Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Aistis Petruškevičius

ORCiD iD: 0000-0003-0101-2612
Tel. +370 684 04 218
El. paštas aistis.petruskevicius@lammc.lt
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

Nuo 2021 m. doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

2018–2020 m. žemės ūkio mokslų magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūko akademija.

2014–2018 m. gyvybės mokslų bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

  • Augalų antrinių metabolitų ekstrakcija
  • Biologiškai aktyvių junginių tyrimai
  • Funkcionalių maisto produktų kūrimas

Profesinė patirtis

Nuo 2018 m. UAB „T Optimus“ mikrobiologas.

Kvalifikacijos tobulinimas

  • 2018 m. lapkričio 12–15 d. seminaras parodoje „MEDICA, 2018“, Diuseldorfas, Vokietija.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

  1. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Viskelis J., Petruskevicius A., Puzeryte V., Cesoniene L., Daubaras R., Klavins L., Bobinas C. 2023. Nutritional and physicochemical properties of wild lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) – effects of geographic origin. Molecules, 28 (12): 4589.  IF – 4,6
  2. Petruskevicius A., Viskelis J., Urbonaviciene D., Viskelis P. 2023. Anthocyanin accumulation in berry fruits and their antimicrobial and antiviral properties: An overview. Horticulturae, 9 (2): 288. IF – 3,1

  3. Urbonaviciene D., Bobinaite R., Viskelis P., Bobinas C., Petruskevicius A., Klavins L., Viskelis J. 2022. Geographic variability of biologically active compounds, antioxidant activity and physico-chemical properties in wild bilberries (Vaccinium myrtillus L.). Antioxidants, 11 (3): 588. IF – 7,0
  4. Burbulis N., Blinstrubienė A., Petruškevičius A. 2021. In vitro propagation of Passiflora edulis through internodal segments as affected by medium composition. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (4): 377–382. IF – 1,281
En