Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys

ORCiD iD: 0000-0003-4064-0830
Tel. +370 37 555 253
El. paštas vidmantas.stanys@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

1973–1978 m. agronomijos specialybė, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija).

Mokslo laipsniai ir vardai

1999 m. suteiktas profesoriaus vardas.
1997 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties habilituoto daktaro laipsnis, disertacija „In vitro kultūra augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas“.
1984 m. Biomedicinos mokslų srities genetikos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Genotipo ir fiziologinių sąlygų įtaka daugiametės svidrės regenerantams iš somatinių audinių ir mikrosporų gauti“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biologija
 • Agronomija

Profesinė patirtis

Nuo 2010 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
2010–2022 m. LAMMC Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vadovas.
1986–2009 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vadovas.
1984–1986 m. Lietuvos žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.
1980–1984 m. Lietuvos žemdirbystės instituto aspirantas.
1978–1980 m. Lietuvos žemdirbystės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas.
1977 m. Lietuvos žemdirbystės instituto laborantas.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“, vadovas.
 • 2011–2014 m. Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Tarpūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“, LMT, dalyvis.
 • 2010–2011 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Lietuvos trešnių (Prunus avium) veislių ir laukinių populiacijų genetinio polimorfizmo charakterizavimas molekulinių žymenų metodais“ vadovas.
 • 2008–2009 m. Aplinkos apsaugos ministerijos užsakomųjų darbų projektas „GMO rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai vertinimo darbų ir išvadų parengimas“, vadovas.
 • Projektas pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programą „RNR interferencija Pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“ (MITA), vadovas.
 • ES projekto FAIR CT97 3894 „Japoninis svarainis – naujas Europoje vaisinis augalas sulčių, aromatinių medžiagų ir pektinų gamybai“, nacionalinis vadovas.

Vadovavimas doktorantams

 • A. Starkus „Obels stabilaus derėjimo genetinio mechanizmo tyrimas“, vadovas, rengiama.
 • 2017 m. I. Tamošiūnė, „Naminės obels endofitinių bakterijų populiacijos sudėtis bei sąveika su obels ląstelėmis ir ūgliais in vitro“, konsultantas.
 • 2014 m. B. Frercks „Trešnių ir vyšnių atsparumo grybinėms ligoms genų raiškos tyrimas“, vadovas.
 • 2014 m. S. Sikorskaitė, „Obelų atsparumo rauplėms įvairovė ir genetinė charakteristika“, konsultantas.
 • 2013 m. I. Stepulaitienė „Paprastosios vyšnios generatyvinių organų raida ir atsparumo pavasario šalnoms formavimosi ypatybės“, vadovas.
 • 2012 m. A. Viršilė „Fotofiziologiniai efektai metabolizmo dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse“, konsultantas.
 • 2011 m. V. Bendokas „Obels vainiko architektūros genetinė kontroloė ir paveldėjimas, vadovas.
 • 2008 m. G. Samuolienė „Valgomosios morkos Daucus sativa (Hoffm.) Rohl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai“, konsultantas.
 • 2008 m. I. Zalunskaitė „Genetinių faktorių, lemiančių atsparumą žemoms temperatūroms sodo augaluose tyrimas ir modifikavimas“, vadovas.
 • 2006 m. D. Kamštaitytė „Valgomojo svogūno (Alium cepa) ginogenezė ir homozigotinių linijų kūrimas“, vadovas, parengta.
 • 2003 m. D. Gelvonauskienė „Obelų atsparumo rauplėms embrioniniame vystymosi periode tyrimas in vitro“, vadovas, parengta.
 • 1998 m. D. Kviklys „Svarainio kiekybiniai požymiai ir jų paveldėjimo tyrimai“, vadovas, parengta.
 • 1998 m. R. Rugienius „Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro“, vadovas, parengta.
 • 1998 m. A. Sasnauskas „Juodųjų serbentų atsparumo grybinėms ligoms (tamsiajai miltligei, štviesmargei) bei serbentinei erkutei kombinacinė galia ir genetinė kontrolė“, vadovas, parengta.

