Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Jurgita Vinskienė

ORCiD iD: 0000-0001-5642-7546
Tel. (8 37) 55 52 53
El. paštas jurgita.vinskiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2004–2008 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

2003 m. Biologijos magistro laipsnis (Molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programa), Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

1997–2001 m. Biologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkotyros fakultetas. 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų genetika
 • Molekulinė biologija
 • Biotechnologija

Profesinė patirtis

Nuo 2009 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2003 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. VU Ekologijos instituto Imunogenetikos laboratorijos vyr. laborantė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biotechnologų asociacijos narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2016 m. lapkričio 8 d. seminaras-mokymai „Spectro ICP-OES sistema“, SDI, Babtai
 • 2008 m. birželio 8 d. teorinis-praktinis kursas „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“, LSDI, Babtai
 • 2008 m. kovo 19 d. teorinis-praktinis kursas „Introduction to the Applied Biosystems 3130 Genetic Analyser“, LSDI, Babtai

„Aukščiausios studijų pakopos magistrantų ir doktorantų rengimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijos srityje” mokomosios veiklos:

 • 2007 m. „Genų ekspresijos tyrimų metodai“, BTI, Vilnius.
 • 2006 m. gruodžio 18–22 d. „Augalų ląstelinė inžinerija“, LSDI, Babtai.
 • 2006 m. gruodžio 11–15 d. „Somatinio kintamumo indukcijos būdai in vitro sistemoje“, LSDI, Babtai.
 • 2006 m. gruodžio 4–8 d. „Antrinio metabolizmo produktų gamyba in vitro sistemoje“, LSDI, Babtai.
 • 2006 m. lapkričio 6–10 d. „Imunocheminių metodų taikymas biotechnologijoje“, BTI, Vilnius.
 • 2006 m. spalio 9–13 d. „Ląstelės biologija“, LŽŪU, Noreikiškės.
 • 2006 m. rugpjūčio 21–25 d. „Genomų markiravimo metodai“, BTI, Vilnius.
 • 2006 m. „Epigenetiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai“, BTI, Vilnius.

NOVA – BOVA doktorantų kursai:

 • 2005 m. kovo 16–22 d. „Crop physiology and nutritional quality“, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, Švedija.
 • 2004 m. lapkričio 22–27 d. „Bioinformatics“, Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija.
 • 2004 m. birželio 28–liepos 2 d. „Methods in cell biology and cell culturing science“, Lietuvos veterinarijos akademija, Kaunas.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2018 m. sausio 2 d. – 2021 m. gruodžio 18 d. Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui”. Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0037
 • 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. LMT Mokslininkų grupių projektas. „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės etapais” (MODELIGHT). Nr. S-MIP-17-23
 • 2015 m. balandžio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. LMT mokslininkų grupių projektas „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“ (LIPOBA), vykdytoja
 • 2007–2009 m. LVMSF Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje programos projektas „Vaisiniai augalai – natūralių antocianinų producentai“ (ANTOCIANINAI), vykdytoja
 • 2007–2009 m. LVMSF Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje projektas „Viroidų ir fitoplazmų detekcija ir pašalinimas iš biotechnologijos pramonei vertingų augalų”, vykdytoja
 • 2003–2006 m. LVMSF Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“ (ABIOTECHA). dalyvė

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2022. Enduring effect of antibiotic timentin treatment on tobacco in vitro shoot growth and microbiome viversity. Plants11 (6): 832. IF – 4,658
 2. Andriūnaitė E., Rugienius R., Tamošiūnė I., Perttu H., Vinskienė J., Baniulis­ D. 2022. Enhanced carbonylation of photosynthetic and glycolytic proteins in antibiotic timentin-treated tobacco in vitro shoot culture. Plants, 11 (12): 1572. IF – 4,658
 3. Gavutis M., Stankevičienė G., Mazėtytė-Godienė A., Jelinskas T., Vinskienė J., Haimi P., Baniulis D., Valiokas 2022. Biochip surfaces containing recombinant cell-binding domains of fibronectin. Coatings, 12 (7): 880. IF – 3,236
 4. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Stanys V., Baniulis D., Rugienius R. 2022. Effect of endophytic bacteria isolates on growth and oxidative stress injury of transgenic tobacco shoots in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (2): 165–170. IF – 1,281
 5. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Aleksandravičiūtė M., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Stimulation of Nicotiana tabacum L. in vitro shoot growth by endophytic Bacillus cereus group bacteria. Microorganisms, 9 (9): 1893. IF – 4,926
 6. Morkūnaitė‐Haimi Š., Vinskiene J., Stanienė G., Haimi P. 2019. Differential chloroplast proteomics of temperature adaptation in apple (Malus x domestica Borkh.) microshoots. Proteomics, 19 (19): 1800142. IF – 3,254
 7. Morkūnaitė-Haimi Š., Vinskienė J., Stanienė G., Haimi P. 2018. Efficient isolation of chloroplasts from in vitroshoots of Malus and Prunus. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 171–176. IF – 1,020
 8. Haimi P., Vinskiene J., Stepulaitiene I., Baniulis D., Staniene G., Šikšnianienė J.B., Rugienius R. 2017. Patterns of low temperature-induced accumulation of dehydrins in Rosaceae crops – Evidence for post-translational modification in apple. Journal of Plant Physiology, 218: 175–181. IF – 3,121

