Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Danas Baniulis

ORCID iD: 0000-0002-2693-2020
Tel. (8 37) 55 52 53
El. paštas danas.baniulis@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1994–1996 m. Molekulinės biologijos ir biotechnologijos kvalifikacinis magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkotyros fakultetas.

1990–1994 m. Biologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkotyros fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2004 m. Mikrobiologijos (nostrifikuotas Biomedicinos mokslų srities, biologijos krypties) daktaro laipsnis, disertacija „NOX baltymų raiška, gryninimas ir struktūros analizė“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biologija
 • Agronomija

Profesinė patirtis

Nuo 2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausias mokslo darbuotojas.

Nuo 2014 m. iki dabar Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dėstytojas.

2007–2012 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2006–2007 m. Purdue universiteto Biologijos katedros podoktarantūros tyrėjas.  

2005–2006 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotojas.

2004–2005 m. Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotojas.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2022–2025 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Ląstelės oksidacine-redukcine pusiausvyra ir baltymų raiška paremtas augalomikrobų sąveikos fenotipavimas augalų biostimuliatorių kūrimui“, vadovas. 
 • 2019–2023 m. COST CA18111 veikla „Augalų genomo redagavimas – technologija su transfomuojančiu potencialu“, veiklos valdymo komiteto atstovas.
 • 2017–2022 m. LMT Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomas mokslinis tyrimas „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui“, vadovas. 
 • Nuo 2017 iki dabar LMT mokslininkų grupių programos projektas „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“, vadovas.
 • Nuo 2015 iki dabar COST FA1306 veikla „Atsparių veislių paieška - fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje“, pavaduojantis veiklos valdymo komiteto atstovas.
 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“, vykdytojas.
 • 2011–2015 m. LMT Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“, vykdytojas.
 • 2010–2011 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Molekuliniai žymenys atsparumo Cecidophyopsis ribis genams identifikuoti Ribes genties augaluose“, vykdytojas.
 • 2009 m. COST 864 veiklos „Tradicinių ir pažangių augalų apsaugos priemonių derinimas sėklavaisių auginimui“, pavaduojantis veiklos valdymo komiteto atstovas ir Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros finansuojamo projekto.
 • 2008–2010 m. Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės krypties „Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui“ projektas „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione“.
 • 2008–2009 m. Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 m. programos projektas „Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis“, vykdytojas.
 • 2008–2009 m. Aplinkos apsaugos ministerijos užsakomųjų darbų projektas „GMO rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai vertinimo darbų ir išvadų parengimas“, vykdytojas.
 • 2005 m. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agroekosistemų augmenijai“, vykdytojas.

Vadovavimas doktorantams

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Kolytaitė A., Vaitiekūnaitė D., Antanynienė R., Baniulis D., Frercks B. 2022. Monilinia fructigena suppressing and plant growth promoting endophytic Pseudomonas spp. bacteria isolated from plum. Microorganisms, 10 (12): 2402. IF – 4,926
 2. Andriūnaitė E., Rugienius R., Tamošiūnė I., Perttu H., Vinskienė J., Baniulis­ D. 2022. Enhanced carbonylation of photosynthetic and glycolytic proteins in antibiotic timentin-treated tobacco in vitro shoot culture. Plants, 11 (12): 1572. IF – 4,658
 3. Mildaziene V., Ivankov A., Sera B., Baniulis D. 2022. Biochemical and physiological plant processes affected by seed treatment with non-thermal plasma. Plants, 11 (7): 856. IF – 4,658

 4. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2022. Enduring effect of antibiotic timentin treatment on tobacco in vitro shoot growth and microbiome viversity. Plants11 (6): 832. IF – 4,658

