Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Dalia Gelvonauskienė

ORCiD iD: 0000-0002-2926-0565
Tel. (8 37) 55 52 53
El. paštas dalia.gelvonauskiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1999–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė.

1975–1980 m. biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos kvalifikacija, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto Gamtos fakultetas (nuo 1990 m. Vilniaus universitetas).

Mokslo laipsniai ir vardai

2003 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Obelų atsparumo rauplėms embrioniniame vystymosi periode tyrimas in vitro“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Sodo augalų selekcija ir genetika
 • Biotechnologija
 • Fitopatologija

Profesinė patirtis

Nuo 2010 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2007–2010 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2003–2007 m. ir 1997–1999 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

1992–1997 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto asistentė.

1984–1992 m. Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotyje (dabar LAMMC, Sodininkystės ir daržininkystės institutas) jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1980–1984 m. VU, Gamtos fakultetas, Biochemijos ir Biofizikos katedra – vyr. laborantė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biotechnologų asociacijos narė.
 • Lietuvos fiziologų draugijos narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos kėlimas pagal BPD Nr. ESF/ 2004/2.5.0-VS-06/SUT. -158):

 • 2006 m. gegužės 25–30 d. seminaras „Molekulinė biologija“. BTI, Vilnius
 • 2006 m. birželio 5–9 d. paskaitų ciklas „Genetiškai modifikuoti augalai (GMA): privalumai ir apribojimai“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2006 m. birželio 26–30 d. teorinis kursas „Miško augalų genetinės įvairovės įvertinimas ir specifinių genų identifikavimas taikant molekulinių žymenų metodus: klasikinių ir modernių metodų panaudojimo galimybės miško augalų selekcijoje“, LMI, Girionys, Kauno r.
 • 2006 m. liepos 17–21 d. teorinis-praktinis kursas „Augalų mikrodauginimas“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2006 m. liepos 24–28 d. teorinio-praktinio kurso „Augalų ląstelinė inžinerija“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2006 m. liepos 31 d.– rugpjūčio 4 d. paskaitų ciklo ir praktinio seminaro „Augalų ploidiškumo reguliavimas in vitro sistemoje“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2006 m. rugpjūčio 7–11 d. paskaitų ciklo „Metabolizmo produktų gamyba augalų in vitro sistemoje“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2006 m. rugsėjo 4–8d. teorinio-praktinio seminaro „Epigenetiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai“, BTI, Vilnius
 • 2006 m. spalio 2–6 d. teorinio-praktinio kurso „Augalų morfogenezė in vitro ir jos reguliavimas“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2006 m. spalio 9–13 d. teorinio-praktinio kurso „Augalų genų resursų saugojimas in vitro sistemoje“, LSDI, Babtai, Kauno r.
 • 2007 m. sausio 8–12 d. teorinis-praktinis seminaras „Genų ekspresijos tyrimų metodai“, BTI, Vilnius
 • 2009 m. lapkričio 9–15 d. „Uoginių augalų- antocianinų producentų tyrimai“ (pagal bendrą programą), Varmijos ir Mozūrijos universitetas, Lenkija
 • 2012 liepa, spalis „Mokymai apie tarptautinius standartus mokslinės dokumentacijos valdymui ir naujų augalų bei gyvūnų veislių teisinę apsaugą“. LAMMC SDI, Babtai, Lietuva
 • 2012 m. sausio 19 d. „Obelų ligos ir kenkėjai. Jų prognozavimas ir apsaugos sistemos. Vaismedžių mitybos monitoringas ir tręšimas“. LAMMC SDI, Babtai, Lietuva.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2018–2020 m. PPP projektas „Pre-breeding for future challanges in Nordic fruit and berries“ (NORDFRUIT), vykdytoja.
 • 2017–2021 m. LMT priemonės Nr. 01.2.2.-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui“, vykdytoja.
 • 2017–2019 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“, vykdytoja.
 • 2017–2019 m. ES teritorinis bendradarbiavimas INTERREG V-A. Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa. Projektas „Heritage gardens“, vykdytoja.
 • 2016–2019 m. Horizon 2020 programos projektas „Europos vaisių tinklas“ (European Fruit Network), Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, vykdytoja.
 • 2016–2019 m. INTERREG programos projektas „InnoFruit Nr. R004“, Latvija, Lietuva, Lenkija, Švedija, vykdytoja.
 • 2016–2019 m. Mokslo tarptautinė programa: EU FRUIT NETWORK („ES vaisių tinklas“). Veiklos tipas: CSA, Horizon 2020. Sutartis su Europos Komisija, vykdytoja.
 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“, vykdytoja.
 • 2011–2015 m. LMT Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“, vykdytoja
 • 2011–2013 m. „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai". Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), vykdytoja
 • 2010–2011 m. „Lietuvos trešnių (Prunus avium) veislių ir laukinių populiacijų genetinio polimorfizmo charakterizavimas molekulinių molekulinių žymenų metodais“, vykdytoja.
 • 2009 m. COST 864 veikla: „Tradicinių ir pažangių augalų apsaugos priemonių derinimas sėklavaisių auginimui“. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra, vykdytoja.
 • 2008–2009 m. Aplinkos apsaugos ministerijos užsakomųjų darbų projektas „GMO rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai vertinimo darbų ir išvadų parengimas“, vykdytoja.
 • 2007–2010 m. Pramoninės biotechnologijos plėtros projektas. „Vaisiniai augalai – natūralių antocianinų producentai ,,ANTOCIANINAI“, vykdytoja.
 • 2007 m. „Juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės (reversijos) viruso BRV ir jį lydinčių nepovirusų ArMV, SLRV ir RRV plitimo būdų bei svarbesniųjų platintojų tyrimai“, vadovė.
 • 2006 m. BPD projektas ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/Sut-158. „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų srityje“, vykdytoja.
 • 2006 m. BPD projektas ESF/2004/2.5.0-K02-VS-05/SUT-159 „Aukščiausios studijų pakopos-magistrantų ir doktorantų-rengimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijos srityje“, vykdytoja.
 • 2006 m. „Molekulinių DNR žymenų lietuviškoms trešnių veislėms identifikuoti nustatymas“, vadovė.
 • 2005–2006 m. Projektas BPD04-ERPF-1.5.1-04-04/0008 „Žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų tinklas“, vykdytoja.
 • 2003–2006 m. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“ (ABIOTECHA), vykdytoja.
 • 1999–2003 m. Valstybinės mokslų programos „Lietuvos naudojamų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas“ (Genofondas) Tema 1.2.10 – „Sodo augalų genetiniai ištekliai, jų kaupimas ir tyrimas“, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams

