Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Audrius Sasnauskas

ORCiD iD: 0000-0001-6791-4243
Mob. +370 687 98 348
El. paštas audrius.sasnauskas@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

1983–1989 m. mokslinio agronomo laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Juodųjų serbentų atsparumo grybinėms ligoms (tamsiajai miltligei, šviesmargei) bei serbentinei erkutei kombinacinė galia ir genetinė kontrolė“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Sodo augalų selekcija, genetika ir genetiniai resursai, augalų veislių tyrimai

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslo darbuotojas.

Nuo 2018 m. Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys.

2017–2020 m. AMMIA (Agrarinių ir miškų mokslo institutų asociacija) direktorius; nuo 2016 m. tarybos narys.

2015–2020 m. LAMMC Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas.

2014–2020 m. Slėnio „Nemunas“ (mokslo, studijų ir verslo centras) tarybos narys.

2014–2021 m. LR ŽŪM žemės ūkio mokslų tarybos narys.

2014–2022 m. LSA (Lietuvos sėklininkystės asociacijos) tarybos narys.

2013–2020 m. LAMMC SDI direktorius.

2012–2016 m. LKA (Lietuvos kosmoso asociacija) tarybos narys.

2011–2021 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

2008–2010 m.; 2013–2019 m. VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas.

Nuo 2005 m. Augalų genų banko tarybos narys.

2004–2013 m. SDI direktoriaus pavaduotojas mokslui.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2019 m. Ukrainos mokslų akademijos mokslinio žurnalo „Horticulture“ (Caдiвництво) redkolegijos narys.
 • Nuo 2016 m. Lietuvos agronomų sąjungos tarybos narys.
 • Nuo 2013 m. EUCARPIA (Europos augalų selekcijos mokslų asociacija) narys.
 • Nuo 2011–2014 m. Leidinio „Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui“ redaktorių kolegijos narys.
 • Nuo 2011 m. žurnalo „Fruit Growing Research“ (Rumunija) redaktorių kolegijos narys.
 • 2008–2010 m. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiagos „Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narys.
 • Nuo 2007–2015 m. žurnalo „Agronomy Research“ redaktoriaus pavaduotojas.
 • Nuo 2005 m. ISHS (Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija) tarybos narys.
 • Nuo 2005 m. ISHS individualus narys, ISHS Vine and Berry Fruits sekcijos, darbo grupės Plum and Prune Genetics, Breeding and Technology narys.
 • 2004–2010 m. EIARD (Europos iniciatyvinė grupė skirta agrariniams moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai) koordinatorius Lietuvai.
 • 2004–2020 m. LAMMC SDI ir ASU mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narys, pirmininkas.
 • Nuo 2001 m. EUFRIN (Europos vaisių tyrimų institucijų tinklas) tarybos narys, 2007–2011 m. vadovaujančio komiteto narys, nuo 2004 m. darbo grupių Apple and pear variety testingPlum/PruneSoft fruit and Stone fruit variety evaluation narys.

Kita veikla

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sustainable horticulture from plant to product: Challenges in temperate climate“ (2021 m. rugpjūčio 25–26 d., Ryga, Latvija) mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „XXX International Horticultural Congress, Symposium Berry Fruit“ (2018 m. rugpjūčio 12–16 d. Istanbul, Turkey) mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2018“ (2018 m. birželio 4–6 d., Kaunas) mokslinio komiteto narys.

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2018“ (2018 m. birželio 4–6 d., Kaunas) mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „XXX International Horticultural Congress, Symposium Berry Fruit“ (2018 m. rugpjūčio 12–16 d. Istanbul, Turkey) mokslinio komiteto narys.

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sustainable horticulture from plant to product: Challenges in temperate climate“ (2020 m. rugpjūčio 26–28 d. Ryga, Latvija) mokslinio komiteto narys.

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Quality of vegetables. Theoretical and practical problems“ (Babtai, 2005) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Augalų adaptyvumo didinimo ekologiniai ir biotechnologiniai aspektai“, (Babtai, 2006 m. birželio 30 d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Fruit Tree Rootstocks For Temperate Zone: Biological, Ecological and Technological Aspects”, (Babtai, 2006m. rugsėjo 12–14d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Development of Environmentally Friendly Plant Protection“ (Pühajärve, 2006 m. rugsėjo 5–7 d.) mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Breeding of Horticultural Plants and Investigation of Cultivars. Present and Future“ (Babtai, 2007 m. rugsėjo 5–8 d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Actualities in Plant Physiology“ (LŽŪU, 2008 m. birželio 12–13 d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Development of Integrated Plant Protection Strategies in Horticulture“ (LSDI, 2009m. rugsėjo 17–18 d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Climate change: Agro- and forest systems sustainability“ (LAMMC SDI, 2011 m. birželio 21–22 d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Plant biotechnology advances in agriculture“ (LAMMC SDI, 2011 m. spalio 27–28d.) organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos I st International Mulberry Symposium (Erzurum, 2012 m. birželio 14–17 d., Turkija) mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinio simpoziumo „Quality Management of Fruits and Vegetables for Human Health“ mokslinio komiteto narys (Bankokas, rugpjūčio 5–7 d., 2013 Tailandas).
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „International Symposium on Quality Management of Organic Horticultural Produce“, December 7–9, 2015 (Tailando karalystė) mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016“ (2016 m. birželio 2–3 d., Kaunas) mokslinio komiteto narys.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2012 m. gegužė, birželis Bankinės konsultacijos. „Praktiniai seminarai apie tarptautinių standartų taikymo ypatumus projektų valdymo srityje“.
 • 2012 m. birželis, spalis Bankinės konsultacijos. „Mokymai apie tarptautinius standartus mokslinės dokumentacijos valdymui ir naujų augalų bei gyvūnų veislių teisinė apsauga“.
 • 2012 m. gruodžio 11–12 d. Chmieliauskas & Ramonas Consulting. „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“.
 • 2011 m. birželio 10 d. EVS Group. „Įgūdžių tobulinimas projektų valdymo srityje“.
 • 2011 m. gegužės 31 d. EVS Group. „Įgūdžių tobulinimas komunikacijos srityje“.
 • 2011 m. gegužės 12 d. EVS Group. „Įgūdžių tobulinimas vadybos srityje“.
 • 2011 m. kovo 14 d. EVS Group. „Inovacijų valdymas“.
 • 2010 m. gruodžio 16–17 d. Chmieliauskas & Ramonas Consulting. „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“.
 • 2007 m. sausio 25 d. Bureau Veritas. „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • Nuo 2021 m. ECPGR Uoginių augalų darbo grupės projekto „Collaborative action for updating the documentation about berries genetic resources in Europe“ narys.

