Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viktorija Januškevičė

ORCiD iD: 0000-0001-9972-7135
Tel. +370 643 35 003
El. paštas viktorija.januskevice@lammc.lt
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

Nuo 2020 m. doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

2016–2018 m. maisto technologijų magistro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas.

2012–2016 m. maisto technologijų bakalauro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalinė žaliavos perdirbimas ir laikymas
 • Biologiškai aktyvių junginių tyrimai
 • Funkcionalių maisto produktų kūrimas

Profesinė patirtis

2018–2020 m. Naujų produktų kūrimo specialistė, MB „Biomica“, Kaunas.

2018–2020 m. Probiotinių gėrimų technologė, MB „Limonadas Šimonadas“, Kaunas.

2015 m. birželio – rugsėjo mėn. Virtuvės šefė, „The ocean house restaurant“, Dennis port, USA.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2022 m. rugsėjo 17 – gruodžio 17 d. mokslinė stažuotė „Portugalijos Katalikų Universitete, CBQF - Biotechnologijų ir smulkiosios chemijos centre“, Porto, Portugalija.
 • 2022 m. birželio 16 d. kontaktų paieškos renginys „Žiedinės ekonomikos principų taikymas maisto technologijoje ir medžiagų inžinerijoje“, Nacionalinis maisto ūkio klasteris, Food Technologies digitalization LT, MITA, Vilnius.
 • 2022 m. balandžio 21 d. online kursai „Žemės ūkio technologijos ir aplinkos tvarumas“, Agri-Tech Centres, United Kingdom.
 • 2021 m. balandžio 16 d. online kursai „Žiedinės ekonomikos poveikis ūkio ir maisto sektoriams“, AgriFood Lithuania.
 • 2020 m. vasario 27 – balandžio 30d. Kursai „The science of well-being“, Jeilio (Yale) universitetas, Coursera.
 • 2019 m. gegužės 31 – liepos 10d. Verslo akceleravimo programa „Evolut 4.0“, Kauno mokslo ir technologijų parkas, Kaunas.
 • 2018 m. liepos 14–15d. Seminaras „Inception Marketing Intensive su ERIC EDMEADES“, Vilnius.
 • 2018 m. gegužės 17–18 d. Konferencija „FOODBALT – 18“, Kauno technologijos universitetas, Kaunas.
 • 2017 m. lakričio 1 – 2018  m. kovo 1 d. mokslinė stažuotė „iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica”, Lisabona, Portugalija.
 • 2015 spalio 10 d. Praktiniai mokymai „Biskvitiniai mišiniai ir standikliai" bei teorinės žinios margarino gamyboje, Kauno technologijos universitetas, Kaunas.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2019–2020 m. priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektas „Fermentuotas probiotinis vaisvandenis“, dalyvė.

Užsakomieji darbai

 • 2020–2022 m. MTEP paslaugų sutartis su UAB Merkadus „Augalinių žaliavų biorafinavimo proceso tyrimas ir vystymas“, vykdytoja.
 • 2021 m. rugpjūčio 9 d. – spalio 1 d. MTEP paslaugų sutartis su UAB Biotecus, vykdytoja.
 • 2021 m. balandžio 12 d. – 2022 m. balandžio 5 d. MTEP paslaugų teikimo sutartis Nr. 20210412 su MB Aralika „Aralia cordata augalo morfologinių dalių biocheminės sudėties ir fiziko-cheminių bei antioksidacinių savybių įvertinimas funkcionaliųjų maisto produktų kūrimui“, vykdytoja.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Viskelis J., Petruskevicius A., Puzeryte V., Cesoniene L., Daubaras R., Klavins L., Bobinas C. 2023. Nutritional and physicochemical properties of wild lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) – effects of geographic origin. Molecules, 28 (12): 4589.  IF – 4,6
 2. Puzeryte V., Martusevice P., Sousa S., Balciunaitiene A., Viskelis J., Gomes A. M., Viskelis P., Cesoniene L., Urbonaviciene D. 2023.  Optimization of enzyme-assisted extraction of bioactive compounds from sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves: Evaluation of mixed-culture fermentation. Microorganisms, 11 (9): 2180. IF – 4,5