 • Vidmantas Bendokas, „Obels vainiko architektūros genetinė kontrolė ir paveldėjimas“ (konsultantė, parengta).
 • Sidona Sikorskaitė „Obelų atsparumo rauplėms įvairovė ir genetinė charakteristika“ (konsultantė, parengta).
 • Aurelijus Starkus „Obels stabilaus derėjimo genetinio mechanizmo tyrimai“ (konsultantė, rengiama).

Apdovanojimai

 • 2019 m. Lietuvos mokslų premija už eksperimentinės plėtros darbų ciklą „Genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai sodo augalų veislėms kurti“ (prof. dr. Vidmantas Stanys, dr. Tadeušas Šikšnianas, dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Audrius Sasnauskas).

Sukurtos augalų veislės

 • 2018 m. Obels veislės ‘Lauda’, ‘Bosanova’.
 • 2017 m. Obels veislės ‘Alemanda’, ‘Poema’.
 • 2013 m. Obels veislės ‘Skaistis’, ‘Rudenis’.
 • 2013 m. Dekoratyvinės obels veislės ‘Perlas’, ‘Rylio’, ‘Vaja’.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science”

 1. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Stanys V., Baniulis D., Rugienius R. 2022. Effect of endophytic bacteria isolates on growth and oxidative stress injury of transgenic tobacco shoots in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (2): 165–170. IF – 1,281