 • 2018–2020 m. PPP projekto „Pre-breeding for future challenges in Nordic fruit and berries“ (NORDFRUIT) koordinatorius.

 • 2016–2018 m. Europos Komisijos Horizon 2020 projekto „ES vaisių tinklas“ (EUFRUIT) koordinatorius.
 • 2011 m. spalio 1 d. – 2014 m. liepos 31 d. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projekto „Tarpūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“ vykdytojas. Lietuvos mokslo taryba, sutartis Nr. SVE-01/2011 Data: 2011.10.01 Laikotarpis
 • 2010–2011 m. projekto pagal Mokslo Tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“ ,,Sėklavaisių genetinių išteklių ilgalaikis saugojimas in vitro ir genetinio stabilumo įvertinimas“ vykdytojas. Sutartis Nr.MIP-72/2010 registracijos Nr. MIP-10219.
 • 2009–2011 m. COST 864 veiklos „Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing“ vykdytojas.
 • 2007–2011 m. ES projekto „Core Collection of Northern European Gene Pool of Ribes“ (RIBESCO) augalų veislių tyrimo grupės vadovas.
 • Projekto pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programą „Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis“ vykdytojas. Rėmė LVMSF Registracijos Nr. N-07014. Sutartis Nr. N-12/2007.
 • 2007–2011 m. ES projekto „European small berries genetic resources“ (GENBERRY) genetinių resursų darbo grupės vadovas.
 • 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projekto „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“ vykdytojas, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-041, 2011-04-01 – 2015-03-31, Lietuvos mokslo taryba.
 • 2005–2010 m. COST 863 veiklos „Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health” uoginių augalų veislių tyrimo grupės vadovas.
 • 2003–2006 m. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projekto vykdytojas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“ (ABIOTECHA). Rėmė LVMSF. Reg. Nr. C-03017, Sutarties Nr. C-01/2003-2006.
 • 2001–2003 m. COST 836 veiklos „Towards an Organisation of the Integrated Research in Berries: Model for a Strawberry of Quality, in Respect with the Environment Rules and Consumers requirements“ vykdytojas.

Sukurtos augalų veislės

 • Obelų veislių – ‘Bosanova’, ‘Lauda’ (2018 m.), ‘Alemanda’, ‘Poema’ (2017 m.), ‘Rudenis’ ir ‘Skaistis’ (2013 m.), dekoratyvinių obelų veislių – ‘Perlas’, ‘Rylio’, ‘Vaja’ (2017 m.), juodųjų serbentų veislių – ‘Aldoniai’,  ‘Didikai’ (2019 m.), ‘Gagatai’, ‘Kriviai’, ‘Kupoliniai’  (2001 m.), ‘Salviai’, ‘Gojai’, ‘Svajai’, ‘Senjorai’ ir ‘Dailiai’ (2009 m.), ‘Karina’ (2013 m.), ‘Domino’, ‘Viktor’ ir ‘Ritmo’ (2016 m.), aviečių – ‘Vizija’ ir ‘Mistika’ (2016 m.) bendraautoris.

Apdovanojimai

 • 2021 m. LAS suteikė Lietuvai nusipelniusio agronomo vardą.

