Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Perttu-Juhani Haimi

ORCiD iD: 0000-0002-9585-7968
Tel.
+370 37 555 253 
El. paštas perttu-juhani.haimi@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

 

Išsilavinimas

2011 m. Biochemijos mokslų daktaras, Helsinkio universitetas, Suomija.

2003 m. Informatikos ir matematikos gretutinės specialybės diplomas, Helsinkio universitetas, Suomija.

1997 m. Biochemijos ir biotechnologijos magistras, Kuopio universitetas, Suomija.

Mokslo laipsniai ir vardai

2011 m. Biochemijos mokslų daktaro laipsnis, disertacija „Metodai ir programos lipidomos analizei masių spektrometrija“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biochemija
 • Agronomija

Pareigos

Nuo 2011 m. LAMMC Sodininkystės daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biochemikų draugijos narys
 • Biochemijos doktorantūros komiteto narys

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2021 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, dalyvis.
 • 2017–2020 m. SMIP-17- 23 Mokslininkų grupių projektas „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės etapais“.
 • 2016–2018 m. SIT-8/2015 LMT Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“, vykdytojas.
 • 2015–2018 m. LMT mokslininkų grupių projekto „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“ (LIPOBA), vadovas.
 • 2017 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas Nr. S-MIP-17-53 „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“, dalyvis.
 • 2017 m. NMA prie LŽŪM projektas “Žiedadulkių išskirtų iš medaus ir rinktų rankomis baltymų struktūros ir bičių pasirinkimo augalų lankomumo, įvertinimas“, dalyvis.
 • 2014–2015 ŠMM projekto „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“ (ASU), dalyvis.
 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių projekto „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu“, dalyvis.
 • 2011–2014 m. LMT Visuotinės dotacijos projekto „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“ (LAMMC SDI), dalyvis.
 • 2009–2010 m. projekto „PLA2 tipo fermento specifiškumo analizė su masių spektrometriją naudojant stabilius izotopus“, dalyvis.
 • 2004–2008 m. Helsinkio universiteto projekto „Programų ir metodų kūrimas lipidomos analizei masių spektrometrija“, dalyvis.
 • 2000–2004 m. Suomijos nacionalinio visuomenės sveiktatos instituto projekto „Didelių (2 milijonų) genotipo duomenų bazių kūrimas ir priežiūra, haplotipų nustatymo metodų pritaikymas ir tobulinimas“, pagrindinis vykdytojas.
 • 1998–1999 m. Helsinkio universiteto projekto „Masių spektrometrijos pritaikymas lipidų analizės metodams, duomenų analize“, dalyvis.
 • 1995–1996 m. Kuopio universiteto projekto „Augalų virusų imunodiagnostika, polikloninių antikūnių gamyba ir išgryninimas“, dalyvis.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

En