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Antibiotic treatment impaired growth of tobacco in vitro shoots is associated with oxidative injury and reduced microbiome diversity. Research Square, Posted December 1st, p. 1–22.
 2. Kolytaitė A., Vinskienė J., Stanys V. 2017. Trešnių veislių ir naujų lietuviškų selekcinių numerių S-alelių charakterizavimas PGR metodu. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3-4): 16–25.
 3. Vinskienė J., Stanienė G., Stanys V. 2016. Cefotaksimo, kanamicino, manozės įtaka našlaitinės sanpaulijos (Saintpaulia ionantha) ūglių regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 35 (3-4).
 4. Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Šikšnianas T., Bendokas V., Stepulaitienė I., Stanienė G., Stanys V. 2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 47–54.
 5. Stanienė G., Stanys V., Vinskienė J., Abraitis R., Jomantienė R., Valiūnas D., Abraitienė A. 2009. Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium) in vitro kultūra. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 129–140.
 6. Zalunskaitė I., Kavaliauskaitė D., Lukoševičiūtė V., Vinskienė J., Stanys V. 2008. Paprastosios cidonijos ūglių regeneravimo iš lapų eksplantų optimizavimas. Sodininkystė ir daržininkystė. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 21: 193–199.
 7. Stanys V., Stanytė R., Rugienius R., Stanienė G., Vinskienė J. 2008. S-alelių lietuviškose trešnėse tyrimas biotechnologiniais metodais. Sodininkystė ir daržininkystė. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 21: 67–73.
 8. Zalunskaitė I., Rugienius R., Vinskienė J., Bendokas V., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2008. Expression of COR gene homologues in different plants during cold acclimation, Biologija, 54 (1): 33–35.
 9. Vinskienė J., Stanienė G., Kemežienė I., Stanys V. 2008. Našlaitinės sanpaulijos ūglių regeneracija iš lapų in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 275–282.
 10. Stanys V., Stanytė R., Rugienius R., Stanienė G., Vinskienė J. 2008. S-allele identification by PCR method in Lithuanian sweet cherries. Biologija, 54 (1): 22–26.
 11. Vinskienė J., Zalunskaitė I., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V. 2007. Investigation of PHYA and PHYB gene expression of thale cress (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 259–266.
 12. Zalunskaitė I., Kavaliauskaitė D., Vinskienė J., Revin V. V., Stanys V. 2007. Shoot regeneration from leaf explants of Cydonia oblonga cultivars in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 251–258.
 13. Zalunskaitė I., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Šalčio indukuojamo COR47 geno išskyrimas ir jo homologų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 25–31.
 14. Ražanskienė R., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Transformation of quince (Cydonia oblonga) with the rolB gene-based constructs under different promotors. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (Suppl 1): 95–102.
 15. Vinskienė J., Zalunskaitė I., Stanys V., Rugienius R., Gelvonauskienė D. 2005. Cloning properties of vernaline 2 gene of mouseear cress (Arabidopsis thaliana). Плодоводство, 17. (2): 45–48.
 16. Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J., Rugienius R., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas A., Vinskienė J. 2005. Polyphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differed by scab resistance. Biologija, 3: 59–61.
 17. Zalunskaitė I., Vinskienė J., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V. 2005. Baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) šalčio indukuojamo COR15 geno klonavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 214–219.
 18. Ražanskienė A, Rugienius R., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Zalunskaitė I., Stankienė J., Sasnauskas A., Stanys V. 2005. Construction of vectors carrying (BRV) DNA sequences aimed at inducing RNA interference and virus resistance of black currants (Ribes nigrum). Fruit science, 222: 103–109.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Vinskienė J., Andriūnaitė E., Morkūnaitė-Haimi Š., Haimi P.-J., Graham J. 2022. Genomic design of abiotic stress-resistant berries. In: Chittaranjan Kole (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 197–249.
En