 5. Gavutis M., Stankevičienė G., Mazėtytė-Godienė A., Jelinskas T., Vinskienė J., Haimi P., Baniulis D., Valiokas 2022. Biochip surfaces containing recombinant cell-binding domains of fibronectin. Coatings, 12 (7): 880. IF – 3,236
 6. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Stanys V., Baniulis D., Rugienius R. 2022. Effect of endophytic bacteria isolates on growth and oxidative stress injury of transgenic tobacco shoots in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (2): 165–170. IF – 1,281
 7. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Aleksandravičiūtė M., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Stimulation of Nicotiana tabacum L. in vitro shoot growth by endophytic Bacillus cereus group bacteria. Microorganisms, 9 (9): 1893. IF – 4,926
 8. Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Haimi P., Mildažienė V., Koga K., Shiratani M., Baniulis D. 2020. Cold plasma treatment of sunflower seeds modulates plant-associated microbiome and stimulates root and lateral organ growth. Frontiers in Plant Science, 11: 568924. IF – 5,753
 9. Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Ragauskaitė L., Koga K., Shiratani M., Baniulis D. 2020. Cold plasma treatment of Arabidopsis thaliana (L.) seeds modulates plant-associated microbiome composition. Applied Physics Express, 53 (26)IF – 2,895
 10. Patocchi A., Wehrli A., Dubuis P. H., Auwerkerken A., Leida C., Cipriani G., Passey T., Staples M., Didelot F., Philion V., Peil A., Laszakovits H., Ruehmer T., Boeck K., Baniulis D., Strasset K., Vávra R., Guerra W., Masny S., Ruess F., Le Berre F., Nybom H., Tartarini S., Spornberger A., Pikunova A., Bus V.. 2020. Ten years of VINQUEST: first insight for breeding new apple cultivars with durable apple scab resistance. Plant Disease, 104 (8): 2074–2081. IF – 4,438
 11. Balciunaite G., Haimi P. J.,  Mikniene Z., Savickas G., Ragazinskiene O., Juodziukyniene N., Baniulis D., Pangonyte D. 2020. Identification of Echinacea purpurea (L.) Moench root LysM lectin with nephrotoxic properties. Toxins, 12 (2): 88. IF – 4,546
 12. Baniulis D., Sirgėdienė M., Haimi P., Tamošiūnė I., Danusevičius D. 2020. Constitutive and cold acclimation-regulated protein expression profiles of Scots pine seedlings reveal potential for adaptive capacity of geographically distant populations. Forests, 11 (1): 89. IF – 2,633
 13. Mildažienė V., Aleknavičiūtė V., Žūkienė R., Paužaitė G., Naučienė Z., Filatova I, Lyushkevich V., Haimi P., Tamošiūnė I., Baniulis D. 2019. Treatment of common sunflower (Helianthus annus L.) seeds with radio-frequency electromagnetic field and cold plasma nduces changes in seed phytohormone balance, seedling development and leaf protein expression. Scientific Reports, 9: 6437. IF – 3,998
 14. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Baniulis D., Gelvonauskienė D., Frercks B., Starkus A., Žebrauskienė A., Stanys  V. 2019. SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 159–166. IF – 0,833
 15. Tamošiūnė I., Stanienė G., Haimi P., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2018. Endophytic Bacillus and Pseudomonas spp. modulate apple shoot growth, cellular redox balance, and protein expression under in vitro conditions. Frontiers in Plant Science, 9: 889IF – 3,677
 16. Balciunaite G., Dam S., Pesliakas H., Zvirblis G., Mistiniene E., Ragazinskiene O., Pampariene I., Zymantiene J., Baniulis D., Savickiene N. 2017. Extraction and fractionation of Echinacea purpurea root proteins with hemagglutining activity. Nat. Prod. Commun, 12: 1–4. IF0,884
 17. Mazeikiene I., Bendokas V., Baniulis D., Staniene G., Juskyte D. A., Sasnauskas A., Stanys V., Siksnianas T. 2017. Genetic background of resistance to gall mite in Ribes species. Food Science, 26 (2): 110–116. IF – 0,86
 18. Haimi P., Vinskienė J., Stepulaitienė I., Baniulis D., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Rugienius R. 2017. Patterns of low temperature induced accumulation of dehydrins in Rosaceae crops Evidence for post-translational modification in apple. Journal of Plant Physiology, 218: 175–181. IF – 3,121