 2. Starkus A., Frercks B., Gelvonauskiene D., Mazeikiene I., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2021. Potential markers for selecting self-eliminating apple genotypesPlants, 10 (8): 1612. IF – 4,658
 3. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Aleksandravičiūtė M., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Stimulation of Nicotiana tabacum L. in vitro shoot growth by endophytic Bacillus cereus group bacteria. Microorganisms, 9 (9): 1893. IF – 4,926
 4. Butkevičiūtė A., Liaudanskas M., Kviklys D., Gelvonauskienė D., Janulis V. 2021. Qualitative and quantitative composition of triterpenic compounds in the fruit of apple old cultivars grown in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (1): 63–70. IF – 1,281
 5. Butkevičiūtė A., Liaudanskas M., Kviklys D., Gelvonauskienė D., Janulis V. 2020. The qualitative and quantitative compositions of phenolic compounds in fruits of Lithuanian heirloom apple cultivars. Molecules, 25: 5263. IF – 4,411

 6. Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Haimi P., Mildažienė V., Koga K., Shiratani M., Baniulis D. 2020. Cold plasma treatment of sunflower seeds modulates plant-associated microbiome and stimulates root and lateral organ growth. Frontiers in Plant Science, 11: 568924. IF – 5,753
 7. Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Ragauskaitė L., Koga K., Shiratani M., Baniulis D. 2020. Cold plasma treatment of Arabidopsis thaliana (L.) seeds modulates plant-associated microbiome composition. Applied Physics Express, 53 (26) IF – 2,895
 8. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Baniulis D., Gelvonauskienė D., Frercks B., Starkus A., Žebrauskienė A., Stanys  V. 2019. SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 159–166. IF – 0,833
 9. Mazeikiene I., Siksnianiene J. B., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V. 2018. Prevalence and molecular variability of Apple chlorotic leaf spot viruscapsid protein genes in Lithuania. Journal of Plant Diseases and Protection, 125 (4): 389–396. IF – 0,946
 10. Sikorskaite-Gudziuniene S., Haimi P., Gelvonauskiene D., Stanys V. 2017. Nuclear proteome analysis of apple cultivar ‘Antonovka’ 5 accessions in response to apple scab (Venturia inaequalis). European Journal of Plant Pathology, 48 (4): 771–784. IF – 1,478
 11. Miliute I., Buzaite O., Gelvonauskiene D., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2016. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1):77–82. IF – 0,644
 12. Cepauskas D., Miliute I., Staniene G., Gelvonauskiene D., Stanys V., Jesaitis A. J., Baniulis D. 2016. Characterization of apple NADPH oxidase genes and their expression associated with oxidative stress in shoot culture in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 124 (3): 621–633. IF – 2,002
 13. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V. 2014. Predicting apple tree (Malus × domestica) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (3): 327–332. IF 0,420
 14. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1):13–21. IF – 0,304
 15. Stankienė J., Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B. 2012. Virological status of stock planting material of apple and raspberry cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (1): 93–98. IF – 0,567
 16. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianiene J. B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium) cultivars using SSR markers. Science Horticulturae (Amsterdam), 142: 136–142. IF – 1,396
 17. Stanys V., Frercks B., Šikšnianienė J. B., Stepulaitienė I., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 437–444. IF – 0,567
 18. Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Stanys V., Baniulis D. 2012. Characterization of microsatellite loci in apple (Malus x domestica Borkh.) cultivars. Zemdirbyste-Agriculture 99 (2): 131–138. IF – 0,567
 19. Lukoševičiūtė V., Rugienius R.,  Stanienė ,  Blažytė A., Gelvonauskienė D.,  Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V.., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 125–130. IF – 0,567
 20. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J. B., Gelvonauskis B., Stanys V. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding, 131 (1): 180–185. IF – 1,175

