Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Perttu-Juhani Haimi

ORCiD iD: 0000-0002-9585-7968
Tel.
+370 37 555 253 
El. paštas perttu-juhani.haimi@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

 

Išsilavinimas

2011 m. Biochemijos mokslų daktaro diplomas, Helsinkio universitetas.

2003 m. Informatikos ir matematikos gretutinės specialybės diplomas, Helsinkio universitetas.

1997 m. Biochemijos ir biotechnologijos magistras, Kuopio universitetas, Suomija.

Mokslo laipsniai ir vardai

2011 m. Biochemijos mokslų daktaro laipsnis, disertacija „Metodai ir programos lipidomos analizei masių spektrometrija“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biochemija
 • Agronomija

Profesinė patirtis

Nuo 2011 m. LAMMC Sodininkystės daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2004–2011 m. Helsinkio universiteto Biomedicinos instituto Biochemijos skyriaus mokslo darbuotojas.

2007–2008 m. Helsinikio universiteto lektorius.

2000–2004 m. Suomijos nacionalinio visuomenės sveikatos instituto mokslinis programuotojas–genetinės domenų bazės dizaineris.

1998–1999 m. Helsinkio universiteto Biomedicinos instituto mokslo darbuotojas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biochemikų draugijos narys
 • Biochemijos doktorantūros komiteto narys

Kita veikla

 • Biochemijos doktorantūros komiteto narys.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2021 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, dalyvis.
 • 2017–2020 m. SMIP-17- 23 Mokslininkų grupių projektas „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės etapais“.
 • 2016–2018 m. SIT-8/2015 LMT Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“, vykdytojas.
 • 2015–2018 m. LMT mokslininkų grupių projekto „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“ (LIPOBA), vadovas.
 • 2017 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas Nr. S-MIP-17-53 „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“, dalyvis.
 • 2017 m. NMA prie LŽŪM projektas “Žiedadulkių išskirtų iš medaus ir rinktų rankomis baltymų struktūros ir bičių pasirinkimo augalų lankomumo, įvertinimas“, dalyvis.
 • 2014–2015 ŠMM projekto „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“ (ASU), dalyvis.
 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių projekto „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu“, dalyvis.
 • 2011–2014 m. LMT Visuotinės dotacijos projekto „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“ (LAMMC SDI), dalyvis.
 • 2009–2010 m. projekto „PLA2 tipo fermento specifiškumo analizė su masių spektrometriją naudojant stabilius izotopus“, dalyvis.
 • 2004–2008 m. Helsinkio universiteto projekto „Programų ir metodų kūrimas lipidomos analizei masių spektrometrija“, dalyvis.
 • 2000–2004 m. Suomijos nacionalinio visuomenės sveiktatos instituto projekto „Didelių (2 milijonų) genotipo duomenų bazių kūrimas ir priežiūra, haplotipų nustatymo metodų pritaikymas ir tobulinimas“, pagrindinis vykdytojas.
 • 1998–1999 m. Helsinkio universiteto projekto „Masių spektrometrijos pritaikymas lipidų analizės metodams, duomenų analize“, dalyvis.
 • 1995–1996 m. Kuopio universiteto projekto „Augalų virusų imunodiagnostika, polikloninių antikūnių gamyba ir išgryninimas“, dalyvis.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Andriūnaitė E., Rugienius R., Tamošiūnė I., Haimi P., Vinskienė J., Baniulis­ D. 2022. Enhanced carbonylation of photosynthetic and glycolytic proteins in antibiotic timentin-treated tobacco in vitro shoot culture. Plants, 11 (12): 1572. IF – 4,5
 2. Gavutis M., Stankevičienė G., Mazėtytė-Godienė A., Jelinskas T., Vinskienė J., Haimi P., Baniulis D., Valiokas 2022. Biochip surfaces containing recombinant cell-binding domains of fibronectin. Coatings, 12 (7): 880. IF – 3,4
 3. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The physiological response of lettuce to red and blue light dynamics over different photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 2294. IF – 6,627
 4. Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The comparison of constant and dynamic red and blue light irradiation effects on red and green leaf lettuce. Agronomy, 10: 1802. IF – 3,417