 • 2020 m. kartu su prof. habil. dr. Vidmantu Staniu, dr. Tadeušu Šikšnianu, dr. Dalia Gelvonauskiene apdovanoti Lietuvos mokslų premija už eksperimentinės plėtros darbų ciklą „Genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai sodo augalų veislėms kurti“.
 • 2008 m. LR ŽŪM apdovanojimas komunikabiliausiam mokslininkui.
 • 2008 m. LR ŠMM padėka už ilgametę instituto mokslinę veiklą bei eksperimentinę plėtrą.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Rugienius R., Bendokas V., Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Kazanaviciute V. 2021. Characteristics of Fragaria vesca yield parameters and anthocyanin accumulation under water deficit stress. Plants, 10 (3): 557. IF – 4,658
 2. Stanys V., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Frercks B., Mažeikienė I., Šikšnianas T. 2019. Management of anthocyanin amount and composition in genus Ribes using interspecific hybridisation. Scientia Horticulturae, 247: 123–129.  IF – 2,769
 3. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2018. Productivity and adaptability of the new carrot and garlic cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 165–170. IF – 1,020
 4. Samuolienė G.,Viršilė A, Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50–56. IF – 4,946
 5. Viškelienė A., Samuolienė G., Karklelienė R., Viškelis P., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea ) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (3): 229–234. IF – 0,746
 6. Mazeikiene I., Bendokas V., Baniulis D., Staniene G., Juskyte D. A., Sasnauskas A., Stanys V., Siksnianas T. 2017. Genetic background of resistance to gall mite in Ribes species. Agricultural and Food Science, 26 (2): 111–117. IF – 0,580
 7. Miliūtė I., Buzaitė O., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2016. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 77–82. IF – 0,644
 8. Gelvonauskiene D., Balciunas T., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stepulaitiene I., Miliute I., Stanys V., Baniulis D. 2015. Online database of apple (Malus sp.) genetic resources at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1–2): 3–13.
 9. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1): 13–21. IF – 0,304
 10. Antonius K., Karhu S., Kaldmäe H., Lacis G., Rugienius R., Baniulis D., Sasnauskas A., Schulte E., Kuras A., Korbin M., Gunnarsson A., Werlemark G., Ryliskis D., Todam-Andersen T., Kokk L., Jarve K. 2012. Development of the Northern European Ribes core collection based on a microsatellite (SSR) marker diversity analysis. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, 10 (1): 70–73.  IF – 0,728
 11. Baniulis D., Stepulaitienė I., Lukoševičiūtė V., Blažytė A., Stanys V., Rugienius R., Sasnauskas A. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in pear (Pyrus communis L.) microshoots during cold acclimation. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 293–298. IF – 0,567
 12. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 125‒130. IF – 0,567
 13. Viskelis P., Anisimovienė O. N., Rubinskienė M., Jankovska-Bortkevič E., Sasnauskas A. 2010. Physical properties, anthocyanins and antioxidant activity of blackcurrant berries of different maturitiesJournal of Food, Agriculture and Environment, 8 (2): 159–162.  IF – 0,415
 14. Dvaranauskaitė A., Venskutonis P. R., Raynaud C., Talau T., Viškelis P., Sasnauskas A. 2009. Variations in the essential oil composition in buds of six blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars at various development phases. Food Chemistry, 114: 671–679.
 15. Rubinskienė M., Viškelis P., Stanys V., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2008. Dinamics of anthocyanins accumulation in black currant berries during ripening. Acta Biochimica Polonica, 55 (4): 106.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Sasnauskas A., Rugienius R., Mazeikienė I., Bendokas V., Stanys V. 2019. Small fruit breeding tendencies in Lithuania: a review. Acta Horticulturae 1265: 225–232.