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Sasnauskas , Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2017. Breeding Trends of Fruit and Vegetable Crops for Organic Production in Lithuania. Horticulturae, 3 (1): 1–7.
 2. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Sikorskaitė S., Bobinas Č. 2015. Study of new apple selections in Lithuania. Acta Horticulturae, 1099: 719–726.
 3. Gelvonauskienė D., Balciunas T., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stepulaitienė I., Miliute I., Stanys V., Baniulis D. 2015. Online database of apple (Malus) genetic resources at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 3–13.
 4. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulturae. Special issue “Quality Management of Organic Horticultural Produce 2015”, p. 43–50.
 5. Gelvonauskienė D., Stanienė G., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Stepulaitienė I., Haimi P., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2014. Naminės obels (Malus x domestica) Vm geno sąlygojamo atsparumo obeliniam rauplėgrybiui (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) požymių in vitro sąlygomis tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 3–18.
 6. Frercks B., Stanys V., Siksnianiene J. B., Stepulaitiene I., Gelvonauskiene D., Staniene G., Rugienius R., Siksnianas T. 2014. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. Journal Food, Agriculture and Environment, 12 (1): 122–127. 
 7. Lukoseviciute V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B., Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius, R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Horticulturae, 976: 257–263.
 8. Sikorskaite, S., Gelvonauskiene, D., Bendokas, V., Stanys, V. and Baniulis, D. 2013. Malus - V. inaequalis interaction characteristics among local apple cultivars in Lithuania. Acta Horticulturae, 976: 567–572.
 9. Gelvonauskis B., Labokas J., Zilinskaite S., Gelvonauskiene D., Česoniene L. 2013. Conservation and use of fruit genetic resources in Lithuania. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 191–197.
 10. Gelvonauskiene D., Frercks F., Stepulaitiene I., Stanys V. 2013. Diversity of resistance to Monilinia laxa and spring frost of sour cherry germplasm. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 537–542.
 11. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.
 12. Lukoševičiūtė V., Stanienė G., Blažytė A., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks, Rugienius R. 2011. Angliavandenių įtaka kultūrinių kriaušių mikroūglių užsigrūdinimui teigiamoje žemoje temperatūroje. Sodininkystė ir daržininkystė. 30 (3-4): 17–27.
 13. Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė 30 (1): 3–13.
 14. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G. 2010. Introdukuotų obels veislių su B.118 poskiepiu biologinės savybės. Sodininkystės ir daržininkystės, 29 (4): 3–13.
 15. Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Stankienė J., Šikšninas T. 2010. Sodo augalų sodinamosios medžiagos ir poskiepių devirusavimas ir testavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 23: 32–38.
 16. Bendokas V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Stanys V. 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juveniliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 23: 52–58.
 17. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č.  2009. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars. Acta Horticulturae, 825: 97–102.
 18. Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskienė D., Staniene G., Sasnauskas A., Zalunskaite I., Stanys V. 2009. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta Horticulturae, 825: 117–123.
 19. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of nine apple cultivars on rootstock B.396 in the young orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 3–11.
 20. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of agronomical characters and resistance to fungal diseases of apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 209–216.
 21. Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Šikšnianas T., Bendokas V., Stepulaitienė I., Stanienė G., Stanys V. 2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 47–54.
 22. Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Rugienius R., Stankienė J., Bendokas V., Stanys V., Sasnauskas A. 2009. Nepovirusų (ArMV, SLRV, RRV) platintojai, paplitimas, plitimo dinamika juoduosiuose serbentuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 53–60.
 23. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2008. Introdukuotų obelų veislių tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 77–84.
 24. Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bendokas V. 2008. Obelų selekcija Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 85–97.
 25. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P., Šabajevienė , Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2008. Obels selekcinių numerių su B.396 poskiepiu tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 3–11.
 26. Zalunskaitė I., Rugienius R., Vinskienė J., Bendokas V., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2008. Expression of COR gene homologues in different plants during cold acclimation. Biologija, 54 (1): 33–35.
 27. Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Mažeikienė I., Bendokas V. 2008. Molekuliniai žymenys sodo augalų selekcijoje Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 37–46.
