Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Ingrida Mažeikienė

ORCiD iD: 0000-0003-0649-5801
Tel. +370 37 555 253
El. paštas ingrida.mazeikiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

2002–2007 m. žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

1998–2000 m. sodininkystės, daržininkystės ir gėlininkystės specializacijos magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

1992–1997 m. namų ūkio technologijos bakalauras, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties daktaro laipsnis. 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biologija
 • Agronomija
 • Virusologija

Profesinė patirtis

Nuo 2020 m. spalio LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslo darbuotoja.

2000–2020 m. rugsėjis LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2014–2015 m. Kauno technologijos universitetas (KTU), Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, įgyta biologijos mokytojo kvalifikacija.
 • 2008 m. birželio 8 d. teorinis-praktinis kursas „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje”, LSDI, Babtai.
 • 2008 m. kovo 19 d. teorinis-praktinis kursas „Introduction to the Applied Biosystems 3130 Genetic Analyser”, LSDI, Babtai.
 • 2007 m. „Genų ekspresijos tyrimų metodai”, BTI, Vilnius
 • 2006 m. gruodžio 18–22 d. „Augalų ląstelinė inžinerija”, LSDI, Babtai.
 • 2006 m. gruodžio 11–15 d. „Somatinio kintamumo indukcijos būdai in vitro sistemoje”, LSDI, Babtai.
 • 2006 m. gruodžio 4–8 d. „Antrinio metabolizmo produktų gamyba in vitro sistemoje”, LSDI, Babtai.
 • 2006 m. lapkričio 6–10 d. „Imunocheminių metodų taikymas biotechnologijoje”, BTI, Vilnius.
 • 2006 m. spalio 9–13 d. „Ląstelės biologija”, LŽŪU, Noreikiškės.
 • 2006 m. rugpjūčio 21–25 d. „Genomų markiravimo metodai”, BTI, Vilnius.
 • 2006 m. „Epigenetiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai, BTI, Vilnius.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2016–2018 m. LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra” projektas „Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos dauginamosios medžiagos kūrimas“, dalyvė.
 • 2013–2014 m. LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“, projektas „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas ir motininių augynų stebėsena Lietuvoje“, dalyvė.
 • 2011–2012 m. LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“, projektas „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas“, dalyvė.
 • 2010–2011 m. LMT projektas „Molekuliniai žymenys atsparumo Cecidophyopsis ribis genams identifikuoti Ribes genties augaluose“, dalyvė.
 • 2008–2009 m. LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa “Sodininkystės ir daržininkystės plėtra” projektas „Sodo augalų sodinamosios medžiagos motininių plantacijų ir poskiepių kolekcijų palaikymas, devirusavimo ir testavimo darbai“, dalyvė.
 • 2004–2008 m. LR ŠMM Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo programos projektas „Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai“, dalyvė.

