Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Birutė Frercks

ORCiD iD: 0000-0003-2908-8694
Tel. +370 37 555 253
El. paštas birute.frercks@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2009–2013 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus doktorantė.
2004–2009 m. bioinformatiko diplomas (magistras), Hamburgo universiteto Bioinformatikos centras (Vokietija).
1999–2004 m. biologijos pirminių studijų pakopos diplomas, Hamburgo universiteto Biologijos fakultetas (Vokietija).

Mokslo laipsniai ir vardai

2014 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro laipsnis, disertacija „Kaulavaisinių moniliozės sukėlėjų ir trešnės bei paprastosios vyšnios genetinė variacija“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Bioinformatika
 • Agronomija

Profesinė patirtis

Nuo 2023 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėja.
Nuo 2019 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.
Nuo 2015 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto lektorė.
2014–2019 m. LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslo darbuotoja.
2013–2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI) Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2014 m. Europos bendradarbiavimo programos dėl augalų genetinių resursų (ECPGR), Prunus darbo grupės narė ir atstovė Lietuvai.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2015 m. sausio 20–22 d. „Ion TorrentTM PGMTM workflow training“, Akademija, Kauno r.
 • 2013 m. lapkričio 11–15 d. „R-training“, Akademija, Kėdainių r.
 • 2012 m. lapkričio 25–gruodžio 6 d. „Generation and Analysis of Next Generation Sequence (NGS) Data“, Gentas, Belgija.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2012–2016 m. COST FA1104 „Aukštos kokybės trešnių ir vyšnių tvari produkcija Europos rinkai“ veiklos dalyvė.
 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei (vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, LAMMC).
 • 2012–2015 m. Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Antocianų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose“ (vadovas dr. Rytis Rugienius, LAMMC).
 • 2010–2011 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Lietuvos trešnių (Prunus avium) veislių ir laukinių populiacijų genetinio polimorfizmo charakterizavimas molekulinių žymenų metodais“ (vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, LAMMC)
 • 2008–2009 Projektas „Efektyviausi apskritiminių molekulių struktūrų pirštų atspaudų generavimo metodai“ Hamburgo universiteto bioinformatikos centro molekulių dizaino skyriuje (vadovas prof. Dr. Matthias Rarey, Vokietija).
 • 2007 m. Projektas „AutoClass paralelizavimas“ Hamburgo universiteto bioinformatikos centro biomolekulinio modeliavimo skyriuje (vadovas prof. dr. Andrew Torda, Vokietija).
 • 2006 m. „Žmogaus herpes viruso (HSV-1,2, VZV, HHV-7 and HHV-8) nustatymo laboratorijoje aprobacija diagnostiniams tikslams“, Dermatologijos klinikos molekulinės biologijos laboratorijoje („Dermatologikum Hamburg“, vadovas Thomas Michael Falk, Vokietija)

Apdovanojimai

 • 2016 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija
 • 2013 m. Lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius pasiekimus