Sukurtos augalų veislės

 • 2016 m. Avietės ‘Mistika’ (bendraautoris)
 • 2016 m. Avietės ‘Vizija’ (bendraautoris)
 • 2013 m. Trešnės ‘Lukė’ (bendraautoris)
 • 2013 m. Trešnės ‘Germa’ (bendraautoris)
 • 2013 m. Trešnės ‘Irema BS’ (bendraautoris)
 • 2009 m. Juodieji serbentai ‘Svajai’ (bendraautoris)
 • 2009 m. Juodieji serbentai ‘Dailiai’ (bendraautoris)
 • 2009 m. Juodieji serbentai ‘Senjorai’ (bendraautoris)
 • 2009 m. Juodieji serbentai ‘Salviai’ (bendraautoris)
 • 2009 m. Juodieji serbentai ‘Gojai’ (bendraautoris)
 • 1997 m. Braškės ‘Saulenė’ (bendraautoris)
 • 1997 m. Braškės ‘Dangė’ (bendraautoris)
 • 1997 m. Braškės ‘Aura’ (bendraautoris)
 • 1990 m. Braškės ‘Jaunė’ (bendraautoris)

Apdovanojimai

 • 2007 m. Ordino„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius
 • 2007 m. apdovanotas Kauno r. garbės ženklu
 • 1998 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Misiukevičius E., Frercks B., Šikšnianienė J. B., Kącki Z., Gębala M., Akulytė P., Trilikauskaitė E., Stanys V. 2023. Assessing the genetic diversity of daylily germplasm using SSR markers: Implications for daylily breeding. Plants12 (9): 1752. IF – 4,5
 2. Antanynienė R., Šikšnianienė J. B., Stanys V., Frercks B. 2023. Fingerprinting of plum (Prunus domestica) genotypes in Lithuania using SSR markers. Plants, 12 (7): 1538. IF – 4,5
 3. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Stanys V. 2023. Performance of sweet cherry cultivars and advanced selections on Gisela 5 rootstock in young orchards. Plants, 12 (3): 614. IF – 4,5
 4. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Bendokas V., Stanys V. 2022. De novo transcriptome analysis of R. nigrum cv. Aldoniai in response to blackcurrant reversion virus infection. International Journal of Molecular Sciences, 23 (17): 9560. IF – 5,6
 5. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. Analysis of R genes related to blackcurrant reversion virus resistance in the comparative transcriptome of Ribes nigrum cv. Aldoniai. Plants, 11 (22): 3137. IF – 4,5
 6. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. An effective method of Ribesspp. inoculation with blackcurrant reversion virus under in vitro conditions. Plants, 11 (13): 1635. IF – 4,5
 7. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. Putative genes of pathogenesis-related proteins and coronatine-insensitive protein 1 in Ribes spp. Plants, 11 (3): 355. IF – 4,5
 8. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2022. Enduring effect of antibiotic timentin treatment on tobacco in vitro shoot growth and microbiome viversity. Plants11 (6): 832. IF – 4,5
 9. Jocienė L., Krokaitė E., Shakeneva D., Rekašius T., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Žvingila D., Paulauskas A., Kupčinskienė E. 2022. Relationship between genetic and environmental characteristics of Lithuanian populations of purple loosestrife (Lythrum salicaria). Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 30 (1): 81–93. IF – 1,3
 10. Misiukevičius E., Stanys V. 2022. Induction and analysis of polyploids in daylily (Hemerocallis L.) plants. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (4): 373–382. IF – 0,9
 11. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Stanys V., Baniulis D., Rugienius R. 2022. Effect of endophytic bacteria isolates on growth and oxidative stress injury of transgenic tobacco shoots in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (2): 165–170. IF – 0,9
 12. Starkus A., Frercks B., Gelvonauskiene D., Mazeikiene I., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2021. Potential markers for selecting self-eliminating apple genotypesPlants, 10 (8): 1612. IF – 4,658
 13. Rugienius R., Bendokas V., Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Kazanaviciute V. 2021. Characteristics of Fragaria vesca yield parameters and anthocyanin accumulation under water deficit stress. Plants, 10 (3): 557. IF – 4,658
 14. Bendokas V., Skemiene K., Trumbeckaite S., Stanys V., Passamonti S., Borutaite V., Liobikas J. 2020. Anthocyanins: From plant pigments to health benefits at mitochondrial level. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60 (19): 3352–3365. IF – 11,176