 2. Orlickas T., Beniulienė G., Rybokienė S., Gedminaitė-Raudonė Ž., Sasnauskas A. 2019. Inovacijų diegimas žemės ūkio ir maisto sektoriuje, siekiant pramoninio atgimimo Europoje (AgriRenaissance). Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1-2): 78–81.
 3. Rasiukevičiūtė N., Moročko-Bičevska I., Sasnauskas A2017. Characterisation of Growth Variability and Mycelial Compatibility of Botrytis Cinerea Isolates Originated from Apple and Strawberry in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 71 (3): 217–224.
 4. Mažeikienė I., Stanys V., Juškytė A. D., Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2017. Juodojo serbento veislės ‘Aldoniai’ ir ‘Didikai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1-2): 3–14.
 5. Starkus A., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Stanys V. 2017. Parametrai naminės obels veislių žydėjimui ir užuomazgų išsiretinimui charakterizuoti. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1-2): 15–29.
 6. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2017. Breeding Trends of Fruit and Vegetable Crops for Organic Production in Lithuania. Horticulturae, 3 (1): 1–7.
 7. Rugienius R., Bendokas V., Kazlauskaitė E., Siksnianas T., Stanys V., Kazanaviciute V., Sasnauskas A. 2016. Anthocyanin content in cultivated Fragaria vesca berries under high temperature and water deficit stress. Acta Horticulturae, 1139: 639–644.
 8. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania.Agriculture & Forestry – Poljoprivreda i šumarstvo, Padgorica, 62 (4): 109–116.
 9. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., JuškevičienėD., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I, Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulturae Special issue on Quality Management of Organic Horicultural Produce, 43–49.
 10. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Sikorskaitė S., Bobinas Č. 2015. Study of new apple selections in Lithuania. Acta Horticulturae, 1099: 719–725.
 11. Gelvonauskienė D., Balciunas T., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stepulaitienė I., Miliute I., Stanys V., Baniulis D. 2015. Online database of apple (Malus) genetic resources at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 3–13.
 12. Gelvonauskienė D., Stanienė G., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Stepulaitienė I., Haimi P., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2014. Naminės obels Malus × domestica Borkh.) Vm geno sąlygojamo atsparumo obeliniam rauplėgrybiui (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) požymių in vitros sąlygomis tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 3–18
 13. Majienė D., Liobikas J., Trumbeckaitė S., Kopustinskienė D. M., Bendokas V., Sasnauskas A., Siksnianas T., Liegiutė S, Anisimovienė, N. 2014. Antioxidative and antimicrobial activity of anthocyanin-rich extracts from fruits of blackcurrant and cherry. Acta Horticulturae, 1040: 173–177.
 14. Sasnauskas A., Viskelis P., Rubinskienė M., Rugienius R., Bobinas, C. 2014. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. Acta Horticulturae, 1040: 289–293.
 15. Sasnauskas A., Rugienius R., Denoyes B., Chartier P., Maltoni M. L., Korbin M., Masny A., Höfer M., Sánchez-Sevilla J. F. 2014. Developing standard management growing system to maintain sanitary status in European strawberry collections. Acta Horticulturae, 1049: 241–246.
 16. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013.  Orchard plant breeding, genetics, and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 21–48
 17. Lukoseviciute V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B., Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius, R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Horticulturae, 976: 257–263.
 18. Sasnauskas A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M, Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 67 (2): 211–214.
 19. Rugienius R., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2013. Žemuogių veislių, hibridų ir atrinktų linijų tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 3–14.
 20. Siksnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitiene I., Stanys V. 2013. Anthocyanin content and stability in Ribes species and interspecific hybrids. „Rural Development 2013: innovations and sustainability“ (28–29 November), 6 (2) 258–261.
 21. Karhu S., Antonius K., Rantala S., Kaldmäe H., Pluta S., Rumpunen K., Ryliskis D., Sasnauskas A., Schulte E., Strautina S., Toldam-Andersen, T. B. 2012. A Multinational Approach for Conserving the European Genetic Resources of Currants and Gooseberry. Acta Horticulturae, 926: 27–32.
 22. Strautina S., Krasnova I., Kalnina I., Sasnauskas A., Trajkovski V., Tikhonova O. 2012. Results of the Common International Breeding Program for Blackcurrant. Acta Horticulturae, 926: 53–58.
 23. Sasnauskas A., Rugienius R., Bobinas C., Strautina S., Kaldmäe H., Nes A., Pedersen H. L., Mladin P., Coman M. 2012. European Network for Blackcurrant (Ribes nigrum) Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae, 926: 125–131.
 24. Baruzzi G., Ancay A., Chartier P., Kikas A., Koron D., Martinelli A., Masny A., Medina-Mínguez J.J., Mezzetti B., Sasnauskas A., Serce S., Strautina S., Faedi, W. 2012. European Network for Strawberry Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae, 926: 133–138.
 25. Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. 2011. Changes in apple fruit quality during a modified atmosphere storage. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 19 (1): 155–165.
 26. Lukoševičiūtė, V, Stanienė G., Blažytė A., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Rugienius R. 2011. Angliavandenių įtaka kultūrinių kriaušių mikroūglių užsigrūdinimui žemoje teigiamoje temperatūroje. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3-4): 17–27.
 27. Rugienius R., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2011. Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dauginimo ir ilgalaikio saugojimo metu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3-4): 3–15.
 28. Kvikliene N., Kviklys D., Sasnauskas A. 2010. Effect of plant growth regulators on apple fruit preharvest drop and quality. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 18 (2): 79–84.
 29. Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė. 2010. Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 21–28.
 30. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G. 2010. Introdukuotų obels veislių su B.118 poskiepiu biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 3–13.
 31. Auškalnienė O., Lazauskaitė E., Marcinkevičienė N., Jankauskienė Z., Balkutė R., Balvočiūtė J., Radušienė J., Imbrasienė B., Rainys K., Sasnauskas A., Karklelienė R.
  Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra: vaistinių, maistinių bei pluoštinių augalų, naudojamų kurti tautinio paveldo produktams, įvairovės išsaugojimo ir panaudojimo galimybės. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 42: 28–30.
 32. Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy Research, 7 (I): 536–541.
 33. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č. 2009. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars. Acta Horticulturae, 825: 97–102.
 34. Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskienė D., Staniene G., Sasnauskas A., Zalunskaite I., Stanys V. 2009. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta Horticulturae, 825: 117–123.
 35. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas C. 2009. Impact of exogenous sucrose, raffinose and proline on cold acclimation of strawberry in vitro. Acta Horticulturae, 839: 203–208.
 36. Buskienė L., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2009. Aviečių selekcinių numerių biologinių-ūkinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 65–73.
 37. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of nine apple cultivars on rootstock B.396 in the young orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 3–11.
 38. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of agronomical characters and resistance to fungal diseases of apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 209–216.
 39. Anisimovienė N., Rubinskienė M., Viškelis P., Stackevičienė E., Stanys V., Šikšnianas T., Jankovska E., Sasnauskas A. Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas. Žemdirbystė-Agriculture, 96 (3): 158–167.
 40. Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 7 (II): 737–743.
 41. Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research, 7 (I): 363–368.
 42. Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Rugienius R., Stankienė J., Bendokas V., Stanys V., Sasnauskas A. 2008. Nepovirusų (ArMV, SLRV, RRV) platintojai, paplitimas, plitimo dinamika juoduosiuose serbentuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 53–60.
 43. Dambrauskienė E., Viškelis P., Sasnauskas A. 2008. The use of black currant buds for the production of essential oils. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 365–370.
 44. Rubinskienė M., Viškelis P., Stanys V., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2008. Quality changes in black currant berries during ripening. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 235–243.
 45. Sasnauskas A., Rugienius R., Šikšnianas T., Uselis N., Raudonis L., Valiuškatė A., Brazaitytė A., Viškelis P., Rubinskienė M. Small berry research according COST 863 Action. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 389–400.