 28. Stanys V., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Mažeikienė I. 2008. In vitro technologijos sodo augalų selekcijai paspartinti. Sodininkystė ir daržininkystė. 27 (3): 25–35.
 29. Vinskienė J., Zalunskaitė I., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V. 2007. Investigation of PHYA and PHYB gene expression of thale cress (Arabidopsis thaliana (L.) Heingh.) Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 259–266.
 30. Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2007. Effect of rolB transgene on Prunus cerasus ×P. canescens and Cydonia oblonga microshoot rhizogenesis. Biologija, 18 (1): 23–26.
 31. Sasnauskas A., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Stanienė G., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2007. Screening of strawberries with red stele (Phytophthora fragariae) resistance gene Rpf1 using sequence specific DNA markers. Acta Horticulturae, 760: 165–169.
 32. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars. Acta Horticulturae, 760: 507–511.
 33. Sasnauskas A., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C., Rugienius R., Baniulis D. 2007. Morphological traits in Ribes nigrum Acta Horticulturae, 760: 405–408.
 34. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. 10 introdukuotų obelų veislių su M26 poskiepiu biologinės-ūkinės savybės. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 51–56.
 35. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. 16 obelų selekcinių numerių su M.26 poskiepiu tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 57–62.
 36. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Ikase L., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. Latviškų obelų selekcinių numerių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 3–11.
 37. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Ikase L., Viškelis P. 2007. Latviškų obelų selekcinių numerių derlingumo ir vaisių kokybės tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 12–21.
 38. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P. 2007. Yield and fruit quality in fifteen apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 149–158.
 39. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B. 2007. The breeding of apple tree resistant to European canker (Nectria Galligena Bres.). Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 174–178.
 40. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2007. Perspektyvių obelų selekcinių numerių biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 3–10.
 41. Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Rugienius R., Stankienė J., Bendokas V., Sasnauskas A. 2007. Serbentinės erkutės ir juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės viruso paplitimo ir viruso pernešėjų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 135–143.
 42. Gelvonauskienė D., Rugienius R., Šikšnianas T., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V. 2007. Screening of apple and strawberry plants carrying fungal diseases resistance oligogenes using molecular markers. Žemdirbystė, 94 (4): 139–145.
 43. Zalunskaitė I., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Šalčio indukuojamo COR47 geno išskyrimas ir jo homologų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 25–31.
 44. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viskelis P., Duchovskis P., Bobinas C., Siksnianiene J., Sabajeviene G. 2006. Productivity and fruit quality of scab resistant apple cultivars and hybrid. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (2): 247–255.
 45. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Bendokas V., Baniulis D. 2006. Resistance to fungal diseases of apple cultivars and hybrids in Lithuania. Agronomy Research. 4: 349–352.
 46. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė, J. B., Šabajeviene, G. 2006. Naujų obelų veislių ir hibridų tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 19: 3–6.
 47. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajeviene G. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinių-ūkinių savybių tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 19: 7–11.
 48. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajeviene G. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinių-ūkinių savybių tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 19: 7–
 49. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių produktyvumas ir vaisių kokybė Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 13–22.
 50. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 3–12.
 51. Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A. Impact of rootstocks on columnar apple tree growth in a nursery. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 51–56.
 52. Gelvonauskis B., Brazaitytė A., Sasnauskas A., Duchovskis P., Gelvonauskienė D. 2006. Morphological and physiological characteristics of columnar apple treles. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 350–356.
 53. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 3–11.
 54. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių produktyvumo ir vaisių kokybės tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 12–19.
 55. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Obelų selekcinių numerių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 20–31.
 56. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Viškelis P. 2006. Obelų selekcinių numerių produktyvumo ir vaisių kokybės tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 32–42.
