Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kateryna Shatkovska

ORCiD iD: 0000-0002-7922-2698
Mob. 8 647 18 565
El. paštas kateryna.shatkovska@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas

2004–2007 m. Doktorantūros studijos, Hidrotechnikos ir melioracijos institutas (IHEaLR), Kijevas, Ukraina, Aplinkos apsaugos ir monitoringo departamentas, Ekologinio-melioracinio monitoringo laboratorija. 

2002–2003 m. Magistrantūros studijos (Ekologija ir aplinkos apsauga), Ukrainos valstybinis vandentvarkos ir žemėtvarkos universitetas (MSE). Ekologijos ir žemėtvarkos fakultetas.

1998–2002 m. Bakalauro studijos (Ekologija ir aplinkos apsauga), Ukrainos valstybinis vandentvarkos ir žemėtvarkos universitetas (MSE), Ekologijos ir žemėtvarkos fakultetas. 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Drėkinamų plotų monitoringas (pietinis Ukrainos regionas)
 • Ekologinis-melioracinis drėkinamų plotų būklės įvertinimas
 • Užtvindytų ir drėkinamų teritorijų nuotolinio stebėjimo GIS duomenų analizė
 • Pesticidų ir agrocheminių medžiagų poveikio netiksliniams vandens, dirvožemio ir antžeminių ekosistemų objektams rizikos ekologinis vertinimas

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. 

2020–2022 Ekspertė TOV Zelenyu DIM – 2025 (Toksikologijos ir fitosanitarijos laboratorija), Kijevas, Ukraina.

2017–2022 m. Leidybos redaktorė, žurnalo plėtros koordinatorė Hidrotechnikos ir melioracijos institute (IHEaLR), Kijevas, Ukraina.

2007–2020 m. Hidrotechnikos ir melioracijos instituto (IHEaLR) mokslo darbuotoja, Kijevas, Ukraina. Vandens išteklių ir vandens tiekimo skyrius. Vandens išteklių ir monitoringo laboratorija.

2004–2007 m. Hidrotechnikos ir melioracijos instituto (IHEaLR) jaunesnioji mokslo darbuotoja, Kijevas, Ukraina. Aplinkos apsaugos ir monitoringo departamentas. Ekologinio melioracinio monitoringo laboratorija.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2018 m. kovo 13–14 d. tarptautiniai mokslinio ir praktinio mokymo kursai „Klimato kaita ir žemės ūkis. Iššūkiai žemės ūkio mokslui ir švietimui“. Valstybinė įstaiga „NMC Agroosvita“, dalyvaujant FAO (Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija), Kijevas, Ukraina.
 • 2016 m. rugsėjo 26–29 d. kvalifikaciniai mokslo darbuotojų mokymo kursai „Agrosferos išteklių stebėsena, ekologinė sauga žemės ūkyje ir tausus gamtos išteklių naudojimas klimato kaitos kontekste“, Ukrainos NAAS Agroekologijos ir gamtos valdymo institutas.
 • 2015 m. rugsėjo 28 d. – spalio 2 d. agroekologinis monitoringas „Ekonomiškumas ir aplinkos apsauga; biologinės įvairovės išsaugojimas ir biologinė sauga“, Ukrainos NAAS Agroekologijos ir gamtos valdymo institutas.
 • 2010 m. rugpjūčio 23–27 d. Budapešto vasaros mokykla pagal SCEENS projektą (ilgalaikis, daugiapakopis, tarpregioninis vandens valdymo modeliavimas PAN-EU), Vengrija, Budapeštas.
 • 2009 m. balandžio 21–27 d. mokymai apie nuotolinio stebėjimo (RS) metodus ir duomenų analizę vandens valdymo užduotims, IHEaLR, Kijevas, Ukraina.
 • 2006 m. spalio 1–28 d. Tarptautiniai mokymo kursai „Žemės naudojimo valdymas ir vandens bei dirvožemio išteklių apsauga kaimo ekonomikoje“. Tarptautinis mokymo centras, Izraelio agrarinės politikos ministerija, MASHAV – CINADKO.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • 2008–2009 m. Ukrainos nacionalinio komiteto Tarptautinės drėkinimo ir drenažo komisijos (ICID) sekretorius.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2015–2020 m. Nacionalinė mokslo ir tyrimų programa (fundamentinė) „Ištirti vandens telkinių ir melioruotų žemių spektrines charakteristikas, parengti mokslinius metodinius jų ekologinės būklės vertinimo pagal erdviškai paskirstytus duomenis principus“, mokslo darbuotoja.
 • 2015–2020 m. Nacionalinė mokslo ir tyrimų programa (fundamentinė) „Tirti vandens išteklių formavimosi procesus žemės ūkio kraštovaizdžiuose, sukurti jų pusiausvyros ir kokybės reguliavimo metodus įvairiose ūkininkavimo sistemose“, mokslo darbuotoja.
 • 2007–2012 m. Nacionalinė mokslinių tyrimų programa „Dirvožemio masyvų erdvinės diagnostikos ir funkcinio stabilumo dirvožemio dangos vertinimo sistemos tobulinimas remiantis geografinėmis informacinėmis technologijomis“, remiama Ukrainos agrarinių mokslų akademijos, mokslo darbuotoja.
 • 2005–2010 m. Ukrainos agrarinių mokslų akademijos mokslinė ir techninė programa „Atnaujintų teritorijų plėtra“, paprogramė „Sukurti mokslinius vandens naudojimo principus, modernias technologijas ir technines priemones Ukrainos žemės ūkio sektoriuje bei integruotos teritorijų apsaugos nuo žalingo vandens poveikio sistemą“, jaunesnioji mokslo darbuotoja, mokslo darbuotoja.

