Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vaidė Sakalauskienė

Tel. +370 612 78 753
El. paštas vaide.sakalauskiene@lammc.lt
Sodų g. 5, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

Nuo 2022 m. žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute.

2006–2008 m. ekonomikos magistras (Žinių ekonomika), Mykolo Romerio universitetas.

2004–2007 m. Verslo vadybos ir administravimo bakalauras (Verslo projektų valdymas), Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

2001–2004 m. Verslo vadybos ir administravimo profesinis bakalauras (Prekybos verslo organizavimas), Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrius.

Mokslinių tyrimų kryptis

Šalutinių vaisių ir daržovių perdirbimo produktų panaudojimas kuriant naujus biopolimerus.

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. Klasterių plėtros koordinatorė, viešinimo ekspertė, Inovacijų agentūra.

2016–2022 m. Klasterių plėtros koordinatorė, MITA.

2015–2016 m. Inovacijų vadybininkė, MITA.

2013–2015 m. Klasterių plėtros koordinatorė, MITA.

2012–2013 m. Projektų vadovė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

2005–2013 m. Projektų vadovė, personalo specialistė, profesijos mokytoja, Kauno ryšininkų mokykla.

2004–2005 m. Mokymo dalies administratorė, Vilniaus kooperacijos kolegija.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

  1. Balčiūnaitienė A., Štreimikytė P., Puzerytė V., Viškelis J., Štreimikytė-Mockeliūnė Ž., Maželienė Ž., Sakalauskienė V., Viškelis P. 2022. Antimicrobial activities against opportunistic pathogenic bacteria using green synthesized silver nanoparticles in plant and lichen enzyme-assisted extract. Plants, 11 (14): 1833. IF – 4,5

Rekomendacijos

  1. Balčiūnaitienė A., Sakalauskienė V., Viškelis J., Bobinas Č. 2022. Šalutinių vaisių ir daržovių perdirbimo produktų panaudojimas taikant žaliosios sintezės metodą. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 24–25.
En