 57. Rugienius R., Šikšnianas T., Stanys V., Gelvonauskienė D., Bendokas V. 2006. Use of RAPD and SCAR markers for identification of strawberry genotypes carrying red stele (Phytophtora fragariae) resistance gene Rpf1. Agronomy research, 4, spec.iss.: 335–339.
 58. Rugienius R, Gelvonauskiene D., Zalunskaite I., Pakalniskyte J., Stanys V. 2006. Interspecific hybridisation in genus Fragaria and evaluation of the hybrids for cold hardiness and red stele resistance using in vitro Acta Horticulturae, 725: 451–456.
 59. Ražanskienė A., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Transformation of quince (Cydonia oblonga) with the rolB gene-based constructs under different promoters. Journal of fruit and ornamental plant research, 14. Supplement 1: 95–102.
 60. Sasnauskas A., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Duchovskis P., Viskelis P., Siksnianiene J., Bobinas C., Sabajeviene G. 2005. Evaluation of new introduced apple cultivars. Fruit science, 222: 20–25.
 61. Ražanskienė A., Rugienius R., Gelvonauskiene D., Vinskiene J., Zalunskaite I., Stankiene J., Sasnauskas A., Stanys V. 2005. Construction of vectors carrying (BRV) DNA sequences in aim to induce RNA interference and virus resistance of black currants (Ribes nigrum). Fruit science, 222: 103–109.
 62. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajeviene G., Bendokas V. 2005. Naujų obelų veislių Rudenis ir Skaistis bei perspektyvių hibridų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 3–12.
 63. Gelvonauskiene D., Siksnianiene J., Rugienius R., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas A., Vinskiene J. 2005. Polyphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differed by scab resistance. Biologija, 3: 59–61.
 64. Stanys V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Bekerienė Z. 2004. Vyšnių vaisių morfometrinių parametrų kitimas Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (1): 53–59.
 65. Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Duchovskis P., Šišnianienė J., Gelvonauskienė D. 2004. Genetic control of resistance to fungal diseases, winterhardiness and productivity in orchard plants and use DNA and isoenzyme markers for donor identification. Biologija, 2: 15–18.
 66. Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Duchovskis P., Gelvonauskienė D. 2004. Investigation of apple resources to select donors resistant to fungal diseases and for their winterhardiness. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 497 (2): 659–663.
 67. Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Duchovskis P., Gelvonauskienė D. 2004. Study of black currant genetic resources to select donors resistance to fungal diseases and for their tolerance to spring frosts. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 497 (2): 653–657.
 68. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D. 2004. Scab resistance in apple cultivars from the Lithuanian germplasm collection and selection of donors for breeding. Journal of fruit and ornamental plant research, 12: 233–239.
 69. Gelvonauskienė D., Stanys V., Stanienė G. 2004. Resistance stability to leaf diseases of sour cherry varieties in Lithuania. Journal of fruit and ornamental plant research, 12: 295–301.
 70. Rugienius R., Stanys V., Stanienė G., Shikshnianas T., Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D. 2003. In vitro culture and evaluation peculiarities of different fruit and berry plant genotypes in various periods of ontogenesis. Biologija, 1: 81–84.
 71. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D. 2003. Inheritance of resistance to powdery mildew and apple blotch in progenes of scab-resistant apple cultivars. Biologija, 1: 73–76.
 72. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2002. Evaluation of new scab resistance apple hybrids in the first-fifth years in orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 29–37.
 73. Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D. 2002. Using scab resistant donors in apple breeding. Plant protection sciences, 38 (2): 600–603.
 74. Gelvonauskienė D., Stanys V. 2002. Rauplėms atsparių obelų sėjinukų atrankos metodų palyginimas. Žemės ūkio mokslai, 4: 23–27.
 75. Gelvonauskienė D., Stanys V. 1999. Obelų atsparumo rauplėms Venturia inaequalis (Cke) Wint. tyrimas in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 18 (4): 13–26.
 76. Gelvonauskienė D., Stanys V.2001. Expression of apple scab resistance in vitro and in vivo. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (3-1): 102–109.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Frercks B., Gelvonauskiene D., Juskyte A. D., Sikorskaite-Gudziuniene S., Mazeikiene I., Bendokas V., Graham J. 2022. Development of biotic stress tolerant berries. In: Ch. Kole (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 331–384.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Kviklys D., Gelvonauskienė D., Karklelienė R., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dekene Dz., Zeipina S. 2019. Paveldo sodai. Veislių katalogas, 175.
 2. LAMMC sukurtų obels veislių elektroninis katalogas.
 3. Gelvonauskienė D. 2007. Sodo augalų atsparumo grybinėms ligoms genetinė kontrolė ir atsparių augalų atranka in vitro sistemoje (Mokomoji medžiaga). LSDI, p. 32.
 4. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., R. Rugienius. 2013. Sodo ir uoginių augalų veislių tyrimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimas (sudaryt. A. Sasnauskas, V. Tilvikienė, R. Mašalaitė). Kaunas, p. 206–215.

Save

Save

Save

En