Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Vidmantas Bendokas

ORCiD iD: 0000-0001-7375-7504
Tel. +370 68 48 24 86
El. paštas vidmantas.bendokas@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r. 

Išsilavinimas           

2005 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Cheminės analizės magistras.

2003 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros bakalauras.

Mokslo laipsniai ir vardai

2011 m. Biomedicinos mokslo srities agronomijos mokslo krypties daktaras, disertacija „Obels vainiko architektūros genetinė kontrolė ir paveldėjimas“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Sodo augalų genetinio polimorfizmo tyrimai
 • Sodo augalų metabolomika
 • Genų raiškos tyrimai
 • Sodo augalų selekcija

Profesinė patirtis

Nuo 2021 m. sausio Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklai.

Nuo 2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

2014–2020 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotojas administravimui.

2012–2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslo darbuotojas.

2011–2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas.

 Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biochemikų draugijos narys.
 • Lietuvos biotechnologų asociacijos narys.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2018–2020 m. The Nordic Council of Ministers, Public Private Partnership programos projektas Pre-breeding for future challenges in Nordic fruit and berries (NORDFRUIT). 
 • 2016–2019 m. Horizon2020 projektas „European Fruit Network”.
 • 2012–2016 m. COST veikla „Sustainable production of high-quality cherries for the European market“. FA1104.
 • 2012–2015 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“.
 • 2011–2014 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“.
 • 2011–2012 m. Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“.
 • 2010 m. LR AM užsakomasis darbas „Genetiškai modifikuotų organizmų rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimo paslaugų ir išvadų parengimas“.
 • 2009–2011 m. LMT mokslinių tyrimų projektas „Molekuliniai žymenys atsparumo Cecidophyopsis ribis genams identifikuoti Ribes genties augaluose“ dalyvis.
 • 2008–2009 m. LR AM užsakomasis darbas „GMO rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai vertinimo darbų ir išvadų parengimas“.
 • 2007 m. LVMSF projektas „Juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės (reversijos) viruso BRV ir jį lydinčių nepovirusų ArMV, SLRV ir RRV plitimo būdų bei svarbesniųjų platintojų tyrimai“.
 • 2007–2009 m. Pramoninės biotechnologijos plėtros projektas „ Vaisiniai augalai – natūralių antocianinų producentai“.
 • 2006–2008 m. Programa „Genofondas“ sodo augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai.
 • 2006–2007 m. LR AM užsakomasis darbas „Genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimo darbų, metodikos ir išvadų parengimas“.

Apdovanojimai

 • 2012–2013 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijos laureatas.
 • 2011 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premijos laureatas.

 PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

 Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Bendokas V., Stanys V. 2022. De novo transcriptome analysis of R. nigrum cv. Aldoniai in response to blackcurrant reversion virus infection. International Journal of Molecular Sciences, 23 (17): 9560. IF – 5,6
 2. Gudoityte E., Arandarcikaite O., Mazeikiene I., Bendokas V., Liobikas J.  2021. Ursolic and oleanolic acids: plant metabolites with neuroprotective potential. International Journal of Molecular Sciences 22 (9): 4599. IF – 6,208
 3. Starkus A., Frercks B., Gelvonauskiene D., Mazeikiene I., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2021. Potential markers for selecting self-eliminating apple genotypesPlants, 10 (8): 1612. IF – 4,658
 4. Rugienius R., Bendokas V., Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Kazanaviciute V. 2021. Characteristics of Fragaria vesca yield parameters and anthocyanin accumulation under water deficit stress. Plants, 10 (3): 557. IF – 4,658
 5. Bendokas V., Skemiene K., Trumbeckaite S., Stanys V., Passamonti S., Borutaite V., Liobikas J. 2020. Anthocyanins: From plant pigments to health benefits at mitochondrial level. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60 (19): 3352–3365. IF – 11,176
 6. Bendokas V., Stanys V., Mažeikienė I., Trumbeckaite S., Baniene R., Liobikas J. 2020. Anthocyanins: From the field to the antioxidants in the body. Antioxidants, 9 (9): 819. IF – 6,312
 7. Starkevič P., Ražanskienė A., Starkevič U., Kazanavičiūtė V., Denkovskienė E., Bendokas V., Šikšnianas T., Rugienius R., Stanys V., Ražanskas R. 2020. Isolation and analysis of anthocyanin pathway genes from Ribes genus reveals MYB gene with potent anthocyanin-inducing capabilities. Plants, 9 (9): 1078. IF – 2,762
 8. Bendokas V., Skemiene K., Trumbeckaite S., Stanys V., Passamonti S., Borutaite V., Liobikas J. 2019. Anthocyanins: From plant pigments to health benefits at mitochondrial level. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. In Press. IF – 6,312
 9. Stanys V., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Frercks B., Mažeikienė I., Šikšnianas T2019. Management of anthocyanin amount and composition in genus Ribes using interspecific hybridisation. Scientia Horticulturae, 247: 123–129.  IF – 2,769
 10. Mazeikiene I., Siksnianiene J. B., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V. 2018. Prevalence and molecular variability of Apple chlorotic leaf spot virus capsid protein genes in Lithuania. Journal of Plant Diseases and Protection, 125 (4): 389–396. IF – 0,946
 11. Bendokas V., Šarkinas A., Jasinauskienė D., Anisimovienė N., Morkūnaitė-Haimi Š., Stanys V., Šikšnianas T. 2018. Antimicrobial activity of berries extracts of four Ribes species, their phenolic content and anthocyanin composition. Folia Horticulturae, 30 (2): 249–257. IF – 0,532
 12. Mazeikiene I., Bendokas V., Baniulis D., Staniene G., Juskyte D. A., Sasnauskas A., Stanys V., Siksnianas T. 2017. Genetic background of resistance to gall mite in Ribes species. Agricultural and Food Science, 26 (2): 111–117. IF – 0,580
 13. Starkevič P., Paukštytė J., Kazanavičiūtė V., Denkovskienė E., Stanys V., Bendokas V., Šikšnianas T., Ražanskienė A. Ražanskas R. 2015. Expression and Anthocyanin Biosynthesis-Modulating Potential of Sweet Cherry (Prunus avium) MYB and bHLH genes. PLoS ONE. 01/2015; 10:e0126991. IF – 4,411
 14. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V. 2014. Predicting apple tree (Malus × domestica) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (3): 327–332. IF – 0,420
 15. Danusevičius D., Buhowska J., Stanys V., Šikšnianianė J., Marozas V., Bendokas V. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany, 31: 344–352. IF – 0,844
 16. Anisimovienė N., Jankauskienė J., Jodinskienė M., Bendokas V., Stanys V., Šikšnianas T. 2013. Phenolics, antioxidative activity and characterization of anthocyanins in berries of blackcurrant interspecific hybrids. Acta Biochimica Polonica, 60 (4): 767–772. IF – 1,398
 17. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J. B., Gelvonauskis B., Stanys V. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding, 131 (1): 180–185. IF – 1,175
 18. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 125–130. IF – 0,567
 19. Mazeikiene I., Bendokas V., Stanys V., Siksnianas T. 2012. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant. Plant Breeding, 131 (6): 762—766. IF – 1,175
 20. Jarmalavičienė R., Kornyšova O., Bendokas V., Westerlund D., Buszewski B., Maruška A. 2008. Restricted-access media development for direct analysis of drugs in biofluids using capillary liquid chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391: 2323–2328. IF – 3,328

 Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Bendokas V., Stepulaitiene I., Stanys V., Siksnianas T. Anisimoviene N. 2017. Content of anthocyanin and other phenolic compounds in cherry species and interspecific hybrids. Acta Horticulturae, 1161: 587–592.
 2. Rugienius R., Bendokas V., Kazlauskaitė E., Siksnianas T., Stanys V., Kazanaviciute V. and Sasnauskas A. 2016. Anthocyanin content in cultivated Fragaria vesca berries under high temperature and water deficit stress. Acta Horticulturae, 1139: 639–644.
 3. Liegiute S., Bendokas V., Sasnauskas A., Liobikas J., Majiene D., Kopustinskiene D. M., Siksnianas T., Anisimovienė N., Trumbeckaite S. 2014. Antioxidative and Antimicrobial Activity of Anthocyanin-rich Extracts from Small Fruits of Blackcurrant and Cherry. Acta Horticulturae, 1040: 173–177
 4. Baniulis D., D. Gelvonauskienė, R. Rugienius, A. Sasnauskas, G. Stanienė, I. Stepulaitienė, B. Frercks, S. Sikorskaitė, V. Lukoševičiūtė, I. Mažeikienė, J. B. Šikšnianienė, Š. Morkūnaite-Haimi, P. Haimi, V. Bendokas, B. Gelvonauskis, T. Šikšnianas, V. Stanys. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.
 5. Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. 2013. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Horticulturae. 976: 523–527.
 6. Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus V. inaequalis Interaction Characteristics among Accessions of Apple Genetic Resources. Acta Horticulturae, 976: 567–572.
 7. Savickiene N., Baniulis D., Bendokas V., Balciunaite G., Draksiene G., Peciura R., Serniene L. 2012. Research update: Lectin enriched fractions of herb and dry extract of Urtica dioica L. Journal of Medicinal Plants Research. 6 (5): 888–892.
 8. Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė. 30 (1): 3–13.
 9. Bendokas V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Stanys V. 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juvenaliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 23: 52–58.
 10. Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Šikšnianas T., Bendokas V., Stepulaitienė I., Stanienė G., Stanys V. 2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė. 28 (2): 47–54.
 11. Bendokas V., Stanys V. 2009. Skirtingos vainiko formos obelų hormonų kaita. Zemdirbyste-Agriculture. 96 (3): 76–82.
 12. Liegiūtė S., Majienė D., Trumbeckaitė S., Liobikas J., Bendokas V., Stanys V., Kopustinskienė D. M., Šikšnianas T., Anisimovienė N.  2009. Vyšnios (Prunus cerasus) vaisių ekstraktų antocianinų sudėtis ir antimikrobinis aktyvumas. Zemdirbyste-Agriculture 96 (3): 141–148.
 13. Liobikas J., Trumbeckaitė S., Bendokas V., Baniulis D., Majienė D., Kopustinskienė D. M., Šikšnianas T., Anisimovienė N. 2009. Proapoptozinis juodojo serbento uogų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijoms. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 149–157.
 14. Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Rugienius R., Stankienė J., Bendokas V., Stanys V., Sasnauskas A. 2008. Nepovirusų (ArMV, SLRV, RRV) platintojai, paplitimas, plitimo dinamika juoduosiuose serbentuose, 27 (1): 53–60.
 15. Zalunskaitė I., Rugienius R., Vinskienė J., Bendokas V., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2008. Expression of COR gene homologues in different plants during cold acclimation. Biologija, 54 (1): 33–35.
 16. Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Mažeikienė I., Bendokas V. 2008. Molekuliniai žymenys sodo augalų selekcijoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 37–46.
 17. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2008. Atsparumo rauplėms genų tyrimas ir molekulinių metodų taikymas obelų selekcijoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 61–76.
 18. Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bendokas V. 2008. Obelų selekcija Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 85–97.
 19. Liobikas J., Liegiūtė S., Majienė D., Trumbeckaitė S., Bendokas V., Kopustinskienė M., Šikšnianas T., Anisimovienė N. 2008. Skirtingų Ribes nigrum veislių uogų ekstraktų, turtingų antocianinais, antimikrobinis aktyvumas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 59–66.
 20. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars.  Acta Horticulturae, (ISHS) 760: 507–511.
 21. Vinskienė J., Zalunskaitė I., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys. 2007. Investigation of PHYA and PHYB gene expression of thale cress (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 259–266. 
 22. Bendokas V., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Stanys V. 2007. Koloninio ir svyrančiojo ideotipo obelų morfologiniai žymenys sėjinukuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 48–54.
 23. Bendokas V., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Vinskienė J., Stanys V. 2007. Identification of apple columnar hybrids in juvenile phase using molecular markers. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 289–295.
 24. Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Rugienius R., Stankienė J., Bendokas V., Stanys V., Sasnauskas A. 2007. Serbentinės erkutės paplitimas juoduosiuose serbentuose ir žiedų pilnavidurės viruso pernešėjai. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 135–143.
 25. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Bendokas V., Baniulis D. 2006. Resistance to fungal diseases of apple cultivars and hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 4 (spec. iss.): 349–352.
 26. Zalunskaitė I., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Šalčio indukuojamo COR47 geno išskyrimas ir jo homologų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 25–31.
 27. Rugienius R., Siksnianas T., Stanys V., Gelvonauskiene D., Bendokas V. 2006. Use of RAPD and SCAR markers for identification of strawberry genotypes carrying red stele (Phytophtora fragariae) resistance gene Agronomy Research, 4 (spec. iss.): 335–339.
 28. Zalunskaitė I., Vinskienė J., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V. 2005. Baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana (Heynh.)) šalčio indukuojamo COR15 geno klonavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 214–219.
 29. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P, Duchovskis P., Šikšnianienė J., Šabajevienė G., Bendokas V. 2005. Naujų obelų veislių Rudenis ir Skaistis bei perspektyvių hibridų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 3–12.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Frercks B., Gelvonauskiene D., Juskyte A. D., Sikorskaite-Gudziuniene S., Mazeikiene I., Bendokas V., Graham J. 2022. Development of biotic stress tolerant berries. Kole C. (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 331–384.
En