 19. Cepauskas D., Miliute I.,  Staniene G., Gelvonauskiene D., Stanys V., Jesaitis A. J., Baniulis D. 2016. Characterization of apple NADPH oxidase genes and their expression associated with oxidative stress in shoot culture in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 124 (3): 621–633. IF – 2,390
 20. Miliute I., Buzaite O., Gelvonauskiene D., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2016. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 77–82. IF – 0,644
 21. Rugienus R., Šnipaitienė L., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Haimi P. Baniulis D., Frercks B., Pranckietis V., Lukoševičiūtė V., Stanys V. 2016. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (2): 207–214. IF – 0,644
 22. Miliute I., Buzaite O., Baniulis D., Stanys V.  2015. Bacterial endophytes in agricultural crops and their role in stress tolerance: a review. Agriculture-Zemdirbyste, 102 (4): 465–478. IF – 0,579
 23. Haimi P., Sikorskaite-Gudziuniene S., Baniulis D. 2015. Application of multiplexed cysteine- labelled complex protein sample for 2D electrophoretic gel alignment. Proteomics, 15 (11): 1777–1780. IF – 4,079
 24. Baniulis D., Hasan S. S., Stofleth J. T., Cramer W. A. 2013. Mechanism of enhanced superoxide production in the cytochrome b6f complex of oxygenic photosynthesis. Biochemistry, 52 (50): 8975–8983. IF – 3,194
 25. Hasan S.S., Yamashita E., Baniulis D., Cramer W. A. 2013. Quinone-dependent proton transfer pathways in the photosynthetic cytochrome b6f complex. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 110 (11): 4297–4302. IF – 9,809
 26. Sikorskaite S., Rajamäki M. L., Baniulis D., Stanys V., Valkonen J. P. T. 2013. Protocol: Optimised methodology for isolation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families. Plant Methods, 9: 31. IF – 2,586
 27. Rugienius R.,  Blažytė A., Lukoševičiūtė V.,  Šikšnianienė J.B., Gelvonauskienė D.,  Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1): 13–21. IF – 0,304
 28. Buchovska J., Danusevičius D., Baniulis D., Stanys V., Šikšnianienė J.-B., Kavaliauskas D. 2013 The location of the Northern glacial refugium of Scots Pine based on mitochondrial DNA markers. Baltic Forestry, 19 (1): 2–12. IF – 0,304
 29. Baniulis D., Stepulaitiene I., Lukoseviciute V., Blazyte A., Stanys V., Rugienius R. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in pear micro-shoots during cold acclimation in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 293–298. IF – 0,567
 30. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianiene J. B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Science Horticulture (Amsterdam), 142: 136–142. IF – 1,396
 31. Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Stanys V., Baniulis D. 2012. Characterization of microsatellite loci in apple (Malus x domestica Borkh.) cultivars. Zemdirbyste-Agriculture 99 (2): 131–138. IF – 0,567
 32. Antonius K., Karhu S., Kaldma H., Lacis G., Rugenius R., Baniulis D., Sasnauskas A., Schulte E., Kuras A., Korbin M., Gunnarsson A., Werlemark G., Ryliskis D., Todam-Andersen T., Kokk L., Jarve K. 2012. Development of the Northern European Ribes core collection based on a microsatellite (SSR) marker diversity analysis. Plant. Genet. Res. Characterization Util., 10 (1): 70–73. IF – 0,728
 33. Cramer W. A., Zakharov S. D., Saif Hasan S., Zhang H., Baniulis D., Zhalnina M. V., Soriano G.M., Sharma O., Rochet J. C., Ryan C., Whitelegge J., Kurisu G., Yamashita E. 2011. Membrane proteins in four acts: Function precedes structure determination. Methods, 55 (4): 415–420. IF – 4,527
 34. Ryan C.M., Souda P., Bassilian S., Ujwal R., Zhang J., Abramson J., Ping, P., Vondriska T., Durazo, A., Bowie J., Hasan S., Baniulis D., Cramer W. A., Faull K. F. Whitelegge J. P. 2010. Post-translational modifications of integral membrane proteins resolved by top-down Fourier-transform mass spectrometry with collisionally activated dissociation. Mol. Cell. Proteomics, 9 (5): 791–803. IF – 8,354
 35. Valiuškaitė A., Survilienė E., Baniulis D. 2010. Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts. Zemdirbyste-Agriculture,  97 (4):85–90. IF – 0,232