 46. Denoyes-Rothan B., Sasnauskas A., Rugienius R., Chartier P., Aurelie P., Gordon S., Graham , Dolan A., Höfer M., Faedi W., Maltoni M. L., Baruzzi G., Mezzetti B., Sanchez Sevilla J. F., Zurawicz E., Korbin M., Coman M., Mladin P. 2008. Genetic resources of European small berries according to GENBERRY Project. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 371–377.
 47. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2008. Introdukuotų obelų veislių tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 77–84.
 48. Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bendokas V. 2008. Obelų selekcija Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 85–97.
 49. Sasnauskas A., Gelvonauskienė , Gelvonauskis B., Viškelis P., Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2008. Obels selekcinių numerių su B.396 poskiepiu tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 3–11.
 50. Šabajevienė G., Uselis N., Kviklienė N., Samuolienė G., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2008. Effect of growth regulators on apple tree cv. ‘Jonagold King’ photosynthesis and yield parameters. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 23–32.
 51. Rubinskienė M., Viškelis P., Stanys V., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2008. Juodųjų serbentų cheminės sudėties ir fizikinių savybių pokyčiai uogoms nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 73–80.
 52. Šikšnianas T., Stanienė G., Stanys V., Sasnauskas A. 2008. Ribes sanquineum as donor of leaf fungal disease resistance in blackcurrant breeding. Biologija, 54 (2): 79–82.
 53. Baniulis D., Liobikas J., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2008. Computational analysis of thaumatic-II allergenicity and prediction of antigenic elements of thaumatin-like family proteins. Biologija, 54 (3): 202–207.
 54. Sasnauskas A., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Stanienė G., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2007. Screening of strawberries with red stele (Phytophthora fragariae) resistance gene Rpf1 using sequence specific DNA markers. Acta Horticulturae, 760: 165–169.
 55. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars. Acta Horticulturae, 760: 507–511.
 56. Sasnauskas A., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C., Rugienius R., Baniulis D. 2007. Morphological traits in Ribes nigrum Acta Horticulturae, 760: 405–408.
 57. Duchovskis P., Stanys V., Sasnauskas A., Bobinas C. 2007. Cold Resistance of Prunus domestica and Prunus cerasifera Ehrh. in Lithuania. Acta Horticulturae, 734: 299–303.
 58. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. 10 introdukuotų obelų veislių su M26 poskiepiu biologinės-ūkinės savybės. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 51–56.
 59. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. 16 obelų selekcinių numerių su M.26 poskiepiu tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 57–62.
 60. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Ikase L., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. Latviškų obelų selekcinių numerių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 3–11.
 61. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Ikase L., Viškelis P. 2007. Latviškų obelų selekcinių numerių derlingumo ir vaisių kokybės tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 12–21.
 62. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P. 2007. Yield and fruit quality in fifteen apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 149–158.
 63. Šabajevienė G., Kviklys D., Samuolienė G., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2007. Seasonal patterns of carbohydrates in apple tree cv. ‘Auksis‘ on different rootstocks. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 159–165.
 64. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B. 2007. The breeding of apple tree resistant to European canker (Nectria Galligena Bres.). Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 174–178.
 65. Karhu S., Antonius K., Kaldmae H., Pluta S., Rumpunen K., Ryliškis D., Sasnauskas A., Schulte E., Strautina S., Grout B. 2007. The core collection of the Northern European gene pool of Ribes created by Ribesco Project. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 179–186.
 66. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2007. Perspektyvių obelų selekcinių numerių biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 3–10.
 67. Viškelis P., Rubinskienė M., Stanys V., Šikšnianas T., Sasnauskas A. Biologiškai aktyvių medžiagų ir antioksidacinių savybių kitimas juodųjų serbentų uogose nokimo metu. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 125–134.
 68. Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Rugienius R., Stankienė J., Bendokas V., Sasnauskas A. 2007. Serbentinės erkutės ir juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės viruso paplitimo ir viruso pernešėjų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 135–143.
 69. Gelvonauskienė D., Rugienius R., Šikšnianas T., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V. 2007. Screening of apple and strawberry plants carrying fungal diseases resistance oligogenes using molecular markers. Žemdirbystė, 94 (4): 139–145.
 70. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viskelis P., Duchovskis P., Bobinas C., Siksnianiene J., Sabajeviene G. 2006. Productivity and fruit quality of scab resistant apple cultivars and hybrid. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (2): 247–255.
 71. Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Viskelis P., Rubinskiene M. 2006. Fruit quality and processing potential in five new blackcurrant cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (2): 265–271.
 72. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Bendokas V., Baniulis D. 2006. Resistance to fungal diseases of apple cultivars and hybrids in Lithuania. Agronomy Research. 4: 349–352.
 73. Siksnianas T., Stanys V., Stanienė G., Bobinas C., Sasnauskas A., Rugienius R. 2006. Resistance to fungal diseases of interspecific currant hybrids of Eucoreosma section. Agronomy Research, 4: 367–370.
 74. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajeviene G. 2006. Naujų obelų veislių ir hibridų tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 19: 3–6.
 75. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajeviene G. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinių-ūkinių savybių tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 19: 7–11.
 76. Šikšnianas T., Stanys V., Sasnauskas A. 2006. Naujos produktyvios juodųjų serbentų veislės: Gojai, Svajai, Dailiai, Senjorai ir Salviai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 19: 12–15.
 77. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių produktyvumas ir vaisių kokybė Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 13–22.
 78. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 3–12.
 79. Sasnauskas A., Buskienė L. 2006. Genėjimo būdų įtaka juodojo serbento augumui ir derėjimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 29–38.
 80. Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A. 2006. Impact of rootstocks on columnar apple tree growth in a nursery. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 51–56.
 81. Gelvonauskis B., Brazaitytė A., Sasnauskas A., Duchovskis P., Gelvonauskienė D. 2006. Morphological and physiological characteristics of columnar apple treles. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 350–356.
 82. Siksnianas T., Sasnauskas A. 2006. The propagation of currants and gooseberries by softwood and combined cuttings. Agronomijas Vestis, 9: 135–139.
 83. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 3–11.
 84. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių produktyvumo ir vaisių kokybės tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 12–19.
 85. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Obelų selekcinių numerių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 20–31.
 86. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Viškelis P. 2006. Obelų selekcinių numerių produktyvumo ir vaisių kokybės tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 32–42.
 87. Rugienius R., Sasnauskas A. 2006. Braškių veislių tyrimas Lietuvoje pagal tarptautinę COST 863 programą. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 43–53.
 88. Sasnauskas A., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Duchovskis P., Viskelis P., Siksnianiene J., Bobinas C., Sabajeviene G. 2005. Evaluation of new introduced apple cultivars. Fruit Science, 222: 20–25.
 89. Ražanskienė A., Rugienius R., Gelvonauskiene D., Vinskiene J., Zalunskaite I., Stankiene J., Sasnauskas A., Stanys V. 2005. Construction of vectors carrying (BRV) DNA sequences in aim to induce RNA interference and virus resistance of black currants (Ribes nigrum). Fruit science, 222: 103–109.
 90. Rugienius R., Sasnauskas A. 2005. Braškių veislių ir hibridinių klonų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (1): 34–41.
 91. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajeviene G., Bendokas V. 2005. Naujų obelų veislių Rudenis ir Skaistis bei perspektyvių hibridų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 3–12.
 92. Šikšnianas T., Stanys V., Sasnauskas A. 2005. Stambiauogės juodųjų serbentų veislės. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 13–21.