 15. Bendokas V., Stanys V., Mažeikienė I., Trumbeckaite S., Baniene R., Liobikas J. 2020. Anthocyanins: From the field to the antioxidants in the body. Antioxidants, 9 (9): 819. IF – 6,312
 16. Starkevič P., Ražanskienė A., Starkevič U., Kazanavičiūtė V., Denkovskienė E., Bendokas V., Šikšnianas T., Rugienius R., Stanys V., Ražanskas R. 2020. Isolation and analysis of anthocyanin pathway genes from Ribes genus reveals MYB gene with potent anthocyanin-inducing capabilities. Plants, 9 (9): 1078. IF – 3,935
 17. Drevinskas T., Maruška A., Naujokaitytė G., Telksnys L., Kaljurand M., Stanys V., Cowles J., Gorbatsova J. 2020. Towards adaptive method for peak migration time correction: discretization period in electropherograms. Chemija, 31 (3): 146–155. IF – 0,636

 18. Bendokas V., Skemiene K., Trumbeckaite S., Stanys V., Passamonti S., Borutaite V., Liobikas J. 2020. Anthocyanins: From plant pigments to health benefits at mitochondrial level. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60 (19): 3352–3365. IF – 7,862
 19. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Stanys V. 2019. Application of marker-assisted selection for resistance to gall mite and Blackcurrant reversion virus in Ribes genus. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4): 359–366. IF – 0,833
 20. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Baniulis D., Gelvonauskienė D., Frercks B., Starkus A., Žebrauskienė A., Stanys  V. 2019. SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 159–166. IF – 0,833
 21. Stanys V., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Frercks B., Mažeikienė I., Šikšnianas T2019. Management of anthocyanin amount and composition in genus Ribes using interspecific hybridisation. Scientia Horticulturae, 247: 123–129.  IF – 2,769
 22. Onefeli A. O., Stanys V. 2019. Phylogenetic study of African Combretaceae R. Br. based on rbcL sequence. Baltic Forestry, 25 (2): 170–177. IF – 0,772
 23. Tamošiūnė I., Stanienė G., Haimi P., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2018. Endophytic Bacillus and Pseudomonas spp. modulate apple shoot growth, cellular redox balance, and protein expression under in vitro conditions. Frontiers in Plant Science, 9: 889. IF – 3,677
 24. Mazeikiene I., Siksnianiene J. B., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V. 2018. Prevalence and molecular variability of Apple chlorotic leaf spot virus capsid protein genes in Lithuania. Journal of Plant Diseases and Protection, 125 (4): 389–396. IF – 0,946
 25. Bendokas V., Šarkinas A., Jasinauskienė D., Anisimovienė N., Morkūnaitė-Haimi Š., Stanys V., Šikšnianas T. 2018. Antimicrobial activity of berries extracts of four Ribes species, their phenolic content and anthocyanin composition. Folia Horticulturae, 30 (2): 249–257. IF – 0,532
 26. Mazeikiene I., Bendokas V., Baniulis D., Staniene G., Juskyte D. A., Sasnauskas A., Stanys V., Siksnianas T. 2017. Genetic background of resistance to gall mite in ribes species. Food Science, 26 (2): 110–116. IF – 0,86
 27. Cepauskas D., Miliute I.,  Staniene G., Gelvonauskiene D., Stanys V., Jesaitis A. J., Baniulis D. 2016. Characterization of apple NADPH oxidase genes and their expression associated with oxidative stress in shoot culture in vitro. Plant Cell, Tissue and Organic Culture, 124 (3): 621–633. IF – 2,390
 28. Sikorskaite-Gudziuniene S., Haimi P., Gelvonauskiene D. Stanys V. 2016. Nuclear proteome analysis of apple cultivar ‘Antonovka’ accessions in response to apple scab (Venturia inaequalis). European Journal of Plant Pathology, 148: 771–784. IF 1,49
 29. Miliute I., Buzaite O., Gelvonauskiene D., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2016. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 77–82. IF – 0,644
 30. Rugienus R., Šnipaitienė L., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Haimi P. Baniulis D., Frercks B., Pranckietis V., Lukoševičiūtė V., Stanys V. 2016. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (2): 207– IF – 0,644
 31. Miliute I., Buzaite O., Baniulis D., Stanys V. 2015. Bacterial endophytes in agricultural crops and their role in stress tolerance: a review. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (4): 465–478. IF – 0,579