 36. Twigg A. I., Baniulis D., Cramer W. A., Hendrich M. P. 2009. EPR detection of an O-2 surrogate bound to heme c(n) of the cytochrome b(6)f complex. J. Am. Chem. Soc., 131 (35): 12536–12537. IF – 9,023
 37. Baniulis D., Yamashita E., Whitelegge J. P., Zatsman A. I., Hendrich M. P., Hasan S. S., Ryan C. M., Cramer W. A. 2009. Structure-function, stability, and chemical modification of the cyanobacterial cytochrome B6F complex from Nostoc sp. PCC 7120. J. Biol. Chem., 284: 9861–9869. IF – 5,498
 38. Yan J.S., Dashdorj N., Baniulis D., Yamashita E., Savikhin S., Cramer W. A. 2008. On the structural role of the aromatic residue environment of the chlorophyll a in the cytochrome b(6)f complex. Biochemistry, 47: 3654–3661. IF – 3,226
 39. Baniulis D., Yamashita E., Zhang H., Hasan S. S., Cramer W. A. 2008. Structure–function of the cytochrome b6f complex. Photochem. Photobiol, 84: 1349–1358. IF – 2,679
 40. Cramer W., Yamashita E., Zhang H., Baniulis D. 2007. Structure of the cytochrome b(6)f complex: Quinone analogue inhibitors as ligands of heme. Photosynth. Res., 91: 188. IF – 2,410
 41. Taylor R. M., Baniulis D., Burritt J. B., Gripentrog J. M., Lord C. I., Riesselman M. H., Maaty W., Bothner B. P., Angel T. E., Dratz E. A., Linton G .F., Malech H. L., Jesaitis A. J. 2006. Analysis of human phagocyte flavocytochrome B by mass spectrometry. Journal of Biol. Chem., 281 (48): 37045–3756. IF – 5,498
 42. Baniulis D., Nakano Y., Nauseef W.M., Banfi B., Cheng G., Lambeth D. J., Burritt J. B., Taylor R. M., Jesaitis A. J. 2005. Evaluation of two anti-gp91(phox) antibodies as immunoprobes for Nox family proteins: mAb 54.1 recognizes recombinant full-length Nox2, Nox3 and the C-terminal domains of Nox1-4 and cross-reacts with GRP 58. Biochim. Biophys. Acta – Prot. Proteomics, 1752 (2): 186–196. IF – 2,773
 43. Baniulis D., Burritt J. B., Taylor R. M., Dinauer M. C., Heyworth P. G., Parkos C. A., Magnusson K. -E., Jesaitis A. J. 2005. Monoclonal antibody CL5 recognizes the amino terminal domain of human phagocyte flavocytochrome b558 large subunit, gp91-phox. Eurasian Journal of Haematology, 74 (4): 337–347. IF – 2,785
 44. Baniulis D., Nauseef W. M., Burritt J. B., Taylor R. M., Heyworth P. G., Dinauer M. C., Bumelis V. A., Magnusson K. -E., Jesaitis A. J. 2005. Unusual polyclonal anti-gp91-phox peptide antibody interactions with X-linked chronic granulomatous disease-derived human neutrophils are not from compensatory expression of Nox proteins 1, 3, or 4. Eurasian Journal of Haematology, 74: 241–249. IF – 2,785
 45. Taylor R. M., Burritt J. B., Baniulis D., Foubert T. R., Lord C. I., Dinauer M. C., Parkos C. A., Jesaitis A. J. 2004. Site-specific inhibitors of NADPH oxidase activity and structural probes of flavocytochrome b: characterization of six monoclonal antibodies to the p22-phox subunit. J Immunol., 173 (12): 7349–7357. IF – 5,745
 46. Taylor R. M., Foubert T. R., Burritt J. B., Baniulis D., McPhail L. C., Jesaitis A. J. 2004. Anionic amphiphile and phospholipid-induced conformational changes in human neutrophil flavocytochrome b observed by fluorescence resonance energy transfer. Biochim. Biophys. Acta – Biomembranes, 1663 (1-2): 201–213. IF – 4,647
 47. Burritt J. B., Foubert T. R., Baniulis D., McDonald C.L., Taylor R., Mills J. S., Roos D., Parkos C. A., Jesaitis A. J. 2003. Functional epitope on human neutrophil flavocytochrome b558. J Immunol., 170 (12): 6082–6089. IF – 5,745
 48. Taylor R. M., Burritt J. B., Foubert T. R., Snodgrass M. A., Stone K. C., Baniulis D., Gripentrog J. M., Lord C., Jesaitis A. J. 2003. Single-step immunoaffinity purification and characterization of dodecylmaltoside-solubilized human neutrophil flavocytochrome b. Biochim. Biophys. Acta – Biomembranes, 1612 (1): 65–75. IF – 4,647
 49. Foubert T. R., Bleazard J. B., Burritt J. B., Gripentrog J. M., Baniulis D., Taylor R. M., Jesaitis A. J. 2001. Identification of a spectrally stable proteolytic fragment of human neutrophil flavocytochrome b composed of the NH2-terminal regions of gp91(phox) and p22(phox). Journal of Biol Chem., 276 (42): 38852–3861. IF – 5,498