 93. Siksnianas T., Stanys V., Staniene G., Sasnauskas A., Rugienius R. 2005. American black currant as donor of leave diseases resistance in breeding of black currants. Biologija, 3: 65–68.
 94. Gelvonauskiene D., Siksnianiene J., Rugienius R., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas A., Vinskiene J. 2005. Polyphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differed by scab resistance. Biologija, 3: 59–61.
 95. Rugienius R., Sasnauskas A., Shikshnianas T. 2004. 'Saulene' and 'Dange' – two recent Lithuanian strawberry cultivar. Acta Horticulturae, 649: 73–76.
 96. Sasnauskas A., Uselis N., Bobinas C. 2004. La production fruitiere en Lituanie. Le Fruit Belgie, 507: 9–11.
 97. Gelvonauskis B., Duchovskis P., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Duchovskienė L. 2004. Temperatūros kaitos ir auginimo technologijų įtaka obelų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (4): 3–8.
 98. Sasnauskas A., Sikshnianas T., Rugienius R. 2004. New black currant cultivars from Lithuania. Acta Horticulturae, 649: 323–326.
 99. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Duchovskis P., Šikšnianienė J. 2003. Evaluation of biologicallyand economically important traits of apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 325–334.
 100. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2002. Evaluation of new scab resistance apple hybrids in the first-fifth years in orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 29–37.
 101. Siksnianas T., Sasnauskas A. 2002. Heritability of productivity and resistance to fungal diseases in black currant. Acta Horticulturae, 585 (1): 399–404.
 102. Bandaravičius A., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2001. Introdukuotų obelų veislių biologinių ir ūkinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (1): 3–15.
 103. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bandaravičius A. 2001. First results of biologically and economically important traits of introduced apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (3)-2: 317–324.
 104. Trajkovski V., Strautina S., Sasnauskas A. 2000. New perspective hybrids in breeding of black currants. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (3)-2: 3–15.
 105. Bandaravičius A., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2000. Introdukuotų obelų veislių biologinės-ūkinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (4): 3–18.
 106. Bandaravicius A., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2000. Evaluation of apple cultivars. Estonian agricultural university. Proceedings of the internacional conference ‘Fruit production and fruit breeding’, 207: 94–98.
 107. Sasnauskas A., Stanys V., Trajkovski V. 1999. Combining ability and genetic control of resistance to fungal diseases within black currants. Sodininkystė ir daržininkystė, 18 (1): 3–16.
 108. Sasnauskas A., Stanys V., Trajkovski V. 1999. Black currant heritability of resistance to gall mite (Cecidophyopsis ribis). Žemės ūkio mokslai, 1: 37–42.
 109. Sasnauskas A. 1998. Heritability of resistance to fungal diseases and winter hardiness in black currant cultivars and forms. Biologija, 1: 81–83.
 110. Trajkovski V., Strautina S., Sasnauskas A. 1998. Breeding for hardiness and resistance in black currants. Sodininkystė ir daržininkystė. 17 (3): 150–158.
 111. Šikšnianas T., Sasnauskas A. 1998. Juodųjų serbentų veislės Gagatai, Kriviai ir Kupoliniai. Sodininkystė ir daržininkystė, 17 (4): 23–33.
 112. Sasnauskas A., Šikšnianas T. 1994. Investigation of heritability of resistance to Mycosphaerella ribis Lind. in black currants. Biologija, 2: 41.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Sirtautas R., Jankauskienė J., Sakalauskienė, Čeidaitė A., Vaštakaitė V., Sasnauskas A. 2014. Light-emitting diodes: a tool for growth and metabolism handle. Light Sources 2014, Proceedings of the 14th International Symposium on the Science and Technology of Lighting, 259–262.
 2. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Bobinas Č. 2012. Study of new apple selections in Lithuania. 2nd symposium on “Horticulture in Europe“, Angers, France, 1st–5th July 2012, p. 275–276
 3. Sasnauskas A., Siksnianas T., Stanys V., Rubinskiene M., Bobinas Č. 2012. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. 2nd international scientific conference “Sustainable fruit growing: from plant to product”, August 22–24, Riga-Dobele, p. 18.
 4. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūte V., Šikšnianienė J. B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2011. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Workshop-seminar „Plants biotechnology advances in agriculture“. Kaunas district, Lithuania, October 27–28, p. 23.
 5. Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Valiuškaitė A., Baniulis D., Sasnauskas A. 2011. Apple scab resistance genetics research and breeding at the Institute of Horticulture, LRCAF. COST Action 864 Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing. 1–3 February 2011, Hasselt University, Campus Diepenbeek, Belgium: 16.
 6. Lukoševičiūte V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V. 2011. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria ananasa and Pyrus communis) plants in vitro. Workshop-seminar „Plants biotechnology advances in agriculture“. Kaunas distict, Lithuania, October 27–28, p. 19.
 7. Sasnauskas A. 2010. Evaluation of blackcurrant cultivarsProgramme of 2nd international blackcurrant conference. Beaune, from 19th to 21st May 2010. France, p. 22–23.
 8. Sasnauskas A. 2010. Sodininkystės mokslo raida ir laimėjimai Lietuvoje. Žolininkystės, daržininkystės ir sodininkystės iššūkiai. Tarptautinės konferencijos medžiaga. 2010 m. spalio 15 d. Skuodas, Lietuva, p. 44–50.
 9. Rothan B. D., Simpson D., Coman M., Sasnauskas A., Mezzetti B. 2009. COST 863 – Euroberry Research: from genomics to sustainable production, quality and health. WG1: from genome to berry fruit. COST 863 Workshop on „Defining needs of berry industries“, 20–21st March 2009, Odemira-Portugal, 5 p.
 10. Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. NJF Seminar 422, „Fostering healthy food systems through organic agriculture – focus on Nordic-Baltic Region“, 5 (2). Tartu, Estonia, 25–27 August, p. 29.
 11. Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. NJF Seminar 422 „Fostering healthy food systems through organic agriculture – focus on Nordic-Baltic Region“, 5 (2): 16.
 12. Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. NJF Seminar 422, „Fostering healthy food systems through organic agriculture – focus on Nordic-Baltic Region“, 5 (2). Tartu, Estonia, 25–27 August, p. 49.
 13. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č. 2007. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars. First Balkan Symposium on Fruit Growing, 15–17 November 2007, Plovdiv, Bulgaria, p. 29.
 14. Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskienė D., Staniene G., Sasnauskas A., Stanys V. 2007. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors or cold and disease resistance in Lithuania. First Balkan Symposium on Fruit Growing, 15–17 November 2007, Plovdiv, Bulgaria, p. 37.
 15. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. 10 introdukuotų obelų veislių su M26 poskiepiu biologinės-ūkinės savybės. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 51–56.
 16. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. 6 obelų selekcinių numerių su M26 poskiepiu Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 57–62.
 17. Sasnauskas A., Viskelis P., Gelvonauskienė D. 2003. First results of productivity and fruit quality of apple cultivars and hybrids. EUFRIN workshop on fruit quality. Proceedings and final program. Bologna, 11–14 June, p. 45–46.
 18. Саснаускас А., Гялвонаускене Д., Вишкялис П., Бобинас Ч. 2003. Биологическо-хозяйственная оценка перспективных сортов и гибридов яблони в молодом саду. Роль сортов и новых технологий в интенсивном садоводстве. Материалы к международной научно-методической конференции. Орел, 28–31 июля, c. 316–317.
 19. Rugienius R., Sasnauskas A., Siksnianas T. 2003. Saulene and Dange – two recent Lithuanian strawberry cultivars. COST 836 Final Workshop. Euro berry symposium. Ancona, Italy October 9 to 11, p. 14.
 20. Sasnauskas A., Siksnianas T., Rugienius R. 2003. New black currant cultivars from Lithuania. COST 836 Final Workshop. Euro berry symposium. Ancona, Italy October 9 to 11.
 21. Viškelis P., Sasnauskas A., Rubinskienė M., Bobinas Č. 2006. Influence of genotype on bioactive compounds in blackcurrant (Ribes nigrum) fruits. 1st Joint Meeting of WG1 and WG4 genetic bases for bioactive compounds affecting human health in berry fruits, Barcelona, 27-30 September 2006, COST 863 Euroberry, p. 19.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viškelis P., Bobinaite R., Rubinskiene M., Sasnauskas A., Lanauskas J. 2012. Chemical composition and antioxidant activity of small fruits. Horticulture. Intechweb.org. 75–102.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. 2013. Sasnauskas A., V. Tilvikienė, R. Mašalaitė (sudaryt.). Kaunas.
 2. Buskienė L., Uselis N., Sasnauskas A., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rašinskienė A. (N. Uselis – sud.). 2002. Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 190 p.
 3. Sasnauskas A. Serbentai. 2001. Kaunas. Ūkininko patarėjas, 68 p.
 4. Sasnauskas A., Buskienė L. Uogakrūmiai (serbentai, agrastai, avietės). Kaunas. Ūkininko patarėjas, 63 p.