 32. Rugienius R., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Stanienė G., Stepulaitienė I., Haimi P., Stanys V. 2015. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers. Zemdirbyste-Agriculture, 102: 177‒184. IF – 0,579
 33. Starkevič P., Paukštytė J., Kazanavičiūtė V., E. Denkovskienė, Stanys V., Bendokas V., Šikšnianas T., Ražanskienė A., Ražanskas R. 2015. Expression and anthocyanin biosynthesis-modulating potential of sweet cherry (Prunus avium) MYB10 and bHLH genes. PLoS ONE, 10 (5): e0126991. IF – 3,05
 34. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V. 2014. Predicting apple tree (Malus × domestica Borkh.) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (3): 327‒332. IF – 0,420
 35. Anisimovienė N., Jankauskienė , Jodinskienė M., Bendokas V., Stanys V., Šikšnianas T. 2013. Phenolics, antioxidative activity and characterization of anthocyanins in berries of blackcurrant interspecific hybrids. Acta Biochimica Polonica, 60 (4): 767‒772. IF – 1,389
 36. Stepulaitienė I., Žebrauskienė A., Stanys V. 2013. Frost resistance is associated with development of sour cherry (Prunus cerasus) generative buds. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (2): 175–178. IF – 0,523
 37. Sikorskaite S., Rajamäki M.L., Baniulis D., Stanys V., Valkonen J. P. T. 2013. Protocol: Optimised methodology for isolation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families. Plant Methods, 9: 31. IF – 2,586
 38. Rugienius R.,  Blažytė A., Lukoševičiūtė V.,  Šikšnianienė J. B., Gelvonauskienė D.,  Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1): 13‒21. IF – 0,304
 39. Buchovska J., Danusevičius D., Baniulis D., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Kavaliauskas D. 2013. The location of the northern glacial refugium of Scots pine based on mitochondrial DNA markers. Baltic Forestry, 19 (1): 2‒12. IF – 0,304
 40. Danusevičius D., Buhowska J., Stanys V., Šikšnenianė J. B., Baliuckas V., Brazaitis G. 2013. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to sea-side spit of Kursiu Nerija in Lithuania. European Journal of Forest Research, 132 (1): 137‒150. IF 2,04
 41. Danusevičius D., Buhowska J., Stanys V., Šikšnianianė J., Marozas V., Bendokas V. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Jounral of Botany, 31: 344–352. IF 0,844
 42. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1): 13‒21. IF – 0,304
 43. Baniulis D., Stepulaitiene I., Lukoseviciute V., Blazyte A., Stanys V., Rugienius R. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in pear micro-shoots during cold acclimation in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 293–298. IF – 0,567
 44. Stanys V., Frercks B., Šikšnianienė J. B, Stepulaitienė I., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 437‒444. IF – 0,567
 45. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 125‒130. IF – 0,567
 46. Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Stanys V., Baniulis D. 2012. Characterization of microsatellite loci in apple (Malus x domestica Borkh.) cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 131‒138. IF – 0,567
 47. Mazeikiene I., Bendokas V., Stanys V., Siksnianas T. 2012. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant. Plant Breeding, 131: 762‒767. IF – 1,1
 48. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianiene J. B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Science Horticulturae (Amsterdam), 142: 136‒142. IF – 1,396
 49. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J. B., Gelvonauskis B., Stanys V. 2012. Morphological traits of phytomeres and shoots in first year of griwth as markers for predicting apple tree canopy architectur. Plant Breeding, 131: 180. IF – 1,1
 50. Stanys V., Weckman A., Staniene G., Duchovskis P. 2006. In vitro induction of polyploidy in japanese quince (Chaenomeles japonica). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 84 (3): 263‒268.
 51. Duchovskis P., Brazaitytė A., Juknys R., Januškaitienė I., Sliesaravičius A., Ramaškevičienė A., Burbulis N., Šikšnianienė J. B, Baranauskis K., Duchovskienė L., Stanys V., Bobinas Č. 2006. Change of physiological and genetic indices of Lycopesricon ecculentum Mill. by cadmium under different acidity and nutrition. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (2): 235‒242.