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Antibiotic treatment impaired growth of tobacco in vitro shoots is associated with oxidative injury and reduced microbiome diversity. Research Square, Posted December 1st, p. 1–22.
 2. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2017. Breeding trends of fruit and vegetable crops for organic production in Lithuania. Horticulturae, 3 (1): 1.
 3. Rugienius R., Frercks J. B., Siksnianienė B., Stepulaitienė I., Stanienė G., Baniulis D., Stanys V. 2015. Characterization of genetic diversity of the lithuanian sour cherry (Prunus cerasus L.) genetic resources using microsatellite markers. Acta Hort., 1100: 105–108.
 4. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Sikorskaitė S., Bobinas Č. 2015. Study of new apple selections in Lithuania. Acta Hort., 1099: 719–725.
 5. Gelvonauskiene D., Balciunas T., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stepulaitiene I., Miliute I., Stanys V., Baniulis D. 2015. Online Database of Apple (Malus sp.) Genetic Resources at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkyste ir darzininkyste, 34 (1-2): 3–13.
 6. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maroškienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulture, 1, Proc. QMOH2015 - First Int. Symp. Qual. Mngmt. Organic Hortic. Prod.: 43–50.
 7. Gelvonauskienė D., Stanienė G., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Stepulaitienė I., Haimi P., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2014. Naminės obels (Malus x damestica Borkh.) Vm atsparumo obeliniam rauplėgrybiui (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) požymių in vitro sąlygomis tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 3–18.
 8. Gelvonauskienė D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Grencevičiūtė R., Stepulaitienė I., Miliūtė I., Stanys V., Baniulis D. 2014. Naminės obels ‘Paprastasis antaninis’ × Nr. SR0523 hibridų Rvi10 geno paveldėjimas ir superjautrumo atsako požymiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (3-4): 11–27.
 9. Lukoševičiūtė V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B. Sasnauskas A., Stanys V.., Rugienius R. 2013. Characterization of microsatellite marker loci in Lithuanian pear (Pyrus communis) cultivars. Acta Hort., 976: 257–264.
 10. Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus sp. – V. inaequalis interaction characteristics among accessions of apple genetic resources. Acta Hort., 976: 567–572.
 11. Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. 2013. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Hort., 976: 523–527.
 12. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard plant breeding, genetics, and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.
 13. Savickiene N., Baniulis D., Bendokas V., Balciunaite G., Draksiene G., Peciura R., Serniene L. 2012. Research update: Lectin enriched fractions of herb and dry extract of Urtica dioica J. Med. Plants Res., 6 (5):888–892.
 14. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Baniulis D. 2012. Skirtingų egzogeninių cukrų ir prolino įtaka braškių mikroūglių būklei in vitro. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. 16: 41–49.
 15. Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (1): 3–13.
 16. Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S. M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine β-lactamase family proteins. Biologija, 56 (1-4): 62–69.
 17. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Stanys V., Baniulis D. 2009. Grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir paprastosios vyšnios mikroūgliuose in vitro sąlygose. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 35–43.
 18. Liobikas J., Trumbeckaite S., Bendokas V., Baniulis D., Majiene D,. Kopustinskiene D. M., Siksnianas T., Anisimoviene N. 2009. Pro-apoptotic effect of black currant (Ribes nigrum L.) berry extracts on rat heart mitochondria. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 149–157.
