Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Miškininkystės skyrius

Dr. Gintautas Urbaitis
Skyriaus vedėjas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
8 671 29 857
CV
Dr. Vytautas Suchockas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
8 682 35 986
CV
Dr. Gediminas Čapkauskas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
8 600 36 246
CV
Dr. Antanas Malinauskas
Konsultantas
8 614 91 168
Prof. habil. dr. Leonardas Kairiūkštis
Konsultantas
8 686 41 405
Prof. habil. dr. Stasys Karazija
Konsultantas
8 610 30 599
Marius Šilingas
Doktorantas
8 611 64 151
CV
En