 52. Rugienius R., Stanys V. 2001. In vitro screening of strawberry plants for cold resistance. Euphytica, 122: 269‒277.
 53. Gustavsson B., Stanys V. 2000. Field performance of ‘Sanna’ lingonberry derived by micropropagation vs. stem cuttings. HortScience, 35 (4): 742‒744.
 54. Stanys V. A., Stanene G. V., Gealvonauskis B. S. 1991. Influence of phytohormones on morphogenesis of apple-tree cotyledons in tissue culture. Russian Journal of Plant Physiology, 38 (2): 293‒298.
 55. Stanys V. 1983. Effect of growth regulators on organogenesis in perennial ryegrass tissue culture. Russian Journal of Plant Physiology, 30 (3): 431‒436.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Antibiotic treatment impaired growth of tobacco in vitro shoots is associated with oxidative injury and reduced microbiome diversity. Research Square, Posted December 1st, p. 1–22.
 2. Mazeikiene I., Kviklys D., Siksnianiene J. B., Zinkus D., Stanys V. 2019. Influence of Ribavirin on Prunus Domestica L. Regeneration, Genome Stability and Virus Eradication In Vitro. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 238–241.
 3. Bendokas V., Stepulaitiene I., Stanys V., Siksnianas T., Anisimoviene N. 2017. Content of anthocyanin and other phenolic compounds in cherry species and interspecific hybrids. Acta Horticulturae, 1161: 587‒592.
 4. Rugienius R., Bendokas V., Kazlauskaitė E., Siksnianas T., Stanys V., Kazanaviciute V. and Sasnauskas A. 2016. Anthocyanin content in cultivated Fragaria vesca berries under high temperature and water deficit stress. Acta Horticulturae (ISHS), 1139: 639‒
 5. Rugienius R., Frercks J. B., Šikšnianienė B., Stepulaitienė I., Stanienė G., Baniulis D., Stanys V. 2015. Characterisation of genetic diversity of Lithuanian sour cherry (Prunus cerasus L.) genetic resources using microsatelite markers. Acta Horticulturae, 1100: 105‒108.
 6. Frercks B., Stanys V., Siksnianiene J. B., Stepulaitiene I., Gelvonauskiene D., Staniene G., Rugienius R., Siksnianas T. 2014. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12 (1): 122‒127.
 7. Sikorskaite S., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus - V. inaequalis interaction characteristics among local apple cultivars in Lithuania. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 567‒572
 8. Bendokas V., Mažeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. 2013. Application of P gene donors in breeding of blackcurrant resistant to gall mite. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 523‒528.
 9. Sasnauskas A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M., Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 67 (2): 211‒214.
 10. Frercks B., Stepulaitienė I., Šikšnianienė J. B., Stanys V. 2013. Assessment of AFLP markers linked to fungal diseases and to spring frost resistance in sour cherry. 6th international scientific conference Rural Development, 6 (2): 84‒88.
 11. Šikšnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitienė I., Stanys V. 2013. Anthocyanin content and stability in Ribes specias and interspecific hybrids. 6th international scientific conference Rural Development, 6 (2): 258‒261.
 12. Lukoseviciute V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B., Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 257‒263.
 13. Gelvonauskienė D., Frercks B., Stepulaitiene I. Stanys V. 2013. Diversity of rwsistance to Monilina laxa and spring frost of sour cherry germplasm. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 537‒542.
 14. Baniulis , Liobikas J., Agarwal S. M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine β-lactamase family proteins. Biologija, 56 (1‒4): 62‒69.
 15. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2009. Impact of exogenous saccharose, raffinose and proline on cold acclimation of strawberry in vitro. Acta Horticulture, 839 (1): 203‒208.
 16. Rančelienė V, Vyšniauskienė R., Anisimovienė N., Šikšnianas T., Stanys V. 2009. The effect of cherry fruit extracts on meristematic plant cells. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 47‒57.
 17. Bendokas V., Stanys V.  2009. Skirtingos vainiko formos obelų hormonų kaita. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 76‒86.
