Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Elena Andriūnaitė

ORCiD iD: 0000-0001-9173-6424
Tel. +370 37 555 253
El. paštas elena.andriunaite@lammc.lt
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

2018–2022 m. Biochemijos mokslų krypties doktorantūros studijos, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

2015–2017 m. Genetikos magistro laipsnis, Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras.

2011–2015 m. Biologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biochemija
 • Genetika
 • Biotechnologija

Profesinė patirtis

Nuo 2023 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius, mokslo darbuotoja.

2019–2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2013 m. sausio 2 d. LAMMC Žemdirbystės institutas, Genetikos ir fiziologijos laboratorija, laborantė.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • Nuo 2019 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui“.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Andriūnaitė E., Rugienius R., Tamošiūnė I., Haimi P., Vinskienė J., Baniulis­ D. 2022. Enhanced carbonylation of photosynthetic and glycolytic proteins in antibiotic timentin-treated tobacco in vitro shoot culture. Plants, 11 (12): 1572. IF – 4,5

 2. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2022. Enduring effect of antibiotic timentin treatment on tobacco in vitro shoot growth and microbiome viversity. Plants11 (6): 832. IF – 4,5

 3. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Stanys V., Baniulis D., Rugienius R. 2022. Effect of endophytic bacteria isolates on growth and oxidative stress injury of transgenic tobacco shoots in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (2): 165–170. IF – 0,9
 4. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Aleksandravičiūtė M., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Stimulation of Nicotiana tabacum L. in vitro shoot growth by endophytic Bacillus cereus group bacteria. Microorganisms, 9 (9): 1893. IF – 4,926
 5. Piliponytė-Dzikienė A., Andriūnaitė E., Petraitienė E., Brazauskienė I., Statkevičiūtė G., Brazauskas G. 2015. Genetic diversity and occurrence of Leptosphaeria spp. on Brassica oleracea and B. napus in Lithuania. Journal of Plant Pathology, 97 (2): 265–271. IF – 1,038

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Antibiotic treatment impaired growth of tobacco in vitro shoots is associated with oxidative injury and reduced microbiome diversity. Research Square, Posted December 1st, p. 1–22.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Vinskienė J., Andriūnaitė E., Morkūnaitė-Haimi Š., Haimi P.-J., Graham J. 2022. Genomic design of abiotic stress-resistant berries. In: Chittaranjan Kole (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 197–249.

 2. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Stanys V., Baniulis D. 2019. Exploring Diversity of Bacterial Endophyte Communities Using Advanced Sequencing Technology. Microbiome in Plant Health and Disease. Springer, p. 447–481.
En