Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Šarūnė Morkūnaitė Haimi

ORCiD iD: 0000-0001-8137-8686
Tel.
+370 37 555 253 
El. paštas sarune.morkunaite@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

 

Išsilavinimas           

1999–2003 m. Fizinių mokslų srities, biochemijos krypties doktorantūros studijos, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. 

1996–1998 m. Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkotyros fakultetas. 

1992–1996 m. Biologijos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkotyros fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2003 m. Fizinių mokslų srities biochemijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Mitochondrijų nespecifinio pralaidumo indukcija: stimuliavimas dihidrolipo rūgštimi”.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biochemija
 • Agronomija

Profesinė patirtis

Nuo 2019 m. LAMMC Sodininkystės daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

Nuo 2016 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja.

2008–2019 m. LAMMC Sodininkystės daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

1999–2003 m. Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė.

1998 m. Kauno medicinos universiteto biomedicininių tyrimų instituto laborantė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biochemikų draugijos narė

Kita veikla

 • Nuo 2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto bichemijuos bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2013 m. projekto „Universitetinių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymai „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“.
 • 2002 m. Darbui su laboratoriniais gyvūnais pasirengimo kursai Helsinkio universitete.
 • 1999–2002 m. daugkartinės stažuotės Helsinkio universitete.
 • 2001 m. stažuotė Vienos veterinarinės medicinos universiteto Farmakologijos ir toksikologijos institute.
 • 1999 m. stažuotė Rusijos mokslų akademijos teorinės ir eksperimentinės biofizikos institute.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2015–2018 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“ (LIPOBA).
 • 2001–2002 m. Helsinkio universiteto finansuotas projektas „Mitochondrijos, apoptozė ir diabetes mellitus – gliukozės metabolito metilglioksalo patofiziologija“.
 • 1998–1999 m. CIMO (Centre of International Mobility) remtame projekte „Dihidrolipo rūgšties poveikis mitochondrijų nespecifinio pralaidumo porai“ Helsinkio universitete.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Morkūnaitė‐Haimi Š., Vinskiene J., Stanienė G., Haimi P. 2019. Differential chloroplast proteomics of temperature adaptation in apple (Malus x domestica Borkh.) microshoots. Proteomics, 19 (19): 1800142. IF – 3,254
 2. Morkūnaitė-Haimi Š., Vinskienė J., Stanienė G., Haimi P. 2018. Efficient isolation of chloroplasts from in vitroshoots of Malus and Prunus. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 171–176. IF – 1,020
 3. Bendokas V., Šarkinas A., Jasinauskienė D., Anisimovienė N., Morkūnaitė-Haimi Š., Stanys V., Šikšnianas T. 2018. Antimicrobial activity of berries extracts of four Ribes species, their phenolic content and anthocyanin composition. Folia Horticulturae, 30 (2): 249–257. IF – 0,532
 4. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianiene J. B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Scientia Horticulturae, 142: 136–142. IF – 1,396
 5. Speer O., Morkūnaitė-Haimi Š., Liobikas J., Franck M., Hensbo L., Linder M., Kinnunen P., Wallimann T., Eriksson O. 2003. Rapid suppression of mitochondrial permeability transition by methylglytoxal. Role of reversible arginine modification. The Journal of Biological Chemistry.
 6. Morkūnaitė-Haimi Š., Kruglov A., Teplova V., Stolze K., Gille L., Nohl H., Saris N. E. 2003. Reactive oxygen species are involved in the stimulation of the mitochondrial permeability transition by dihydrolipoate. Biochemical Pharmacology, 65: 43–49.
 7. Linder M., Morkūnaitė-Haimi Š., Bernardi P., Kinnunen P. and Eriksson O. 2002. Ligand-selective modulation of permeability transition pore by arginine modification. The Journal of Biological Chemistry, 277: 937–942.
 8. Teplova V., Kruglov A., Morkūnaitė Š., Saris N. E. 2002. Induction of superoxide generation and permeability transition in mitochondria by dihydrolipoic acid. Biologicheskije membrany, 19 (3): 238–246.
 9. Morkūnaitė Š., Teplova V., Saris N. E. 2000. Mechanism of dihydrolipoate stimulation of the mitochondrial permeability transition: effect of different respiratory substrates. IUMBM-life, 49: 211–216.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Šikšnianas T., Stanys V., Rugienius R., Morkūnaitė-Haimi Š. 2009. Tarprūšinių serbentų hibridų ištvermingumas žiemą ir žiedų atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 55–63.
 2. Stanienė G., Šikšnianas T, Stanys V, Šikšnianienė J. B, Morkūnaitė-Haimi Š. 2008. Požymių raiška juodojo serbento diploidiniuose ir tetraploidiniuose augaluose. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 67–72.
 3. Mažeikienė I., Stanys V., Morkūnaitė-Haimi Š., Stanienė G. 2008. Morfologinis ir genetinis žolinių bijūnų polimorfizmas. Sodininkystė ir daržininkystė,  27 (4): 261–274
 4. Morkūnaitė-Haimi Š., Mildažienė V., Saris N. E. 2003. Inhibition of pyruvate oxidation in rat liver mitochondria by dihydrolipoic acid. Biologija, 2: 35–37.
 5. Morkūnaitė Š., Teplova V., Mildažienė V., Saris N. E. 2000. Stimulation of the mitochondrial permeability transition by dihydrolipoate. The involvement of pyridine nucleotide oxidation and ”P-site” thiol. Biologija, 2: 210–212.
 6. Morkūnaitė Š., Banienė R., Marcinkevičiūtė A., Mildažienė V. 1998. Calcium effects on oxidative phosphorylation in rat heart mitochondria. Biologija, 1: 89–91
 7. Mildažienė V., Marcinkevičiūtė A., Banienė R., Morkūnaitė Š. 1998. The reversible effect of calcium overload on oxidative phosphorylation in rat heart mitochondria oxidizing different substrates. In BioThermoKinetics In The Post genomic Era (Larsson C., Pahlman I.L., Gustafsson L., Eds). Fiskelbäckskil, SE, p. 147–151.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Vinskienė J., Andriūnaitė E., Morkūnaitė-Haimi Š., Haimi P.-J., Graham J. 2022. Genomic design of abiotic stress-resistant berries. Kole Ch. (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 197–249.
En