 19. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2008. Atsparumo rauplėms genų tyrimas ir molekulinių metodų taikymas obelų selekcijoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27: 61–75.
 20. Baniulis D., Liobikas J., Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2008. Computational analysis of thaumatin-II allergenicity and prediction of antigenic elements of thaumatin-like family proteins. Biologija, 54: 202–207.
 21. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars. Acta Hort., 760: 507–511.
 22. Sasnauskas A., Staniene G., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C., Rugienius R., Baniulis D. 2007. Morphological traits in Ribes nigrum polyploids. Acta Hort., 760: 405–408.
 23. Liobikas J., Baniulis D., Stanys V., Toleikis A., Eriksson O. 2006. Identification and analysis of a novel serine beta-lactamase-like plant protein using a bioinformatic approach. Biologija, 3: 126–129.
 24. Sasnauskas A., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Bendokas V., Baniulis D. 2006. Resistance to fungal diseases of apple cultivars and hybrids in Lithuania. Agron. Res., 4: 349–352.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Frercks B., Mažeikienė I., Rasiukevičiūtė N., Baniulis D., Stanys V. 2020. Development of Climate-Resilient Varieties in Rosaceous Berries. Chittaranjan Kole (ed.): Genomic Designing of Climate-Smart Fruit Crops. Springer, p. 333–384.
 2. Cramer W., Bhaduri S., Zakharov S.D., Zhang H., Baniulis D., Yamashita E. 2019. Cytochrome b6f Complex. In: Roberts G., Watts A., European Biophysical Societies (Eds.) Encyclopedia of Biophysics. Springer Berlin Heidelberg, p. 1–9.
 3. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Stanys V., Baniulis D. 2019. Exploring Diversity of Bacterial Endophyte Communities Using Advanced Sequencing Technology. Microbiome in Plant Health and Disease. Springer, p. 447–481.
 4. Tamosiune I., Baniulis D., Stanys V. 2017. Role of endophytic bacteria in stress tolerance of agricultural plants: Diversity of microorganisms and molecular mechanisms. In: (Eds.) Kumar V., Kumar M., Sharma S., Prasad R. Probiotics in Agroecosystem. Springer, Singapore, p. 1–29.
 5. Baniulis D., Saif Hasan S., Miliute I., Cramer W. A. 2016. Mechanisms of superoxide generation and signaling in cytochrome bc complexes. In: Cytochrome Complexes: Evolution, Structures, Energy Transduction, and Signaling. Volume 41 of the series Advances in Photosynthesis and Respiration (eds. Cramer W.A., Kallas T.). Springer, Dordrecht, p. 397–471.
 6. Cramer W. A., Yamashita E., Baniulis D., Whitelegge J., Hasan S. S. 2013. Structure–function of the cytochrome b6f complex of oxygenic photosynthesis. In: Encyclopedia of Biological Chemistry (2nd edition), (eds. Lennarz W. J., Lane M. D.). Academic Press, p. 329–334.
 7. Cramer W., Yamashita E., Hasan S., Baniulis D. 2013. Cytochrome b6f complex. In: Encyclopedia of Biophysics, vol. 1, (ed. Roberts G.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, p. 417–422.
 8. Cramer W. A., Yamashita E., Baniulis D., Hasan S. S. 2011. The cytochrome b6f complex of oxygenic photosynthesis. In: Handbook of Metalloproteins, vol. 4, (ed. Messerschmidt A.). John Wiley & Sons, Chichester, p. 16–28
 9. Baniulis D., Zhang H., Zakharova T., Cramer W. A. 2011. Purification and crystallization of the cyanobacterial cytochrome b6f complex. In: Methods in Molecular Biology, Photosynthesis Research Protocols, vol. 684, (ed. Carpentier R.). Humana Press Inc, Totowa, NJ, p. 65–77.
 10. Cramer W. A., Baniulis D., Yamashita E., Zhang H., Zatsman A. I., Hendrich M. P. 2008. Cytochrome b6f complex, structure, spectroscopy, and function of heme cn: n-side electron and proton transfer reactions. In: Photosynthetic Protein Complexes: A Structural Approach, (ed. Fromme P.). Wiley-VCH, Weinheim, p. 155–179.
En