Apdovanojimai

 • 2003 m. balandžio 25–30 d. Ukrainos mokinių ekologijos olimpiados III vieta, Doneckas, Ukraina.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje ,,Clarivate Analytics Web of Science

 1. Shatkovskyi A., Vasiuta V., Zhuravlev O., Melnychuk F., Kochiieru M., Kochiieru Y., Shatkovska K. 2022. Dependence of apple productivity and fruit quality on the method of drip irrigation terms appointment. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (3): 277–282. IF – 1,281
 2. Shatkovskyi A. P., Romashchenko M. I., Vasyuta V. V., Zhuravlov O. V., Melnychuk F. S., Cherevychnyi Yu. O., Shatkovska K. B., Yarosh H. V. 2019. Measurement of the cell sap concentration of plant’s leaves for irrigation’s scheduling. Modern Phytomorphology, 13: 54–57.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Melnichuk F. S., Gordienko O. V., Alekseeva SA., Ostrik I. M., Shatkovska K. B., Gulenko O. I. 2021. Phytosanitary consequences of anthropogenic transformation of agroecosystems. Agrarian Innovation, 8: 67–74 (in Ukrainian).
 2. Melnichuk F. S., Marchenko O. A., Koval G. V., Shatkovskaya K. B. 2021. Influence of insecticides on soil enzymatic activity on irrigated lands. Taurian Scientific Bulletin, 120: 100–112 (in Ukrainian). 
 3. Melnychuk F. S., Alekseeva S. A., Hordiienko O. V., Shatkovska K. B. 2020. Influence of irrigation on the development of winter moth in winter wheat and corn crops. Scientific reports of NULES of Ukraine, 1 (83) (in Ukrainian).  
 4. Melnychuk F., Alekseeva S., Hordiienko O., Melnychuk L., Shatkovska K. 2020. Effectiveness of insecticides against the potatoes’ main phytophagous with sprinkling and drip irrigation. Biological Systems: Theory and Innovation, 11 (3): 92–105. (in Ukrainian).
 5. Melnichuk F. S., Alekseeva S. A., Gordienko O. V., Melnichuk L. M., Shatkovska K. B. 2020. Soil pest control for maize when applying drip and sprinkler irrigation. Land Reclamation and Water Management, №1: 86–94 (in Ukrainian).
 6. Melnichuk F. S., Melnichuk L. M., Shatkovska K. B. 2019. The role of biomarkers in the assessment of toxic effects on aquatic ecosystems. Proceedings of the scientific-practical conference with international participation “Environmental and hygienic problems of human life”. Kyiv: Bogomolets National Medical University (in Ukrainian).
 7. Vlasova O., Shatkovska K. 2018. Methodical bases of compensation of satellite and terrestrial information in ecological and reclamation monitoring of agrolandscapes. Scientific Journal of Plant Breeding and Soil Science, 286: 320–327 (in Ukrainian).
 8. Vlasova O., Shevchenko A., Shatkovska K., Ryabtsev M. 2017. Estimation of the irrigation systems efficiency by remote sensing. Proceedings of the 23rd International Congress on Irrigation and Drainage 8–14 October 2017, Mexico City, Mexico. Index of abstract: R.61.2.12
 9. Melnichuk F., Shatkovska K. 2016. Peculiarities of pesticide migration modeling in application with irrigation water based on PEARL model. Proceedings of the III scientific-practical conference “Drip irrigation as a major component of intensive agricultural technologies of the XXI century”, Kyiv, p. 56–58 (in Ukrainian).
 10. DSTU 7286: 2012. 2012. Quality of natural water for irrigation. Environmental criteria. (Yu. Tertyshna A. Shevchenko S. Balyuk, E. Drachynska, K. Kovalchuk, V. Koryunenko, V. Ladnykh, M. Romashchenko, T. Romashchenko). Order of the Ministry of Economic Development of Ukraine of December 29, 2012. № 1525. IPM, NSC “IGA named after O.N. Sokolovsky” (in Ukrainian).
 11. Shatkovsky A., Shatkovska K. 2011. “Soil - plant – environment”. Environmental aspects of application of drip irrigation technologies and product quality issues. Vegetable growing: Ukrainian journal for professionals, 5: 62–65 (in Ukrainian).
 12. Shatkovsky A., Shatkovska K. 2010. Environmental aspects of application of drip irrigation technologies and product quality issues. Vegetable growing: Ukrainian magazine for professionals (in Ukrainian).
 13. Scientific bases of protection and rational use of irrigated lands of Ukraine. 2009. Ed. Romashchenko M. I, Balyuk S. A. Кyiv: Ahrarna nauka, 620: 230–324 (in Ukrainian).
 14. Shatkovskaya K. B., Drachinskaya E. S. 2008. Features of irrigated land monitoring as the main source of information for the ecological audit. Monitoring of natural and anthropogenic environments: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference. Simferopol: DIAIPI, 274–278 (in Ukrainian).
 15. Kovalchuk, K. 2007. Organization of control in systems of ecological management of use and protection of reclaimed lands. Proceedings of the scientific-practical conference of young scientists “The role of land reclamation in ensuring sustainable development of agriculture”. Kyiv: December 4–5, p.73–76 (in Ukrainian).
 16. Shevchenko A, Kovalchuk K. 2005. Basic principles of organization of the system of ecological audit of irrigation. Land reclamation and water management, 92: 3–11 (in Ukrainian).
En