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science

 1. Misiukevičius E., Frercks B., Šikšnianienė J. B., Kącki Z., Gębala M., Akulytė P., Trilikauskaitė E., Stanys V. 2023. Assessing the genetic diversity of daylily germplasm using SSR markers: Implications for daylily breeding. Plants12 (9): 1752. IF – 4,5
 2. Antanynienė R., Šikšnianienė J. B., Stanys V., Frercks B. 2023. Fingerprinting of plum (Prunus domestica) genotypes in Lithuania using SSR markers. Plants, 12 (7): 1538. IF – 4,5
 3. Skuodienė R., Matyžiūtė V., Aleinikovienė J., Frercks B., Repšienė R. 2023. Seed bank community under different-intensity agrophytocenoses on hilly terrain in Lithuania. Plants, 12 (5): 1084. IF – 4,5
 4. Kolytaitė A., Vaitiekūnaitė D., Antanynienė R., Baniulis D., Frercks B. 2022. Monilinia fructigena suppressing and plant growth promoting endophytic Pseudomonas spp. bacteria isolated from plum. Microorganisms, 10 (12): 2402. IF – 4,5
 5. Starkus A., Frercks B., Gelvonauskiene D., Mazeikiene I., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2021. Potential markers for selecting self-eliminating apple genotypesPlants, 10 (8): 1612. IF – 4,658
 6. Mažeikienė I., Frercks B., Burokienė D., Mačionienė I., Šalaševičienė A. 2021. Endophytic community composition and genetic-enzymatic features of cultivable bacteria in Vaccinium myrtillus in forests of the Baltic-Nordic region. Forests, 12 (12): 1647. IF – 3,282
 7. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Baniulis D., Gelvonauskienė D., Frercks B., Starkus A., Žebrauskienė A., Stanys  V. 2019. SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 159–166. IF – 0,833
 8. Stanys V., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Frercks B., Mažeikienė I., Šikšnianas T. 2019. Management of anthocyanin amount and composition in genus Ribes using interspecific hybridisation. Scientia Horticulturae, 247: 123–129.  IF – 2,769
 9. Rugienius R., Šnipaitienė L., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Haimi P., Baniulis D., Frercks B., Pranckietis V., Lukoševičiūtė V., Stanys V. 2016. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (2): 207– IF – 0,644
 10. Rugienius R., Siksnianiene J. B., Frercks B., Staniene G., Stepulaitiene J., Haimi P., Stanys V. 2015. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 177–184. IF – 0,579
 11. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1): 13–21. IF – 0,304
 12. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterization of genetic diversity of the Lithuanian sweet cherry (Prunus avium) cultivars using SSR markers. Scientia Horticulturae, 142: 136–142. IF – 1,396
 13. Stanys V., Frercks B., Šikšnianienė J.-B., Stepulaitienė I., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 437– IF – 0,567

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Žukauskaitė R. Frercks B. 2019. Monilinia spp. rūšių genetinė įvairovė pagal atskirų genų DNR sekas. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1-2): 3–20.
 2. Rugienius R., Frercks B., Siksnianienė J. B., Stepulaitienė I., Stanienė G., Baniulis D., Stanys, V. 2015. Characterisation of genetic diversity of the Lithuanian sour cherry (Prunus cerasus) genetic resources using microsatellite markers. Acta Horticulturae (ISHS), 1100: 105–108.
 3. Frercks B., Stanys V., Siksnianiene J. B., Stepulaitiene I., Gelvonauskiene D., Staniene G., Rugienius R., Siksnianas T. 2014. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. Journal Food, Agriculture and Environment, 12 (1): 122–127.
 4. Frercks B., Stanys V. 2014. Identification of sweet and sour cherry brown rot causing (Monilinia spp.) species by molecular methods. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 33–44.
 5. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard plant breeding, genetics, and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LAMMC. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.
 6. Frercks B., Stepulaitienė I., Šikšnianienė J. B., Stanys V. 2013. Assesment of AFLP markers linked to fungal diseases and to spring frost resistance in sour cherry. Prceedings os the 6th international scientific conference Rural Development 2013, 6: 84–88.
 7. Gelvonauskienė D., Frercks B., Stepulaitiene I., Stanys V. 2013. Diversity of resistance to Monilinia laxa and spring frost of sour cherry germplasm. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 537–542.
 8. Lukoševičiūtė V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B., Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius R. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 257–263.
 9. Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S. M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine ß-lactamase family proteins. Biologija, 56 (1-4): 62–69.
Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys
 1. Frercks B., Gelvonauskiene D., Juskyte A. D., Sikorskaite-Gudziuniene S., Mazeikiene I., Bendokas V., Graham J. 2022. Development of biotic stress tolerant berries. Ch. Kole (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer, Chapter 9, p. 331–384.

 2. Rugienius R., Frercks B., Mažeikienė I., Rasiukevičiūtė N., Baniulis D., Stanys V. 2020. Development of climate-resilient varieties in Rosaceous berries. Ch. Kole (ed.). Genomic Designing of Climate-Smart Fruit Crops. Springer, p. 333–384.

Save

Save

Save

En