Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Simona Chrapačienė

ORCiD iD: 0000-0002-8787-2279
Tel.
 (8 37) 55 52 17
El. paštas simona.chrapaciene@lammc.lt
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas     

Nuo 2019 m. spalio 1 d. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute. 

2017–2019 m. Technologijų mokslo magistro kvalifikacijos laipsnis (Taikomoji biotechnologija) Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultete.

2013–2017 m. Biotechnologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis (Pramoninė biotechnologija) Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Šakniavaisinių daržovių ligos, epidemiologija bei biologija, žalingumas
 • Patogenų identifikavimas, taikant molekulinius metodus
 • Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės metodai
 • Biologinė augalų apsauga

Profesinė patirtis

Nuo 2021 m. sausio mėn. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2019 m. gegužės mėn. – 2020 m. kovo mėn. UAB „DP acetate“ cheminės analizės laborantė. 

2018 m. spalio mėn. – 2019 m. gegužės mėn. UAB „Diagnostikos laboratorija“.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2020 m. liepos mėn. – 2023 m. rugsėjo mėn. mokslinis projektas „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“, finansuojamas ES struktūrinių fondų priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, vykdytoja.
 • 2020 m. gegužės – gruodžio mėn. „RTO Lithuania“ narių projektas „Augalų patogenų specifinių parametrų bazės sukūrimas ligų diagnostikai nedestrukciniais metodais“, finansuojamas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Lietuvos energetikos instituto, vykdytoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2020 m. Lietuvos mikrobiologų draugijos (LMD) narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2022 m. birželio 22 d. internetinis seminaras „How to Get Published Webinar Series - How to Select a Journal“. Org. SAGE Journals.
 • 2022 m. birželio 17 d. internetinis seminaras „Predatory Publishing – How to support researchers in identifying trusted journals and publishers for their research”. Org. UKSG, lekt. Lorraine Estelle ir Katherine Stephan. 
 • 2022 m. birželio 15 d. nuotoliniai mokymai apie kitų autorių informacijos naudojimą savo darbuose. LAMMC ir lekt. dr. Loreta Tauginienė, dr. Eglė Ozolinčiūtė, dr. Julija Umbrasaitė.
 • 2022 m. birželio 13–17 d. LAMMC doktorantų ir jaunesniųjų mokslininkų vasaros mokykla, Girionys, Kauno r.
 • 2022 m. balandžio 6 d. – gegužės 30 d. mokslinė stažuotė Vienos gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universitete (BOKU), Augalų apsaugos institute, Tulln, Austrijos Respublika.
 • 2022 m. sausio 18 d. internetinis seminaras „Essential oils and polyphenols for seed treatment and postharvest disease management on fruit” VI seminarų cikle „Basic substances as an environmentally friendly alternative to synthetic pesticides for plant protection“ (Euphresco BasicS).
 • 2021 m. rugsėjo 7 d. internetinis seminaras „Lietuva po COVID-19: robotikos svarba žemės ūkio sektoriuje“. Org. AgriFood Lithuania DIH.
 • 2021 m. liepos 19–23 d. VDU doktorantų vasaros stovykla 2021. „Viešasis kalbėjimas: pranešimų rengimas ir pristatymas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • 2021 m. gegužės 27 d. tarptautinė virtuali konferencija „Towards zero pollution – challenges and prospects for agriculture and forestry”, LAMMC ir Europos komisija.
 • 2021 m. kovo – gegužės mėn. nuotoliniai NOVA mokymai „Antriniai augalų metabolitai lemiantys jų atsparumą ir patogenų virulentiškumas“, 5 ECTS, Helsinkio Universitetas, Suomija.
 • 2021 m. kovo 30–31 d. virtualus renginys „Europos horizontas: galimybės Lietuvai“, Lietuvos mokslo taryba. 
 • 2020 m. lapkričio 11 d. nuotolinė konferencija „FEMS Microbiology Ecology Webinar on Ecology of Soil Microorganisms“. Org. FEMS ir Oksfordo universitetas. 
 • 2020 m. liepos 20–24 d. VDU doktorantų vasaros stovykla 2020. „Mokslinių projektų rengimas: būdai, formos ir iššūkiai“, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 
 • 2019 m. lapkričio ir 2020 m. vasario mėn. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso sisteminiai mokymai, Lietuvos mokslų akademija, Vilnius. 
 • 2018 m. rugsėjo – spalio mėn. praktika LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijoje. Tema: Alternaria patogeninių grybų paplitimas ir identifikavimas valgomųjų morkų pasėlyje ir jų biologinė kontrolė.
 • 2017 m. vasario – birželio mėn. praktika UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Mokslinių eksperimentų validavimas, darbas laboratorijoje. 
 • 2017 m. kovo mėn. mokymai „Veik. Valdyk. Vadovauk.“. Išklausytas detalizuotas kursas apie rinkodarą, komunikaciją, verslo valdymą, lyderystę, kūrybiškumą bei verslo ir mokslo strategiją, Kauno Technologijos universitetas, Kaunas. 
 • 2017 m. vasario – kovo mėn. praktika LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijoje, tiriant eterinių aliejų fungicidinį poveikį Alternaria patogeniniams grybams in vitro.
 • 2016 m. birželio – rugpjūčio mėn. atlikta praktika Notingemo universitete (Didžioji Britanija) tiriant sensorinių sistemų ir sintetinių medžiagų apykaitos būdus cheminių bioproduktų gavimui panaudojant bakterijas. 
 • 2016 m. rugpjūčio mėn. seminaras „Ne medikamentiniai vaistai ne vaistiniam panaudojimui“, prof. Adrian Whitty, Notingemo Universitetas, Jungtinė Karalystė. 
 • 2016 m. birželio mėn. seminaras „Pasaulinio ekologiškos chemijos tinklo kūrimas“, vyr. m. d. Guido Saracco, Notingemo Universitetas, Jungtinė Karalystė. 
 • 2016 m. birželio mėn. seminaras „Escherichia coli amiloido ligos sintetinis modelis“, prof. Rafael Giraldo, Notingemo universitetas, Jungtinė Karalystė.
 • 2016 m. vasario mėn. kursai „Asmeninės pergalės link“ apie 7 efektyviai veikiančio žmogaus įpročius, įtvirtinant žinias praktiškai. Org. FranklinCovey, Kaunas. 

