple orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 194–200.
 74. Uselis N. 2003. Žemaūgių obelų augumas ir produktyvumas įvairių konstrukcijų derančiuose soduose. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (1): 3–13.
 75. Jablonskienė A., Uselis N. 2002. Vaisiai ir uogos. Lietuvos žemės ūkis. Vilnius, 99–102.
 76. Uselis N. 2002. Evolution of orchard constructions in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 98–112.
 77. Buskienė L., Uselis N. 2002. Biological peculiarities of autumn raspberry and assessment of cropping on primocanes technology. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 55–63.
 78. Uselis N. 2002. Assessment of productivity and fruit quality of apple cultivars on rootstock M26 in fruit bearing orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 14–28.
 79. Uselis N. 2001. Vaisių ir uogų gamybos konkurencingumas – lemiamas veiksnys plėtojant verslinę sodininkystę. Konkurencingas žemės ūkis ir jo svarba šalies ekonomikai. Vilnius, 140–146.
 80. Uselis N. 2001. 20 veislių obelų su M26 poskiepiu biologinių ir ūkinių savybių vertinimas pirmais – penktais metais sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (3): 318–333.
 81. Uselis N., Rašinskienė A. 2001. Braškių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (2): 18–31.
 82. Uselis N. 2001. Sodo konstrukcijų įtaka žemaūgių obelų augumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (1): 35–43.
 83. Uselis N. 2000. Braškių sodinimo ir auginimo schemų įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 53–68.
 84. Uselis N., Rašinskienė A. 2000. Assessment of biological and economic properties of 9 strawberry varieties. International Conference on Fruit Production and Fruit Breeding. Karksi-Nuria, Estonia, p. 188–194.
 85. Rašinskienė A., Uselis N. 2000. Braškių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (2): 11–22.
 86. Uselis N., Rašinskienė A. 1990. Braškių daigų laikymas žiemą. Sodininkystė ir daržininkystė, 9: 47–56.
 87. Uselis N. 1988. Braškių sodinimo laikas pavasarį. Sodininkystė ir daržininkystė, 8: 24–31.
 88. Samulienė M. I., Uselis N., Kviklys A. 1988. Braškių lapų ploto nustatymo metodika. Sodininkystė ir daržininkystė, 8: 40–44.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija“ (Taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“). 2014. (Sudaryt. N. Uselis), LSDI, 158 p.
 2. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J. 2013. Vaismedžių formavimo ir genėjimo tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 158–165.
 3. Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D. 2013. Sodo ir uogyno dirvos bei augalų priežiūros tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 166–173.
 4. Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Vaismedžių poskiepių tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 216–223.
 5. Skrīvele M., Rubauskis E., Straitina S., Ruisa S., Ikase L., Kaufmane E., Berlands V., Lace B., Gravite I., Felmane D., Surikova V., Apenite I., Rancena R., Vilka L., Maročko-Bičevska I., Stalažs A., Kviklys D., Uselis N. Ceļvedis komercaugļkopībā. LVAI, Dobele, 188 p.
 6. Obuolių skynimo laikas (metodika). 2011. (Sudaryt. N. Kviklienė). LAMMC SDI, 27 p.
 7. Obelų apsauga nuo ligų ir kenkėjų (metodika). 2011. (Sudaryt. A. Valiuškaitė). LAMMC SDI, 47 p.
 8. Pranckietis V., Malinauskas K., Uselis N. 2010. Sodininkystės laboratorinių ir praktinių darbų metodiniai patarimai. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 56 p.
 9. Pranckietis V., Uselis N., Pranckietienė., Kviklys D., Viškelis P. 2008. Intensyvios sodo technologijos. Metodiniai nurodymai praktiniams darbams. Girionys.
 10. Uselis N. 2008. Sodininkystės ir technologijų skyrius. Kn.: (sudaryt. K Palaima), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1938–2008 m. LSDI, p. 171–173.
 11. Obelys. 2007. (Sudaryt. N. Uselis) Kaunas, Ūkininko patarėjas, 117 p.
 12. Lietuvos ir Latvijos sodininkystės verslo studija. 2006. (Sudaryt. D. Kviklys). LSDI, 64 p.
 13. Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos. 2005. (Sudaryt. N. Uselis). LSDI, 212 p.
 14. Uselis N. 2003. Braškių auginimas (Avietės, braškės, žemuogės): „Mano ūkio“ specialusis numeris, 22–32.
 15. Uselis N. 2003. Veislės versliniams braškynams (avietės, braškės, žemuogės): „Mano ūkio“ specialusis numeris, p. 9–12.