Sukurtos augalų veislės

 • Juodojo serbento veislė ‘Aldoniai’ (2016 m.) bendraautorė.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Bendokas V., Stanys V. 2022. De novo transcriptome analysis of R. nigrum cv. Aldoniai in response to blackcurrant reversion virus infection. International Journal of Molecular Sciences, 23 (17): 9560. IF – 5,6
 2. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. Analysis of R genes related to blackcurrant reversion virus resistance in the comparative transcriptome of Ribes nigrumcv. Aldoniai. Plants, 11 (22): 3137. IF – 4,5
 3. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. An effective method of Ribesspp. inoculation with blackcurrant reversion virus under in vitro conditions. Plants, 11 (13): 1635. IF – 4,5
 4. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2022. Putative genes of pathogenesis-related proteins and coronatine-insensitive protein 1 in Ribes spp. Plants, 11 (3): 355. IF – 4,5
 5. Gudoityte E., Arandarcikaite O., Mazeikiene I., Bendokas V., Liobikas J.  2021. Ursolic and oleanolic acids: plant metabolites with neuroprotective potential. International Journal of Molecular Sciences 22 (9): 4599. IF – 6,208
 6. Starkus A., Frercks B., Gelvonauskiene D., Mazeikiene I., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2021. Potential markers for selecting self-eliminating apple genotypesPlants, 10 (8): 1612. IF – 4,658
 7. Mažeikienė I., Frercks B., Burokienė D., Mačionienė I., Šalaševičienė A. 2021. Endophytic community composition and genetic-enzymatic features of cultivable bacteria in Vaccinium myrtillus in forests of the Baltic-Nordic region. Forests, 12 (12): 1647. IF – 3,282
 8. Bendokas V., Stanys V., Mažeikienė I., Trumbeckaite S., Baniene R., Liobikas J. 2020. Anthocyanins: From the field to the antioxidants in the body. Antioxidants, 9 (9): 819. IF – 6,312
 9. Mažeikienė I., Juškytė A. D., Stanys V. 2019. Application of marker-assisted selection for resistance to gall mite and Blackcurrant reversion virus in Ribes genus. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4): 359–366. IF – 0,833
 10. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Baniulis D., Gelvonauskienė D., Frercks B., Starkus A., Žebrauskienė A., Stanys  V. 2019. SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 159–166. IF – 0,833
 11. Stanys V., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Frercks B., Mažeikienė I., Šikšnianas T. 2019. Management of anthocyanin amount and composition in genus Ribes using interspecific hybridisation. Scientia Horticulturae, 247: 123–129.  IF – 2,769
 12. Mazeikiene I., Siksnianiene J.B., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V. 2018. Prevalence and molecular variability of Apple chlorotic leaf spot virus capsid protein genes in Lithuania. Journal of Plant Diseases and Protection, 125 (4): 389–396. IF – 0,622
 13. Mazeikiene I., Bendokas V., Baniulis D., Staniene G., Juskyte D. A., Sasnauskas A., Stanys V., Siksnianas T. 2017. Genetic background of resistance to gall mite in Ribes species. Agricultural and Food Science, 26 (2): 111–117. IF – 0,860
 14. Mazeikiene I., Bendokas V., Stanys V., Siksnianas T. 2012. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant. Plant Breeding, 131 (6): 762–766. IF 1,175
 15. Ceksteryte V, Paplauskiene V., Tamasauskiene D., Pasakinskiene I., Mazeikiene I. 2012. Genetic characterization of honeybees lines based on ISSR polymorphism. Apidologie, 43 (6): 652–662. IF 2,155
 16. Stankienė J., Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B. 2012. Virological status of stock planting material of apple and raspberry cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture. 99 (1): 93–98. IF – 0,567

