Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Aistė Balčiūnaitienė

ORCiD iD: 0000-0003-3414-8372
Tel.
+370 602 89 485
El. paštas
aiste.balciunaitiene@lammc.lt
Kauno g. 30, 54333 Babtai, Kauno r.

Išsilavinimas           

2013–2019 m. Medžiagų inžinerijos daktaro laispnis, Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas.

2011–2013 m. Polimerų inžinerijos magistro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas.

2007–2011 m. Pramonės inžinerijos bakalauro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2019 m. technologijos mokslų srities medžiagų inžinerijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Antimikrobinių polidimeltilsiloksano kompozitų kūrimas ir tyrimas“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Metalų nanodalelių žalioji sintezė ir tyrimas
 • Biopolimerinių kompozitų kūrimas ir tyrimas
 • Antimikrobinių biopolimerinių matricų kūrimas ir tyrimas
 • Gamtinių biopolimerinių gelių kūrimas ir tyrimas

Profesinė patirtis

Nuo 2023 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2020–2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

Kita veikla

 • 2022 m. Nacionalinio maisto ūkio klasterio valdybos narė

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2022 m. liepos 12 d. mokymai „Braškių veislių įvertinimo metodika“, LAMMC SDI, Babtai.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2019–2022 m. „Fitokomponentų įtakos silikoninio kaučiuko kompozito funkcinėms ir fizikinėms savybėms įvertinimas“, vykdytoja.
 • 2014–2013 m. „Apsauginės daugiafunkcinės medicininės silikoninio elastomero dangos“, vykdytoja.
 • 2014–2016 m. KTU ir LSMU mokslininkų grupių projektas „Sinergetinių sidabro/vario nanodalelių ir grafeno oksido nanokompozitų dangų formavimas ir jų antimikrobinio aktyvumo vertinimas“, vykdytoja.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Puzeryte V., Martusevice P., Sousa S., Balciunaitiene A., Viskelis J., Gomes A. M., Viskelis P., Cesoniene L., Urbonaviciene D. 2023. Optimization of enzyme-assisted extraction of bioactive compounds from sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves: Evaluation of mixed-culture fermentation. Microorganisms, 11 (9): 2180. IF – 4,5
 2. Onen H., Luzala M. M., Kigozi S., Sikumbili R. M., Muanga C.-J. K., Zola E. N., Wendji S. N., Buya A. B., Balciunaitiene A., Viškelis J., Kaddumukasa M. A., Memvanga P. B. 2023. Mosquito-borne diseases and their control strategies: An overview focused on green synthesized plant-based metallic nanoparticles. Insects14 (3): 221. IF – 3,0 
 3. Shu M., Mahdavi B., Balčiūnaitienė A., Goorani S., Mahdavi A. 2023. Novel green synthesis of tin nanoparticles by medicinal plant: Chemical characterization and determination of cytotoxicity, cutaneous wound healing and antioxidant properties. Micro and Nano Letters, 18 (2): e12157. IF – 1,3
 4. Luzala M. M., Muanga C. K., Kyana J., Safari J. B., Zola E. N., Mbusa G. V., Nuapia Y. B., Liesse J. M. I., Nkanga C. I., Krause R. W. M., Balčiūnaitienė A., Memvanga P. B. 2022. A critical review of the antimicrobial and antibiofilm activities of green-synthesized plant-based metallic nanoparticles. Nanomaterials, 12 (11): 1841. IF – 5,3
 5. Streimikyte P., Kailiuviene J., Mazoniene E., Puzeryte V., Urbonaviciene D., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Laureckas Z., Viskelis P., Viskelis J. 2022. The biochemical alteration of enzymatically hydrolysed and spontaneously fermented oat flour and its impact on pathogenic bacteria. Foods, 11 (14): 2055. IF – 5,2
 6. Balciunaitiene A., Puzeryte V., Radenkovs V., Krasnova I., Memvanga P. B., Viskelis P., Streimikyte P., Viskelis J. 2022. Sustainable–green synthesis of silver nanoparticles using aqueous Hyssopus officinalisand Calendula officinalis extracts and their antioxidant and antibacterial activities. Molecules, 27 (22): 7700. IF – 4,6                  
 7. Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Puzerytė V., Viškelis J., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Maželienė Ž., Sakalauskienė V., Viškelis P. 2022. Antimicrobial activities against opportunistic pathogenic bacteria using green synthesized silver nanoparticles in plant and lichen enzyme-assisted extracts. Plants, 11 (14): 1833. IF – 4,5
 8. Puzerytė V., Viškelis P., Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Viškelis J., Urbonavičienė D. 2022. Aralia cordata Thunb. as a source of bioactive compounds: Phytochemical composition and antioxidant activity. Plants, 11 (13): 1704. IF – 4,5
 9. Balčiūnaitienė A., Liaudanskas M., Puzerytė V., Viškelis J., Janulis V., Viškelis P., Griškonis E., Jankauskaitė V. 2022. Eucalyptus globulus and Salvia officinalis extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as an antioxidant and antimicrobial agentPlants, 11 (8): 1085. IF – 4,5
 10. Streimikyte P., Balciunaitiene A., Liapman T. D., Streimikyte-Mockeliune Z., Puzeryte V., Borkertas S., Viskelis P., Viskelis J. 2022. Enzymatically hydrolysed common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) as a fermentable source of oligosaccharides and sugars. Applied Sciences, 12 (16): 8210. IF – 2,7
 11. Štreimikytė P., Urbonavičienė D., Balčiūnaitienė A.,Viškelis P., Viškelis J. 2021. Optimization of the multienzyme-assisted extraction procedure of bioactive compounds extracts from common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) and evaluation of obtained extracts. Plants, 10 (12): 2567. IF – 4,658
 12. Balciunaitiene A., Viskelis P., Viskelis J., Streimikyte P., Liaudanskas M., Bartkiene E., Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Starkute V., Ruzauskas M., Lele V. 2021. Green synthesis of silver nanoparticles using extract of Artemisia absinthium L., Humulus lupulus L. and Thymus vulgaris L., physico-chemical characterization, antimicrobial and antioxidant activity. Processes, 9 (8): 1304. IF – 3,352
 13. Jankauskaitė V., Lazauskas A., Griškonis E., Lisauskaitė A., Žukienė K. 2017. UV-curable aliphatic silicone acrylate organic–inorganic hybrid coatings with antibacterial activity. Molecules, 22 (6): 1–13. IF – 3,098

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Balčiūnaitienė A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Viškelis P. 2022. Tomatoes by-products extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as antimicrobial agent. In: Viškelis P., Urbonaviciene D., Viskelis J. (eds.). Tomato-From Cultivation to Processing Technology. IntechOpen, p. 193–208. ebook ISBN 978-1-80356-460-9

Rekomendacijos

 1. Balčiūnaitienė A., Sakalauskienė V., Viškelis J., Bobinas Č. 2022. Šalutinių vaisių ir daržovių perdirbimo produktų panaudojimas taikant žaliosios sintezės metodą. Naujosios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 24–25. 
En