 3. Streimikyte P., Kailiuviene J., Mazoniene E., Puzeryte V., Urbonaviciene D., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Laureckas Z., Viskelis P., Viskelis J. 2022. The biochemical alteration of enzymatically hydrolysed and spontaneously fermented oat flour and its impact on pathogenic bacteria. Foods, 11 (14): 2055. IF – 5,2
 4. Balciunaitiene A., Puzeryte V., Radenkovs V., Krasnova I., Memvanga P. B., Viskelis P., Streimikyte P., Viskelis J. 2022. Sustainable–green synthesis of silver nanoparticles using aqueous Hyssopus officinalisand Calendula officinalis extracts and their antioxidant and antibacterial activities. Molecules, 27 (22): 7700. IF – 4,6                  
 5. Puzerytė V., Viškelis P., Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Aralia cordata Thunb. as a source of bioactive compounds: phytochemical composition and antioxidant activity. Plants, 11 (13): 1704. IF – 4,5
 6. Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Puzerytė V., Viškelis J., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Maželienė Ž., Sakalauskienė V., Viškelis P. 2022. Antimicrobial activities against opportunistic pathogenic bacteria using green synthesized silver nanoparticles in plant and lichen enzyme-assisted extracts. Plants, 11 (14): 1833. IF – 4,5
 7. Balčiūnaitienė A., Liaudanskas M., Puzerytė V., Viškelis J., Janulis V., Viškelis P., Griškonis E., Jankauskaitė V. 2022. Eucalyptus globulus and Salvia officinalis extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as an antioxidant and antimicrobial agent. Plants, 11 (8): 1085. IF – 4,5
 8. Streimikyte P., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Streimikyte-Mockeliune Z., Puzeryte V., Borkertas S., Viskelis P., Viskelis J. 2022. Enzymatically hydrolysed common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) as a fermentable source of oligosaccharides and sugars. Applied Sciences, 12 (16): 8210. IF – 2,7
 9. Raudone L., Puzerytė V., Vilkickyte G., Niekyte A., Lanauskas J., Viskelis J., Viskelis P. 2021. Sea buckthorn leaf powders: the impact of cultivar and drying mode on antioxidant, phytochemical, and chromatic profile of valuable resource. Molecules, 26 (16): 4765. IF – 4,927

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Puzerytė V., Viškelis P., Balčiūnaitienė A., Urbonaviciene D. 2022. Essential oils composition, total phenolic content and antioxidant activity of Aralia cordata leaves and berry. Conference Proceedings. CYSENI 2022, 18th Conference of young scientists on energy and natural sciences issues, Kaunas, Lithuania, 24–27 May, p. 651–653.
 2. Puzeryte V., Urbonaviciene D., Bobinas C., Viskelis P. 2021. Variation in phenolic compounds content and antioxidant activity of different plant parts of Aralia cordata (Aralia cordata). Conference Proceedings. CYSENI 2021, 17th Conference of young scientists on energy and natural sciences issues, Kaunas, Lithuania, 24–28 May, p. 1086.

Rekomendacijos

 1. Puzerytė V., Viškelis P., Štreimikytė P., Balčiūnaitienė A., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Širdinių aralijų uogų biocheminė vertė ir anioksidacinis aktyvumas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 26–27.
 2. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Puzerytė V., Šliupas R., Balčiūnaitienė A., Viškelis P., Viškelis J. 2022. Antioksidacinis ir antimikrobinis poveikis augalų skirtingų dalių fermentacijai naudojant simbiotinę Medusomyces gisevii kultūrą. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 24–25.
 3. Puzeryte V., Urbonaviciene D., Viskelis P. 2021. Širdinės aralijos (Aralia cordata) skirtingų augalo morfologinių dalių biocheminė vertė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 20–21.
En