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Mazeikiene I., Kviklys D., Siksnianiene J. B., Zinkus D., Stanys V. 2019. Influence of Ribavirin on Prunus Domestica L. Regeneration, Genome Stability and Virus Eradication In Vitro. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 238–241.
 2. Mazeikiene I., Siksnianiene J.B., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V. 2018. Prevalence and molecular variability of Apple chlorotic leaf spot viruscapsid protein genes in Lithuania. Journal of Plant Diseases and Protection, 125 (4): 389–396. IF – 0,946
 3. Juškytė A. D., Mažeikienė I., Stanys V. 2017. Juodojo serbento reversijos virusas ir jo sukeliamos ligos Ribes genties augaluose (Apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3–4): 3–15.
 4. Mažeikienė I., Stanys V., Juškytė A. D., Sasnauskas A., Šikšnianas T. 2017. Juodojo serbento veislės ‘Aldoniai’ ir ‘Didikai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1–2): 3–14.
 5. Mažeikienė I., Šikšnianienė J.B., Stanys V. Virusologinės slyvų būklės vertinimas instituto genetinių išteklių sode ir slyvų raupų viruso genetinė charakteristika. Sodininkystė ir daržininkystė, 35 (3–4): 3–15.
 6. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding Trends for Organic Production in Horticultural Plants. Horticulturae, 1, Proc. QMOH 2015 - First Int. Symp. Qual. Mngmt. Organic Hortic. Prod. 43–51.
 7. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B. 2014. Latentinio obelų stiebų duobėtumo viruso genetinė įvairovė Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1–2): 19–31.
 8. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 21–48.
 9. Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. 2013. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Horticulturae, 976: 523–527.
 10. Mažeikienė I., Mozerytė D., Maliauskaitė D., Šikšnianienė J. B. 2012. Obelų virusologinė būklė Sodininkystės ir daržininkystės institute. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(3-4): 3–13
 11. Mažeikienė I., Stanienė G., Stanys V. 2010. Paeonia lactiflora transliacijos elongacijos faktorius 1 alfa (EF-1a). Homologija ir raiška mikroūgliuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (3): 83–93.
 12. Stanys V., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Šikšnianas T., Mažeikienė I. In vitro technologijos sodo augalų selekcijai paspartinti. Sodininkystė ir daržininkystė, Nr. 27 (3): 25–36.
 13. Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Mažeikienė I., Bendokas V. 2008. Molekuliniai žymenys sodo augalų selekcijoje. Sodininkystė ir daržininkystė. 27 (3): 37–46.
 14. Mažeikienė I., Stanys V., Morkūnaitė-Haimi Š., Stanienė G. 2008. Morfologinis, bioekologinis ir genetinis žolinių bijūnų polimorfizmas. Sodininkystė ir daržininkystė. 27 (4): 261–274.
 15. Mažeikienė I., Stanys V., Stanienė G. 2007. Mineralinių druskų  ir  apšvietimo  įtaka Paeonia  lactiflora  mikroūglių  rizogenezei  in  Sodininkystė ir daržininkystė. 26 (4): 347–354.  
 16. Mažeikienė I., Stanys V., Stanienė G. 2007. Analysis of DNA polymorphism of Herbaceus Peony species and cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė. 26 (3): 267–273.    
 17. Stanys V., Mažeikienė I., Stanienė G., Šikšnianas T. 2007.Effect of phytohormones and stratification on morphogenesis of Paeonia lactiflora Pall. isolated embryos. Biologija. 53 (1): 27–30.
 18. Mažeikienė I., Stanys V., Stanienė G. 2005. Puikiojo bijūno (Peonia lactiflora Pall.) veislių izoliuotų gemalų augimas ir vystymasis in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė. 24 (4): 193–200.
Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys
 1. Frercks B., Gelvonauskiene D., Juskyte A. D., Sikorskaite-Gudziuniene S., Mazeikiene I., Bendokas V., Graham J. 2022. Development of biotic stress tolerant berries. Kole C. (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 331–384.

 2. Rugienius R., Frercks B., Mažeikienė I., Rasiukevičiūtė N., Baniulis D., Stanys V. 2020. Development of Climate-Resilient Varieties in Rosaceous Berries. Kole C. (ed.). Genomic Designing of Climate-Smart Fruit Crops. Springer, p. 333–384.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Buskienė  2017. Sodo augalų sveikos sodinamosios medžiagos dauginimo sistemos optimizavimas. Mokslinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, 7: 149–150.
 2. Mažeikienė I. Šikšnianienė J. B. 2015. Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas ir motininių augynų stebėsena Lietuvoje. Mokslinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, 3: 73–74.
 3. Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Stankienė J., Šikšninas T. 2010. Sodo augalų sodinamosios medžiagos ir poskiepių devirusavimas ir testavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 23: 32–38.
 4. Stankienė J., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Stanys T., Mažeikienė I. 2009. Obelų pradinės sodinamosios medžiagos virusologinis tyrimas ir devirusavimas. 2009. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 56–60.
 5. Mažeikienė I. 2009. Kalcio ir magnio trąšų įtaka krūminių chrizantemų kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 186–192.
 6. Mažeikienė I., Stanys V., Stanienė G. 2008. Paeonia genties dekoratyvumo ir giminingumo tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 21: 200–208.
 7. Dapkūnienė S., Motiejūnaitė O., Varkulevičienė J., Pakulienė J., Guseva V., Mažeikienė I. 2008. Lietuviški bijūnai miestų gėlynams. Miestų želdynų formavimas: Gėlės ir gėlynai. Mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda, p. 24–28.
En