Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Raminta Antanynienė

ORCiD iD: 0000-0001-8292-5848
Tel.
+370 67 052 099
El. paštas raminta.antanyniene@lammc.lt

Išsilavinimas

Nuo 2021 m. doktorantūros studijos, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, tema „Kaulavaisinių moniliozės patogenų genetinė įvairovė Prunus genties augalų rūšyse“.

2019–2021 m. gyvybės mokslų magistro laipsnis (molekulinės biologijos studijų kryptis, molekulinės biologijos ir biotechnologijų studijų programa), Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

2015–2019 m. biologijos bakalauro laipsnis (Biologijos ir genetikos studijų programa), Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

  • Molekulinė biologija
  • Genetika

Profesinė patirtis

2020–2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus laborantė.

Kvalifikacijos tobulinimas

  • 2020 m. rugsėjo 14 d. – Oxford Nanopore “Getting Started Webinar”.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose:

  • 2020–2021 m. LMT projektas „Kaulavaisinių moniliozės sukėlėjų genetinės variacijos charakterizavimas, naudojant mikrosatelitų žymeklius“, darbo vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. 
  • 2020–2021 m. MITA projektas „Naujos kartos sekoskaitos metodu paremto COVID-19 diagnostinio sprendimo laboratorijoms prototipo kūrimas“.

Kita veikla

  • 2020 m. rugsėjo 17 d. projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ organizuojamame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ paskaita „Sodo ir daržo augalų patogenai, jų biologinė kontrolė“. 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

  1. Antanynienė R., Šikšnianienė J. B., Stanys V., Frercks B. 2023. Fingerprinting of plum (Prunus domestica) genotypes in Lithuania using SSR markers. Plants, 12 (7): 1538. IF – 4,5

  2. Kolytaitė A., Vaitiekūnaitė D., Antanynienė R., Baniulis D., Frercks B. 2022. Monilinia fructigena suppressing and plant growth promoting endophytic Pseudomonas spp. bacteria isolated from plum. Microorganisms, 10 (12): 2402. IF – 4,5

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

  1. Žukauskaitė R., Frercks B. 2019. Monilinia spp. rūšių genetinė įvairovė pagal atskirų genų DNR sekas. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1–2): 3–20.
En