Rekomendacijos

 1. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2019. Naminės obels introdukuotų veislių agronominių savybių

  įvertinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 52.

 2. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Lanauskas J. 2019. Naminės obels veislė ‘Bosanova‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 54.

 3. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B. 2019. Naminės obels veislė ‘Lauda‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 55.

 4. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2018. Naminės obels (M. domestica Borkh.) veislė ‘Poema‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 52.

 5. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2018. Naminės obels (M. domestica Borkh.) veislė ‘Alemanda‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 53.

 6. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2018. Dekoratyvinės obels (M. sieboldii Rehd.) veislė ‘Perlas‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 54.

 7. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2018. Dekoratyvinės obels (M. baccata Borkh.) veislė ‘Vaja‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 55.

 8. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A. 2018. Dekoratyvinės obels (M. domestica Borkh.) veislė ‘Rylio‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 56.

 9. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis J. 2013. Introdukuotų veislių obelų su B.396 poskiepiu įvertinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 26–27.
 10. Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Sasnauskas A., Kviklys D. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam uogynui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 27–29.
 11. Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2013. Naminių obelų veislė ‘Skaistis‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 48.
 12. Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2013. Naminių obelų veislė ‘Rudenis‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 48.
 13. Trajkovskis V., Sasnauskas A., Strautina S. 2013. Juodųjų serbentų veislė ‘Karina‘. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 50.
 14. Sasnauskas A., Gelvonauskienė, P.Viškelis. 2012. Čekiškų obels veislių biologinės ir ūkinės savybės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., p. 8–9.
 15. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bandaravičius A. 2001. Introdukuotos obelų veislės. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, p. 3–5.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2019. Naujos lietuviškos ir introdukuotos obelų veislės. Mano ūkis, balandis, p. 46–47.

 2. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2018. Naujos lietuviškos obelų veislės. Mano ūkis, balandis, p. 48–49.