 16. Aleknevičienė V., Barkauskienė Z., Bruzgulis J., Kviklys D., Uselis N., Ramanauskas J., Vaznonis V. 2003. Lietuvos vaisių ir daržovių rinkos organizavimo naujovės. Metodinis informacinis leidinys. LŽŪU, 69 p.
 17. Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos (avietės, braškės, serbentai). 2002. (Sudaryt. N. Uselis). LSDI, 192 p.
 18. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. VIII – 1728 įgyvendinimo programos 2002–2006 m / Red. Kolegija: D. Stanikūnas, atsakingi vykdytojai: DEMMT – L. Milčius ir kt. (LSDI – Z. Barkauskienė, N. Uselis), Vilnius: [LAEI] 2002. 700 p
 19. Uselis N. 1986. Braškių (sodo žemuogių) auginimo technologija. Intensyvios sodų ir uogynų auginimo technologijos. (Sudaryt. A. Kviklys), p. 68–76.
 20. Misevičiūtė A., Uselis N. 1986. Braškės ir žemuogės. Sodininko žinynas 1987 m. (Sudaryt. A.Puipa). LKP CK leidykla, p. 72–99.

Rekomendacijos

 1. Kviklys D., Čeidaitė A., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L., Samuolienė G. 2016. Poskiepių įtaka obelų derėjimo stabilumui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 48–49.
 2. Uselis N., Valiuškaitė A., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 68.
 3. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Veislės ‘Rubin’ obelų augimo ir derėjimo optimizavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 73.
 4. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Sasnauskas A., Kviklys D. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam auginimui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 27–28.
 5. Lanauskas J., Uselis N., Bundinienė O. Mikroelementų trąšų ir trąšų su mikroelementais naudojimas auginant išskirtinės kokybės vaisius bei uogas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 32–35.
 6. Uselis N. Sodo ir uoginių augalų derėjimo pradžia (amžius), nuo kurio taikytinas išskirtinės kokybės produkcijos sertifikavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 36–38.
 7. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2012. Braškių derėjimo laiko pratęsimas auginant remontantinių veislių braškes. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 9–10.
 8. Lanauskas J., Kviklienė N., Valiuškaitė A., Uselis N. 2012. Obelų veislės ekologiniams sodams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 4–6.
 9. Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N. 2012. Obelų veislė ‘Jonagold Supra’ versliniams sodams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 6–8.
 10. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2011. Braškės veislės, kurių derinys užtikrina dviejų mėnesių derėjimo laikotarpį, jas auginant profiliuotame dirvos paviršiuje ir taikant pigiausias uogų derėjimo pratęsimo priemones. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 41–43.
 11. Uselis N., Kulikauskas L. 2001. Dirvos priežiūra braškyne. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. LSDI, p. 35–38.
 12. Uselis N., Rašinskienė A. 2001. Naujos braškių veislės versliniams ir mėgėjiškiems braškynams. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. LSDI, p. 28–34.
 13. Uselis N. 2001. Vidutinio augumo ir augesnių obelų su žemaūgiu 62-396 poskiepiu sodo konstrukcijos. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. LSDI, p. 12.
 14. Uselis N. 2001. Obelų su M. 26 poskiepiu tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. LSDI, p. 6–11.
 15. Uselis N. 1992. Verslinių braškynų įveisimas. Rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti 1992 metais. Vilnius, p. 9.
 16. Uselis N. 1992. Braškių auginimo technologija elitiniuose ir pirmosios reprodukcijos versliniuose braškynuose. Rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti 1992 metais. Vilnius, p. 7–9.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Uselis N., Valiuškaitė A., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės obuolių auginimas. Mano ūkis, 7: 45–49.
 2. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Kviklys D., Sasnauskas A. 2013. Naujų braškių veislių paieška. Mano ūkis, 1: 32–35.
 3. Kviklys D., Uselis N. 2012. Lietuvos vaisių ir uogų verslas: optimistiniai pokyčiai ar gresiantis išnykimas? Mano ūkis, 7: 15–17.