 18. Stanienė G., Stanys V., Vinskienė J., Abraitis R., Jomantienė R., Valiūnas D., Abraitienė A. 2009. Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium) in vitro kultūra. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 129‒140.
 19. Liegiūtė S., Majienė D., Trumbeckaitė S., Liobikas J., Bendokas V., Stanys V., Kopustinskienė D. M, Šikšnianas T., Anisimovienė N. 2009. Vyšnios (Prunus cerasus L.) vaisių ekstraktų antocianinų sudėtis ir antimikrobinis aktyvumas. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 141‒148.
 20. Anisimovienė N., Rubinskienė M., Viškelis P., Stackevičienė E., Stanys V., Šikšnianas T., Jankovska E., Sasnauskas A. 2009. Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 158‒167.
 21. Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskienė D., Staniene G., Sasnauskas A., Zaslunskaite I., Stanys V. 2009. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta Horticulturae, 825: 117‒124.
 22. Baniulis D., Liobikas J., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2008. Computational analysis of thaumatin-II allergenicity and prediction of antigenic elements of thaumatin-like family proteins. Biologija, 54 (3): 202–207.
 23. Šikšnianas T., Stannienė G., Stanys V., Sasnauskas A. 2008. Ribes sanquineum as donor of leaf fungal disease resistance in blackcurrant breeding. Biologija, 54 (2): 79‒82.
 24. Sasnauskas A., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C., Rugienius R., Baniulis, D. 2007. Morphological traits in ribes nigrum Acta Horticulturae (ISHS), 760: 405‒408.
 25. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars. Acta Horticulturae (ISHS), 760: 507‒511.
 26. Башмаков Д. И., Лукаткин А. С, Духовскис П. В., Станис В. А. 2007. Влияние синтетических регуляторов на ростовые реакции огурца и кукурузы при действии тяжелых металлов. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 5: 20‒21.
 27. Bashmakov D. , Lukatkin A. S., Duchovskis P. V., Stanys V. A. 2007. Effect of synthetic regulators on cucumber and corn growth responses under the effect of heavy metals. Russian Agricultural Sciences, 33 (5): 304‒305.
 28. Duchovskis P., Stanys V., Sasnauskas A., Bobinas C. 2007. Cold Resistance of Prunus domestica and Prunus cerasifera Ehrh. in Lithuania. Acta Horticulturae, 734: 299‒303.
 29. Duchovskis P., Stanys V., Sasnauskas A., Bobinas C. 2007. Cold Resistance of Prunus domestica and Prunus cerasifera Ehrh. in Lithuania. Acta Horticulturae, 734: 299‒303.
 30. Stanys V., Mažeikienė I., Stanienė G., Šikšnianas T. Effect of phytohormones and startification on morphogenesis of Paeonia lactioflora Pall. Isolated embryos. Biologija, 53 (1): 27‒30.
 31. Sasnauskas, Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Stanienė G., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2007. Screening of strawberries with the red stele (Phytophthora fragariae) resistance gene RPF1 using sequence specific dna markers. Acta Horticulturae (ISHS), 760: 165‒168.
 32. Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Viskelis P., Rubinskiene M. 2006. Fruit quality and processing potential in five new blackcurrant cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (2): 265‒271.
 33. Liobikas J., Baniulis D., Stanys V., Toleikis A., Eriksson O. 2006. Identification and analysis of a niovel serine β-lactamase-like plant protein by a bioinformatic approach. Biologija, 3: 126‒129.
 34. Гришенкова Н. Н., Лукаткин А. С., Станис В. А., Духовскис П. В. 2006. Влияние световых условий на адаптацию проростков кукурузы к пониженным температурам. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 5: 12‒14.
 35. Grishenkova N. N., Lukatkin A. S., Stanys V. A., Duchovskis P. V. 2006. Light condition effects on chilling adaptation of maize seedlings. Russian Agricultural Sciences, 5: 12‒14.
 36. Rugienius R, Gelvonauskiene D., Zalunskaite I., Pakalniskyte J., Stanys V. 2006. Interspecific hybridisation in genus Fragaria and evaluation of the hybrids for cold hardiness and red stele resistance using in vitro. Acta Horticulturae, 725.
 37. Ražanskienė A., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Transformation of quince (Cydonia oblonga) with the rolB gene-based constructs under different promoters. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (suppl. 1): 95‒102.