 3. Sasnauskas A. 2013. Sodininkystės ateitis – tuneliai? Mano ūkis, birželis, p. 52–53.
 4. Uselis, Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Kviklys D., Sasnauskas A. 2013 sausis. Naujų braškių veislių paieška. Mano ūkis, p. 32–35.
 5. Sasnauskas A. 2012. Naujienos juodųjų serbentų augintojams. Mano ūkis, rugpjūtis, p. 38–43.
 6. Sasnauskas A. 2011 ...su sodininku. Rasos, 9 (329): 7.
 7. Sasnauskas A., Rugienius R. 2011. Europos uoginių augalų genetiniai resursai. Mano ūkis, gegužė. p. 37.
 8. Sasnauskas A. 2010. Kokių veislių juoduosius serbentus tinka skinti mechanizuotai. Mano ūkis, birželis, p. 36–38.
 9. Sasnauskas A. 2010. Juodieji serbentai: plotai, derlius ir kainos. Mano ūkis, liepa, p. 41.
 10. Sasnauskas A. 2009. Mėgėjiška sodininkystė Švedijoje. Mano ūkis, gruodis, p. 34–35.
 11. Sasnauskas A. 2009. Naujos juodųjų serbentų veislės. Mano ūkis, lapkritis, p. 40–41.
 12. Sasnauskas A. 2009. Veisiame serbentyną. Ūkininko patarėjas, 49 (2398): 9.
 13. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P. 2008. Naujienos šalies obelų selekcijoje. Mano ūkis, liepa, p. 52–53.
 14. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P. 2008. Obelų veislių tyrimai. Mano ūkis, balandis, p. 44–46.
 15. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P. 2006. Obelų veislių produktyvumas. Mano ūkis, rugpjūtis, p. 42–44.
 16. Sasnauskas A. 2006. Agrotechninės priemonės juodųjų serbentų verslinių plantacijų derlingumui padidinti, plantacijų produktyviajam laikotarpiui pratęsti. Žemės ūkio mokslo tiriamieji darbai ir jų praktinis pritaikymas. ŽŪM, p. 28–29.
 17. Sasnauskas A., Buskienė L. 2006. Juodųjų serbentų genėjimas. Mano ūkis, birželis, p. 44–47.
 18. Sasnauskas A. 2005. Naujos lietuviškos obelų veislės. Mano ūkis, sausis, p. 20–21.
 19. Sasnauskas A. 2003. Kas naujesnio serbentų auginimo technologijose? Mano ūkis, vasaris, p. 10–12.
 20. Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2002. Versliniams serbentynams rekomenduojamų juodųjų serbentų veislių charakteristikos. Informacinis leidinys Sodininkystė, 18: 31–34.
 21. Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2002. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto rekomenduojamos raudonųjų ir baltųjų serbentų veislės versliniams serbentynams. Informacinis leidinys Sodininkystė, 18: 35.
 22. Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2002. Versliniams serbentynams rekomenduojamų raudonųjų ir baltųjų serbentų veislių charakteristikos. Informacinis leidinys Sodininkystė, 18: 35–36.
 23. Sasnauskas A. 2002. Veisiame serbentyną. Ūkininko patarėjas, 124 (1418): 12.
 24. Sasnauskas A. 2002. Agrastiniai serbentai, 18 (122): 12.
 25. Sasnauskas A. 2002. Jau laikas! Rasos, 18 (122): 12.
 26. Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2002. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto rekomenduojamos juodųjų serbentų veislės versliniams serbentynams. Informacinis leidinys Sodininkystė, 18: 31.
 27. Bačelis K., Balčiūnienė L., Bartkaitė O., Bogušas R., Budriūnienė D., Budvytytė A., Čeponienė S., Danusevičius D., Gabrilavičius R., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Gradeckas A., Janušonis S., Labokas J., Lapinskienė J., Leistrumaitė A., Lemežienė N., Macijauskienė V., Maknickienė Z., Miceikienė I., Naujelis J., Noreika R., Pliūra A., Račys J., Radušienė J., Ragažinskienė O., Rančelis V., Razmaitė V., Rugienius R., Skridaila A., Sliesaravičius A., Smaliukas D., Stanys V., Stankienė J., Sasnauskas A., Šikšnianas T., Tamašauskienė D., Tušas S., Zapasnikienė B., Žilinskaitė S. (I. Pabrinkienė – sud.). 2001. Genetic diversity in Lithuania – a resource for agriculture, forestry and animal husbandry. Lithuanian Institute of Agriculture, 44 p.
 28. Sasnauskas A. 2001. Palenk šakelę. Rasos, 6: 10.
 29. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bandaravičius A. 2001. Introdukuotos obelų veislės. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos, p. 3–5.
 30. Sasnauskas A. 2001. Juodųjų, raudonųjų ir baltųjų serbentų veislės. Serbentai. Mano ūkis, 3: 1–5.
 31. Sasnauskas A. 2001. Serbentų skynimo kombainai. Serbentai. Mano ūkis, 3: 16–17.
 32. Bandaravičius A., Sasnauskas A. 2001. Dar aštuonios naujos veislės. Rasos, 9 (89): 16.
 33. Sasnauskas A., Bandaravičius A. 2001. Kaip išlaikyti obuolius iki pavasario. Mano ūkis, 12.
 34. Sasnauskas A. 2000. Lietuviškos juodųjų serbentų veislės. Rasos, 8 (64): 11.
 35. Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2000. Juodieji serbentai Gagatai, Kriviai ir Kupoliniai. Naujausios sodo ir daržo augalų veislės, p. 18–19.
 36. Bandaravičius A., Sasnauskas A. Dar septynios obelų veislės. Rasos, 13 (69): 16.
 37. Sasnauskas A. 1999. Išsirink geriausią. Agrastų veislės. Rasos, 3 (35): 12.
 38. Sasnauskas A. 1999. Išsirink geriausią. Raudonųjų ir baltųjų serbentų veislės. Rasos, 12 (44): 16.
 39. Sasnauskas A. 1999. Išsirink geriausią. Juodųjų serbentų veislės. Rasos, 13 (45): 16.
En