 5. Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Haimi P., Mildažienė V., Koga K., Shiratani M., Baniulis D. 2020. Cold plasma treatment of sunflower seeds modulates plant-associated microbiome and stimulates root and lateral organ growth. Frontiers in Plant Science, 11: 568924. IF – 5,753
 6. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The photosynthetic performance of red leaf lettuce under UV-A irradiation. Agronomy, 10 (6): 761. IF – 3,417
 7. Balciunaite G., Haimi P. J.,  Mikniene Z., Savickas G., Ragazinskiene O., Juodziukyniene N., Baniulis D., Pangonyte D. 2020. Identification of Echinacea purpurea (L.) Moench root LysM lectin with nephrotoxic properties. Toxins, 12 (2): 88. IF – 4,546
 8. Baniulis D., Sirgėdienė M., Haimi P., Tamošiūnė I., Danusevičius D. 2020. Constitutive and cold acclimation-regulated protein expression profiles of Scots pine seedlings reveal potential for adaptive capacity of geographically distant populations. Forests, 11 (1): 89. IF – 2,633
 9. Samuolienė G., Viršilė A., Haimi P., Miliauskienė J. 2020. Photoresponse to different lighting strategies during red leaf lettuce growth. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 202: 111726. IF – 6,252
 10. Morkūnaitė‐Haimi Š., Vinskiene J., Stanienė G., Haimi P. 2019. Differential chloroplast proteomics of temperature adaptation in apple (Malus x domestica Borkh.) microshoots. Proteomics, 19 (19): 1800142. IF – 3,254
 11. Mildažienė V., Aleknavičiūtė V., Žūkienė R., Paužaitė G., Naučienė Z., Filatova I, Lyushkevich V., Haimi P., Tamošiūnė I., Baniulis D. 2019. Treatment of common sunflower (Helianthus annus L.) seeds with radio-frequency electromagnetic field and cold plasma induces changes in seed phytohormone balance, seedling development and leaf protein expression. Scientific Reports, 9: 6437. IF – 3,998
 12. Tamošiūnė I., Stanienė G., Haimi P., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2018. Endophytic bacillus and Pseudomonas spp. modulate apple shoot growth, cellular redox balance, and protein expression under in vitro conditions. Frontiers in Plant Science, 9: 889IF – 3,677
 13. Morkūnaitė-Haimi Š., Vinskienė J., Stanienė G., Haimi P. 2018. Efficient isolation of chloroplasts from in vitroshoots of Malus and Prunus. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 171–176. IF – 1,020
 14. Haimi P., Vinskiene J., Stepulaitiene I., Baniulis D., Staniene G., Šikšnianienė J. B., Rugienius R. 2017. Patterns of low temperature-induced accumulation of dehydrins in Rosaceae crops — Evidence for post-translational modification in apple. Journal of Plant Physiology, 218: 175–181. IF – 2,833
 15. Sikorskaite-Gudziuniene S., Haimi P., Gelvonauskiene D., Stanys V. 2017. Nuclear proteome analysis of apple cultivar ‘Antonovka’ accessions in response to apple scab (Venturia inaequalis). European Journal of Plant Pathology, 148 (4): 771–784. IF – 1,466
 16. Rugienius R., Šnipaitienė L., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Haimi P., Baniulis D., Frercks B., Pranckietis V., Lukoševičiūtė V., Stanys V. 2016. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (2): 207–214. IF – 0,644
 17. Haimi P., Sikorskaite-Gudziuniene S., Baniulis D. 2015. Application of multiplexed cysteine-labeled complex protein sample for 2D electrophoretic gel alignment. Proteomics, 15 (11): 1777–1780. IF – 4,079
 18. Rugienius R., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Stanienė G., Stepulaitienė I., Haimi P., Stanys V.  2015. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 177–184. IF – 0,579
 19. Haimi P., Hermansson M., Batchu K. C., Virtanen J. A., Somerharju P. 2010. Substrate efflux propensity plays a key role in the specificity of secretory A-type phospholipases. J Biol Chem, 285 (1): 751–760.
 20. Paunio T. , Arajärvi R., Terwilliger J. D., Hiekkalinna T., Haimi P., Partonen T., Lönnqvist J., Peltonen L., Varilo T. 2009. Linkage analysis of schizophrenia controlling for population substructure. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 150B (6): 827–835.
 21. Kakela R. T., Mattila M., Hermansson M., Haimi P., Uphoff A., Paajanen V., Somerharju P., Vornanen M. 2008. Seasonal acclimatization of brain lipidome in a eurythermal fish (Carassius carassius L.) is  mainly determined by temperature. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 294 (5): 1716–1728. 
 22. Rockwood A. L., Haimi P. 2006. Efficient calculation of accurate masses of isotopic peaks. Journal of American Society for Mass Spectrometry, 17 (3): 415–419.
 23. Haimi P., Uphoff A., Hermansson M., Somerharju P.. 2006. Software tools for analysis of mass spectrometric lipidome data. Analytical Chemistry, 78 (24): 8324–8331.
 24. Koivusalo M., Haimi P., Heikinheimo L., Kostiainen R., Somerharju P. 2001. Quantitative determination of phospholipid compositions by ESI-MS: Effects of acyl chain length, unsaturation, and lipid concentration on instrument response. Journal of Lipid Research, 42 (4): 663–672.
 25. Kokko H., Lemmetty A., Haimi P., Kärenlampi S. 1996. New host for raspberry bushy dwarf virus: arctic bramble (Rubus arcticus). European Journal of Plant Pathology, 102: 713–717.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Viršilė A., Balaika G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Laužikė K., Haimi P.-H. 2022. The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment. Acta Horticulturae, 1337: 151–156.
 2. Gelvonauskienė D., Stanienė G., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Stepulaitienė I., Haimi P., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2014. Naminės obels (Malus x damestica Borkh.) Vm atsparumo obeliniam rauplėgrybiui (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) poižymių in vitro sąlygomis tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 3–18.
 3. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V.. 2013. Orchard plant breeding, genetics, and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Vinskienė J., Andriūnaitė E., Morkūnaitė-Haimi Š., Haimi P.-J., Graham J. 2022. Genomic design of abiotic stress-resistant berries. In: Ch. Kole (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 197–249.

 2. Haimi P., Chaithanya K., Kainu V., Hermansson M., Somerharju P. 2009. Chapter 16. Instrument-independent software tools for the analysis of MS-MS and LC-MS lipidomics data, in Lipidomics. Ed. Armstrong A. Methods Mol Biol., Humana press.
 3. Uphoff A., Hermansson M., Haimi P., Somerharju P. 2007. Chapter 11. Analysis of complex lipidomes. In Medical applications of mass spectrometry. Eds. Vekey K., Telekes A., Vertes A., Elsevier.
En