 38. Rugienius R., Siksnianas T., Stanys V., Gelvonauskienė D., Bendokas V. 2006. Use of RAPD and SCAR markers for identification of strawberry genotypes carrying red stele (Phytophtora fragariae) resistance gene Rpf1. Agronomy Research, 4: 335‒339.
 39. Siksnianas T., Stanys V., Stanienė G., Bobinas C., Sasnauskas A., Rugienius R. 2006. Resistance to fungal diseases of interspecific currant hybrids of Eucoreosma section. Agronomy Research, 4: 367‒370.
 40. Juškevičienė D., Stanys V., Bobinas Č. 2005. Gynogenesis pecularities of Allium L. vegetables grown in Lithuania. Biologija, 3: 6‒9.
 41. Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J., Rugienius R., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas A., Vinskienė J. 2005. Polyphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differing in scab resistance. Biologija, 3: 59‒61.
 42. Stanys V., Staniene G., Shiksnianas T. 2004. In vitro induction of polyploidy in Ribes. Acta Universitatis Latviensis, Biology, 676: 235‒237.
 43. Gelvonauskienė D., Stanys V., Stanienė G. 2004. Resistance stability to leaf diseases of sour cherry varieties in Lithuania. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 12: 295‒301.
 44. Stanys V., Stanienė G., Shikshnianas T., Bobinas Č. 2004. Interspecific hybridization in Ribes genus. Acta Horticulturae, 663: 861‒864.
 45. Rugienius R., Stanys V. 2002. Formation of cold hardines in strawberry during early plant development stage. Acta Horticulturae, 567: 333‒336.
 46. Rugienius R., Stanys V., Stanienė G., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2003. In vitro culture and evaluation peculiarities of different fruit and berry plant genotypes in various periods of ontogenesis. Biologija, 1: 81‒84.
 47. Rugienius R., Stanys V. 2002. Formation of cold hardines in strawberry during early plant development stage. Acta Horticulturae, 567: 333‒336.
 48. Stanienė G., Stanys V., Kawecki Z. 2002. Pecularities of in vitro propagation of Vaccinium vitis-idea L. and V. preastans Lamb. Biologija, 1: 84‒86.
 49. Stanys V., Kamštaitytė D., Stanienė G. 2001. Gynogenesis of onion cultivars. Proceedings of Latvian Academy of Scienses, Section B, 55 (5‒6): 234‒236.
 50. Gelvonauskienė D., Stanys V. 2001. In vitro analysis of inheritance of apple scab resistance. Proceedings of Latvian Academy of Scienses, Section B, 55 (5‒6): 219‒221.
 51. Gelvonauskis B., Stanys V., Šikšnianas T., 2001. Molecular markers for identification of Ribes species and interspecific hybrids. Proceedings of Latvian Academy of Scienses, Section B, 55 (5‒6): 20‒22.
 52. Rugienius R., Stanys V. 2001. Screening cold hardy strawberry seedlings utilizing in vitro technology. Acta Horticulturae, 560: 311‒314.
 53. Rugienius R., Stanys V. 2000. Pecularities of screening technology in vitro of cold hardy strawberry seedlings. Fruit Science, 207: 195‒199.
 54. Gelvonauskienė D., Stanys V. 2000. Screening of scab resistant apple seedlings using isolated cotyledons. Fruit Science, 207: 56‒60.
 55. Stankienė J., Stanys V. 2000. Investigation of apple virus diseases and obtaining virus free clones of some apple cultivars and rootstocks in Lithuania. Fruit Science, 207.
 56. Rumpunen K., Trajkovski V., Bartish I., Garkava L., Nybom H., Laencina J., Ros J. , Jordan M. J., Hellin P., Tigerstet P. M. A., Kauppinen S., Thibault J-F., Thomas M., Gustafsson M., Norin I., Akesson B., Gustafsson M., Goorn I., Kaufmane E., Ruisa S., Stanys V., Kviklys D. 2000. Domestication of japanese quince (Chaenomeles japonica). Acta Horticulturae, 538 (1): 345‒348.
 57. Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G. 1999. Development of resistant currant forms to powdery mildew by using interspecific hybridisation. Biologija, 3: 93‒95.