 4. Uselis N. 2012. Verslinių braškynų apsauga nuo piktžolių. Mano ūkis, 5: 36–37.
 5. Uselis N. 2011.Vasaros antroji pusė – braškynų veisimo metas. Mano ūkis, 8: 36–37.
 6. Uselis N. 2010. Braškių veislių tyrimai. Sodo kraitė.
 7. Uselis N. 2010. Kaip pasirinkti obelų veisles? Sodo kraitė, 38: 12–14.
 8. Uselis N. 2010. Vėlyvosios braškės mūsų sąlygomis. Mano ūkis, 12: 30–31.
 9. Uselis N. 2010. Rubin veislės obuoliai – verti dėmesio. Mano ūkis, 5: 42–44.
 10. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2010. Naujausi braškių veislių tyrimai. Mano ūkis, 2: 36–39.
 11. Uselis N., Šabajevienė G., Kviklienė N. 2010. Obelų augimo ir derėjimo pusiausvyra. Mano ūkis, 1: 41–42, 47–48.
 12. Uselis N. 2008. Svarbūs patarimai braškių augintojams. Mano ūkis, 12: 40–41.
 13. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Zalatorius V. 2008. Kokią braškių veislę rinktis. Mano ūkis, 6: 40–41.
 14. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L., Kviklienė N. 2008. Šalčių ir šalnų poveikis sodams ir uogynams. Mano ūkis, 2: 37–41.
 15. Uselis N. 2007. Naujos braškių auginimo technologijos. Mano ūkis, 9: 38–41.
 16. Uselis N. 2006. Obelų vainikų formos. Mano ūkis, 8: 40–41.
 17. Uselis N. 2006. Obelų vainikų formos. Mano ūkis, 7: 38–39.
 18. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Liepsis J., Bitė A., Liepse L. 2006. Nacionalinės vaisių ir uogų vartojimo tradicijos. Mano ūkis, 6: 42–43.
 19. Uselis N. 2005. Vaismedžių formavimo ir genėjimo laikas. Mano ūkis, 7: 22–23.
 20. Uselis N. 2005. Braškių veislės verslinei uogininkystei. Mano ūkis, 2: 12–15.
 21. Uselis N. 2004. Auginkime braškes. Sodo kraitė, 1: 20–22.
 22. Uselis N. Kokių veislių braškes auginsime. Mano ūkis, 3: 20–21.
 23. Buskienė L., Uselis N. 2003. Remontantinių aviečių augumas ir produktyvumas auginant jas pagal skirtingas technologijas. Sodininkystė: informacinis leid., 19: 25–26.
 24. Uselis N., Lugauskas A., Repečkienė J., Rašinskienė A. B. 2003. Gentiškai nualintos dirvos mikrobiologinė būklė bei įtaka braškėms. Sodininkystė: informacinis leid., 19: 23–24.
 25. Uselis N. 2003. Obelų su M26 poskiepiu biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas derančiame sode. Sodininkystė: informacinis leid., 19: 6–8.
 26. Uselis N. 2003. Žemaūgių obelų augumas ir produktyvumas įvairių konstrukcijų soduose ketvirtais – septintais metais. Sodininkystė: informacinis leid., 19: 4–6.
 27. Uselis N. 2003. Auginkime braškes. Sodo kraitė, 12: 26–31.
 28. Uselis N., Valiuškaitė A. 2003. Braškyno priežiūra nuėmus derlių. Mano ūkis, 8: 6–8.
 29. Uselis N. 2003. Tankesnis sodas – gausesnis derlius. Mano ūkis, 5: 8–9.
 30. Uselis N., Rašinskienė A. 2002. Braškės. Mano ūkis, 3: 13.
 31. Uselis N. 2001. Kada ir kur sodinti braškes. Mano ūkis, 8: 12–13.
 32. Uselis N. 2000. Braškių veislės. Mano ūkis, 4: 6–7.
 33. Uselis N. 1995. Augintinos braškių veislės. Mūsų sodai, 7.
 34. Uselis N. 1995. Užsiauginkime braškių. Mano ūkis, 16.
 35. Kviklys A., Keparutis V., Uselis N. 1988. Remontantinės braškės. Mūsų sodai, 4: 10
 36. Uselis N. 1986. Ar pjauti braškių lapus ir naikinti ūsus. Mūsų sodai, 7: 12–13.
 37. Uselis N., Rašinskienė A. 1984. Braškių daigus ruoškime rudenį. Mūsų sodai, 10: 4–5.
 38. Uselis N. 1983. Braškės po plėvele. Kolūkiečio kalendorius, 80–81.
 39. Uselis N. 1982. Kada sodinti braškes? Mūsų sodai, 4: 20.
En