Kita veikla

 • 2022 m. gegužės 24–27 d. konferencijos „18th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues – CYSENI“ organizatorė.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 2. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 3. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2022. Control of seed-borne fungi by selected essential oils. Horticulturae, 8 (3): 220. IF – 2,923
 4. Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Dėnė L., Chrapačienė S., Valiuškaitė A. 2022. Determination of specific parameters for early detection of Botrytis cinerea in lettuce. Horticulturae, 8 (1): 23.  IF – 2,923
 5. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Biocontrol of carrot disease-causing pathogens using essential oils. Plants, 10 (11): 2231. IF – 4,658

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2022. Plant extracts as biofungicides against soil-borne pathogen Alternaria spp. Proceedings of the 10th International Scientific Conference Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, p. 15–18.
 2. Lukošiūtė S., Šernaitė L., Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The effect of Lamiaceae plants essential oils on fungal plant pathogens in vitro. Agronomy Research. 18 (S4): 2761– 2769. 

 3. Lukošiūte S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2019. Eterinių aliejų bio fungicidinis poveikis Alternaria patogeniniams grybams in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4): 16–28.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Lukošiūtė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Control of carrot seed-borne pathogens by aromatic plants distillates. Biology and Life Sciences Forum, 4 (1): 29.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Šernaitė L., Lukošiūtė S. 2021. Eteriniai aliejai augalų apsaugai. Mano ūkis, 06: 42–43.
En