 58. Stanys V. 1998. Application of in vitro technique as the way to increase the output of cherry seedlings. Acta Horticulturae, 468 (1): 203‒208.
 59. Hjeltnes S.-H., Stanys V. 1998. Effect of different hybridisation techniques on fruit set in plams. Acta Horticulturae, 478: 25‒29.
 60. Rugienius R., Stanys V. 1998. In vitro screening of cold resistant strawberry cultivars and seedlings. Acta Horticulturae, 439 (1): 221‒226.
 61. Stanys V., Stanienė G., Petronienė D. 1996. Plant regeneration from unfertilized red beet ovaries. Biologija, 3: 60‒70.
 62. Stanys V. 1995. Apple polyploids through cotyledon culture. Biologija, 3‒4: 108‒110.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Frercks B., Mažeikienė I., Rasiukevičiūtė N., Baniulis D., Stanys V. 2020. Development of climate-resilient varieties in Rosaceous berries. Chittaranjan Kole (ed.): Genomic Designing of Climate-Smart Fruit Crops. Springer, p. 333–384.
 2. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Stanys V., Baniulis D. 2019. Exploring diversity of bacterial endophyte communities using advanced sequencing technology. Microbiome in Plant Health and Disease. Springer, p. 447–481.
 3. Tamosiune I., Baniulis D., Stanys V. 2017. Role of endophytic bacteria in stress tolerance of agricultural plants: Diversity of microorganisms and molecular mechanisms. In: (Eds.) Kumar V., Kumar M., Sharma S., Prasad R. Probiotics in Agroecosystem. Springer, Singapore, p. 1‒29.
 4. Bieniek A., Kawecki Z., Lojko R., Stanys V. 2005. Owocodajne drzewa I krzewy chlodniejszych stref klimatycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztyne, 173 p.
 5. Stanys V., Weckman A., Stanienė G. 2003. Polyploidization of Japanese quince (Chaenomeles japonica) plants. Japanese Quince Potential Fruit Crop for Northern Europe, p. 19‒28.
 6. Kauppinen S., Kviklys D., Rumpunen K., Stanys V., Svensson M. 2003. Propagation of Japanese quince (Chaenomeles japonica) plants. Japanese Quince Potential Fruit Crop for Northern Europe, p. 81‒92.
 7. Gelvonauskis B., Stanys V., Bandaravičius A., Šikšnianas T., Sasnauskas A., Rugienius R., Buskienė L., Meidus E. 1997. Fruit plants. Catalogue of Lithuanian Plant Genetic Resources, p. 125‒180.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Stanienė G., Stanys V. 2017. Citrusai. Babtai, 147 p. ISNB 978-9986-828-34-1
 2. Sliesaravičius A., Lazauskas J., Stanys V., Keinys St., Klimovienė G. 2010. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. Vilnius, 337 p. ISBN 978-9955-608-83-7
 3. Stanys V. 2006. Augalų ploidiškumo reguliavimas in vitro sistemoje / paskaitų ciklo ir praktinio seminaro mokomoji medžiaga: BPD projektas Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/SUT-158. Babtai: Lietuvos sodininkystės irdržininkystės institutas, 30 p.: iliustr.
 4. Stanys V. 2006. Metabolizmo produktų gamyba augalų in vitro sistemoje/ paskaitų ciklo mokomoji medžiaga: BPD projektas ESF/2004/2,5-K02-VS-06/SUT-158. Babtai: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.
 5. Stanys V. 2006. Antrinio metabolizmo produktų gamyba in vitro sistemoje. Modulio mokomoji medžiaga. BPD projektas Nr. ESF/2004/2,50-K02-VS-05/SUT-159. Babtai: Lietuvos sodininkystės ir daržinikystės institutas.
 6. Sliesaravičius A., Stanys V. 2005. Žemės ūkio augalų biotechnologija. Vilnius, Enciklopedija. 236. ISBN 9986-433-36-3
 7. Stanienė G., Stanys V. 2000. Vaisiniai, prieskoniniai ir vaistiniai oranžerijų augalai. Babtai, 167 p. ISBN 9986-828-12-0.
 8. Stanys V. 1997. In vitro kultūra augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas. Babtai, 117 p. ISBN 9986-828-05-8.
En